Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Feminismus a emancipace žen

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Feminismus a emancipace žen"— Transkript prezentace:

1 Feminismus a emancipace žen
Marie Bohoňková tercie

2 Emancipace vyproštění ze závislosti na někom nebo na něčem
získání svobody společenská nezávislost rovná práva

3 Feminismus Přesná definice feminismu je díky obsáhlosti problematická
Pojem je relativně mladý (sahá do poloviny 20. století Dříve se označovalo jako ženské hnutí Hnutí se štěpí do několika směrů- od boje za základní lidská práva pro ženy v muslimských zemích, až k vyloženě nepřátelským přístupům k mužům (především v oblastech Západního světa) Ženám se říká buď feministky nebo sufražetky (spíše označení pro bojovnice za politická práva žen a převážně za rozšíření všeobecného hlasovacího práva i na ženy)

4 Co bylo úlohou feministek?
Na akademické půdě Zkoumání nerovnosti pohlaví a změny v sociálním postavení žen Studie vztahu uvnitř společnosti (snaha dojít k odpovědím vedoucím k zrovnoprávnění) Politické vystupování Zaměřeno na kampaně: O právo na děti Násilí na ženách (v partnerském svazku) Mateřství Rovné platové podmínky Sexuální obtěžování Diskriminace pohlaví Sexuální násilí Dále se zaměřuje na patriarchát, rodové stereotypy, rovný přístup a útlak

5 Historie Počátky v 60. letech 20. století, ale i na přelomu 17. a 18. století v Anglii a Francii Úsilí o zlepšení postavení žen ve všech oblastech společenského života Dělí se na tři vlny: První vlna feminismu (zhruba 19.stol. – počátek 20. stol.) Kritika nerovností de iure (boj za základní lidská práva pro ženy a jejich zakotvení v legislativě) Postfeminismus- tvrzení, že cílů feministického hnutí již bylo dosaženo a další aktivity dále nejsou potřebné Druhá vlna (zhruba léta 20. stol.) Boj s nerovnostmi, které i přes oficiální rovnost mužů a žen dále přetrvávaly Třetí vlna feminismu (od 90. let 20. stol.) Kritika předchozí definice feminity Rozbíjí jednotlivý feminismus na mnoho dalších směrů (zohledňující různost žen podle věku, barvy pleti, sexuální orientace, původu apod.)

6 Feminismus v USA Rozvíjelo se v souvislosti s hnutím proti otrokářství
Ženy se účastnili formálních politických aktivit Významnou roli sehrály černošky, přestože musely čelit rasovému nepřátelství Osobnost: Mary Wollstonecraftová První feministka Zabývala se výchovou dětí a vzděláním děvčat Byla ovlivněna anarchismem a stala se inspirací pro anarchofeministické myšlení 20. století Vydání knihy „Obrana ženských práv“ (1792) Ženy jsou do své role tlačeny prostřednictvím společenských tradic a výchovy K problému přistupuje jako k otázce morálky a kulturní úrovně společnosti

7 Feminismus v Evropě Začal se vyvíjet souběžně s osvícenstvím v 18. stol. na konci 18.stol.- myšlenka individuální svobody a vymanění se z těsného sepětí s náboženstvím Nejvíce během Francouzské revoluce (1789) Oslovení mnoho žen a vzbuzení zájmu o rovnoprávnost Osobnost: Olympe de Gougesová deklarace práv ženy a občanky (1791) Hlásala, že ženy se rodí svobodné a jsou si rovné s muži Dožadovala se rovných práv ve všech oblastech života Žádala rovnoprávnost jak na řečnické tribuně, tak na popravišti Dráždila revolucionáře různých směrů (politická angažovanost žen byla považována za zhoubnou pro „dobré mravy“ nové společnosti) Na podzim 1793 popravena gilotinou (obviněna z touhy po státnické moci a z opomenutí ctností přináležejících jejímu pohlaví Během revoluce rozpoutána zuřivá protiženská kampaň Vydán dekret, který zakazoval ženám účast na jakémkoliv politickém hnutí Pod hrozbou rozehnání vojskem se na ulici nesměli shromáždit větší skupina žen, než pěti.

8 19. století Získání volebního práva
Nový Zéland (1893) Švýcarsko (1971 Hnutí žen vedeno pojmy práva a rovnosti Souvislost s rozvojem průmyslu a kapitálu Hluboké změny ve společnosti a politice Nutnost placené práce žen Možnost ekonomické nezávislosti na muži a rodině Prosazování feminismu na přelomu let po 2. sv. válce Vzdělané ženy v Evropě a Americe (dosažené vysoké vzdělání) Heslo: „osvobození z útlaku“ otevřeně vstupují do veřejného společenského života Pozdní 70. léta- hospodářská a kulturní situace Hodnoty domova a domácnosti Druhá polovina 80. let „ženské studie“ na univerzitách (tzv. akademický feminismus) Feministky už nenutí ženu, aby se prosazovala v mužském světě tím, že bude vypadat jako chlap a stane se nekompromisní, racionální a bezohlednou Opovrhované ženské slabiny nabírají vážných hodnot (citový a citlivý přístup ke světu)

9 Proudy feminismu Judith Lorberová
Rozlišení do tří typů feministické teorie (1998) Genderové feministické teorie Podobnost mezi mužem a ženou (úsilí o poskytnutí stejných možností účastí na společenském dění) Liberální feminismus Marxistický (socialistický) feminismus Rozvojový feminismus Feministické teorie genderově motivovaného odporu výzva žen aby se vymanily z nadvlády zakládáním samostatných, výhradně ženských organizací a komunit Radikální feminismus Feministické teorie genderově motivované vzpoury Věnování pozornosti vzájemným vztahům mezi nerovnostmi (rasa, etnická příslušnost, společenská třída, sexuální orientace) Multirasový feminismus Ekofeminismus Náboženský feminismus Poststrukturní feminismus Anarchofeminismus Kyberfeminismus

10 Shrnutí co to feminismus je
Úsilí o zlepšení postavení žen ve všech oblastech společenského života

11

12 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Feminismus
V Českých Budějovicích dne od 3:20 do 5:43


Stáhnout ppt "Feminismus a emancipace žen"

Podobné prezentace


Reklamy Google