Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VICEPREZIDENT CZECH V.I.P CLUBU IPA =

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VICEPREZIDENT CZECH V.I.P CLUBU IPA ="— Transkript prezentace:

1 VICEPREZIDENT CZECH V.I.P CLUBU IPA =
EFEKTIVITA TRŽNÍ EKONOMIKY ZÁVISÍ I NA JEJÍ SOUKROMO-BEZPEŇOSTNÍ OCHRANĚ JUDr.František BRABEC ČESTNÝ PREZIDENT ČESKÉ KOMORY DETEKTIVNÍCH SLUŽEB A VICEPREZIDENT CZECH V.I.P CLUBU IPA = INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

2 DETEKTIVNÍ OCHRANY EKONOMICKÝCH
SOCIETY OF COMPETITIVE INTELLIGENCE PROFESSIONALS INTERNATIONAL KOMMISSION DER DETEKTIV VERBAND ČLEN PODPORA CZECH SCIP CHAPTER ČK DS PROPAGUJE, PODPORUJE A ZAJIŠTUJE SLUŽBY DETEKTIVNÍ OCHRANY EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ

3 a jejich podnikatelských
Aktuálním tématem současnosti je efektivita a konkurenceschopnost české ekonomiky v podmínkách Evropské unie a celkové globalizace . Je samozřejmé, že hlavní příčiny efektivní či neefektivní, konkurence-schopné či konkurence-neschopné, exportně-schopné či exportně-neschopné ekonomiky tkví v samotném procesu řízení ekonomiky a jejích ekonomických vztahů. Velmi často se ale zapomíná na soukromě-bezpečnostní ochranu ekonomických zájmů podnikatelských subjektů a jejich podnikatelských aktivit .

4 Velký zahraniční kapitál a velké zahraniční firmy vstupovaly, a žel nadále vstupují, na český trh a do ekonomických vztahů : se zázemím fungujících bank; se zázemím soukromě-bezpečnostní ochrany ekonomických zájmů; se zázemím informací podporujících podnikatelské aktivity; s podporou Competitive Inteligence & KNOWLEDGE MANAGEMENTEM = Konkurenčního zpravodajství a managementu znalostí;

5 Čeští podnikatelé – české podnikatelské
subjekty – zejména malí a střední podnikatelé: : Postrádali, a do jisté míry stále postrádají, zázemí fungujících bank; podceňují soukromě-bezpečnostní ochranu ekonomických zájmů; neuvědomují si dosud význam informací pro podnikání a význam jejich ochrany; podceňují a tím i nevyužívají, nebo využívají jen omezeně konkurenční zpravodajství jako nástroj k dosažení managementu znalostí.

6 PRÁVNÍ ASPEKTY ORGANIZAČNÍ ASPEKTY atd. ………..

7 BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ
PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ JE PRIMÁRNĚ ZÁLEŽITOSTÍ KAŽDÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU A JEHO MANAGEMENTU . POLICIE SE ZABÝVÁ ZE ZÁKONA REGISTROVANOU EKONOMICKOU-HOSPODÁŘSKOU KRIMINALITOU A U LATENTNÍ EKONOMICKÉ KRIMINALITY POUZE TOU, KTERÁ BEZPROSTŘEDNÉ OHROŽUJE ZÁJMY STÁTU. SOUKROMĚ BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ MUSÍ BÝT KOMPLEXNÍ. NEJDE O VYHOZENÉ PROSTŘEDKY, ALE O LUKRATIVNÍ INVESTICI !!!!

8 VLASTNÍ SOUKROMĚ BEZPEČNOSTNÍ OCHRANĚ EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ MUSÍ PŘEDCHÁZET: rozhodnutí managementu o BEZPEČNOSTNÍ POLITICE PODNIKU ( firmy, společnosti, organizace apod.). Činnost soukromě bezpečnostních specialistů: > komplexní bezpečnostní analýza; > komplexní bezpečnostní prognóza; > komplexní bezpečnostní projekt;

9 PRVOTNÍM KROKEM KOMPLEXNÍ OCHRANY EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ MUSÍ BÝT:
BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA SITUAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA; HODNOTOVÁ BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA; ANALÝZA BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK

10

11

12

13 SEKTOR SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI
SLUŽBY OCHRANY MAJETKU A OSOB HLÍDACÍ PULTY PCO A ZÁSAHY K NIM PŘEVOZY PENĚZ A CENNOSTÍ ZABEZPEČOVACÍ BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY SPECIÁLNÍ SLUŽBY SOUKROMĚ BEZPEČNOST-NÍCH SPECIALISTŮ SLUŽBY SOUKROMÝCH DETEKTIVŮ

14 TO JE ALE OBROVSKÝ OMYL !!!!!!!!!! NEJVĚTŠÍM OMYLEM PODNIKATELSKÝCH
SUBJEKTŮ JE, ŽE SE DOMNÍVAJÍ, ŽE PODNIK (FIRMU, SPOLEČNOST) MAJÍ ZAJIŠTĚNÝ TÍM, KDYŽ MAJÍ VRÁTNÉHO MEBO STRÁŽNÉHO NA VRÁTNICI. TO JE ALE OBROVSKÝ OMYL !!!!!!!!!!

15 GLOBALIZOVANĚHO SVĚTA (GLOBÁLNÍ EKONOMIKY) JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TZV.
V PODMÍNKÁCH EVROPSKÉ UNIE A GLOBALIZOVANĚHO SVĚTA (GLOBÁLNÍ EKONOMIKY) JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TZV. VNITŘNÍ = DETEKTIBNÍ A ZPRAVODAJSKÁ OCHRANA EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ. NEJDRAŽŠÍM ZBOŽÍM JSOU INFORMACE !! NEZÁLEŽÍ NA TOM ZDA TUTO OCHRANU PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZAJIŠŤUJE: dodavatelsky na komerčním základě Nebo vlastními pracovníky (firemním útvarem) Důležité je, že tuto ochranu zajišťuje!!!

16 KLASICKÉ KRIMINALISTICKÉ
MODERNÍ TRENDY DETEKTIVNÍ ČINNOSTI KLASICKÉ DETEKTIVNÍ TECHNOLOGIE KOMUNIKAČNÍ KOMERČMĚ ZPRAVODAJSKÉ KLASICKÉ KRIMINALISTICKÉ A SOUDNĚ ZNALECKÉ INFORMAČNÍ (IT) LOBBYISTICKÉ MODERNÍ POJETÍ DETEKTIVNÍCH SLUŽEB Copyright © 2003 ,JUDr. František BRABEC

17 ZÁKLADEM SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ ČINNOSTI JE PRÁCE SOUKROMÉHO DETEKTIVA:
>> Soukromý detektiv není akční hrdina, který je nesvůj, když denně nevystřílí nejméně jeden zásobník a nezastřelí alespoň jednoho „padoucha.“ >> Soukromý detektiv není, ale ani geniální detektiv, který si zapálí dýmku nebo doutník a má případ vyřešen. Copyright © 2001 ,JUDr. František BRABEC

18 Detektivní práci je možno v jistém smyslu přirovnat hře - detektivní informace, informace o důkazech a důkazy k velké hromadě rozházených jednotlivých dílků velkého množství pomyslných obrazů - puzzlí, ze které je třeba vybrat ty správné dílky (relevantní informace, informace o důkazech a důkazy) a sestavit je do toho správného obrazu.

19

20 SOUKROMÁ DETEKTIVNÍ ČINNOST V SYSTÉMU PREVENCE PŘI OCHRANĚ
PERSONÁLNÍ PROVĚRKY OBCHODNÍCH PARTNERŮ – Odběratelů + dodavatelů DETEKTIVNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ INFORMACÍ DETEKTIVNÍ DOHLED V ŽIVNOSTENSKÝCH PROVOZOVNÁCH A PODNICÍCH OSOBNÍ OCHRANA OSOB (např. Managerů apod.) OCHRANA PROTI VLIVU KONKURENCE SOUKROMÁ DETEKTIVNÍ ČINNOST V SYSTÉMU PREVENCE PŘI OCHRANĚ EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ :

21 KOMPLEXNÍ DETEKTIVNÍ OCHRANU EKONOMICKÝCH
ZÁJMŮ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ PŘEDSTAVUJE KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ V JEHO BEZPEČNOSTNÍM POJETÍ : OBRANNÉ ZPRAVODAJSTVÍ; OFENTIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ; VLIVOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ = LOBBY.

22 KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ V UŽŠÍM SLOVA SMYSLU
je třeba chápat jako systém soukromě-bezpečnostních = detektivních a zpravodajských opatření směřujících k ochraně a podpoře ekonomických zájmů a podnikatelských aktivit podnikatelských subjektů:

23 KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
OFENZIVNÍ KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ: INFORMACE POTŘEBNÉ PRO PODNIKÁNÍ; INFORMACE MARKETINGOVÉHO CHARAKTERU; INFORMACE O KONKURENCI; atd. ……. VLIVOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ = LOBBYING KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ OBRANNÉ PERSONÁLNÍ PROVĚRKY OSOB; OCHRANA INFORMACÍ, DAT , POČÍTAČOVÝCH A KOMUNIKAČNÍCH SYTÉMŮ; OBRANA PROTI VLIVOVÉMU ZPRAVODAJSTVÍ KONKURENCE;

24 OBRANNÉ ZPRAVODAJSTVÍ:
zajištění personální bezpečnosti; zajištění informační bezpečnosti; zajištění bezpečnosti KNOW HOW, technologické a provozní bezpečnosti; zajištění bezpečnosti obchodních vztahů apod. … ochrana před ofenzivním a vlivovým zpravodajstvím konkurence

25

26 Konkurencí v této souvislosti je třeba rozumět
všechny negativní vlivy působící proti podnikatelskému subjektu a jeho podnikatelským aktivitám.

27 OBRANNÉ ZPRAVODAJSTVÍ :

28 OFENZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ:
zajištění informací potřebných pro podnikání; zajištění informací marketingového charakteru; získávání informací o konkurenci

29 Získávání informací pro dosahování výhod a udržování moci je druhým nejstarším řemeslem na světě.
Dalo by se ale říci, že zodpovězení základních zpravodajských otázek (Co?, Kdy?, Kde?, Jak? Čím, Kdo?, Proč?) bylo podmínkou úspěšného rozvoje i toho údajně prvního řemesla.

30 INVESTIGATIVNÍ ANALÝZA
VYUŽITÍ ZNALOSTÍ MANAGEMENTEM SOUSTŘEDĚNÍ INFORMACÍ A JEJICH TŘÍDĚNÍ VYHLEDÁNÍ INFORMACÍ Z OTEVŘENÝCH I SPECIÁLNÍCH ZDROJŮ

31 VLIVOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
(opatření Lobby): detektivní a zpravodajská podpora rozhodnutí přijatých a realizovaných managementem znalostí.

32 ORGANIZACE FIRMA, ÚŘAD, INSTITUCE
SOUKROMÝ DETEKTIV - PRACOVNÍK KOMERČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ

33 OFENZIVNÍ VLIVOVÉ OBRANNÉ
INFORMACE POTŘEBNÉ PRO PODNIKÁNÍ, KONKURENČNÍ A MARKETINKOVÉ INFPRMACE OFENZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ VLIVOVÉ OBRANNÉ PIAR a SDELOVACÍ PROSTŘEDKY INFORMAČNÍ ZDROJE OSTATNÍ PŮSOBENÍ ZPRAVODAJSKÝ PRODUKT OBRANNÁ OPATŘENÍ

34 KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ JAKO NÁSTROJ KONKURENČNÍHO BOJE

35 VEDLE KONKURENČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ V JEHO BEZPEČNOSTNÍM POJETÍ
ALE EXITUJE KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ V MANAGERSKÉM POJETÍ, A TO JAKO CESTA - PROSTŘEDEK K DOSAŽENÍ MANAGEMENTU ZNALOSTÍ .

36 Co je konkurenční zpravodajství
je proces systematického sledování konkurenčního prostředí, který umožňuje manažerům firem všech typů a velikostí činit kvalifikovaná rozhodnutí o veškerých činnostech firmy. Tento proces je založený na: 1. legálním a etickém shromažďování informací, 2.. jejich objektivní analýze, která se nevyhýbá ani nepříjemným závěrům, 3. řízeném toku (distribuci) využitelných informací k těm, kdo rozhodují. ZÁKLADNÍ DEFINICE

37 KZ jako nástroj konkurenčního boje
Kdo jsou existující konkurenti? Kdo tvoří vznikající konkurenci? Kdo by se mohl stát konkurentem? Existuje hrozba z horizontální nebo vertikální integrace firem? Přinesou technologické změny nové hráče na trh ? Vkročí zahraniční výrobci na lokální trh? Existují zajímavé investiční příležitosti, které by mohly být využity jinými firmami ?

38 POJEM „ZPRAVODAJSTVÍ“ je třeba chápat jako
PROCES ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ A POSTUPY (ZPŮSOBY) PRÁCE S NIMI . “To, co moudrým vládcům a dobrým vojevůdcům umožňuje zaútočit, zvítězit a docílit věcí nedosažitelných ostatním lidem, jsou včasné informace a znalost.“ Sun-Tzu,- Umění války To platí nejen pro vládce a vojevůdce, ale i pro podnikatelské subjekty a jejich manažery.

39 Vydělávat - mít úspěch průměru je to, jak dobře využívá informace .
„To, co odlišuje úspěšnou firmu od šedi průměru je to, jak dobře využívá informace . “ Bill Gates

40 VĚDĚT - USPOKOJIT TOUHU PO POZNÁNÍ!!
Účel – cílem zpravodajství (intelligence) VĚDĚT - USPOKOJIT TOUHU PO POZNÁNÍ!! TVOŘIT – BÝT UZNÁVANÝ A NEJLEPŠÍ

41 KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ & MANAGEMENT ZNALOSTÍ představuje:
Schopnost přizpůsobovat se podmínkám konkurenčního prostředí a ovlivňovat jej ve svůj prospěch. Systematické vyhodnocování informací za účelem dosažení a udržení konkurenční výhody.

42 ZPRAVODAJSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
ZPRAVOD. SYSTÉM METODIKA ZPRACOVÁNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ ZDROJE Efektivita využívání informačních zdrojů Využitelnost zpravodajských produktů Efektivita tvorby zpravodajských produktů ZPRAVODAJSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

43 Zpravodajství jako proces
Řízení Sběr Distribuce Analýza OTÁZKY ODPOVĚDI INFORMACE ZÁVĚRY Zpravodajství jako proces

44 PODSTATA KONKURENČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ V ŠIRŘŠIM SLOVA SMYSLU:

45 FORMA OBSAH ČAS INTELLIGENCE JE ZNALOST URČENÁ K AKCI
ZPRAVODAJSKÝ PRODUKT = ZNALOST ! FORMA OBSAH ČAS INTELLIGENCE JE ZNALOST URČENÁ K AKCI

46 ÚČEL ZPRAVODAJSKÉHO PRODUKTŮ JE:
varování o událostech s možným dopadem na probíhající rozhodování nebo na bezpečnost firmy, vyžadující okamžitou pozornost či akci konkrétního člověka ve firmě, přehledy o aktuální situaci na trhu a v oboru, které jsou relevantní pro činnost konkrétní skupiny lidí ve firmě (vývoj, marketing, prodej, atd.). znalost o dlouhodobém vývoji trhu, konkurence a podmínek podnikání souvisejících s klíčovými zájmy managementu,

47 ROZHODOVÁNÍ V ROVINĚ MANAGEMENTU ZNALOSTÍ :

48 Nelze se pohybovat ani v oblacích, nelze ani
Rozhodování = VÝBĚR ALTERNATIV ŘEŠENÍ Rozhodování = VNÍMÁNÍ REALITY Nelze se pohybovat ani v oblacích, nelze ani věštit, ale je třeba dosáhnout ZNALOST !!!

49 ZDROJE INFORMACÍ KONKURENČNÍHO
ZPRAVODAJSTVÍ PRO POTŘEBY MANAGEMENTU ZNALOSTÍ: INFORMACE OTEVŘENÝCH ZDROJŮ cca 70 % Z DATABÁZÍ KZ ( CI či BI ) cca 10% ZE SPECIÁLNÍCH ca 20% INFORMAČNÍ Í RAFINERIE SPECIÁLNÍ FORMY A METODY KZ ( CI či BI)

50 ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE KONKURENČNÍM (KOMERČNÍM) ZPRAVODAJSTVÍM

51 Society of Competitive Inteligence Professionals
+ CZECH SCIP CHAPTER

52 Ing. Tomáš VEJLUPEK je viceprezidentem
ČESKÉ KOMORY DETEKTIVNÍCH SLUŽEB

53 JAKO VÝZNAMNOU SOUČÁST
ČESKÁ KOMORA DETEKTIVNÍCH SLUŽEB PROPAGUJE,PROSAZUJE, PODPORUJE A ROZVÍJÍ :: KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ JAKO VÝZNAMNOU SOUČÁST SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ ČINNOSTI:

54 V.I.P. CLUB INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION podporuje a usiluje o
rozvoj spolupráce a součinnosti mezi POLICIÍ ČR, OBECNIMI A MĚSTSKÝMI POLICIEMI A SEKTOREM SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI – ZEJMÉNA PAK S ČESKOU KOMOROU DETEKTIVNÍCH SLUŽEB.

55 Neméně významnou organizací prosazující, propagující
A podporující rozvoj KONKURENČNÍIHO ZPRAVODAJSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE JE SDRUŽENÍ PROVOZOVATELŮ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNˇICH SYSTÉMŮ – SPEIS Prezidentem SPEIS je Ing. Tomáš VEJLUPEK Viceprezident ČESKÉ KOMORY DETEKTIVNˇICH SLUŽEB Člen SCIP A KOORDINÁTOR SCIP PRO ČR:

56 ČESTNÝ PREZIDENT ČESKÉ KOMORY DETEKTIVNÍCH SLUŽEB
AUTOR: JUDr. František BRABEC ČESTNÝ PREZIDENT ČESKÉ KOMORY DETEKTIVNÍCH SLUŽEB (v létech prezident ASOCIACE BEZPEČNOSTNÍCH A DETEKTIVNÍCH SLUŽEB ČECH,MORAVY A SLEZKA, v létech prezident ČESKÉHO KLUBU SBDS ,1999 – 2005 PREZIDENT ČESKÉ KOMORY DETEKTIVNÍCH SLUŽEB. VICEPREZIDET CZECH V.I.P. CLUBU IPA (INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION) Majitel a ředitel AGENTURY DIOS, Office : Červenkova 526/4 PRAHA 8 Tel. / Fax: mobil : ( JUDr. BRABEC)

57 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "VICEPREZIDENT CZECH V.I.P CLUBU IPA ="

Podobné prezentace


Reklamy Google