Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr.František BRABEC ČESTNÝ PREZIDENT ČESKÉ KOMORY DETEKTIVNÍCH SLUŽEB A VICEPREZIDENT CZECH V.I.P CLUBU IPA = INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr.František BRABEC ČESTNÝ PREZIDENT ČESKÉ KOMORY DETEKTIVNÍCH SLUŽEB A VICEPREZIDENT CZECH V.I.P CLUBU IPA = INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION."— Transkript prezentace:

1 JUDr.František BRABEC ČESTNÝ PREZIDENT ČESKÉ KOMORY DETEKTIVNÍCH SLUŽEB A VICEPREZIDENT CZECH V.I.P CLUBU IPA = INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

2 SOCIETY OF COMPETITIVE INTELLIGENCE PROFESSIONALS INTERNATIONAL KOMMISSION DER DETEKTIV VERBAND ČLEN PODPORA CZECH SCIP CHAPTER ČK DS PROPAGUJE, PODPORUJE A ZAJIŠTUJE SLUŽBY DETEKTIVNÍ OCHRANY EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ

3 Aktuálním tématem současnosti je efektivita a konkurenceschopnost české ekonomiky v podmínkách Evropské unie a celkové globalizace. Je samozřejmé, že hlavní příčiny efektivní či neefektivní, konkurence- schopné či konkurence-neschopné, exportně-schopné či exportně- neschopné ekonomiky tkví v samotném procesu řízení ekonomiky a jejích ekonomických vztahů. Velmi často se ale zapomíná na soukromě-bezpečnostní ochranu ekonomických zájmů podnikatelských subjektů a jejich podnikatelských aktivit.

4 Velký zahraniční kapitál a velké zahraniční firmy vstupovaly, a žel nadále vstupují, na český trh a do ekonomických vztahů : se zázemím fungujících bank; se zázemím soukromě-bezpečnostní ochrany ekonomických zájmů; se zázemím informací podporujících podnikatelské aktivity; s podporou Competitive Inteligence & KNOWLEDGE MANAGEMENTEM = Konkurenčního zpravodajství a managementu znalostí;

5 Čeští podnikatelé – české podnikatelské subjekty – zejména malí a střední podnikatelé: : Postrádali, a do jisté míry stále postrádají, zázemí fungujících bank; podceňují soukromě-bezpečnostní ochranu ekonomických zájmů; neuvědomují si dosud význam informací pro podnikání a význam jejich ochrany; podceňují a tím i nevyužívají, nebo využívají jen omezeně konkurenční zpravodajství jako nástroj k dosažení managementu znalostí.

6 PRÁVNÍ ASPEKTY ORGANIZAČNÍ ASPEKTY atd. ………..

7 BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ JE PRIMÁRNĚ ZÁLEŽITOSTÍ KAŽDÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU A JEHO MANAGEMENTU. POLICIE SE ZABÝVÁ ZE ZÁKONA REGISTROVANOU EKONOMICKOU-HOSPODÁŘSKOU KRIMINALITOU A U LATENTNÍ EKONOMICKÉ KRIMINALITY POUZE TOU, KTERÁ BEZPROSTŘEDNÉ OHROŽUJE ZÁJMY STÁTU. SOUKROMĚ BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ MUSÍ BÝT KOMPLEXNÍ. NEJDE O VYHOZENÉ PROSTŘEDKY, ALE O LUKRATIVNÍ INVESTICI !!!!

8 VLASTNÍ SOUKROMĚ BEZPEČNOSTNÍ OCHRANĚ EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ MUSÍ PŘEDCHÁZET: rozhodnutí managementu o BEZPEČNOSTNÍ POLITICE PODNIKU ( firmy, společnosti, organizace apod.). Činnost soukromě bezpečnostních specialistů: > komplexní bezpečnostní analýza; > komplexní bezpečnostní prognóza; > komplexní bezpečnostní projekt;

9 PRVOTNÍM KROKEM KOMPLEXNÍ OCHRANY EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ MUSÍ BÝT: BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA  SITUAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA;  HODNOTOVÁ BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA;  ANALÝZA BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK

10

11

12

13 SEKTOR SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI SLUŽBY SOUKROMĚ BEZPEČNOST- NÍCH SPECIALISTŮ SLUŽBY SOUKROMÝCH DETEKTIVŮ ZABEZPEČOVACÍ BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY SPECIÁLNÍ SLUŽBY OCHRANY MAJETKU A OSOB HLÍDACÍ SLUŽBY PULTY PCO A ZÁSAHY K NIM PŘEVOZY PENĚZ A CENNOSTÍ

14 NEJVĚTŠÍM OMYLEM PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ JE, ŽE SE DOMNÍVAJÍ, ŽE PODNIK (FIRMU, SPOLEČNOST) MAJÍ ZAJIŠTĚNÝ TÍM, KDYŽ MAJÍ VRÁTNÉHO MEBO STRÁŽNÉHO NA VRÁTNICI. TO JE ALE OBROVSKÝ OMYL !!!!!!!!!!

15 V PODMÍNKÁCH EVROPSKÉ UNIE A GLOBALIZOVANĚHO SVĚTA (GLOBÁLNÍ EKONOMIKY) JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TZV. VNITŘNÍ = DETEKTIBNÍ A ZPRAVODAJSKÁ OCHRANA EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ. NEJDRAŽŠÍM ZBOŽÍM JSOU INFORMACE !! NEZÁLEŽÍ NA TOM ZDA TUTO OCHRANU PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZAJIŠŤUJE:  dodavatelsky na komerčním základě  Nebo vlastními pracovníky (firemním útvarem) Důležité je, že tuto ochranu zajišťuje!!!

16 KLASICKÉ DETEKTIVNÍ TECHNOLOGIE KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE KOMERČMĚ ZPRAVODAJSKÉ TECHNOLOGIE KLASICKÉ KRIMINALISTICKÉ A SOUDNĚ ZNALECKÉ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ (IT) TECHNOLOGIE LOBBYISTICKÉ TECHNOLOGIE MODERNÍ POJETÍ DETEKTIVNÍCH SLUŽEB Copyright © 2003,JUDr. František BRABEC MODERNÍ TRENDY DETEKTIVNÍ ČINNOSTI

17 ZÁKLADEM SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ ČINNOSTI JE PRÁCE SOUKROMÉHO DETEKTIVA: >> Soukromý detektiv není akční hrdina, který je nesvůj, když denně nevystřílí nejméně jeden zásobník a nezastřelí alespoň jednoho „padoucha.“ >> Soukromý detektiv není, ale ani geniální detektiv, který si zapálí dýmku nebo doutník a má případ vyřešen. Copyright © 2001,JUDr. František BRABEC

18 Detektivní práci je možno v jistém smyslu přirovnat hře - detektivní informace, informace o důkazech a důkazy k velké hromadě rozházených jednotlivých dílků velkého množství pomyslných obrazů - puzzlí, ze které je třeba vybrat ty správné dílky (relevantní informace, informace o důkazech a důkazy) a sestavit je do toho správného obrazu.

19

20 PERSONÁLNÍ PROVĚRKY OBCHODNÍCH PARTNERŮ – Odběratelů + dodavatelů DETEKTIVNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ INFORMACÍ DETEKTIVNÍ DOHLED V ŽIVNOSTENSKÝCH PROVOZOVNÁCH A PODNICÍCH OSOBNÍ OCHRANA OSOB (např. Managerů apod.) OCHRANA PROTI VLIVU KONKURENCE SOUKROMÁ DETEKTIVNÍ ČINNOST V SYSTÉMU PREVENCE PŘI OCHRANĚ EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ :

21 KOMPLEXNÍ DETEKTIVNÍ OCHRANU EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ PŘEDSTAVUJE KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ V JEHO BEZPEČNOSTNÍM POJETÍ : OBRANNÉ ZPRAVODAJSTVÍ; OFENTIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ; VLIVOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ = LOBBY.

22 KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ V UŽŠÍM SLOVA SMYSLU je třeba chápat jako systém soukromě-bezpečnostních = detektivních a zpravodajských opatření směřujících k ochraně a podpoře ekonomických zájmů a podnikatelských aktivit podnikatelských subjektů:

23 OFENZIVNÍ KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ: INFORMACE POTŘEBNÉ PRO PODNIKÁNÍ; INFORMACE MARKETINGOVÉHO CHARAKTERU; INFORMACE O KONKURENCI; atd. ……. VLIVOVÉ KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ = LOBBYING KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ OBRANNÉ KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ: PERSONÁLNÍ PROVĚRKY OSOB; OCHRANA INFORMACÍ, DAT, POČÍTAČOVÝCH A KOMUNIKAČNÍCH SYTÉMŮ; OBRANA PROTI VLIVOVÉMU ZPRAVODAJSTVÍ KONKURENCE;

24 OBRANNÉ ZPRAVODAJSTVÍ: zajištění personální bezpečnosti; zajištění informační bezpečnosti; zajištění bezpečnosti KNOW HOW, technologické a provozní bezpečnosti; zajištění bezpečnosti obchodních vztahů apod. … ochrana před ofenzivním a vlivovým zpravodajstvím konkurence

25

26 Konkurencí v této souvislosti je třeba rozumět všechny negativní vlivy působící proti podnikatelskému subjektu a jeho podnikatelským aktivitám.

27 OBRANNÉ ZPRAVODAJSTVÍ :

28 OFENZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ: zajištění informací potřebných pro podnikání; zajištění informací marketingového charakteru; získávání informací o konkurenci

29 Získávání informací pro dosahování výhod a udržování moci je druhým nejstarším řemeslem na světě. Dalo by se ale říci, že zodpovězení základních zpravodajských otázek (Co?, Kdy?, Kde?, Jak? Čím, Kdo?, Proč?) bylo podmínkou úspěšného rozvoje i toho údajně prvního řemesla.

30 INVESTIGATIVNÍ ANALÝZA VYUŽITÍ ZNALOSTÍ MANAGEMENTEM SOUSTŘEDĚNÍ INFORMACÍ A JEJICH TŘÍDĚNÍ VYHLEDÁNÍ INFORMACÍ Z OTEVŘENÝCH I SPECIÁLNÍCH ZDROJŮ

31 VLIVOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ (opatření Lobby): detektivní a zpravodajská podpora rozhodnutí přijatých a realizovaných managementem znalostí.

32 ORGANIZACE FIRMA, ÚŘAD, INSTITUCE SOUKROMÝ DETEKTIV - PRACOVNÍK KOMERČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ

33 INFORMACE POTŘEBNÉ PRO PODNIKÁNÍ, KONKURENČNÍ A MARKETINKOVÉ INFPRMACE OFENZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ VLIVOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ OBRANNÉ ZPRAVODAJSTVÍ PIAR a SDELOVACÍ PROSTŘEDKY INFORMAČNÍ ZDROJE OSTATNÍ ZDROJE PŮSOBENÍ ZPRAVODAJSKÝ PRODUKT OBRANNÁ OPATŘENÍ OBRANNÁ OPATŘENÍ OBRANNÁ OPATŘENÍ

34 KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ JAKO NÁSTROJ KONKURENČNÍHO BOJE

35 VEDLE KONKURENČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ V JEHO BEZPEČNOSTNÍM POJETÍ ALE EXITUJE KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ V MANAGERSKÉM POJETÍ, A TO JAKO CESTA - PROSTŘEDEK K DOSAŽENÍ MANAGEMENTU ZNALOSTÍ.

36 Co je konkurenční zpravodajství Konkurenční zpravodajství : je proces systematického sledování konkurenčního prostředí, který umožňuje manažerům firem všech typů a velikostí činit kvalifikovaná rozhodnutí o veškerých činnostech firmy. Tento proces je založený na: 1. legálním a etickém shromažďování informací, 2.. jejich objektivní analýze, která se nevyhýbá ani nepříjemným závěrům, nepříjemným závěrům, 3. řízeném toku (distribuci) využitelných informací k těm, kdo rozhodují. kdo rozhodují. ZÁKLADNÍ DEFINICE

37 KZ jako nástroj konkurenčního boje 1. Kdo jsou existující konkurenti? 2. Kdo tvoří vznikající konkurenci? 3. Kdo by se mohl stát konkurentem? 4. Existuje hrozba z horizontální nebo vertikální integrace firem? 5. Přinesou technologické změny nové hráče na trh ? 6. Vkročí zahraniční výrobci na lokální trh? 7. Existují zajímavé investiční příležitosti, které by mohly být využity jinými firmami ?

38 POJEM „ZPRAVODAJSTVÍ“ je třeba chápat jako PROCES ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ A POSTUPY (ZPŮSOBY) PRÁCE S NIMI. “To, co moudrým vládcům a dobrým vojevůdcům umožňuje zaútočit, zvítězit a docílit věcí nedosažitelných ostatním lidem, jsou včasné informace a znalost.“ Sun-Tzu,- Umění války To platí nejen pro vládce a vojevůdce, ale i pro podnikatelské subjekty a jejich manažery.

39 Vydělávat - mít úspěch „ To, co odlišuje úspěšnou firmu od šedi průměru je to, jak dobře využívá informace. “ Bill Gates

40 VĚDĚT - USPOKOJIT TOUHU PO POZNÁNÍ!! Účel – cílem zpravodajství (intelligence) TVOŘIT – BÝT UZNÁVANÝ A NEJLEPŠÍ

41 KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ & MANAGEMENT ZNALOSTÍ představuje: Schopnost přizpůsobovat se podmínkám konkurenčního prostředí a ovlivňovat jej ve svůj prospěch.Schopnost přizpůsobovat se podmínkám konkurenčního prostředí a ovlivňovat jej ve svůj prospěch. Systematické vyhodnocování informací za účelem dosažení a udržení konkurenční výhody.Systematické vyhodnocování informací za účelem dosažení a udržení konkurenční výhody.

42 ZPRAVOD. SYSTÉM METODIKA ZPRACOVÁNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ ZDROJE Efektivita využívání informačních zdrojů Využitelnost zpravodajských produktů Efektivita tvorby zpravodajských produktů ZPRAVODAJSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

43 Řízení Sběr Distribuce Analýza OTÁZKY ODPOVĚDI INFORMACE ZÁVĚRY Zpravodajství jako proces

44 PODSTATA KONKURENČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ V ŠIRŘŠIM SLOVA SMYSLU:

45 INTELLIGENCE JE ZNALOST URČENÁ K AKCI ZPRAVODAJSKÝ PRODUKT = ZNALOST ! FORMA OBSAH ČAS

46 1. varování o událostech s možným dopadem na probíhající rozhodování nebo na bezpečnost firmy, vyžadující okamžitou pozornost či akci konkrétního člověka ve firmě, 2. přehledy o aktuální situaci na trhu a v oboru, které jsou relevantní pro činnost konkrétní skupiny lidí ve firmě (vývoj, marketing, prodej, atd.). 3. znalost o dlouhodobém vývoji trhu, konkurence a podmínek podnikání souvisejících s klíčovými zájmy managementu, ÚČEL ZPRAVODAJSKÉHO PRODUKTŮ JE:

47 ROZHODOVÁNÍ V ROVINĚ MANAGEMENTU ZNALOSTÍ :

48 Rozhodování = VNÍMÁNÍ REALITY Rozhodování = VÝBĚR ALTERNATIV ŘEŠENÍ Nelze se pohybovat ani v oblacích, nelze ani věštit, ale je třeba dosáhnout ZNALOST !!!

49 ZDROJE INFORMACÍ KONKURENČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ PRO POTŘEBY MANAGEMENTU ZNALOSTÍ: INFORMACE OTEVŘENÝCH ZDROJŮ cca 70 % INFORMACE Z DATABÁZÍ KZ ( CI či BI ) cca 10% INFORMACE ZE SPECIÁLNÍCH ZDROJŮ ca 20% INFORMAČNÍ Í RAFINERIE SPECIÁLNÍ FORMY A METODY KZ ( CI či BI)

50 ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE KONKURENČNÍM (KOMERČNÍM) ZPRAVODAJSTVÍM

51 Society of Competitive Inteligence Professionals + CZECH SCIP CHAPTER

52 Ing. Tomáš VEJLUPEK je viceprezidentem ČESKÉ KOMORY DETEKTIVNÍCH SLUŽEB

53 PROPAGUJE,PROSAZUJE, PODPORUJE A ROZVÍJÍ :: KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ JAKO VÝZNAMNOU SOUČÁST SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ ČINNOSTI:

54 V.I.P. CLUB INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION podporuje a usiluje o rozvoj spolupráce a součinnosti mezi POLICIÍ ČR, OBECNIMI A MĚSTSKÝMI POLICIEMI A SEKTOREM SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI – ZEJMÉNA PAK S ČESKOU KOMOROU DETEKTIVNÍCH SLUŽEB.

55 Neméně významnou organizací prosazující, propagující A podporující rozvoj KONKURENČNÍIHO ZPRAVODAJSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE JE SDRUŽENÍ PROVOZOVATELŮ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNˇICH SYSTÉMŮ – SPEIS Prezidentem SPEIS je Ing. Tomáš VEJLUPEK Viceprezident ČESKÉ KOMORY DETEKTIVNˇICH SLUŽEB Člen SCIP A KOORDINÁTOR SCIP PRO ČR:

56 AUTOR: JUDr. František BRABEC ČESTNÝ PREZIDENT Č ESKÉ KOMORY DETEKTIVNÍCH SLU Ž EB (v létech 1990 - 1991 prezident ASOCIACE BEZPE Č NOSTNÍCH A DETEKTIVNÍCH SLU Ž EB Č ECH,MORAVY A SLEZKA, v létech 1993-2000 prezident Č ESKÉHO KLUBU SBDS,1999 – 2005 PREZIDENT ČESKÉ KOMORY DETEKTIVNÍCH SLUŽEB. VICEPREZIDET CZECH V.I.P. CLUBU IPA (INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION) Majitel a ř editel AGENTURY DIOS, Office : Červenkova 526/4 182 00 PRAHA 8 Tel. / Fax: 286 586 443 mobil : 603 912153 ( JUDr. BRABEC) E-mail: brabec@ckds.cz; brabec@ckds.cz

57


Stáhnout ppt "JUDr.František BRABEC ČESTNÝ PREZIDENT ČESKÉ KOMORY DETEKTIVNÍCH SLUŽEB A VICEPREZIDENT CZECH V.I.P CLUBU IPA = INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION."

Podobné prezentace


Reklamy Google