Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Miroslava Puszkarová Kazuistika osob s dětskou mozkovou obrnou (spastický typ), vývoj, edukace a péče.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Miroslava Puszkarová Kazuistika osob s dětskou mozkovou obrnou (spastický typ), vývoj, edukace a péče."— Transkript prezentace:

1 Miroslava Puszkarová Kazuistika osob s dětskou mozkovou obrnou (spastický typ), vývoj, edukace a péče

2 Dětská mozková obrna (DMO) -porucha centrální kontroly hybnosti objevující se v prvních letech života a v dalším průběhu života se zpravidla nezhoršuje -Polani: Syndrom nepřekračující poškození mozku způsobený činiteli působícími na nezralý nervový systém, projevující se za porodu nebo v raném postnatálním životě, ukazující převážně poruchu volné hybnosti a často přidružená postižení, intelektuální, záchvatová, citová, emoční a specificky výchovná -Není vyléčitelná -porucha centrální kontroly hybnosti objevující se v prvních letech života a v dalším průběhu života se zpravidla nezhoršuje -Polani: Syndrom nepřekračující poškození mozku způsobený činiteli působícími na nezralý nervový systém, projevující se za porodu nebo v raném postnatálním životě, ukazující převážně poruchu volné hybnosti a často přidružená postižení, intelektuální, záchvatová, citová, emoční a specificky výchovná -Není vyléčitelná

3 Historie dětské mozkové obrny - Už římský císař Claudius trpěl DMO: špatně se pohyboval a koktal a proto byl přezdíván Cla- Cla-Claudius, byl ale velmi inteligentní -Anglický král Richard III -Anglický básník Noel lord Byron - Už římský císař Claudius trpěl DMO: špatně se pohyboval a koktal a proto byl přezdíván Cla- Cla-Claudius, byl ale velmi inteligentní -Anglický král Richard III -Anglický básník Noel lord Byron

4 Příčiny DMO 1)Prenatální -infekce, virová onemocnění plodu, virová onemocnění matky (zarděnky, opar, anoxie, toxické vlivy chemických látek) 2) Perinatální -Porodní komplikace (plod je zaškrcen pupeční šňůrou, poruchy pupeční šňůry, předčasné odloučení placenty, těžká novorozenecká placenta, užití anestetik, krvácení do mozku vlivem zranitelnosti mozkových cév) 1)Prenatální -infekce, virová onemocnění plodu, virová onemocnění matky (zarděnky, opar, anoxie, toxické vlivy chemických látek) 2) Perinatální -Porodní komplikace (plod je zaškrcen pupeční šňůrou, poruchy pupeční šňůry, předčasné odloučení placenty, těžká novorozenecká placenta, užití anestetik, krvácení do mozku vlivem zranitelnosti mozkových cév)

5 Příčiny DMO 3) Postnatální - Poškození spojená s centrálním nervovým systémem v raných stádiích vývoje dítěte – porucha metabolismu, infekce, úrazy, poruchy endokrinního systému, novorozenecká žloutenka, 3) Postnatální - Poškození spojená s centrálním nervovým systémem v raných stádiích vývoje dítěte – porucha metabolismu, infekce, úrazy, poruchy endokrinního systému, novorozenecká žloutenka,

6 Formy DMO 1) Nespastické formy a)Forma hypotonická b)Forma dyskinetická c)Forma rigidní d)Forma mozečková 1) Nespastické formy a)Forma hypotonická b)Forma dyskinetická c)Forma rigidní d)Forma mozečková

7 Formy DMO 2) Spastické formy a)Forma diparetická b)Forma hemiparetická c)Forma kvadruparetická 2) Spastické formy a)Forma diparetická b)Forma hemiparetická c)Forma kvadruparetická

8 1) Nespastické formy a) Forma hypotonická -raný věk dítěte (do 3 – 4 let) -Později přechází do jiných forem (spastické, diskinetické formy, ) -mírná obrna (výraznější na dolních končetinách) se sníženým svalovým napětím -Při přetrvání doplněna mentální retardací -raný věk dítěte (do 3 – 4 let) -Později přechází do jiných forem (spastické, diskinetické formy, ) -mírná obrna (výraznější na dolních končetinách) se sníženým svalovým napětím -Při přetrvání doplněna mentální retardací

9 b) Forma dyskinetická -Dříve forma extrapyramidová -Mimovolné nepotlačitelné a nekoordinované pohyby narušující přirozenou hybnost (pohyby atetotické, choreatické, balistické, myoklonické) -Příčina: poškození šedé kůry mozkové (centrum hybnosti) při nedostatečném zásobení kyslíkem, novorozenecké žloutenky, krvácení do mozku -Nevýhoda: špatné cvičení jemné motoriky (náprava: rehabilitační pomůcky,psací stroj), řeč (špatná koordinace dýchacích svalů, nepravidelné dýchání) -Dříve forma extrapyramidová -Mimovolné nepotlačitelné a nekoordinované pohyby narušující přirozenou hybnost (pohyby atetotické, choreatické, balistické, myoklonické) -Příčina: poškození šedé kůry mozkové (centrum hybnosti) při nedostatečném zásobení kyslíkem, novorozenecké žloutenky, krvácení do mozku -Nevýhoda: špatné cvičení jemné motoriky (náprava: rehabilitační pomůcky,psací stroj), řeč (špatná koordinace dýchacích svalů, nepravidelné dýchání)

10 c) Forma rigidní -Vzácně v raném věku dítěte -Pozdější věk – jiné formy -Zvýšení svalového napětí trvalého rázu, pasivními pohyby neovlivnitelné -Vzácně v raném věku dítěte -Pozdější věk – jiné formy -Zvýšení svalového napětí trvalého rázu, pasivními pohyby neovlivnitelné

11 d) Forma mozečková -Snížení svalového napětí -Poruchy pohybové koordinace -Snížení svalového napětí -Poruchy pohybové koordinace

12 2) Spastické formy a) Diaperitická forma -Spastická obrna dvou párových končetin -Natažení dolních končetin v kolenou a chodidel špičkami dolů -Končetiny: tuhé, manipulace proti odporu -Dělení: -a) s adukční kontrakturou -b) bez adukční kontraktury -Patří i forma monoparetická (postižené jedné končetiny, vzácné) -Projev: po 5.měsíci (důraz na pohyblivost, dítě nesedí, neleze), psychický vývoj nezasažen (urychlení rehabilitace) -Spastická obrna dvou párových končetin -Natažení dolních končetin v kolenou a chodidel špičkami dolů -Končetiny: tuhé, manipulace proti odporu -Dělení: -a) s adukční kontrakturou -b) bez adukční kontraktury -Patří i forma monoparetická (postižené jedné končetiny, vzácné) -Projev: po 5.měsíci (důraz na pohyblivost, dítě nesedí, neleze), psychický vývoj nezasažen (urychlení rehabilitace)

13 a) Diaparetická forma -Příčina: krvácení do mozku u nedonošených dětí -Při včasné rehabilitaci: možné uvolnění napětí -Profesní uplatnění: bez problémů, omezení hybnosti, -Rehabilitace: dítě se naučí chodit (chůze má zvláštnosti: nemožné narovnat končetiny i pasivně, šoupání nohou po podlaze, nůžkovitá chůze) -Možné spojení i s postižením hybnosti horních končetin →negativní vliv na ortopedické pomůcky - Výchova a vzdělávání: srovnatelná se zdravými dětmi (ohled na psychický a sociální stav nemoci) -Příčina: krvácení do mozku u nedonošených dětí -Při včasné rehabilitaci: možné uvolnění napětí -Profesní uplatnění: bez problémů, omezení hybnosti, -Rehabilitace: dítě se naučí chodit (chůze má zvláštnosti: nemožné narovnat končetiny i pasivně, šoupání nohou po podlaze, nůžkovitá chůze) -Možné spojení i s postižením hybnosti horních končetin →negativní vliv na ortopedické pomůcky - Výchova a vzdělávání: srovnatelná se zdravými dětmi (ohled na psychický a sociální stav nemoci)

14 b) Hemiparetická forma -Spastická obrna horní a dolní poloviny těla (horní končetina je ohnuta v lokti, v dolních končetinách došlapování na špičky) -Dolní končetina je nefunkční, horní končetina je ochrnutá, připažená k tělu (při slabé formě se projeví například při běhu) -Projev: okolo 5.měsíce (zjevný rozdíl ve svalovém zapojení zdravé a poškozené končetiny) -Spastická obrna horní a dolní poloviny těla (horní končetina je ohnuta v lokti, v dolních končetinách došlapování na špičky) -Dolní končetina je nefunkční, horní končetina je ochrnutá, připažená k tělu (při slabé formě se projeví například při běhu) -Projev: okolo 5.měsíce (zjevný rozdíl ve svalovém zapojení zdravé a poškozené končetiny)

15 b) Hemiparetická forma -Příčina: porucha zásobování pravé nebo levé mozkové hemisféry krví (mozkové tkáň odumře a zahojí se v podobě jizvy, dutiny) -Nevýhoda:možné i duševní opoždění -Pokud kvalitní rehabilitace a vzdělávací péče, stav se zlepší -Profesní uplatnění: nevázáno na manuální uplatnění -1/3 i epileptické záchvaty -Příčina: porucha zásobování pravé nebo levé mozkové hemisféry krví (mozkové tkáň odumře a zahojí se v podobě jizvy, dutiny) -Nevýhoda:možné i duševní opoždění -Pokud kvalitní rehabilitace a vzdělávací péče, stav se zlepší -Profesní uplatnění: nevázáno na manuální uplatnění -1/3 i epileptické záchvaty

16 c) Kvadruparetická forma -Spastická obrna všech čtyř končetin -převládá postižení dolních, za předpokladu zdvojení formy diparetické -Převládá postižení horních končetin, za předpokladu zdvojení formy hemiparetické -Převládající postižení horních končetin -Patří i forma triparetická ( vzácné, postižení tří končetin) -Spastická obrna všech čtyř končetin -převládá postižení dolních, za předpokladu zdvojení formy diparetické -Převládá postižení horních končetin, za předpokladu zdvojení formy hemiparetické -Převládající postižení horních končetin -Patří i forma triparetická ( vzácné, postižení tří končetin)

17 c) Kvadruparetická forma -Projevy: různorodé (od hypotonie k spasticitě) -nevýhoda: poškození pravé a levé mozkové hemisféry → zasažen intelektuální vývoj dítěte → šance na zlepšení hybnosti je nízká -Projevy: různorodé (od hypotonie k spasticitě) -nevýhoda: poškození pravé a levé mozkové hemisféry → zasažen intelektuální vývoj dítěte → šance na zlepšení hybnosti je nízká

18 Péče o jedince s DMO -Každý jedinec je postižen různě, žádné postižení není stejné -Na základě lékařského, psychologického a speciálně pedagogického je zjištěn zdravotní stav (pohybové, mluvní schopnosti, psychické dovednosti, sociální chování) -Plán péče obsahuje diagnózu a prognózu jedince Důležité:  týmová práce (spolupráce rodiny a odborných lékařů)  Včasnost léčby

19 Léčba jedince s DMO Cílem léčby: a)Sociální a profesní integrace b)Atenuace postižení -Léčiv málo, jsou ale účinná Cílem je zlepšení motorických funkcí: a)Inhibice drah, které jsou hyperaktivní a převažují nad funkčními b)Korekce nerovnováhy neurotransmiterů c)Úprava deficitu neurotransmiterů - Použití lokálních a celkově působících léčiv Cílem léčby: a)Sociální a profesní integrace b)Atenuace postižení -Léčiv málo, jsou ale účinná Cílem je zlepšení motorických funkcí: a)Inhibice drah, které jsou hyperaktivní a převažují nad funkčními b)Korekce nerovnováhy neurotransmiterů c)Úprava deficitu neurotransmiterů - Použití lokálních a celkově působících léčiv

20 Léčba jedince s DMO -léčba nadměrné svalové aktivity – vhodná u jedinců, kteří: a)Hyperaktivita vyvolává funkční handicap b)Riziko vzniku následků (svalové kontury) -Léčba je obtížná Léčba: a)Léčiva a látky -aplikace systémově, regionálně, lokálně, -působí je jedné úrovni (botulotoxin – svaly), nebo na více místech (dantrolen – svaly a buňky předních rohů míšních) -Některá na centrální nervové struktury (benzdiazepin) -léčba nadměrné svalové aktivity – vhodná u jedinců, kteří: a)Hyperaktivita vyvolává funkční handicap b)Riziko vzniku následků (svalové kontury) -Léčba je obtížná Léčba: a)Léčiva a látky -aplikace systémově, regionálně, lokálně, -působí je jedné úrovni (botulotoxin – svaly), nebo na více místech (dantrolen – svaly a buňky předních rohů míšních) -Některá na centrální nervové struktury (benzdiazepin)

21 Léčba jedince s DMO b) Rehabilitace -protažení svalů s nadměrnou aktivitou -prevence kontraktur -různé formy léčebné terapie:Vojtova reflexní terapie, Bobathova terapie, Petöhe terapie, metoda motor learning with task-specific training, metoda learning of compensatory strategies), c) léčebný tělocvik b) Rehabilitace -protažení svalů s nadměrnou aktivitou -prevence kontraktur -různé formy léčebné terapie:Vojtova reflexní terapie, Bobathova terapie, Petöhe terapie, metoda motor learning with task-specific training, metoda learning of compensatory strategies), c) léčebný tělocvik

22 Léčba jedince s DMO d) fyzikální terapie e) Ortézy A další - V Předškolním věku – rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, rozvoj řeči,držení těla, správné sezení, optimální poloha při učení, bezpečnost při pohybu ve škole d) fyzikální terapie e) Ortézy A další - V Předškolním věku – rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, rozvoj řeči,držení těla, správné sezení, optimální poloha při učení, bezpečnost při pohybu ve škole

23 Péče o jedince s DMO Lokální léčba -Uvolnění svalů pomocí injekce botulotoxinu -Dříve: lokální anestetika, etylalkohol, fenol -Důležité: míra postižení, prognóza pacienta, cíl léčby -Nejlépe u jedinců,kteří mají dynamickou kontrakturu bez fixní složky -Účinek může působit až 12 měsíců -Uvolnění svalů pomocí injekce botulotoxinu -Dříve: lokální anestetika, etylalkohol, fenol -Důležité: míra postižení, prognóza pacienta, cíl léčby -Nejlépe u jedinců,kteří mají dynamickou kontrakturu bez fixní složky -Účinek může působit až 12 měsíců

24 Péče o jedince s DMO systémová a regionální léčba -Potenciálně nežádoucí účinky -Působí na úrovni funkce neurotransmiterů nebo neuromodulátorů v centrálním nervovém systému -Nejčastěji používán: diazepan, baclofen, tizanidin,dantrolen, clorazepta, ketazolam,clonazepam, tetrazepam, piracetan, progabid, vigabatrin, lamotrigin, riluzol, clonidin, kanabinoidy, orphenadin, glycin, prekursory, -Potenciálně nežádoucí účinky -Působí na úrovni funkce neurotransmiterů nebo neuromodulátorů v centrálním nervovém systému -Nejčastěji používán: diazepan, baclofen, tizanidin,dantrolen, clorazepta, ketazolam,clonazepam, tetrazepam, piracetan, progabid, vigabatrin, lamotrigin, riluzol, clonidin, kanabinoidy, orphenadin, glycin, prekursory,

25 Péče o jedince s DMO systémová a regionální léčba -Možno použít i intrathekální aplikaci (pro jedince s velkou svalovou aktivitou v dolních končetinách) – implantace pumpy s elektronikou do dutiny břišní -Komplikace: infekce, selhání pumpy, předávkování, -Možno použít i intrathekální aplikaci (pro jedince s velkou svalovou aktivitou v dolních končetinách) – implantace pumpy s elektronikou do dutiny břišní -Komplikace: infekce, selhání pumpy, předávkování,

26 Péče o jedince s DMO - rehabilitace Vojtova reflexní terapie -Využití i u dalších onemocnění a tělesných postiženích -U dětí a dospělých -Určitý podnět vyvolá reakci, která slouží k napřímení -Způsob: 7 testů specifických polohových reakcích (5 – 15 min, 3x denně) -Využití i u dalších onemocnění a tělesných postiženích -U dětí a dospělých -Určitý podnět vyvolá reakci, která slouží k napřímení -Způsob: 7 testů specifických polohových reakcích (5 – 15 min, 3x denně)

27 Péče o jedince s DMO - rehabilitace Bobathova terapie -Zlepšení koordinace držení, pohybu a vytvořen normálního svalového tonusu -Léčebné cvičení složeno ze dvou částí: a)Přerušení abnormálního držení těla b)Tvorba základních vzorů odpovídajících normálnímu držení těla - Cvičení v cvičebních situacích -Zlepšení koordinace držení, pohybu a vytvořen normálního svalového tonusu -Léčebné cvičení složeno ze dvou částí: a)Přerušení abnormálního držení těla b)Tvorba základních vzorů odpovídajících normálnímu držení těla - Cvičení v cvičebních situacích

28 Péče o jedince s DMO - rehabilitace Petöhe terapie -Potřeby dítěte během dne -Komplexnost, aktivizace aktivit k činnostem, které jsou potřeba během dne -Použití: jednoduché pomůcky (židle, stůl,kroužky) -Doprovázeno rytmicky (říkanky, písně) -Potřeby dítěte během dne -Komplexnost, aktivizace aktivit k činnostem, které jsou potřeba během dne -Použití: jednoduché pomůcky (židle, stůl,kroužky) -Doprovázeno rytmicky (říkanky, písně)

29 Stádia vývoje dítěte a DMO 1)Kojenec -Retardace motorického vývoje -Odchylka svalového tonu -Chudá mimika a pantomimika -Chudé, žádné artikulační projevy 1)Kojenec -Retardace motorického vývoje -Odchylka svalového tonu -Chudá mimika a pantomimika -Chudé, žádné artikulační projevy

30 Stádia vývoje dítěte s DMO 2) Batole -Postižení je zjevné -Porucha hybnosti omezuje lokomoci -Omezený rozvoj senzomotorické inteligence, sociální oblasti, motoriky mluvidel -Chybí dětský negativismus 2) Batole -Postižení je zjevné -Porucha hybnosti omezuje lokomoci -Omezený rozvoj senzomotorické inteligence, sociální oblasti, motoriky mluvidel -Chybí dětský negativismus

31 Stádia vývoje dítěte s DMO 3) Předškolák -Nedostatek poznávacích procesů (zkušenostní a podnětová deprivace) -Omezení rozumových schopností -Omezení pozornosti -Unavitelnost -Infantilnost (nekontrolovanost reakcí) -Vada řeči 3) Předškolák -Nedostatek poznávacích procesů (zkušenostní a podnětová deprivace) -Omezení rozumových schopností -Omezení pozornosti -Unavitelnost -Infantilnost (nekontrolovanost reakcí) -Vada řeči

32 Vzdělání jedinců s DMO -„Čím vyšší vzdělání, tím lépe“ -U jedinců s DMO omezeno především: manuální zručnost,lokomoce, -Důraz na intelektuální činnost -Při potlačení svalové aktivity, vzdělávání s jedinci bez poruchy DMO -Jedinec závislý na péči rodičů, sociálních institucí -Výchova: rozvoj samostatnosti, sebeobsluha, ve vzdělávání je důležité ohodnotit potenciál jedince -„Čím vyšší vzdělání, tím lépe“ -U jedinců s DMO omezeno především: manuální zručnost,lokomoce, -Důraz na intelektuální činnost -Při potlačení svalové aktivity, vzdělávání s jedinci bez poruchy DMO -Jedinec závislý na péči rodičů, sociálních institucí -Výchova: rozvoj samostatnosti, sebeobsluha, ve vzdělávání je důležité ohodnotit potenciál jedince

33 Použitá literatura  Lesný, Ivan: Dětská mozková obrna ze stanoviska neurologa, Praha, AVICENUM, 1985.  Kábele, František: Rozvíjení hybnosti a řeči dětí s dětskou mozkovou obrnou, Praha, SPN, 1988.  Milichovský, Lubiš: Kapitoly ze somatopedie, Praha: Univerzita Jana Ámose Komenského, 2010.  Fischer, Slavomír, Škoda, Jiří: Základy speciální pedagogiky, Ústí nad Labem, 2007.  Kraus, Jan: Dětská mozková obrna, Havlíčkův Brod, Grada, 2005.  Lesný, Ivan: Dětská mozková obrna ze stanoviska neurologa, Praha, AVICENUM, 1985.  Kábele, František: Rozvíjení hybnosti a řeči dětí s dětskou mozkovou obrnou, Praha, SPN, 1988.  Milichovský, Lubiš: Kapitoly ze somatopedie, Praha: Univerzita Jana Ámose Komenského, 2010.  Fischer, Slavomír, Škoda, Jiří: Základy speciální pedagogiky, Ústí nad Labem, 2007.  Kraus, Jan: Dětská mozková obrna, Havlíčkův Brod, Grada, 2005.


Stáhnout ppt "Miroslava Puszkarová Kazuistika osob s dětskou mozkovou obrnou (spastický typ), vývoj, edukace a péče."

Podobné prezentace


Reklamy Google