Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 24. 1. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Jednotka IT Provozní informace Bezpečnostní sumář Lidské zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 24. 1. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Jednotka IT Provozní informace Bezpečnostní sumář Lidské zdroje."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Jednotka IT Provozní informace Bezpečnostní sumář Lidské zdroje

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 1. jednání představenstva reorganizace jednotky IT – představenstvo projednalo s vedoucím jednotky IT a zástupci spol. Deloitte aktuální stav a potřebné kroky v rámci reorganizace jednotky broušení a navařování kolejnic – představenstvo uložilo technickému řediteli zahájit jednání o možném odkupu podílu Goldschmidt Thermit Railservice GmbH ve společnosti GTR-DP Praha s.r.o. a o jeho případné ceně forenzní šetření – představenstvo vyslovilo souhlas s navrhovanými změnami v kvalifikační dokumentaci forenzního auditu a navrhlo oproti usnesení Výboru pro audit prověření vybraných nadlimitních veřejných zakázek realizovaných jednotkou Zásobování za poslední 4 roky informace o trase metra I.D a k tramvajím 15T - představenstvo se seznámilo s aktuálními informacemi návrh Výzvy k předložení nabídky na poskytnutí služeb vedoucího aranžéra směnečného programu – návrh byl schválen

5 1. jednání dozorčí rady forenzní šetření – dozorčí rada schválila návrh předloženého rozsahu forenzního šetření majetkoprávní záležitosti z 26. jednání představenstva dne – udělení souhlasu DR informace k plnění plánu veřejných zakázek – vzata na vědomí informace k přípravě návrhu investičního plánu pro rok 2013 – vzata na vědomí informace o projektu insourcingu procesů jednotky IT– vzata na vědomí personální změny v managementu společnosti – představen Ing. Svatoš a Ing. Turko stav projektu nákupu nových tramvají typu 15T a řešení trhlin na podvozcích M1 – vzat na vědomí informace o výzvě k předložení nabídky na poskytnutí služeb vedoucího aranžéra směnečného programu – vzata na vědomí

6 Jednotka IT Průběh reorganizace JIT byla schválená koncepce reorganizace JIT představenstvem DPP – částečný insourcing bylo představenstvo seznámeno s konkrétním průběhem jednotlivých kroků byla dozorčí radě DPP předložena průběžná zpráva z a podány další aktuální informace o průběhu reorganizace Stručné závěry materiálu: Byla zpracována právní stanoviska ke smluvnímu zajištění služeb a v souladu s nimi je dále postupováno Byla jmenována pracovní skupina pro přípravu chystaných změn (vedoucí pracovníci IT, poradce v oblasti řízení IT služeb, právní poradce, soudní znalec v oblasti SW a autorského práva) Probíhá definice základního procesního modelu IT a identifikace klíčových pracovníků. (Termín pro nábor je ) Jsou definovány předměty výběrových řízení a navržen postup jejich realizace 1x za 14 dní (nebo dle potřeby) se koná jednání pracovní skupiny, vedoucího JIT a zástupců z řad zaměstnanců Do bude předložen ucelený návrh koncepce řízení JIT včetně procesního a organizačního uspořádání

7 Základní principy koncepce JIT 1/2 Zaměstnanci DPP: –jsou nositeli klíčového know-how specifického provozu –řídí ICT procesy a kontrolují plnění dodavatelských SLA –provádějí periodické odborné činnosti pro zajištění provozu Dodavatel: –vykonává rutinní činnosti a reportuje plnění SLA (podpora koncových zařízení a uživatelů) –vykonává vysoce odborné ad-hoc činnosti (rozvoj, řešení nestandardních provozních situací) –poskytuje HW a SW podporu (přechod na vyšší verze, podpora v případě odchylky od standardního stavu) CÍLE: –Poskytovat definované služby dle požadavku zákazníka v dohodnutém čase a kvalitě (SLA) –Zajišťovat informovanost zákazníka všemi dostupnými kanály –Pravidelně reportovat kvalitu poskytovaných služeb –Neustále zlepšovat služby na základě naměřených hodnot a zpětné vazby od zákazníků s důrazem na optimalizaci provozních nákladů

8 Základní principy koncepce JIT 2/2

9 Provozní informace

10 Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy Krátkodobé výluky TRAM leden a únor – závisí na povětrnostních podmínkách Výluka BUS Čakovice – navazující další etapa již jen s lokálními změnami v oblasti Čakovic Výluka Myslbekova - Hládkov (od do )

11 Jízdní doby v povrchové dopravě V návaznosti na změny linkového vedení od a ukončení výluk v tramvajové dopravě proběhlo vyhodnocení jízdních dob v celé tramvajové síti. Na základě změn jízdních dob dohodnutých se zástupci OO probíhá v současné době úprava grafikonů jednotlivých linek V autobusové dopravě probíhá vyhodnocení jízdních dob linek, které byly až do listopadu loňského roku ovlivněny výlukou ulice Michelská. Dále se připravuje rozbor jízdních dob nočních linek

12 Provozní informace – metro Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán 1.čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí , Plnění smlouvy ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán 1.čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí , splněno na: 100,04%

13 Provozní informace – tramvaje k Plnění vůči ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPID TRAMVAJE %plán 1.čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí , Plnění vůči ROPID nárůstově smlouva - ROPID TRAMVAJE %plán 1.čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí ,

14 Provozní informace – autobusy *dle dosud platného 4. dodatku smlouvy s ROPID ** včetně NAD za tramvaje a metro Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí , Plnění smlouvy ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí , rok * **102, **

15 Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do )

16

17 Přehled činnosti přepravní kontroly za rok 2012 ukazatel Průměrný počet přepravních kontrolorů:154 - stálých PK153 - externích PK1 2. Počet provedených kontrol celkem Počet uložených přirážek celkem Počet přirážek za porušení tarifních podmínek – hotově zaplacené bloky Počet přirážek za porušení tarifních podmínek – nezaplacených na místě Počet uložených přirážek za nezaplacení přepravného Počet uložených přirážek za porušení přepravních podmínek Počet kontrol na 1 přirážku2,62 9. Průměrný počet kontrol na 1 zaměstnance Průměrný počet uložených přirážek na 1 zaměstnance1 819

18 Odbor Energetika Příprava a vlastní realizace fakturace spotřeby energií pro všechny podružné odběratele Příprava cenových ujednání s dodavateli tepla Příprava pilotního projektu – úsporné opatření ve spotřebě elektrické energie – použití nových technologií při rekonstrukci osvětlovací soustavy v garáži Řepy

19 Odbor Investice Střídací bod Lublaňská V současné chvíli jsou dokončovány stavební práce. Zhotovitel oznámil ukončení prací ke dni Předpoklad převzetí nejpozději do Následně bude požádáno o Kolaudační souhlas. Stavební úřad dle zákona provede do 60 dní Závěrečnou kontrolní prohlídku a do dalších 15 dnů vydá Kolaudační souhlas. Budou provedeny kroky k snížení těchto lhůt na minimum, ovšem toto podléhá rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 2.

20 Odbor Technická správa objektů Poptávková řízení na pronájem kantýn kantýna na garáži Klíčov – kantýna v provozu kantýna ve vozovně Strašnice nájemní smlouva v připomínkovém řízení následně podpisy a předání kantýny novému nájemci kantýna na depu Hostivař budova A – vypsáno poptávkové řízení od 13h do 14h – prohlídka ,00 hod. konec limitu pro odevzdání nabídek – ve 12h otevírání obálek – v 11h vyhodnocení nabídek

21 Správa vozidel Tramvaje Informace k ukončení projektu outsorcingu Opravny tramvají 1/2012 byl odeslán dopis GŘ DPP adresovaný společnosti Škoda Transportation a.s. s oznámením o ukončení jednání DPP k outsorcingu OZT 1/2012 bylo zrušeno výběrové řízení s jedním uchazečem k přípravě outsorcingu OZT JSVT připravuje zprávu a obchodní plán OT pro GŘ DPP, se kterým následně seznámí OO

22 Jednotka Správa Vozidel a Autobusů 20. a dodání 10 ks nových autobusů kategorie MdN na garáž Klíčov, na základě Veřejné zakázky „Dodávka autobusů do roku 2015“ (40 ks midibusů). Dodání dalších 5 kusů do , konkrétně jde o autobusy SOLARIS URBINO 8,9 LE - EURO 5 EEV Autobusy jsou vybaveny plnohodnotnou kompresorovou klimatizací pro cestující, mají nové typy sedáků v kombinaci plast - koženka Obsaditelnost: 28 k sezení a 39 k stání Nadstandardní záruka je 4,5 roku OIS - nové typy označovačů jízdenek (komunikace po ethernetu) Cena za 1 autobus 4 mil. Kč – tisková konference vypravení do sítě MHD Autobusy budou vypraveny na linky 156; 236; 292, o víkendech ještě na linky 259 a 378

23 Bezpečnostní sumář

24 Dechové zkoušky na alkohol u zaměstnanců DP, a. s. provedené za období červenec – prosinec 2012 Dechové zkoušky na alkohol u zaměstnanců DP, a. s. jsou prováděny v souladu se směrnicí „Provádění dechových zkoušek na alkohol, zkoušek na jiné návykové látky a postup při pozitivním výsledku zkoušky provedené u zaměstnanců DP“ Bod 3.2 směrnice ukládá vedoucímu útvaru vyhodnocovat výsledky dechových zkoušek na alkohol, zkoušek na jiné návykové látky a předkládat je jedenkrát za pololetí k projednání na nejbližší poradu vedení DP ZPRÁVA O POČTU A VÝSLEDCÍCH PROVEDENÝCH KONTROL NA ALKOHOL dechové zkouškyúraz mimořádné události kontroly celkem početpozitivnípočetpozitivnípočetpozitivnípočetpozitivní provozní neprovozní celkem

25 Dechové zkoušky na alkohol u zaměstnanců DP, a. s. provedené za období červenec – prosinec 2012

26 Dechové zkoušky na alkohol u zaměstnanců DP, a. s. provedené za období červenec – prosinec 2011 ZPRÁVA O POČTU A VÝSLEDCÍCH PROVEDENÝCH KONTROL NA ALKOHOL dechové zkouškyúrazmimořádné událostikontroly celkem početpozitivnípočetpozitivnípočetpozitivnípočetpozitivní provozní neprovozní celkem

27 Dechové zkoušky na alkohol u zaměstnanců DP, a. s. provedené za období červenec – prosinec 2011 a 2012 Na uvedeném grafu vidíme, že v druhém pololetí roku 2012 bylo provedeno o 10,56 % více dechových zkoušek na alkohol oproti druhému pololetí roku V II. pololetí roku 2011 bylo zjištěno 0,11 % pozitivních výsledků dechových zkoušek na alkohol a v II. pololetí roku 2012 bylo zjištěno 0,08% pozitivních zkoušek na alkohol

28 Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců v DP, a. s. provedené za období červenec – prosinec 2012 Kontroly dočasně práce neschopných zaměstnanců DP, a. s. byly prováděny na základě zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a směrnice , ve spolupráci s přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem a také prostřednictvím Okresních správ sociálního zabezpečení V období od do poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy Poruší-li zaměstnanec režim dočasně práce neschopného tj. povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek v době, kdy mu náleží tato náhrada mzdy, může mu zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení povinností náhradu snížit nebo neposkytnout, případně vyvodit pracovně právní důsledky

29 Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců v DP, a. s. provedené za období červenec – prosinec 2012 Požadavky a výsledky kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců za II. pololetí 2012 Datum Pro útvarOdeslanéNeodeslanéProvedené Výsledky kontrol celkem Požadavky celkem Kontroly zaměstnava telOSSZ Konec DPN před kontrolou Hospitalizac e Kontroly zaměstnavat el Kontroly OSSZBez závad Konec DPN před kontrolou Hospitaliza ce Porušení režimu červenec srpen září říjen listopad prosinec II. pololetí

30 Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců v DP, a. s. provedené za období červenec – prosinec 2011 Požadavky a výsledky kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců za II. pololetí 2011 Datum Pro útvarOdeslanéNeodeslanéProvedené Výsledky kontrol celkem Požadavky celkem Kontroly zaměstnavat elOSSZ Konec DPN Hospitalizace Kontroly zaměstnavate l Kontroly OSSZBez závad Konec DPN před kontrolou Hospitalizac e Porušení režimu červenec srpen září říjen listopad prosinec II. pololetí

31 Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců v DP, a. s. provedené za období červenec – prosinec 2011 a 2012 V níže uvedeném grafu jsou porovnány počty zaslaných požadavků na kontrolu DPNZ za II. pololetí roku 2011 a Na rozdíl od roku 2011 bylo v roce 2012 přijato o 57,56 % méně požadavků

32 Odbor – Kontrola připravuje pro pracovníky vykonávající kontrolní činnost v oblasti alkoholu a návykových látek školení, jehož náplní bude jednotný postup při prováděných zkouškách a zadávání do programu Provozní záznamy zaměstnance Školení bude připraveno ve spolupráci s personálním úsekem a o termínech jeho konání a obsahu budou všechny útvary včas vyrozuměny

33 Školení o BOZP Pro zástupce odborových organizací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se bude ve smyslu KS, bod 7.5 konat školení o BOZP Termín: od 8:00 hod. v zasedací místnosti BÚ na depu Hostivař, budova A/C Mimo tento stanovený termín je možné provést po dohodě toto školení v náhradním termínu

34 Lidské zdroje

35 Průměrné počty zaměstnanců 1-12/2012 KategoriePřepočtený stavPlán Ř MHD z toho Metro Tramvaje Autobusy D celkem kat kat POP TH z toho dle bodu b) KS z toho dle bodu a) KS

36 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-12/2012 NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci POP TH ŘMHD z toho Metro7887 T A Rozdíl nárůstem Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat.do kat.) 1,44 %.

37 Důvody ukončení PV za období 1-12/2012 Důvod ukončení PV DPOPTHŘMHD z toho Celkem DP metrotramvajeautobusy Starobní důchod Invalidní důchod Zdravotní důvody Dlouhodobá nezpůsobilost Úmrtí Nadbytečnost, organizační změny Porušení pracovní kázně - absence Porušení pracovní kázně - jiné Odvolání z funkce Vzdání se funkce Nesplnění předpokl. pro výkon fce Neuspokojivé pracovní výsledky Rodinné důvody Péče o dítě Bytové důvody Ostatní důvody Bez udání důvodu Celkem

38 Způsob ukončení PV v období 1-12/2012 Způsob ukončení PV DPOPTHŘMHD z toho Celkem DP metrotramvajeautobusy Dohodou - § 49 ZP Výp.zaměstnanec - § 50/3 ZP Výp.zaměstnavatel - § 52c ZP Výp.zaměstnavatel - § 52d ZP Výp.zaměstnavatel - § 52e ZP Výp.zaměstnavatel - § 52g ZP Zruš.ve zk.době zaměstnavatel - § 66/1 ZP Zruš.ve zk.době zaměstnanec - § 66/1 ZP Skonč.upl.sjednané doby - § 65 ZP Ok.zruš.zaměstnavatel - § 55/1b ZP Smrtí zaměstnance - § 48/4 ZP Ostatní Celkem

39 Celková míra fluktuace za období 1-12/ /2012 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,35 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,26 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,55 kat. TH dle bodu b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,26 TH dle bodu a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,64 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 85701,40 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,06 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,61

40 Mzdy Kategorie Průměrn á mzda leden až prosinec 2011 Průměrn á mzda leden až prosinec 2012 TH z toho dle bodu b) KS z toho dle bodu a) KS D POP ŘMHD z toho Metro (instruktor ) (instruktor ) Autobusy Tramvaje Celkem DP

41 Vývoj mzdových nákladů vč. OON za období 1-12/2012

42 Plnění KS Bod 7.3 informace o nástupech a výstupech zaměstnanců dle bodu c), informace o dosažených průměrných mzdách ve smyslu bodu e) Bod informace o vyplacených mimořádných odměnách v dané struktuře a) za splnění pracovních úkolů, které se vyskytly mimořádně a jednorázově a vyžádaly si mimořádné pracovní úsilí, přičemž jejich splnění příznivě ovlivnilo výsledky práce nebo hospodaření útvaru popř. DP b) k ocenění mimořádného hospodářského přínosu práce, který se prokázal v následujících obdobích c) za výkon funkce mentora d) řidiči MHD za umístění v soutěži „jízda zručnosti“ e) jedná-li se o stimulaci v souvislosti s důstojným odchodem zaměstnance do starobního důchodu dle předem projednaného programu s odborovými organizacemi f) přijetí a realizaci zlepšovacího návrhu zaměstnance, který nesouvisí s popisem jeho pracovní funkce g) v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnance při schválení ředitelem LZ Bod Přílohy KS informace o počtu smluvních mezd dle kategorií k : Celkem 235, z toho: TH 227, POP 8

43 Přílohy odboru

44 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od do ) ÚtvarNázev útvaruPM Termín vyhlášení Termín VŘ/statusTermín obsazení PM odd. Podpora řízení LZreferent IX - specialista (HR generalista) pozastaveno odbor Interní auditvedoucí odboru probíhá Benefity a vztahy s odboryvedoucí oddělení ukončeno

45 – odd. Organizace

46 Termíny podání předběžné informace v návaznosti na pravidelná jednání zaměstnavatele a OO v r

47 Požadavky OO k projednání Projednání schválených termínů PJ na rok 2013:


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 24. 1. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Jednotka IT Provozní informace Bezpečnostní sumář Lidské zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google