Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Francouzská pedagogika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Francouzská pedagogika"— Transkript prezentace:

1 Francouzská pedagogika
Jean Jacques Rousseau

2 Historické souvislosti
třicetiletá válka ( ) posílení moci absolutistického státu Ludvíka XIV do 1/2 18. století krize feudálního řádu objevují se osvícenští myslitelé - Voltaire, Rousseau Francouzská buržoazní revoluce 1789

3 Cíle osvícenství v pedagogice
vzdělání a poznání co nejvíce lidem vedení škol z rukou církve do rukou státu změna koncepce výchovy

4 Jean Jacques Rousseau 1712 - 1778
nejvýraznější postava francouzské pedagogiky 18. století představitel francouzského osvícenství ideový předchůdce Velké francouzské revoluce

5 Život ze Ženevské hugenotské rodiny matka zemřela při porodu
vychováván otcem, tetou a strýcem z finančních důvodů nemohl studovat učil se na písaře, později na rytce

6 pracoval jako komorník, vychovatel, učitel hudby aj.
z učení utekl pracoval jako komorník, vychovatel, učitel hudby aj. sebevzdělával se - studoval latinu, přírodní vědy, filosofii koníčky: čtení knih samota toulky přírodou

7 1741 přichází do Paříže, kde se spřátelí s Diderotem
začíná psát díky proticírkevním názorům v Emilovi je vykázán z Francie na 5 let žije ve Švýcarsku přestěhuje se do Anglie

8 po pěti letech se vrací domů
propadá depresím stěhuje se na venkov 1778 umírá za záhadných okolností ostatky přeneseny do pařížského pantheonu

9 Dílo Rozprava o vědách a umění O původu nerovnosti mezi lidmi
pokrok je synonymem zkaženosti společnost člověka kazí a zubožuje, příroda by ho učinila šťastným O původu nerovnosti mezi lidmi příčinou je soukromé vlastnictví dílo se setkalo s nelibostí u francouzské vlády Emil čili o výchově

10 Emil čili o výchově psal ho 31 let pedagogický spis
nová koncepce harmonické výchovy útočí na katolickou církev kniha dána do klatby, rituálně spálena, Rousseau vyhoštěn

11 Emil čili o výchově - obsah
výchova fiktivního chlapce - Emila je šlechtického původu vychováván uprostřed přírody, mimo civilizaci netuší, že civilizace existuje

12 učí se na truhláře má být oddán s Žofií mají založit novou přirozenou společnost

13 Emil čili o výchově - hlavní myšlenky
přirozená výchova - v přírodě, na venkově, bez knih, učí se pozorováním negativní výchova - vychovatel nezasahuje do vývoje, jen pozoruje citová vazba - vychovatel žije výchovou dítěte, dítě mu bezmezně věří

14 odmítá tělesné tresty přirozené tresty - rozbiju okno, je mi zima odmítá sedmero svobodných umění členění vývoje člověka do 4 základních období

15 1. období od narození do dvou let péče o tělesný vývoj
kritizuje tehdejší způsob péče o dítě: "Děti jsou šněrovány a haleny, že ani dýchat nemohou" důraz na otužování dítěte hra s jednoduchými hračkami je důležité dbát na potřeby dítěte, ale neplnit každé jejich přání

16 2. období od dvou do dvanácti let rozvoj smyslového vnímání
vyučování je nežádoucí pokud se dítě naučí číst, má mu být předložena jen jediná kniha - Robinson Crusoe

17 3. období od 12 do 15 let začíná se probouzet rozum dítěte - má být vzděláváno vzdělání má získávat z přírody dítě má experimentovat, spojovat pojmy, samo vyvozovat závěry učí se jen to, co ho zajímá zákaz výuky společenských věd - dítě nemůže chápat lidské vztahy výchova k práci - pravá nezávislost a svoboda

18 4. období od 15 do 21 let probouzí se sexuální potřeby mravní výchova
rozvinout v dítěti lásku ke všem lidem žádná náboženská výchova dítě by mělo dospět k přirozenému náboženství - vše řídí Bůh

19 Výchova žen dívka má být vychována jako doplňek k muži
má se mu líbit, prospívat mu, pečovat o něj má myslet jako on, mluvit jako on rozumové vzdělání nepotřebuje

20 Další díla O smlouvě společenské Hudební slovník
Pojednání o moderní hudbě Vyznání Nová Helióisa Úvahy o vládě v Polsku

21 Zásady přirozené výchovy
člověk je od narození dobrý a kazí se až konáním lidským čím má člověk ve společnosti nižší postavení, tím má blíže k přírodě a tím je lepší a mravnější, čistější a méně zkažený je nutné vychovávat děti ze šlechtických rodin. Touto výchovou je nutno změnit vládnoucí třídu, aby se změnil svět feudální škola s tuhou kázní potlačuje osobnost dítěte výchova má sledovat přirozenost dítěte a akceptovat věkové zvláštnosti příroda chce aby děti byly dětmi než se stanou dospělými

22 Jean Jacques Rousseau - plusy a mínusy
bojoval za osvobození z feudálního útlaku byl proti fyzickým trestům byl proti vlivu církve na školství hlásal lásku a úctu k dítěti vedl děti k rozvoji tvořivosti a samostatného myšlení přátelil se se šlechtici, přijímal od nich finanční dary hlásal život v přírodě, ale žil v Paříži svých pět dětí umístil do sirotčince neznal osobnost dítěte - věřil, že má vždy chuť a ochotu se učit omezoval práva žen jeho představy o vývoji dítěte byly naprosto chybné

23 :)

24 To je vše, přátelé

25


Stáhnout ppt "Francouzská pedagogika"

Podobné prezentace


Reklamy Google