Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení kvality péče v nemocnici aneb ISO, SAK, JCIA, procesy, bonusový a sankční řád - zamyšlení nad pojmy a zkušenostmi - Martin Zeman.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení kvality péče v nemocnici aneb ISO, SAK, JCIA, procesy, bonusový a sankční řád - zamyšlení nad pojmy a zkušenostmi - Martin Zeman."— Transkript prezentace:

1 Řízení kvality péče v nemocnici aneb ISO, SAK, JCIA, procesy, bonusový a sankční řád - zamyšlení nad pojmy a zkušenostmi - Martin Zeman

2 Osnova příspěvku Úvod Systémy řízení, akreditace a certifikace kvality
Akreditace k výuce Kvalita jako nástroj redukce počtu nemocnic (akutních lůžek) Závěr

3 1. Úvod Nemocnice zavádějí systémy měření a řízení, včetně systémů řízení jakosti, které: jim pomáhají nebo jsou požadovány vlastníky, zákony nebo zákazníky. pomáhají posilovat pozici na trhu a dosahovat náskoku před konkurencí.

4 1. Úvod Kvalitu produkce lze zvyšovat téměř neomezeně za předpokladu exponenciálního růstu nákladů, ty však nebudou kryty Zákazník jako spotřebitel má neomezenou potřebu růstu kvality a není přitom bytostně spjat s náklady, služba je hrazena se solidárního systému zdravotního pojištění, a to bez přímého vztahu k objemu produkce, k nákladům a kvalitě

5 2. Systémy řízení Systémy strategického řízení nemocnic se převážně volně opírají o koncepty, vyučované ve školách, vzdělávajících české zdravotnické manažery. Jsou to, vedle konceptu BSC zejména: přístupy prof. Součka, prof. Jiráska, koncept B.I.B.S., obecně procesní a holistické (celostní) řízení.

6 2. Kvalita ve zdravotnictví
Z hlediska specifických nároků na zdravotnické služby se, analogicky např. k letectví, automobilovému průmyslu či potravinářství, rozvíjejí specifické normy jakosti ve zdravotnických zařízeních.

7 2. Kvalita v nemocnici Z pohledu funkční způsobilosti jednotlivých provozů nemocnice se pak aplikují různé normy na řízení kvality např. v těchto provozech: lékárna laboratoře sterilizace kuchyně informatika, transfuzní služba vzdělávání

8 2. Autorizace, validace, akreditace, certifikace, …
V zásadě se jedná o systém vzájemně se uznávajících organizací či subjektů, které: normy tvoří (ISO, JCIA) prověřují, zda jsou požadavky norem naplňovány (auditoři, komisaři, certifikační a akreditační organizace) se podle nich chovají (nemocnice) požadují, aby normy byly používány (stát, plátce, zákazník).

9 2. ISO – TQM - EFQM Principy systémů řízení jakosti jsou dobře popsány a v zásadě se každý systém nachází někde mezi ISO – TQM – EFQM, tj. mezi řízením jakosti, úplných řízením jakosti a modely excelence.

10 2. Kvalita x zdroje Cílem klíčových článků „výroby“ nemocnice, lékařů, je: poskytovat tu nejšpičkovější službu zároveň na ni požadovat maximální zdroje. Kvalita přitom není svázána s prodejem a omezeností zdrojů. Pacient jako zákazník tento přístup podporuje

11 2. Sbližování norem Všechny normy kvality postupně přitom směřují k:
uplatnění procesního přístupu k řízení, celostnímu pojetí řízení, orientaci na vnějšího i vnitřního zákazníka, řízení změn, znalostnímu managementu popř. synergickému managementu, teorii omezení apod. Posiluje se v nich odpovědnost k životnímu prostředí a ochrana práv jedince.

12 2. ISO 9000 Normy ISO 9000 jsou (zvláště po revizi v roce 2000) zaměřeny na kvalitu řízení organizací, spíše než na kvalitu produkce (dají se tedy nazvat jako „správná řídící praxe“). Pomáhají organizacím (i nemocnicím) vycházet s limitovanými zdroji tím, že odhalí zbytečné duplicity, nekompetence, absenci potřebných činností a pomohou racionálnějšímu chování organizace i lidských zdrojů – personálu.

13 2. JCIA, SAK ČR, ISQua Akreditační standardy JCIA či SAK (stejně jako ISQua) jsou pak zaměřeny specificky na kvalitu samotné zdravotní péče a veškeré procesy v organizaci zkoumají z pohledu dopadu na zdravotní péči. Akreditace je tedy jakousi zárukou schopnosti kvalitně léčit.

14 2. ISO x excelence Úspěšně lze dosahovat excelentní zdravotní péče i u organizace, ve které je vysoká míra plýtvání a extrémní náklady. Stačí zajistit zdroje. Je-li to požadováno, může se jednat o úspěšnou strategii, příklady jsou k dispozici. Zároveň je možno zajistit certifikaci systému řízení nemocnice, která např. vůbec neléčí – jsou–li splněny požadavky standardu, podle kterého se certifikuje.

15 2. ISO x excelence Zdá se správnějším a hospodárnějším postup, kterým se nejprve nastaví správná funkce nemocnice jako kterékoliv jiné organizace (implementace ISO 9000), a již v jeho průběhu nebo v určité etapě se procesy zlepšování dle ISO nebo implementací a akreditací standardů zdravotní péče dosáhne i na vysokou úroveň péče. Obrácený postup prodlouží dobu méně efektivního využívání zdrojů a tedy jejich vyšší spotřebu pro dosažení stejného výsledku.

16 2. Role MZČR Ministerstvo zdravotnictví již mnoho let připravuje Národní akreditační systém zdravotnických zařízení podle principů a standardů Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua). Vzniklo Centrum pro kvalitu ve zdravotnictví při Státním zdravotním ústavu. Snaží se pokrýt všechny významné mezinárodní normy kvality, používané ve zdravotnických zařízeních

17 2. Centrum pro kvalitu ve zdravotnictví
Model mezinárodních principů tvorby národních akreditačních standardů akreditační agendy ALPHA, která je součástí Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua) Model akreditačních standardů mezinárodní sekce (JCIA) Spojené akreditační komise (JCAHO) USA Modely excelence světových cen za jakost Cena M. Baldrige (USA) Evropská cena za jakost EFQM (Evropa) Modely systémů managementu jakosti Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)

18 2. Masarykova nemocnice EN ISO 9001:2000 od roku 2002
všechny procesy a části firmy, s aplikací ISO/IWA 1:2001. V poslední etapě je příprava akreditací všech laboratoří podle navazující normy pro zdravotnické laboratoře ČSN EN ISO 15189:2003 (2004), byla připravena certifikace podle normy AQAP, rozšiřující požadavky ISO 9001:2000 pro dodavatele armád NATO, připravuje certifikaci podle navazující normy ČSN ISO/UIEC 17799:2005 pro řízení bezpečnosti informací a implementaci dalších navazujících norem pro systémy řízení jakosti, např. HACCP (metoda kritických bodů) pro stravovací provoz a sterilizaci.

19 2. Vybrané normy pro nemocnice, navazující na ISO 9001:2000
Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost ČSN EN ISO 15189:2003 (2004) Informační technologie – Soubor postupů pro řízení bezpečnosti informací ČSN ISOIUIEC 17799:2005 Systém řízení bezpečnosti informací – Popis s návodem k použití ČSN BS Směrnice pro proces zlepšování služeb zdravotnických organizací ISO/IWA 1:2001 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 ve vzdělávání ISO/IWA 2:2003

20 3. Akreditace k výuce Akreditace nemocnic jako oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu udělené ministerstvem zdravotnickému zařízení, jiné právnické osobě nebo fyzické osobě je definováno ve dvou zákonech

21 3. Akreditace k výuce Zákon 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v §13 a následujících upravuje pro subjekt, který chce poskytovat specializační vzdělávání nebo doplňující odbornou praxi 83 specializačních oborů, ve kterých se lze akreditovat.

22 3. Akreditace k výuce Zákon 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) v §45 a následujících hovoří o získávání oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části pro obory, uspořádané do 18 skupin, pro certifikované kurzy a akreditované kvalifikační kurzy.

23 4. Kvalita jako nástroj redukce počtu nemocnic (akutních lůžek)
V situaci rostoucího schodku systému veřejného zdravotního pojištění, kdy např.: trvá extrémně nízká spoluúčast občanů na úhradě za zdravotní péči není vůle zvýšit spoluúčast a je snaha ještě zvýšit dostupnost veškeré i špičkové (nákladné) péče je snaha prohlubovat státní zásahy do zdravotnictví, např. administrativním navyšováním platů možná u desítek procent pacientů převažují sociální aspekty hospitalizace na akutním lůžku nad zdravotními několik existujících zdravotních pojišťoven si nemá čím konkurovat

24 4. Kvalita jako nástroj redukce počtu nemocnic (akutních lůžek)
Pojem kvalita je používán pro popis procesu, kdy uměle vytvořené povinné parametry nemocnic pro jednotlivé obory péče, specializace či metody jsou použity pro redukci úhrady zdravotní péče vůči nemocnici a omezení počtu akutních lůžek. Certifikátem kvality je pak zřejmě smlouva se zdravotní pojišťovnou.

25 5. Závěr O kvalitě se mnoho mluví a píše
Každý si přitom představuje něco jiného Zavádění systémů řízení kvality v nemocnicích se neúměrně vleče V kvalitě je chaos Ale jde to a stojí to za to !

26 Děkuji pozornost Martin.Zeman mnul.cz M


Stáhnout ppt "Řízení kvality péče v nemocnici aneb ISO, SAK, JCIA, procesy, bonusový a sankční řád - zamyšlení nad pojmy a zkušenostmi - Martin Zeman."

Podobné prezentace


Reklamy Google