Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogika 19. století Johann Heindrich Pestalozzi (1746 – 1827)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogika 19. století Johann Heindrich Pestalozzi (1746 – 1827)"— Transkript prezentace:

1 Pedagogika 19. století Johann Heindrich Pestalozzi (1746 – 1827)

2 Společnost v období 19. stol. Etapa velkých ekonomických, sociálních a politických proměn v Evropě i ostatních kontinentech Etapa velkých ekonomických, sociálních a politických proměn v Evropě i ostatních kontinentech Rozvoj podnikání, průmyslu a obchodu Rozvoj podnikání, průmyslu a obchodu Zvyšuje se počet obyvatelstva, které se rychle koncentruje do rozvíjejících měst. Zvyšuje se počet obyvatelstva, které se rychle koncentruje do rozvíjejících měst. Prosazují se nové požadavky na výchovu a vzdělání. Rozvíjí se síť školských i mimoškolských zařízení Prosazují se nové požadavky na výchovu a vzdělání. Rozvíjí se síť školských i mimoškolských zařízení

3 Společnost v 19.stol. ve Švýcarsku Ve feudálním Švýcarsku se od 2. poloviny 18. století začínají rozvíjet kapitalistické vztahy. Ve feudálním Švýcarsku se od 2. poloviny 18. století začínají rozvíjet kapitalistické vztahy. Bída chudého rolnictva se zhoršuje. Děti pracují v manufakturách a továrnách. Bída chudého rolnictva se zhoršuje. Děti pracují v manufakturách a továrnách. Pod vlivem fr. osvícenství přemýšlí švýcarská pokroková společnost, k níž patří i Pestalozzi, jak chudým pomoci. Pod vlivem fr. osvícenství přemýšlí švýcarská pokroková společnost, k níž patří i Pestalozzi, jak chudým pomoci.

4 J. H. Pestalozzi

5 Život Narodil se r. 1746 ve Švýcarsku v Curychu. Otec brzy zemřel. Vychovávala ho matka s hospodyní. Narodil se r. 1746 ve Švýcarsku v Curychu. Otec brzy zemřel. Vychovávala ho matka s hospodyní. Studoval teologii a právo. Studia předčasně ukončil a začal studovat zemědělství. Studoval teologii a právo. Studia předčasně ukončil a začal studovat zemědělství. Pobýval i u svého dědy na vesnici, Pobýval i u svého dědy na vesnici, kde poznal těžké životní poměry venkovského lidu  měl touhy pomáhat chudým.

6 V roce 1767 se oženil s o 8 let starší ženou i přes odpor jejích rodičů. V roce 1767 se oženil s o 8 let starší ženou i přes odpor jejích rodičů. Ve svém životě několikrát čelil finančním krachům, protože všechny peníze vkládal do zakládání domů pro sirotky. Ve svém životě několikrát čelil finančním krachům, protože všechny peníze vkládal do zakládání domů pro sirotky. Zemřel r. 1827 v Bruggu. Příčinou smrti mu byly deprese způsobené těžkými životními situacemi a zadlužením. Zemřel r. 1827 v Bruggu. Příčinou smrti mu byly deprese způsobené těžkými životními situacemi a zadlužením. Náhrobek: „Vše pro jiné, nic pro sebe.“ Náhrobek: „Vše pro jiné, nic pro sebe.“

7 Odkaz Řadí se mezi nejvýznamnější vychovatele v 18. a 19. století. Řadí se mezi nejvýznamnější vychovatele v 18. a 19. století. Přezdívá se mu „Vychovatel velkého srdce“ Přezdívá se mu „Vychovatel velkého srdce“ Už během studií četl fr. i německá Už během studií četl fr. i německá díla filozofů, hlavně díla od Rosseaua. Byl jeho pokračovatelem. Přijímal jeho nápady a myšlenky a nadále je rozvíjel, ale zároveň se od nich částečně distancoval. Byl jeho pokračovatelem. Přijímal jeho nápady a myšlenky a nadále je rozvíjel, ale zároveň se od nich částečně distancoval. Zajímal se o řešení akutního problému překonání bídy a strádání nejchudších lidí, hlavně sirotků. Zajímal se o řešení akutního problému překonání bídy a strádání nejchudších lidí, hlavně sirotků.

8 Úmysly a činy Vytvořil koncepci tzv. industriální výchovy, která měla zaručit, aby se děti naučily praktickým dovednostem, díky nimž by nebyly odkázány na almužny, ale byly soběstačné. Vytvořil koncepci tzv. industriální výchovy, která měla zaručit, aby se děti naučily praktickým dovednostem, díky nimž by nebyly odkázány na almužny, ale byly soběstačné.

9 V r. 1768 zakoupil pozemek (Neuhof). Chtěl zde vybudovat vzorné hospodářství, kde by učil zemědělce pokrokovým metodám. Projekt však zkrachoval. V r. 1768 zakoupil pozemek (Neuhof). Chtěl zde vybudovat vzorné hospodářství, kde by učil zemědělce pokrokovým metodám. Projekt však zkrachoval. Neuhof

10 Po neúspěchu Neuhof přeměnil v r. 1774 na Ústav pro výchovu chudých, žebravých dětí (50 dětí) Po neúspěchu Neuhof přeměnil v r. 1774 na Ústav pro výchovu chudých, žebravých dětí (50 dětí) Rodinné prostředí, elementární vzdělání (číst, psát, počítat) a praktické dovednosti (příst, tkát, pracovat na poli) – výrobní práce spojována s učením Rodinné prostředí, elementární vzdělání (číst, psát, počítat) a praktické dovednosti (příst, tkát, pracovat na poli) – výrobní práce spojována s učením Z práce dětí se Pestalozzi snažil ústav financovat  neúspěch Z práce dětí se Pestalozzi snažil ústav financovat  neúspěch R. 1780 musel ústav zavřít, protože dluh mohl splatit jen prodejem pozemku a peněžitými dary od příbuzných manželky. R. 1780 musel ústav zavřít, protože dluh mohl splatit jen prodejem pozemku a peněžitými dary od příbuzných manželky.

11 Neuhof

12 V roce 1798 byla ve Švýcarsku vyhlášena Helvétská republika. Pestalozzi byl k dispozici nové vládě a projevil přání pracovat jako učitel. V roce 1798 byla ve Švýcarsku vyhlášena Helvétská republika. Pestalozzi byl k dispozici nové vládě a projevil přání pracovat jako učitel. Byl pověřen organizováním péče o osiřelé děti ve Stanzu. V bývalém klášteře zřídil útulek pro děti ve špatném tělesném a duševním stavu (přes 80 dětí, 5-10 let). Navazuje na svou výchovnou práci z Neuhofu. V roce 1799 útulek zrušen. Byl pověřen organizováním péče o osiřelé děti ve Stanzu. V bývalém klášteře zřídil útulek pro děti ve špatném tělesném a duševním stavu (přes 80 dětí, 5-10 let). Navazuje na svou výchovnou práci z Neuhofu. V roce 1799 útulek zrušen. Stanz

13 Bývalý klášter ve Stanzu Pestalozzi ve Stanzu obklopený sirotky

14 V r. 1800 dostává k dispozici zámek v Burgdorfu, aby v něm založil výchovný ústav a také oddělení pro přípravu učitelů. V r. 1800 dostává k dispozici zámek v Burgdorfu, aby v něm založil výchovný ústav a také oddělení pro přípravu učitelů. Burgdorf

15 Neexistovalo tam žádné rozvržení tříd ani učiva. Žáci pracovali ve skupinách podle nadání a zájmu, vyučovali se i vzájemně. Neexistovalo tam žádné rozvržení tříd ani učiva. Žáci pracovali ve skupinách podle nadání a zájmu, vyučovali se i vzájemně. Místo učebnic měli na stěně diagramy s abecedou. Místo učebnic měli na stěně diagramy s abecedou. Po rozpadu Helvétské republiky vyzvala vláda Pestalozziho, aby Burgdorf opustil. Po rozpadu Helvétské republiky vyzvala vláda Pestalozziho, aby Burgdorf opustil.

16 R. 1805 přesídlil do Yverdonu, kde na starém zámku vybudoval výchovný ústav pro chovance ze zámožných rodin, často i z ciziny (70-150 chovanců). R. 1805 přesídlil do Yverdonu, kde na starém zámku vybudoval výchovný ústav pro chovance ze zámožných rodin, často i z ciziny (70-150 chovanců). Přívětivost, hry, tělesné cviky. Přívětivost, hry, tělesné cviky. V ústavu byla SŠ a učitelský seminář, kde byli připravování kandidáti učitelství. V ústavu byla SŠ a učitelský seminář, kde byli připravování kandidáti učitelství. Při ústavu byl posléze zřízen penzionát pro výchovu dívek z lepších rodin. Při ústavu byl posléze zřízen penzionát pro výchovu dívek z lepších rodin. Yverdon

17 Ústav začal po 10 letech upadat, nakonec zanikl v roce 1825. Ústav začal po 10 letech upadat, nakonec zanikl v roce 1825.

18 Poslední léta Pestalozziho života Po zániku jeho institutu v Yverdonu se Pestalozzi vrací do Neuhofu, kde chtěl znovu zřídit Ústav pro výchovu chudých, žebravých dětí. Po zániku jeho institutu v Yverdonu se Pestalozzi vrací do Neuhofu, kde chtěl znovu zřídit Ústav pro výchovu chudých, žebravých dětí. Než však Ústav stačil realizovat, 17. 2. 1827 umírá (81 let) v Brugu. Než však Ústav stačil realizovat, 17. 2. 1827 umírá (81 let) v Brugu.

19 Dílo Večer poustevníkův (1780) – pedagogické názory na výchovu a vzdělání. Všem lidem má být dáno nejprve obecné vzdělání, pak teprve odborný výcvik. Největší význam má mít rodina, obec a pak společnost. Večer poustevníkův (1780) – pedagogické názory na výchovu a vzdělání. Všem lidem má být dáno nejprve obecné vzdělání, pak teprve odborný výcvik. Největší význam má mít rodina, obec a pak společnost. Linhart a Gertruda (1781) – pedagogický román o tom, jak by se měl utvářet život rolníků. Popisuje v něm např. jak děti předly a přitom je Gertruda učila trivia a básně. Román měl velký úspěch. Linhart a Gertruda (1781) – pedagogický román o tom, jak by se měl utvářet život rolníků. Popisuje v něm např. jak děti předly a přitom je Gertruda učila trivia a básně. Román měl velký úspěch.

20 Jak Gertruda své děti vyučuje (1801) – román, ve kterém jsou shrnuty Pestalozziho dosavadní pedagogické zkušenosti. Popisuje život zemědělské rodiny a přirozenou výchovu dětí v rodinných podmínkách. Dílo navazuje na Rousseauova Emila  široké mezinárodní uznání. Jak Gertruda své děti vyučuje (1801) – román, ve kterém jsou shrnuty Pestalozziho dosavadní pedagogické zkušenosti. Popisuje život zemědělské rodiny a přirozenou výchovu dětí v rodinných podmínkách. Dílo navazuje na Rousseauova Emila  široké mezinárodní uznání. Abeceda názorů Abeceda názorů Kniha matek atd. Kniha matek atd.

21 Pedagogické zásady Láska k dítěti Láska k dítěti Snahy o zlepšení života nejchudších lidí Snahy o zlepšení života nejchudších lidí

22 Vyučovací zásady a metody Klade důraz: Klade důraz: smyslové vnímání smyslové vnímání názorné vyučování názorné vyučování formální vzdělání formální vzdělání systematičnost ve výuce systematičnost ve výuce soustavnost, postupnost, věková přiměřenost soustavnost, postupnost, věková přiměřenost Cílem je člověk harmonicky vzdělaný Cílem je člověk harmonicky vzdělaný (rovnoměrný tělesný, duševní a mravní vývoj) Výchova nemá být jednostranná Výchova nemá být jednostranná

23 Zastánce hromadné koncepce výchovy Zastánce hromadné koncepce výchovy Domníval se, že výchovou a vzděláním se nezmění společenské rozvrstvení. Domníval se, že výchovou a vzděláním se nezmění společenské rozvrstvení. Vyučování spojuje s řemeslnou a zemědělskou prací (chudí jsou určení k tělesné práci)  příprava pro budoucí zaměstnání Vyučování spojuje s řemeslnou a zemědělskou prací (chudí jsou určení k tělesné práci)  příprava pro budoucí zaměstnání Výchovu považuje za sociální povinnost státu Výchovu považuje za sociální povinnost státu

24 Elementární vzdělávání Kritizoval současnou školu pro mechanické učení a pro dogmatičnost. Kritizoval současnou školu pro mechanické učení a pro dogmatičnost. Učení má vycházet z lidské přirozenosti, má směřovat od názorného smyslového vnímání k objasnění pojmů a k rozvíjení myšlení Učení má vycházet z lidské přirozenosti, má směřovat od názorného smyslového vnímání k objasnění pojmů a k rozvíjení myšlení Proto stanovil 3 základní prvky, elementy poznání: Proto stanovil 3 základní prvky, elementy poznání: Číslo Číslo Tvar Tvar Slovo Slovo

25 Podstatou elementárního vyučování je tedy naučit děti počítat, měřit a ovládat řeč. Podstatou elementárního vyučování je tedy naučit děti počítat, měřit a ovládat řeč. Vyučování a výchova má být založena na pozorování, tedy rozlišování podstatného od vedlejšího, srovnávat a zobecňovat = vnímat smysly. Vyučování a výchova má být založena na pozorování, tedy rozlišování podstatného od vedlejšího, srovnávat a zobecňovat = vnímat smysly. Vyučoval pozvolna, nové učivo vykládal až poté co si děti dobře osvojily učivo předchozí Vyučoval pozvolna, nové učivo vykládal až poté co si děti dobře osvojily učivo předchozí

26 Metodiky Pestalozzi položil základy k vypracování metodik jednotlivých předmětů Pestalozzi položil základy k vypracování metodik jednotlivých předmětů Metodika mateřského jazyka – založil ji na rozvoji řeči dítěte Metodika mateřského jazyka – založil ji na rozvoji řeči dítěte Nejprve seznamovat s hláskami  rozvoj slovní zásoby Nejprve seznamovat s hláskami  rozvoj slovní zásoby Nakonec si osvojuje mluvnici, poté se teprve dítě začíná učit psát Nakonec si osvojuje mluvnici, poté se teprve dítě začíná učit psát Tvary písmen - nejprve samohlásky, poté souhlásky = slabiky = slova Tvary písmen - nejprve samohlásky, poté souhlásky = slabiky = slova

27 Zasloužil se o rozvoj hláskové metody, zavedl pomůcky pro učení psaní Zasloužil se o rozvoj hláskové metody, zavedl pomůcky pro učení psaní Jazykové vyučování spojoval s věcným učením (osvojování poznatků z přírody, zeměpisu, dějepisu spojoval také s učením o tvarech, měření, kreslení, psaní) Jazykové vyučování spojoval s věcným učením (osvojování poznatků z přírody, zeměpisu, dějepisu spojoval také s učením o tvarech, měření, kreslení, psaní)

28 Vyučování zeměpisu – postupovat od nejbližšího okolí dítěte k představě o celé zemi Vyučování zeměpisu – postupovat od nejbližšího okolí dítěte k představě o celé zemi Počty – pozornost věnoval pomůckám (nástěnné jednotkové a zlomkové počítadlo) Počty – pozornost věnoval pomůckám (nástěnné jednotkové a zlomkové počítadlo)

29 Výchova v rodině Výchova v rodině Laskavý vztah rodičů k dítěti Laskavý vztah rodičů k dítěti Matka je nejlepší vychovatel Matka je nejlepší vychovatel Zabýval se obsahem i metodami rodinné výchovy Zabýval se obsahem i metodami rodinné výchovy Matka má rozvíjet tělesné síly, duševní vlohy, vychovávat v dítěti lásku k lidem, pracovní návyky, základní vědomosti Matka má rozvíjet tělesné síly, duševní vlohy, vychovávat v dítěti lásku k lidem, pracovní návyky, základní vědomosti Obraz ideální matky popsal v románu Linhart a Gertruda Obraz ideální matky popsal v románu Linhart a Gertruda

30 Pokrokovost Pestalozziho díla Pokrokový cíl výchovy = harmonický rozvoj sil a schopností člověka Pokrokový cíl výchovy = harmonický rozvoj sil a schopností člověka Vyzdvihl úlohu výchovy, usiloval o sblížení školní a rodinné výchovy Přispěl k rozšíření vyučování na národní škole = 1. stupeň ZŠ Vyzdvihl úlohu výchovy, usiloval o sblížení školní a rodinné výchovy Přispěl k rozšíření vyučování na národní škole = 1. stupeň ZŠ Dal základy k vybudování metodik jednotlivých učebních předmětů Dal základy k vybudování metodik jednotlivých učebních předmětů Spojení vyučování s prací Spojení vyučování s prací

31 Děkuji za Vaši pozornost!


Stáhnout ppt "Pedagogika 19. století Johann Heindrich Pestalozzi (1746 – 1827)"

Podobné prezentace


Reklamy Google