Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Živočišné a přírodní noxy Ing Eva Nováková, CSc ÚSL&TOX, 1. LF UK a VFN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Živočišné a přírodní noxy Ing Eva Nováková, CSc ÚSL&TOX, 1. LF UK a VFN."— Transkript prezentace:

1 Živočišné a přírodní noxy Ing Eva Nováková, CSc ÚSL&TOX, 1. LF UK a VFN

2 Rostliny Jedovaté rostliny obsahují účinnou toxickou látku – alkaloid - heteroglykosid. - silici Některé využívány farmakologicky jako léky,např.: digitalis- heterolykosidy obsažené v listech náprstníku (Digitalis purpurea, D. lanata) – kardiotonika, chinin- alkaloid z kůry chinovníku- antimalarikum colchicin – alkaloid z hlíz a semen ocúnu- léčba dny, vincristin – a další alkaloidy rostliny Vinca – léčba leukemie

3 Otravy rostlinami – náhodné u malých dětí - z neznalosti u dospělých - záměna - cílené výjimečně Projevy intoxikace rostlinami – nejčastěji podráždění gastrointestinálního traktu (mohou navazovat závratě, křeče, pokles krevního tlaku až koma), alergické reakce, dermatitidy Průběh otravy je těžké předpokládat – obsah toxických látek u téhož druhu se může lišit podle sezony, denní doby, polohy, klimatických a půdních podmínek.

4 Analýza - botanik, mykolog - určení podle zbytků rostlin -mikroskopicky – nálezy ve zbytcích potravy v žaludečním obsahu ve střevním výplachu Chemicky prokazovány toxiny jen výjimečně a až po určení rostliny (např. taxin z tisu) Důležité je též vědět, která část rostliny je jedovatá – např. dužnina může být jedlá, ale její jádro prudce jedovaté (střemcha). Největší počet otrav z požití plodů nápadných barvou, tvarem a krásou. Vyskytují se nejen ve volné přírodě, ale jsou pěstovány jako okrasné v sadech a parcích.

5 Rostliny s plody červenými: Tis červený (Taxus baccata) – - jedovatá celá rostlina s výjimkou červené dužiny plodu - účinná látka – alkaloid taxin, směs několika isomerů, rychle se vstřebává trávicím ústrojím, účinky se projeví už během 30 – 90 min. - příznaky otravy: zvracení, bolesti žaludku, průjem, křeče, pokles tlaku, ovlivnění CNS – až ochrnutí dýchacích cest, smrt. Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) – - obsahuje toxin mezerein - po požití v ústech a hltanu značné pálení a salivace, prudké bolesti v žaludku a střevech, zvracení, průjmy, poškození ledvin,křeče, smrt. Na kůži vyvolává puchýře, pustuly až vředy.

6 tis červený

7 lýkovec jedovatý

8 Zimolez pýřitý (Lonicera xylosterum)- - toxin xylosterin -příznaky otravy: zvracení, průjem, bolesti břicha, zrudnutí obličeje, světloplachost, rozšíření zornic, nepravidelný puls -otravy především u dětí, nebývají časté ani těžké Konvalinka vonná (Convalaria majalis) – -účinnou toxickou látkou jsou glykosidy konvallatoxin a konvallamarin -všechny části rostliny jedovaté, i voda ve váze je jedovatá -působí jako kardiotonikum, projevy otravy podráždění zažívacího ústrojí, zvracení, průjem, časté močení, omámení

9 zimolez pýřitý

10 konvalinka vonná

11 Rostliny s plody modrými až černými Vraní oko čtyřlisté ( Paris quadrifolia) -toxická látka saponiny paridin a paristyphnin, jedovatá celá rostlina - vyvolává zúžení zorniček, bolesti hlavy, gastroenteritidu - otrava většinou lehká, dobře léčitelná, nejčastěji k ní dochází záměnou za borůvku Rulík zlomocný (Atropa belladona) -toxické tropanové alkaloidy hlavně atropin (d,l hyoscyamin), v menším množství skopolamin -příznaky atropinové otravy- zarudnutí obličeje,suchá kůže rozšíření zornic, tachykardie, halucinace, delirium, koma -nutný rychlý lékařský zákrok Obdobný ráz otravy blínem černým (hyoscyamus niger) - obsahuje atropin a skopolamin

12 vraní oko čtyřlisté

13 rulík zlomocný

14 blín černý

15 Některé další jedovaté rostliny Štědřenec odvislý (čilimník), Laburnum anagyroides -všechny části rostliny obsahují alkaloid cytisin, účinky podobné nikotinu - projevy otravy : propuká brzy po požiti – zvracení, skleslost, rozšířené zornice, svalové záškuby, křeče, někdy halucinace, smrt Durman obecný (Datura stramonium) -jedovaté všechny části rostliny, obsahuje skopolamin a atropin -projevy atropinové otravy -bývá zneužíván jako halucinogenní droga Skočec obecný (Ricinus communis) -jedovatá hlavně semena, -účinná látka polypeptid ricin, patří mezi nejtoxičtější, působí hemolyticky, příznaky otravy se objevují s latencí několika dní – gastroenteritida, křeče, oběhový kolaps, smrtelná dávka 30 mg

16 štědřenec odvislý

17 durman obecný

18 skočec obecný

19 Některé rostliny působí při styku s kůží dermatitidy, nebo dráždí sliznice, např. – lýkovec, pryskyřník, kopřiva, bolševník, vlaštovičník, sasanka. Projevy – puchýře, záněty kůže, poleptání K rostlinným jedům patří i nikotin, jehož toxicita je značná. Otravy mohou vznikat i při sběru tabáku, projevují se nauzeou, zvracením a poklesem krevního tlaku. Také některé běžné potraviny rostlinného původu obsahují škodlivé látky,např.: brambory a rajčata-glykoalkaloidy solanin, chakonin a tomatin, -zvyšují permeabilitu membrán - vyvolávají nebezpečí vzniku alergií na určité přirozené součásti potravy - byly pro ně stanoveny hygienické limity

20 Mykotoxiny – a)produkované plísněmi – aflatoxiny – z Aspergillus flavus, mnoho chemicky si blízkých sloučenin derivátů 2,3-bifurano-5-metoxykumarinu,LD 50 20-200 mg/kg kancerogenní, do těla se dostávají hlavně potravou ochratoxiny- z Aspergillus ochraceus, v molekule též kumarinové jádro, roste na obilných zrnech a sóje, zdrojem potrava b) toxiny vyšších hub – otravy houbami – alimentární; u nás velmi časté pro značnou popularitu sběru hub otravy pravé- požitím jedovatých hub, zaměněných za jedlé otravy nepravé- g.i. obtíže po požití jedlých hub syrových, zapařených, případně nějakým způsobem infikovaných (řídké)

21 Muchomůrka zelená (Amanita phalloides) -naše nejznámějši jedovatá houba -toxiny faloidin a amanitin, cyklopeptidy; toxicky se nejvíce uplatňuje amanitin -příznaky otravy za 6- 12(i 20 hod.), malátnost, závratě, zvracení a průjmy, později selhání jater a ledvin, žloutenka – hepatorenální syndrom -asi 30 % otrav končí smrtí Ucháč obecný (Gyromitra esculenta) - toxin gyromitrin N-methyl-N-formyl- acetaldehydhydrazon -příznaky otravy za 6 – 8 hod. po požití, někdy i déle, obdobné jako muchomůrky zelené, porušení činnosti jater ( až dystrofie), žloutenka - otravy spíše vzácné, 30% končí smrtí

22 Muchomůrka zelená

23

24 Pavučinec plyšový( Cortinarius orellanus) -toxin orellanin, směs několika chemicky příbuzných látek – dipyridiny -projevy otravy po dlouhé době latence 2 – 4 dny, někdy i 14 dní, nevolnost, bolesti hlavy, břicha a v kříži, zvýšená diuresa. Při těžké otravě syndrom akutní insuficience ledvin. -otravy nejsou časté, ale 30% končí smrtí Muchomůrka tygrovaná (Amanita pantherina) a červená (Amanita muscaria) -toxiny kyselina ibotenová, muscinol, muskazol, muskarin -první známky otravy již za 30 – 60 min., bolest hlavy, nevolnost, následované příznaky podobnými alkoholovému opojení, někdy zuřivost, bezvědomí. Halucinace. Psychotonický (pantherinový) syndrom -otravy pantherinou časté, 3% končí smrtí

25 muchomůrka tygrovaná muchomůrka porfyrová

26 Vláknice (Inocybe) -mnoho druhů, všechny jedovaté -toxin muskarin,ale mnohem více než u muchomůrky červené -otrava prudká, symptomy za 10 – 30 min., nevolnost, mlhavé vidění, bledost, pocení, slzení, zpomalení srdečního tepu, pokles tlaku, zvracení, průjmy, špatné dýchání -podobné příznaky po požití některých druhů strmělek (Clitocybe) -Lysohlávky (Psilocybe) -různé druhy, obsahují psilocybin, který se snadno rozkládá na psilocin, odvozené od tryptaminu -halucinogenní účinek podobný LSD příznaky otravy za15-60 min po požití, bolest hlavy, malátnost, mravenčení, poruchy rovnováhy, psychické příznaky- euforie nebo deprese. -populární mezi toxikomany, náhodné otravy zřídka

27 vláknice

28 lysohlávka ( Psilocybe bohemica)

29 sušené lysohlávky

30 Některé houby považované za jedlé mohou působit přechodné gastrointestinální potíže – např. václavky nebo čirůvky při nedostatečném tepelném zpracování obsahují termolabilní toxiny -pečárka (žampion)- při záměně pečárky polní za pečárku zápašnou toxin agaritin sloučenina s fenylhydrazinem, z kterého vzniká toxický hydrazin příznaky otravy se projeví někdy až po 24 hodinách zvracením a střevními obtížemi

31 Toxické produkty živočichů- -jedovatost živočichů- schopnost organismu vytvářet látky, které po vpravení do organismu jiného mohou vyvolat patologické změny a být příčinou smrti; - tuto schopnost mají určité druhy živočichů, které z hlediska klasifikace patří do všech skupin kromě ptáků a savců. Toxiny – produkty metabolismu nebo součást biochemické struktury některých orgánů, takoví tvorové nemají speciální orgán – jedovou žlázu – patogenní mikroorganismy, cizopasníci, - součást speciálního orgánu, jedové žlázy ( jedovatí živočichové v užším slova smyslu) - aktivní toxicita - mají připojený sdělný aparát, mohou vpravit jedovaté látky do cizího organismu (hadi, včely, mravenci, ryby s jedovými ostny) - pasivní toxicita - bez sdělného aparátu- toxin působí při kontaktu s kůží či sliznicí (žáby, mloci, čolci)

32 Jedovatí živočichové – především v tropech -láčkovci (polypi, meduzy, koráli – žahavci) -ostnokožci (mořské hvězdice, mořští ježci, sumýši- žlázky produkující toxický sekret vedle ostnů či trnů) -někteří mořští měkkýši -pavoukovci (štíři) a pavouci( tarantule,černá vdova) -ryby (aktivně jedovaté-rejnoci; pasivně jedovaté-alimentární otravy, toxiny dosud málo známé) -obojživelníci ( mloci, čolci, žáby- pasivně jedovatí, toxické produkty vylučovány kůží; nejvíce prozkoumány u ropuch – bufoteniny; bufogeniny a bufotoxiny)

33 Jedovatí živočichové u nás- především včely,vosy, sršně -plazi ( zmije evropská) -včely a další blanokřídlí- jedový aparát: jedová žláza, jedový váček, žihadlo -toxiny polypeptidového typu - včela- mellitin :porušuje strukturu buněčných membrán, působí hemolýzu, - apamin: zvyšuje permeabilitu při lokální aplikaci, působí na motorickou oblast CNS - fosfolipáza A: odštěpuje nenasycenou mastnou kyselinu z lecithinu; vzniklý lysolecithin silně hemolytický - silné alergeny, zanechávají někdy trvalou přecitlivělost, nebezpečí anafylaktického šoku

34 Toxiny vos, sršňů a čmeláků se podstatně neliší od včel. U vos nalezen ještě vysoký obsah acetylcholinu a fosfolipáza B. Mravenci- kompletní jedový aparát -jed lesního mravence obsahuje kyselinu mravenčí podráždění kůže a sliznic, svědící a pálící pupínek se začervenalým okrajem; u přecitlivělých jedinců i celkové příznaky Včelí jed je používán v odpovídajících dávkách terapeuticky: Indikace – zánětlivá onemocnění kloubů, hlavně revmatického původu - svalový revmatismus - různé neuralgie a artritidy

35 Plazi – u nás a v Evropě zmije -aktivně jedovatí : sdělný aparát – jedový zub -hadí jedy: toxiny a enzymy Toxiny – neurotoxiny, působí periferně a centrálně - cirkulační toxiny, vyvolávají cirkulační kolaps - hemorrhaginy, působí přímou destrukci kapilárních endotelii Enzymy – hyaluronidáza; působí rychlou resorpci a šíření toxinu v tkáni - fosfolipáza A; hemolytické účinky - koagulačně aktivní látky ; různé typy enzymů Příznaky intoxikace po uštknutí zmijí: místní-silná bolestivost, rychle postupující edém, hemorrhagie celkové- pokles krevního tlaku, studený pot, nausea, zvracení, ztráta vědomí,povrchní dýchání, později krvácení do trávicího ústrojí, z plic a hematurie.

36

37 Obrázky z publikací: Jaroslav Klán : Houby, Aventinum 1999 Alois Mikula:Plody planých a parkových rostlin, Státní pedagogické nakladatelství 1978 O. Riedl, V. Vondráček. Klinická toxikologie, Avicenum, Zdravotnické nakladatelství, Praha 1980 Dále čerpáno z : J. Prokeš. Základy toxikologie – Obecná toxikologie a ekotoxikologie, Galén,UK Praha, Nakladatelství Karolinum 2005 M. Balíková: Forenzní a klinická toxikologie – Laboratorní toxikologická vyšetření, Galén 2004


Stáhnout ppt "Živočišné a přírodní noxy Ing Eva Nováková, CSc ÚSL&TOX, 1. LF UK a VFN."

Podobné prezentace


Reklamy Google