Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 18. 7. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Lidské zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 18. 7. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Lidské zdroje."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO 18. 7. 2013

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Lidské zdroje

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 12. zasedání představenstva 17. 6. 2013 Návrh na snížení základního jmění společnosti Pražská strojírna a.s. – představenstvo na základě schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 usnesením valné hromady č. 13/2012/1 ze dne 31. července 2012, kdy bylo schváleno vypořádat hospodářský výsledek roku 2011 snížením základního kapitálu, rozhodlo z titulu jediného akcionáře o snížení základního kapitálu o 28.907.770,- Kč tj. z 186.501.770,- Kč na 157.594.000,- Kč Stav projektu nákupu nových tramvají typu 15T ForCity – představenstvu vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje a pan technický ředitel předložili zprávu o současném stavu projektu, ve které byly zahrnuty informace o nákladech na technické dovybavení vozoven, souhrn vad a komentář Škody Transportation a.s. Informace o průběhu povodní z června 2013 – vedoucí odboru Kancelář společnosti předložila představenstvu předběžnou zprávu o průběhu červnových povodní, která obsahoval zejména popis všech dopravních opatření, které DP v době povodní realizoval či informace o komunikaci s veřejností a předběžný odhad škod 13. a 14. mimořádné zasedání představenstva 25. 6. a 28. 6. 2013 Mimořádné zasedání – byla svolána za účelem schválení návrhu a následné schválení uzavření smlouvy o směnečném programu

5 9. zasedání dozorčí rady 26. 6. 2013 Smlouva o směnečném programu – prostřednictvím ekonomické ředitelky a zástupců AK Weil, Gotshal & Manges s.r.o. se dozorčí rada seznámila s detailním popisem předloženého návrhu smlouvy o směnečného programu; DR vzala na vědomí předložené informace, udělila představenstvu společnosti souhlas k uzavření a plnění smlouvy o směnečném programu do výše 8 mld. Kč, která má být uzavřena mezi DP jako výstavcem, na straně jedné,a Českou spořitelnou, a.s. a Československou obchodní bankou, a.s. jako aranžéry, obchodníky a administrátory a ČS jako agentem, na straně druhé Provozní rozpočet na rok 2013 – dozorčí rada vzala na vědomí informace o provozním rozpočtu na rok 2013 Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za první čtvrtletí 2013 – dozorčí rada projednala zprávu o hospodaření a kalkulaci nákladů PID za první čtvrtletí 2013, zejména pak informaci, že DP rozepsal pro 1. Q 2013 do výsledku hospodaření ztrátu ve výši 51 834 tis. Kč. Tato ztráta byla plánována v souladu s objednávkou dopravních výkonů v ročním objemu 166 593 tis. voz. km, z toho 42 802 tis. voz. km na 1. Q 2013 Čerpání dotací z evropských fondů – vedoucí odboru Strategický a investiční rozvoj informoval dozorčí radu o aktuálním čerpání dotací z operačních programů OPPK, OPD a Středočeského regionálního operačního programu; dozorčí rada vzala předložené informace na vědomí

6 15. zasedání představenstva 1. 7. 2013 Plán Interního auditu na II. pololetí 2013 – plán předložený představenstvu společnosti se skládá ze dvou částí. První část plánu obsahuje přehled auditních zakázek a druhá část navrhovaného plánu obsahuje přehled aktivit, které jsou neauditního charakteru Strategie odboru Interní audit – Strategie interního auditu navazuje na Koncepci interního auditu schválenou představenstvem dne 29. 10. 2012. Hlavním cílem Strategie je nastavení výkonu činnosti Interního auditu ve společnosti v souladu s mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu vydaného Institutem interního auditu. Strategie se zabývá rolí Interního auditu, jeho zdroji a postupy. Představenstvo předloženou Strategii odboru Interní audit schválilo Koncepce obnovy vozového parku autobusů – technický ředitel a vedoucí jednotky Správa Vozidel a Autobusů předložili představenstvu koncepci obnovy vozového parku autobusů v letech 2014 – 2020. Představenstvo následně vzalo na vědomí předloženou zprávu, schválilo koncepci obnovy vozového parku autobusů v letech 2014 – 2020 a uložilo technickému řediteli předložit koncepci péče o autobusy v jednotce Správa vozidel a Autobusů

7 Provozní informace

8 Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy Výluka TRAM Francouzská: 15. 4. – říjen 2013 Výluka TRAM Prašný most: úplná uzávěra křižovatky, včetně Evropské ul. – předpoklad do října Krátkodobé výluky TRAM Výluka TRAM Komunardů jih (Vltavská – Dělnická) 29. 6. – 13. 7. 2013 Výluka BUS Vršovice - Kodaňská Výluka BUS Čakovice: pokračující etapy – do konce srpna Výluka BUS Kolovraty: 9. 4. – srpen 2013, od 20. 7. další etapa Výluka BUS Újezd: 14. 5. – říjen 2013

9 Provozní informace – metro Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí13 373 00013 599 819101,7013 605 841 2.čtvrtletí13 363 00013 708 566102,5913 708 581 3.čtvrtletí11 826 000 4.čtvrtletí13 237 000 Plnění smlouvy ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí13 373 00013 599 819101,7013 605 841 2.čtvrtletí26 736 00027 308 385102,1427 314 422 3.čtvrtletí38 562 000 4.čtvrtletí51 799 000 předpoklad plnění: 103,55 %

10 Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán 1.čtvrtletí13 465 00013 163 95497,7613 183 602 2.čtvrtletí13 539 00013 297 93198,2113 310 591 3.čtvrtletí12 534 000 4.čtvrtletí13 439 000 Plnění smlouvy ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán 1.čtvrtletí13 465 00013 163 95497,7613 183 602 2.čtvrtletí27 004 00026 461 88597,9926 494 193 3.čtvrtletí39 538 000 4.čtvrtletí52 977 000 Provozní informace - tramvaje k 30. 6. 2013

11 Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí14 482 000 14 819 865*102,314 825 416* 2.čtvrtletí15 085 000 15 116 746*100,215 144 015* 3.čtvrtletí13 830 000 4.čtvrtletí14 103 000 Plnění smlouvy ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí14 482 00014 819 865*102,314 825 416* 2.čtvrtletí29 567 00029 936 611*101,229 969 431* 3.čtvrtletí43 397 000 rok 201357 499 000 *včetně náhradní dopravy Provozní informace – autobusy

12 Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17.2.2013) červenec- prázdninový JŘ

13 Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17.2.2013) červenec 2013- prázdninový JŘ

14 K 1. červenci 2013 změna vedoucího služby 241000 – Elektrotechnika (místo Ing. Františka Kučery nově Ing. Karel Mandok) O svátečním víkendu ve dnech 5. – 7. 7. 2013 byla uskutečněna další sanace dvou výhybek ve stanici Kačerov 20. – 27. 7. 2013 úplná výluka depa Zličín: výměna 4 výhybek a dvojité kolejové spojky vč. všech dřevěných pražců Stanice Háje – dvojice výluk: pro sanaci výhybek č. 1 a 2:  26. – 28. 10. 2013 úplná výměna výhybky č. 2  1. 11. (cca od 19:00 hod.) do 3. 11. 2013 úplná výměna výhybky č. 1 Velikonoce 2014: úplné uzavření trati A – rekonstrukce tří výhybek:  stanice Náměstí Míru, výhybky č. 3 a 4  ve stanici Dejvická, výhybka č. 1 240000 – jednotka Dopravní cesta Metro

15 Finanční sumář za 1– 5/2013

16 Výsledek hospodaření za období 1-5/2013 Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 73 473 tis. Kč, tj. o 72 395 tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši 1 078 tis. Kč Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o -7 660 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 64 735 tis. Kč Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby (10 603 276 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 4 418 035 tis. Kč

17 v tis. Kč Meziroční porovnání nákladů a výnosů za 1- 5/2012 a 2013

18 Přehled tržeb PID za 1-5/2012 a 2013 Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného v tis. Kč

19 Financování Na začátku května měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. 1 277 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů měl DP ve výši 4 956 mil. Kč. Podstatnou část krátkodobých závazků tvoří směnky ve výši 4 mld. Kč. Směnky jsou splatné 30. 8. 2013 Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kč. Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc březen ve výši 182,6 mil. Kč Z investičních dotací obdržel DP 7 mil. Kč na protichemický varovný systém a 2,5 mil. Kč bylo vráceno na RTT Myslíkova (dotace EU a SR) Na konci května měl DP na hlavním účtu 1 446 mil. Kč, tzn., že v květnu byly výdaje DP o cca 169 mil. Kč menší než příjmy. Důvodem bylo poměrně velké vrácení nadměrného odpočtu DPH (182,6 mil. Kč) a také nízké čerpání vlastních zdrojů

20 Předpokládaný vývoj V návrhu dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách mezi HMP a DP je předběžný odhad kompenzace ve výši 10,6 mld. Kč. Tato částka neobsahuje žádný přiměřený zisk. Výše přiměřeného zisku na rok 2013 by měla být podle uvedeného návrhu dodatku stanovena až v průběhu roku na základě jednání s HMP Vzhledem k tomu, že je uzavřena dlouhodobá smlouva na dodávky nových tramvají, je nutné jejich dodávky platit z cizích zdrojů. Usnesením č. 28/3 ze dne 20. 6. 2013 přijalo Zastupitelstvo HMP závazek k odkupu směnek vystavených DP v rámci nového 10ti letého lineárně amortizovaného směnečného programu v maximálním objemu do 8 mld. Kč. Z tohoto objemu použije DP 4 mld. Kč na splacení směnek z předešlého směnečného programu (30. 8. 2013). Druhá polovina pokryje dodávky tramvají v letech 2013 a 2014 Dodávky tramvají začnou podle informace oddělení strojních investic v červenci 2013 (výsledek kontrolního dne ve Škoda Transportation, a. s.), platby faktur pak dle splatnosti cca v září Směnky by se měly začít splácet v roce 2015 a splácely by se po dobu deseti let. Dopravnímu podniku se tím výrazně zvýší zadlužení

21 Lidské zdroje

22 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 4. 7. 2013) ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení StatusTermín obsazení PM 1.500040odd. Podpora řízení LZreferent IX - specialista (HR generalista) 25.6. 2012zrušenoxx 2.900300odbor Interní auditvedoucí odboru2.1.2013ukončeno 1. 5. 2013 3.500310odd. Benefity a vztahy s odboryvedoucí oddělení9. 1.2013ukončeno1. 2. 2013 4.900720odd. Marketingreferent VII25.1.2013zrušenoxx 5.310000jednotka Informační technologieprojektový manažer4.2.2013ukončeno11. 3. 2013 6.241000služba Elektrotechnikavedoucí služby6.2.2013ukončeno1. 6. 2013 7.900300odbor Interní auditreferent VIII (zástup za MD) 26.3. 2013ukončeno1. 7. 2013 8.310100odbor Aplikacevedoucí odboru27.3.2013ukončeno1. 5. 2013 9.310020odd. Strategie a rozvoj ITvedoucí oddělení4.4.2013ukončeno1. 7. 2013 10.400010Sekretariát EŘzástupce odborného ředitele2.5.2013ukončeno1. 7. 2013 11.600310odd. Vnitřní kontrolareferent VII21. 5. 2013probíhá 12.100740odd. Střediska dopravních informacívedoucí oddělení19. 6. 2013probíhá 13.900700odb. Marketing a komunikacevedoucí odboru19.6.2013ukončeno2. 7. 2013 14.900000Vedení společnostiprojektový manažer19.6.2013ukončeno3. 7. 2013

23 Přehled absolventských míst (převedení volných AM vybraným útvarům) stav k 4. 7. 2013 Č.Číslo AM Útvar, kterému je AM převedeno Název funkce/profese Nástup absolventa na AM dne Předpoklad uvolnění AM Č.Číslo AM Útvar, kterému je AM převedeno Název funkce/profese Nástup absolventa na AM dne Předpoklad uvolnění AM 1.500020.801100730 provozní zámečník 3.7.201331.5.2014 16.500020.816 2.500020.802221000elektromechanik1.7.201330.6.2014 17.500020.817 3.500020.803222000elektromechanik1.7.201330.8.2014 18.500020.818 4.500020.804228000elektromechanik1.9.201330.6.2015 19.500020.819 5.500020.805229120elektromechanik1.7.201331.12.2014 20.500020.820 6.500020.806225000elektromechanik1.8.201330.6.2014 21.500020.821 7.500020.807231230automechanik1.8.201331.12.2014 22.500020.822 8.500020.808231930automechanik1.7.201312.2.2014 23.500020.823 9.500020.809242440 zabezp. a sděl. obvodář 22.7.201331.12.2013 24.500020.824 10.500020.810 25.500020.825 11.500020.811 26.500020.826 12.500020.812110000dozorčí stanice1.9.2013v roce 2015 27.500020.827 13.500020.813244370 provozní elektrikář 1.9.20137.2.2014 28.500020.828 14.500020.814 29.500020.829 15.500020.815 30.500020.830 obsazeno

24 500030 – odd. Organizace Přehled převodů neobsazených PM mezi útvary za období duben až červen 2013 Za sledované období nebyl realizován převod neobsazených PM mezi útvary.

25 Přehled změn plánovaných TS mimo schválenou systemizaci za období duben až červen 2013 útvarprofese/funkce původní TS nový TSpočetke dni 900140 referent IX – specialista13 1211. 4. 2013 900140 referent VI10 911. 4. 2013 200440 provozní elektrikář7 611. 5. 2013 200440 provozní zámečník6 711. 5. 2013 900130 referent VII11 1211. 5. 2013 900130 referent V9 1011. 5. 2013 900130 referent VI10 1111. 5. 2013 900130 referent IX - specialista13 1011. 5. 2013 100120 referent VI10 1111. 5. 2013 100120 technický pracovník VI10 1111. 5. 2013 100320 referent VI10 1111. 5. 2013 100730 technický pracovník III7 811. 5. 2013 pokračování na dalším snímku 1/2

26 Přehled změn plánovaných TS mimo schválenou systemizaci za období duben až červen 2013 útvarprofese/funkce původní TS nový TSpočetke dni pokračování z předcházejícího snímku 600230 technický pracovník IV 8961. 5. 2013 600120 referent VI10 1111. 5. 2013 600120 referent IV8 931. 5. 2013 600120 technický pracovník IV8 941. 5. 2013 310020 referent IV8 911. 6. 2013 310110 technický pracovník IX – specialista 13 1411. 6. 2013 200300technický pracovník VII 111311. 6. 2013 celkem:29 2/2

27 Průměrné počty zaměstnanců 6/2013 KategorieEvidenční stavPlán Ř MHD4 1384 234 z toho Metro568581 Tramvaje1 3331 369 Autobusy2 2372 284 D3 1993 226 kat.30 3 1563 177 kat.314349 POP419 TH2 8112 823 z toho dle bodu 2.5.1 b) KS1 8921 899 z toho dle bodu 2.5.1 a) KS919924 Celkem10 56710 702

28 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-6/2013 NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci1471743734 POP1720613 TH811304251 ŘMHD1431493724 z toho Metro971113 Tramvaje57431511 Autobusy7799110 Rozdíl nárůstem 85 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 1,16 %

29 Celková míra fluktuace za období 1-6/2013 1- 6/2013 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 47310 5284,49 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 1743 1905,45 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 204174,80 kat. TH dle bodu 2.5.1 b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 1071 8585,76 TH dle bodu 2.5.1 a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 239172,51 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 75701,23 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 431 3293,24 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 992 2474,41

30 Plnění KS, bod 7.3 KS, 2.7. přílohy ke KS Informace o nástupech a výstupech zaměstnanců dle bodu c) Informace o dosažených průměrných mzdách ve smyslu bodu e) Počet smluvních mezd podle kategorií k 30. 6. 2013 celkem:252 z toho TH242 POP 10

31 Bod 5.4.1 přílohy Mzdový předpis-Pravidla bod 5.4.1 informace o vyplacených mimořádných odměnách v dané struktuře a) za splnění pracovních úkolů, které se vyskytly mimořádně a jednorázově a vyžádaly si mimořádné pracovní úsilí, přičemž jejich splnění příznivě ovlivnilo výsledky práce nebo hospodaření útvaru popř. DP b) k ocenění mimořádného hospodářského přínosu práce, který se prokázal v následujících obdobích c) za výkon funkce mentora d) řidiči MHD za umístění v soutěži „jízda zručnosti“ e) jedná-li se o stimulaci v souvislosti s důstojným odchodem zaměstnance do starobního důchodu dle předem projednaného programu s odborovými organizacemi f) přijetí a realizaci zlepšovacího návrhu zaměstnance, který nesouvisí s popisem jeho pracovní funkce g) v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnance při schválení ředitelem LZ


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 18. 7. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Lidské zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google