Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak úspěšně a efektivně PREZENTOVAT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak úspěšně a efektivně PREZENTOVAT"— Transkript prezentace:

1 Jak úspěšně a efektivně PREZENTOVAT
Mgr. Josef J. Horálek

2 7 kroků k úspěchu Čeho chci prezentací dosáhnout
Forma prezentace, která je nejlepší Forma prezentace Připravit si vhodnou osnovu prezentace Vyber si vizuální pomůcky Vyzkoušej si prezentaci předem Kvalitně ji proveď

3 3 x TELL ŘEKNI CO ŘEKNEŠ ŘEKNI TO ŘEKNI, CO JSI ŘEKL

4 Struktura prezentace Příprava Úvod Hlavní část Závěr Následné aktivity

5 1. Příprava Prezentace = PANIKA Purpose – upřesnit svůj záměr
Audience – analýza publika Need – identifikace hlavních požadavků Information – shromáždit informace Communication – volba komunikace

6 1. Příprava - Záměr Aby byla prezentace zdařilá, je nutné mít velice dobrou představu o CÍLI. Představa musí být: JASNÁ KONKRÉTNÍ

7 1. Příprava - Publikum Zjistit co nejvíce informací o publiku:
Co očekávají ? Proč přišli ? Jaké jsou jejich znalosti a vědomosti? Jaký je jejich postoj? Jaké jsou jejich vzájemné vztahy?

8 1. Příprava - Požadavek Prezentace má svůj důvod a musí splňovat určité požadavky Musíš si tedy uvědomit ty svoje: MUSTS – co musím říct SHOULDS – co bych měl říci COULDS – co bych mohl říci

9 1. Příprava - Informace Zvolit „množství“ informace:
Málo informací = plýtvání časem pro zúčastněné Příliš mnoho informací = většinu z nich posluchači do následujícího dne zapomenou

10 1. Příprava - Komunikace Otázky které si musím uvědomit:
Porozumí posluchači správně tomu, co chci říci? Pochopí správně posluchači, co řeknu?

11 2. Úvod Uvědom si, že jde o nejemociálnější část
Cílem je vzbudit zájem, zaujmout, povzbudit, „prodat sebe“! ŘEKNI, CO ŘEKNEŠ

12 2. Úvod Získej pozornost: Přivítej posluchače Představ se
Poděkuj za příchod Na začátku jsi to ty sám ne tvoje odborné znalosti. Buduj vztah, důvěru, pracovní atmosféru se svými posluchači.

13 3. Hlavní část (stať) Zde by jsi měl rozvinou své myšlenky z úvodu.
ŘEKNI, CO CHCEŠ ŘÍCI !! Nezapomeň udržovat pozornost posluchačů a neustále se ujišťujte, že rozumějí a sledují, co jim sděluješ.

14 3. Hlavní část (stať) Využij vizuální a další pomůcky: Použij příklady
Vytvářej v mysli posluchačů obrazy Vyprávěj příběhy a zkušenosti pro ilustraci Poskytuj důkazy podporující tvé argumenty Shrnuj přednášenou látku, propojuj témata

15 3. Hlavní část (stať) Mluv jazykem svého publika
Mluv v krátkých větách Pamatuj, že čím více informací řekneš, tím méně si bude publikum pamatovat Nejlepší stať je taková, jejíž jednotlivé části umožňují prezentaci jednoduše sledovat a orientovat se v ní

16 4. Závěr Důsledně ho promysli, aby hladce „zabalil“ a zakončil celou prezentaci. ŘEKNI, CO JSI ŘEK !! Shrnutí je obyčejně jednou z užitečných a systematických metod zakončování.

17 4. Závěr Shrň nejvýznamnější body: Zapakuj max. 3 body
Zdůrazni hlavní myšlenku Dej prostor pro diskusi a otázky Poděkuj za pozornost Rozluč se

18 5. Následné aktivity Vyžádej si zpětnou vazbu od publika
Názory na prezentaci, produkt atd. Analyzuj si prezentaci pro sebe Vyhodnocení jako nástroj pro zdokonalení dalších prezentací

19 5. Následné aktivity Odpověz si na následující otázky:
Stanovil jsem si správné cíle? Podařilo se mi jich dosáhnout? Bylo téma pro posluchače přínosné/ důležité/ zajímavé? Jakou měla prezentace atmosféru? Rozesmál jsem publikum? Jaký mám dojem ze svého přednesu? Manipuloval jsem efektivně s technikou?

20 5. Následné aktivity Dařilo se mi udržet ( a oživovat) zájem a pozornost publika? Co na posluchače dobře působilo, na co reagovali co vzbudilo pochybnosti? Stačil jsem sledovat jejich reakce? Co bylo příčinou případné únavy, nepozornosti?

21 Desatero prezentace Neomlouvej se

22 Desatero prezentace Používej krátké věty

23 Buď skromný, neuváděj extrémy
Desatero prezentace Buď skromný, neuváděj extrémy

24 Zachovej si autoritu, odstup
Desatero prezentace Zachovej si autoritu, odstup

25 Cizí slova používej s mírou
Desatero prezentace Cizí slova používej s mírou

26 Zbav se slovních parazitů, slovní vady
Desatero prezentace Zbav se slovních parazitů, slovní vady

27 Narážky v publiku zvládej s rozvahou, neveď dlouhé diskuse
Desatero prezentace Narážky v publiku zvládej s rozvahou, neveď dlouhé diskuse

28 Vystříhej se přehnané gestikulace, polohu měň zvolna a jen občas
Desatero prezentace Vystříhej se přehnané gestikulace, polohu měň zvolna a jen občas

29 Desatero prezentace Dodržuj časový plán

30 Dýchej zhluboka, udržuj kontakt očima
Desatero prezentace Dýchej zhluboka, udržuj kontakt očima

31 Komunikace Nezapomeň, že minimálně 90% tvojí image záleží víc na tom, jak vypadáš a jak zníš, než na tom, co vlastně říkáš

32 Zásady správné komunikace
Vlastní přednes: Prezentace je vlastně představení, využij tedy svůj hlas, tvář, celé tělo co nejefektivněji

33 Zásady správné komunikace
Celkový dojem: Pokus se být co nejpřirozenější Uvolni se Usmívej se Dívej se přímo na jednotlivé posluchače Přejížděj pohledem celé auditorium Ukaž své zaujetí pro věc

34 Zásady správné komunikace
Postoj: Jde-li o publikum o více než 10 osob stůj Stůj s nohama mírně rozkročenýma Váha těla na celých chodidlech Uvolni ruce Nepohrávej si poznámkami, tužkou … Vyvaruj se strnulosti

35 Hlas Využívej hlas efektivně: Mluv jasně, pomalu a k věci
Mluv spisovně Věnuj pozornost kvalitě svého hlasu Používej důraz a intonuj Měň hlasitost Měň tempo řeči

36 Gesta Pokud je budeš používat efektivně a kontrolovaně mohou podpořit komunikaci. Větší publikum vyžaduje živější gestikulaci pro získání pozornosti.

37 Jak upoutat pozornost Mimoslovně: Upravený vzhled Vhodné oblečení
Živý výraz – osobní zaujetí Úsměv, přívětivý výraz Přiměřená intonace Pauzy v řeči Oční kontakt Práce s prostorem Využití vizuálních pomůcek

38 Jak upoutat pozornost Slovně: Klást posluchačům otázky
Oslovovat posluchače, mluvit o nich o jejich situaci Používat příklady z praxe Mluvit o tom, co je pro posluchače přínosné, užitečné Uvádět překvapivé souvislosti Vhodný humor

39 Zásady efektivní komunikace s posluchači
Jsi sebevědomí Při námitkách reaguj vstřícně, poděkuj za názor, nepropadávej beznaději Mluv jasně a stručně Pochvala je mocnější stimul než výtka, ironie, kritika Snaž se vcítit do pozice druhého. Vstřícný zájem a jisté ztotožnění se s protějškem jej vyladí v tvůj prospěch

40 Zásady efektivní komunikace s posluchači
Nech druhého hovořit a pozorně naslouchej Klaď doplňující otázky Měj pozitivní přístup k lidem a komunikaci s nimi.

41 Závěr Dodržuj výše zmíněná doporučení a taktiky vedení prezentace.
Hodně štěstí při tvorbě tvých prezentací a jejich prezentování. A teď je to jen na TOBĚ

42 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Jak úspěšně a efektivně PREZENTOVAT"

Podobné prezentace


Reklamy Google