Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 24. 1. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Jednotka IT Provozní informace Bezpečnostní sumář Lidské zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 24. 1. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Jednotka IT Provozní informace Bezpečnostní sumář Lidské zdroje."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO 24. 1. 2013

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Jednotka IT Provozní informace Bezpečnostní sumář Lidské zdroje

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 1. jednání představenstva 7. 1. 2013 reorganizace jednotky IT – představenstvo projednalo s vedoucím jednotky IT a zástupci spol. Deloitte aktuální stav a potřebné kroky v rámci reorganizace jednotky broušení a navařování kolejnic – představenstvo uložilo technickému řediteli zahájit jednání o možném odkupu podílu Goldschmidt Thermit Railservice GmbH ve společnosti GTR-DP Praha s.r.o. a o jeho případné ceně forenzní šetření – představenstvo vyslovilo souhlas s navrhovanými změnami v kvalifikační dokumentaci forenzního auditu a navrhlo oproti usnesení Výboru pro audit prověření vybraných nadlimitních veřejných zakázek realizovaných jednotkou Zásobování za poslední 4 roky informace o trase metra I.D a k tramvajím 15T - představenstvo se seznámilo s aktuálními informacemi návrh Výzvy k předložení nabídky na poskytnutí služeb vedoucího aranžéra směnečného programu – návrh byl schválen

5 1. jednání dozorčí rady 17. 1. 2013 forenzní šetření – dozorčí rada schválila návrh předloženého rozsahu forenzního šetření majetkoprávní záležitosti z 26. jednání představenstva dne 10. 12. 2012 – udělení souhlasu DR informace k plnění plánu veřejných zakázek – vzata na vědomí informace k přípravě návrhu investičního plánu pro rok 2013 – vzata na vědomí informace o projektu insourcingu procesů jednotky IT– vzata na vědomí personální změny v managementu společnosti – představen Ing. Svatoš a Ing. Turko stav projektu nákupu nových tramvají typu 15T a řešení trhlin na podvozcích M1 – vzat na vědomí informace o výzvě k předložení nabídky na poskytnutí služeb vedoucího aranžéra směnečného programu – vzata na vědomí

6 Jednotka IT Průběh reorganizace JIT 10.12.2012 byla schválená koncepce reorganizace JIT představenstvem DPP – částečný insourcing 7.1.2013 bylo představenstvo seznámeno s konkrétním průběhem jednotlivých kroků 16.1.2013 byla dozorčí radě DPP předložena průběžná zpráva z 9.1.2013 a podány další aktuální informace o průběhu reorganizace Stručné závěry materiálu: Byla zpracována právní stanoviska ke smluvnímu zajištění služeb a v souladu s nimi je dále postupováno Byla jmenována pracovní skupina pro přípravu chystaných změn (vedoucí pracovníci IT, poradce v oblasti řízení IT služeb, právní poradce, soudní znalec v oblasti SW a autorského práva) Probíhá definice základního procesního modelu IT a identifikace klíčových pracovníků. (Termín pro nábor je 1.6.2013) Jsou definovány předměty výběrových řízení a navržen postup jejich realizace 1x za 14 dní (nebo dle potřeby) se koná jednání pracovní skupiny, vedoucího JIT a zástupců z řad zaměstnanců Do 28.2.2013 bude předložen ucelený návrh koncepce řízení JIT včetně procesního a organizačního uspořádání

7 Základní principy koncepce JIT 1/2 Zaměstnanci DPP: –jsou nositeli klíčového know-how specifického provozu –řídí ICT procesy a kontrolují plnění dodavatelských SLA –provádějí periodické odborné činnosti pro zajištění provozu Dodavatel: –vykonává rutinní činnosti a reportuje plnění SLA (podpora koncových zařízení a uživatelů) –vykonává vysoce odborné ad-hoc činnosti (rozvoj, řešení nestandardních provozních situací) –poskytuje HW a SW podporu (přechod na vyšší verze, podpora v případě odchylky od standardního stavu) CÍLE: –Poskytovat definované služby dle požadavku zákazníka v dohodnutém čase a kvalitě (SLA) –Zajišťovat informovanost zákazníka všemi dostupnými kanály –Pravidelně reportovat kvalitu poskytovaných služeb –Neustále zlepšovat služby na základě naměřených hodnot a zpětné vazby od zákazníků s důrazem na optimalizaci provozních nákladů

8 Základní principy koncepce JIT 2/2

9 Provozní informace

10 Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy Krátkodobé výluky TRAM leden a únor – závisí na povětrnostních podmínkách Výluka BUS Čakovice – navazující další etapa již jen s lokálními změnami v oblasti Čakovic Výluka Myslbekova - Hládkov (od 28. 1. 2013 do 8. 3. 2013)

11 Jízdní doby v povrchové dopravě V návaznosti na změny linkového vedení od 1. 9. 2012 a ukončení výluk v tramvajové dopravě proběhlo vyhodnocení jízdních dob v celé tramvajové síti. Na základě změn jízdních dob dohodnutých se zástupci OO probíhá v současné době úprava grafikonů jednotlivých linek V autobusové dopravě probíhá vyhodnocení jízdních dob linek, které byly až do listopadu loňského roku ovlivněny výlukou ulice Michelská. Dále se připravuje rozbor jízdních dob nočních linek

12 Provozní informace – metro Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán 1.čtvrtletí13 898 00014 200 248102,1714 204 750 2.čtvrtletí13 859 00013 794 99799,5413 795 045 3.čtvrtletí12 654 00012 384 72297,8712 390 596 4.čtvrtletí13 691 00013 745 136100,4013 745 787 Plnění smlouvy ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán 1.čtvrtletí13 898 00014 200 248102,1714 204 750 2.čtvrtletí27 757 00027 995 245100,8627 999 795 3.čtvrtletí40 411 00040 379 76499,9240 390 391 4.čtvrtletí54 102 00054 124 900100,0454 136 178 splněno na: 100,04%

13 Provozní informace – tramvaje k 31. 12. 2012 Plnění vůči ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPID TRAMVAJE %plán 1.čtvrtletí12 215 70012 167 51699,6111 686 919 2.čtvrtletí11 957 90011 586 39896,8911 161 672 3.čtvrtletí10 802 80010 673 66598,8010 391 538 4.čtvrtletí 12 018 80012 116 999 100,82 11 959 739 Plnění vůči ROPID nárůstově smlouva - ROPID TRAMVAJE %plán 1.čtvrtletí12 215 70012 167 51699,6111 686 919 2.čtvrtletí24 173 60023 753 91498,2622 848 591 3.čtvrtletí34 976 40034 427 57998,4333 240 129 4.čtvrtletí46 995 20046 544 57899,04 45 199 868

14 Provozní informace – autobusy *dle dosud platného 4. dodatku smlouvy s ROPID ** včetně NAD za tramvaje a metro Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí15 658 00015 728 288100,4515 735 890 2.čtvrtletí15 526 00015 443 96599,4715 449 948 3.čtvrtletí13 940 00014 384 206103,1814 388 618 4.čtvrtletí15 063 00015 840 000105,1515 643 000 Plnění smlouvy ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí15 658 00015 728 288100,4515 735 890 2.čtvrtletí31 184 00031 172 25399,9631 185 838 3.čtvrtletí45 124 00045 556 459100,9645 574 456 rok 201260 186 000*61 396 000**102,0161 217 000**

15 Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17.2.2013)

16

17 Přehled činnosti přepravní kontroly za rok 2012 ukazatel2012 1. Průměrný počet přepravních kontrolorů:154 - stálých PK153 - externích PK1 2. Počet provedených kontrol celkem733 569 3. Počet uložených přirážek celkem280 139 4. Počet přirážek za porušení tarifních podmínek – hotově zaplacené bloky74 862 5. Počet přirážek za porušení tarifních podmínek – nezaplacených na místě200 696 6. Počet uložených přirážek za nezaplacení přepravného2 656 7. Počet uložených přirážek za porušení přepravních podmínek1 925 8. Počet kontrol na 1 přirážku2,62 9. Průměrný počet kontrol na 1 zaměstnance4 763 10. Průměrný počet uložených přirážek na 1 zaměstnance1 819

18 200100 - Odbor Energetika Příprava a vlastní realizace fakturace spotřeby energií pro všechny podružné odběratele Příprava cenových ujednání s dodavateli tepla Příprava pilotního projektu – úsporné opatření ve spotřebě elektrické energie – použití nových technologií při rekonstrukci osvětlovací soustavy v garáži Řepy

19 200300 - Odbor Investice Střídací bod Lublaňská V současné chvíli jsou dokončovány stavební práce. Zhotovitel oznámil ukončení prací ke dni 15.1.2013. Předpoklad převzetí nejpozději do 22.1.2013. Následně bude požádáno o Kolaudační souhlas. Stavební úřad dle zákona provede do 60 dní Závěrečnou kontrolní prohlídku a do dalších 15 dnů vydá Kolaudační souhlas. Budou provedeny kroky k snížení těchto lhůt na minimum, ovšem toto podléhá rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 2.

20 200400 - Odbor Technická správa objektů Poptávková řízení na pronájem kantýn kantýna na garáži Klíčov 10. 1. 2013 – kantýna v provozu kantýna ve vozovně Strašnice nájemní smlouva v připomínkovém řízení následně podpisy a předání kantýny novému nájemci kantýna na depu Hostivař budova A 18. 12. 2012 – vypsáno poptávkové řízení 8. 1. 2013 od 13h do 14h – prohlídka 15. 1. 2013 - 9,00 hod. konec limitu pro odevzdání nabídek 15. 1. 2013 – ve 12h otevírání obálek 18. 1. 2013 – v 11h vyhodnocení nabídek

21 220000 - Správa vozidel Tramvaje Informace k ukončení projektu outsorcingu Opravny tramvají 1/2012 byl odeslán dopis GŘ DPP adresovaný společnosti Škoda Transportation a.s. s oznámením o ukončení jednání DPP k outsorcingu OZT 1/2012 bylo zrušeno výběrové řízení s jedním uchazečem k přípravě outsorcingu OZT JSVT připravuje zprávu a obchodní plán OT pro GŘ DPP, se kterým následně seznámí OO

22 230000 - Jednotka Správa Vozidel a Autobusů 20. a 21. 12. 2012 dodání 10 ks nových autobusů kategorie MdN na garáž Klíčov, na základě Veřejné zakázky „Dodávka autobusů do roku 2015“ (40 ks midibusů). Dodání dalších 5 kusů do 31. 03. 2013, konkrétně jde o autobusy SOLARIS URBINO 8,9 LE - EURO 5 EEV Autobusy jsou vybaveny plnohodnotnou kompresorovou klimatizací pro cestující, mají nové typy sedáků v kombinaci plast - koženka Obsaditelnost: 28 k sezení a 39 k stání Nadstandardní záruka je 4,5 roku OIS - nové typy označovačů jízdenek (komunikace po ethernetu) Cena za 1 autobus 4 mil. Kč 14. 01. 2013 – tisková konference 15. 01. 2013 - 1. vypravení do sítě MHD Autobusy budou vypraveny na linky 156; 236; 292, o víkendech ještě na linky 259 a 378

23 Bezpečnostní sumář

24 Dechové zkoušky na alkohol u zaměstnanců DP, a. s. provedené za období červenec – prosinec 2012 Dechové zkoušky na alkohol u zaměstnanců DP, a. s. jsou prováděny v souladu se směrnicí 25-2012-00 „Provádění dechových zkoušek na alkohol, zkoušek na jiné návykové látky a postup při pozitivním výsledku zkoušky provedené u zaměstnanců DP“ Bod 3.2 směrnice 25-2012-00 ukládá vedoucímu útvaru 600300 vyhodnocovat výsledky dechových zkoušek na alkohol, zkoušek na jiné návykové látky a předkládat je jedenkrát za pololetí k projednání na nejbližší poradu vedení DP ZPRÁVA O POČTU A VÝSLEDCÍCH PROVEDENÝCH KONTROL NA ALKOHOL 1. 7. 2012 - 31. 12. 2012 dechové zkouškyúraz mimořádné události kontroly celkem početpozitivnípočetpozitivnípočetpozitivnípočetpozitivní provozní46835321161126814821934 neprovozní530592906053409 celkem 52140411451127415355943

25 Dechové zkoušky na alkohol u zaměstnanců DP, a. s. provedené za období červenec – prosinec 2012

26 Dechové zkoušky na alkohol u zaměstnanců DP, a. s. provedené za období červenec – prosinec 2011 ZPRÁVA O POČTU A VÝSLEDCÍCH PROVEDENÝCH KONTROL NA ALKOHOL 1. 1. 2011 - 30. 6. 2011 dechové zkouškyúrazmimořádné událostikontroly celkem početpozitivnípočetpozitivnípočetpozitivnípočetpozitivní provozní4018341850116414143242 neprovozní69701232090701112 celkem47153531170117314844354

27 Dechové zkoušky na alkohol u zaměstnanců DP, a. s. provedené za období červenec – prosinec 2011 a 2012 Na uvedeném grafu vidíme, že v druhém pololetí roku 2012 bylo provedeno o 10,56 % více dechových zkoušek na alkohol oproti druhému pololetí roku 2011. V II. pololetí roku 2011 bylo zjištěno 0,11 % pozitivních výsledků dechových zkoušek na alkohol a v II. pololetí roku 2012 bylo zjištěno 0,08% pozitivních zkoušek na alkohol

28 Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců v DP, a. s. provedené za období červenec – prosinec 2012 Kontroly dočasně práce neschopných zaměstnanců DP, a. s. byly prováděny na základě zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a směrnice 30-2011-00, ve spolupráci s přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem a také prostřednictvím Okresních správ sociálního zabezpečení V období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy Poruší-li zaměstnanec režim dočasně práce neschopného tj. povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek v době, kdy mu náleží tato náhrada mzdy, může mu zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení povinností náhradu snížit nebo neposkytnout, případně vyvodit pracovně právní důsledky

29 Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců v DP, a. s. provedené za období červenec – prosinec 2012 Požadavky a výsledky kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců za II. pololetí 2012 Datum 600310Pro útvarOdeslanéNeodeslanéProvedené Výsledky kontrol celkem Požadavky celkem Kontroly zaměstnava telOSSZ Konec DPN před kontrolou Hospitalizac e Kontroly zaměstnavat el Kontroly OSSZBez závad Konec DPN před kontrolou Hospitaliza ce Porušení režimu červenec 111010 11100 srpen211920161 41 září13940841210 říjen1412201021220 listopad19 001701621 prosinec972071810 II. pololetí 877611068975102

30 Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců v DP, a. s. provedené za období červenec – prosinec 2011 Požadavky a výsledky kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců za II. pololetí 2011 Datum 600310Pro útvarOdeslanéNeodeslanéProvedené Výsledky kontrol celkem Požadavky celkem Kontroly zaměstnavat elOSSZ Konec DPN Hospitalizace Kontroly zaměstnavate l Kontroly OSSZBez závad Konec DPN před kontrolou Hospitalizac e Porušení režimu červenec222110 120 02 srpen232120182 32 září4835121261036110 říjen494810451 31 listopad4137403443731 prosinec2220201721930 II. pololetí20518222116120175236

31 Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců v DP, a. s. provedené za období červenec – prosinec 2011 a 2012 V níže uvedeném grafu jsou porovnány počty zaslaných požadavků na kontrolu DPNZ za II. pololetí roku 2011 a 2012. Na rozdíl od roku 2011 bylo v roce 2012 přijato o 57,56 % méně požadavků

32 Odbor 600300 – Kontrola připravuje pro pracovníky vykonávající kontrolní činnost v oblasti alkoholu a návykových látek školení, jehož náplní bude jednotný postup při prováděných zkouškách a zadávání do programu Provozní záznamy zaměstnance Školení bude připraveno ve spolupráci s personálním úsekem a o termínech jeho konání a obsahu budou všechny útvary včas vyrozuměny

33 Školení o BOZP Pro zástupce odborových organizací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se bude ve smyslu KS, bod 7.5 konat školení o BOZP Termín: 7. 2. 2013 od 8:00 hod. v zasedací místnosti BÚ na depu Hostivař, budova A/C Mimo tento stanovený termín je možné provést po dohodě toto školení v náhradním termínu

34 Lidské zdroje

35 Průměrné počty zaměstnanců 1-12/2012 KategoriePřepočtený stavPlán Ř MHD4 2074 346 z toho Metro 569 581 Tramvaje1 3421 411 Autobusy2 2962 354 D celkem3 2093 309 kat.30 3 161 3 239 kat.31 48 70 POP 424 425 TH2 7552 789 z toho dle bodu 2.5.1 b) KS 1 845 1 875 z toho dle bodu 2.5.1 a) KS 910 914

36 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-12/2012 NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci1602334132 POP133228 TH1501955270 ŘMHD2603205843 z toho Metro7887 T30683022 A2232442014 Rozdíl nárůstem -197 153 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat.do kat.) 1,44 %.

37 Důvody ukončení PV za období 1-12/2012 Důvod ukončení PV DPOPTHŘMHD z toho Celkem DP metrotramvajeautobusy Starobní důchod71176911142681268 Invalidní důchod20110014 Zdravotní důvody511601513 Dlouhodobá nezpůsobilost165226022449 Úmrtí16051122732 Nadbytečnost, organizační změny615480000114 Porušení pracovní kázně - absence512400412 Porušení pracovní kázně - jiné30117011621 Odvolání z funkce00300003 Vzdání se funkce00200002 Nesplnění předpokl. pro výkon fce00110102 Neuspokojivé pracovní výsledky10010012 Rodinné důvody20130036 Péče o dítě00010011 Bytové důvody00020022 Ostatní důvody19236280101885 Bez udání důvodu3212310822581164 Celkem23332195320868244780

38 Způsob ukončení PV v období 1-12/2012 Způsob ukončení PV DPOPTHŘMHD z toho Celkem DP metrotramvajeautobusy Dohodou - § 49 ZP17226137202452146537 Výp.zaměstnanec - § 50/3 ZP1021115201338 Výp.zaměstnavatel - § 52c ZP308000011 Výp.zaměstnavatel - § 52d ZP10050146 Výp.zaměstnavatel - § 52e ZP9332500 40 Výp.zaměstnavatel - § 52g ZP00010101 Zruš.ve zk.době zaměstnavatel - § 66/1 ZP6016603328 Zruš.ve zk.době zaměstnanec - § 66/1 ZP10419011824 Skonč.upl.sjednané doby - § 65 ZP71918081035 Ok.zruš.zaměstnavatel - § 55/1b ZP8021800 28 Smrtí zaměstnance - § 48/4 ZP1403821525 Ostatní20230127 Celkem23332195320868244780

39 Celková míra fluktuace za období 1-12/2012 1-12/2012 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 78010 6057,35 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 2333 2097,26 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 324247,55 kat. TH dle bodu 2.5.1 b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 1711 8479,26 TH dle bodu 2.5.1 a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 249102,64 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 85701,40 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 681 3455,06 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 2442 30010,61

40 Mzdy Kategorie Průměrn á mzda leden až prosinec 2011 Průměrn á mzda leden až prosinec 2012 TH34 72137 153 z toho dle bodu 2.5.1 b) KS 34 88937 488 z toho dle bodu 2.5.1 a) KS 34 32636 475 D25 65626 884 3025 63526 895 3126 57326 163 POP24 04425 696 ŘMHD30 24031 481 z toho Metro 37 564 (instruktor 42 371)37 164 (instruktor 46 224) Autobusy29 34230 833 Tramvaje28 65829 984 Celkem DP29 73531 332

41 Vývoj mzdových nákladů vč. OON za období 1-12/2012

42 Plnění KS Bod 7.3 informace o nástupech a výstupech zaměstnanců dle bodu c), informace o dosažených průměrných mzdách ve smyslu bodu e) Bod 5.4.1 informace o vyplacených mimořádných odměnách v dané struktuře a) za splnění pracovních úkolů, které se vyskytly mimořádně a jednorázově a vyžádaly si mimořádné pracovní úsilí, přičemž jejich splnění příznivě ovlivnilo výsledky práce nebo hospodaření útvaru popř. DP b) k ocenění mimořádného hospodářského přínosu práce, který se prokázal v následujících obdobích c) za výkon funkce mentora d) řidiči MHD za umístění v soutěži „jízda zručnosti“ e) jedná-li se o stimulaci v souvislosti s důstojným odchodem zaměstnance do starobního důchodu dle předem projednaného programu s odborovými organizacemi f) přijetí a realizaci zlepšovacího návrhu zaměstnance, který nesouvisí s popisem jeho pracovní funkce g) v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnance při schválení ředitelem LZ Bod 2.7.2 Přílohy KS informace o počtu smluvních mezd dle kategorií k 31.12.2012: Celkem 235, z toho: TH 227, POP 8

43 Přílohy odboru 500200

44 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 18. 1. 2013) ÚtvarNázev útvaruPM Termín vyhlášení Termín VŘ/statusTermín obsazení PM 1.500040odd. Podpora řízení LZreferent IX - specialista (HR generalista) 25.6. 2012 pozastaveno 2.900300odbor Interní auditvedoucí odboru2.1.2013probíhá 3.500310Benefity a vztahy s odboryvedoucí oddělení9. 1.2013ukončeno1. 2. 2013

45 500030 – odd. Organizace

46 Termíny podání předběžné informace v návaznosti na pravidelná jednání zaměstnavatele a OO v r. 2013 7.2.2013 7.3.2013 3.4.2013 9.5.2013 6.6.2013 4.7.2013 8.8.2013 5.9.2013 10.10.2013 7.11.2013 5.12.2013

47 Požadavky OO k projednání Projednání schválených termínů PJ na rok 2013: 21. 2. 2013 21. 3. 2013 18. 4. 2013 23. 5. 2013 20. 6. 2013 18. 7. 2013 22. 8. 2013 19. 9. 2013 24. 10. 2013 21. 11. 2013 19. 12. 2013


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 24. 1. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Jednotka IT Provozní informace Bezpečnostní sumář Lidské zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google