Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 materiál tvoří 19 slidů, v nichž se žáci seznámí s novým větným členem – doplňkem a vv - doplňkovou  cílová skupina: 7. ročník  autor: Mgr. Tomáš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " materiál tvoří 19 slidů, v nichž se žáci seznámí s novým větným členem – doplňkem a vv - doplňkovou  cílová skupina: 7. ročník  autor: Mgr. Tomáš."— Transkript prezentace:

1

2  materiál tvoří 19 slidů, v nichž se žáci seznámí s novým větným členem – doplňkem a vv - doplňkovou  cílová skupina: 7. ročník  autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekáváný výstup: žák rozezná ve větě doplněk, vedlejší větu doplňkovou, naučí se je rozlišovat od ostatních vět vv a tvořit  použitá literatura: učebnice SPN pro 7. ročník, Český jazyk – Přehled učiva pro základní školu  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a pracujeme se žáky na cvičeních

3  doplněk  vedlejší věta doplňková

4  Doplněk je větný člen, který se vztahuje ke slovesu (zpravidla v postavení přísudku) a zároveň ke jménu, které má platnost podmětu nebo předmětu věty; s tímto jménem se shoduje, pokud není vyjádřen infinitivem. (Někdy je shoda pouze částečná, doplněk je v jiném pádě (7.)  Doplněk vyjadřuje vlastnost, kterou má jméno za děje - Vrátil jsem se domů k smrti unavený., nebo kterou za děje získává – Jmenovali mě vedoucím oddílu. nebo děj, který děj věty doprovází – Kryt nízkými keři, tiše se plížil k ohni.  Doplňkem bývá přídavné jméno (často ve jmenném tvaru), podstatné jméno, neurčité slovesné tvary, někdy číslovka nebo zájmeno.

5 Vybaveni vším potřebným jsme se vydali na cestu. Celý se třásl strachy. Zahlédla jsem ho utíkat směrem k zastávce autobusů. Obrátil jsem se na tebe jako na prvního. Oblečená jen v plavkách jsem se brouzdala měkkou trávou. Schován za keři jsem čekal, jak to dopadne. Jeho rozhodnutí jsem nepovažoval za spravedlivé. Už jako předškolák jsem uměl číst. Počkej, udělám to raději sama. Pomohla bych ti ráda, ale bohužel nevím jak.

6

7 Vajíčka jím jen uvařená naměkko. Už jsou vejce uvařená? Dítě volalo maminku celé uplakané. Dítě hledající maminku bylo uplakané. Vždycky jsem považovala Milenu za svou nejlepší kamarádku. Stal se mým nejlepším přítelem. Vždycky to byl můj nejlepší kamarád. Můj tatínek se stal ředitelem závodu. Vidím tě rád. Jsem moc rád, že ses vrátil ze zájezdu spokojený. Stal se hercem. Známe ho jako herce z mnoha českých filmů.

8 přísudek jmenný se sponou x doplněk Vajíčka jím jen uvařená naměkko. Už jsou vejce uvařená ? Dítě volalo maminku celé uplakané. Dítě hledající maminku bylo uplakané. Vždycky jsem považovala Milenu za svou nejlepší kamarádku. Stal se mým nejlepším přítelem. Vždycky to byl můj nejlepší kamarád. Můj tatínek se stal ředitelem závodu. Vidím tě rád. Jsem moc rád, že ses vrátil ze zájezdu spokojený. Stal se hercem. Známe ho jako herce z mnoha českých filmů.

9 Obě lvice se často vydával… na lov sam…. Radek a Martin chtěl… sestavit model letadla sam…, bez cizí pomoci. Naštěstí záchranáři Horské služby našli… lyžaře živ… a zdrav…. Děti stál… po dlouhou dobu u výběhu pro opice, zaujat… tím, jak malé opičky skotačil… ve větvích stromů. Děvčata se určitě vrátil… domů vyhladověl…. Rodiče si oddechl…, že nemuseli… nechat oba chlapce doma sam…. Veronika a Markéta přišl… domů před chvilkou zklamán…, protože vstupenky na odpolední představení byl… již vyprodán…. Sledoval… jsme film, zvědav…, jak to dopadne.

10 Obě lvice se často vydával y na lov sam y. Radek a Martin chtěl i sestavit model letadla sam i, bez cizí pomoci. Naštěstí záchranáři Horské služby našl i lyžaře živ é a zdrav é. Děti stál y po dlouhou dobu u výběhu pro opice, zaujat y tím, jak malé opičky skotačil y ve větvích stromů. Děvčata se určitě vrátil a domů vyhladověl á. Rodiče si oddechl i, že nemusel i nechat oba chlapce doma sam y. Veronika a Markéta přišl y domů před chvilkou zklamán y, protože vstupenky na odpolední představení byl y již vyprodán y. Sledoval i jsme film, zvědav i, jak to dopadne.

11 Doplněk může být také vyjádřen vedlejší větou doplňkovou. Vedlejší věta doplňková – obdobně jako doplněk – rozvíjí sloveso a zároveň jméno v postavení předmětu (zřídka podmětu). Bývá nejčastěji uvozena spojkou jak. Slovesa, po kterých nejčastěji vedlejší věta doplňková stojí, mívají význam smyslového vnímání (pozorovat, slyšet, sledovat apod.)

12 Viděli jsme srnky pást se na poli. Viděli jsme srnky, jak se pasou na poli.

13 Zahlédl jsem ho nastupovat do autobusu. Zahlédl jsem ho, jak nastupuje do autobusu.

14 Spatřil jsem ho, jak právě vcházel do samoobsluhy. Nikdo nikdy neviděl Marka, aby se mračil. K smrti utrmáceni vlezli do spacích pytlů, jak byli, a do deseti minut spali. Viděli je, kterak se kroutí před zrcadlem. Nechám tě, abys tam šel sám. Slyšeli jsme ji, že odemykala domovní dveře. Vrátil se po deseti letech takový, jakého jsme si ho pamatovali.

15 Spatřil jsem ho, jak právě vházel do samoobsluhy. Nikdo nikdy neviděl Marka, aby se mračil. K smrti utrmáceni vlezli do spacích pytlů, jak byli, a do deseti minut spali. Viděli je, kterak se kroutí před zrcadlem. Nechám tě, abys tam šel sám. Slyšeli jsme ji, že odemykala domovní dveře. Vrátil se po deseti letech takový, jakého jsme si ho pamatovali.

16 k podmětu x k předmětu Spatřil jsem ho, jak právě vházel do samoobsluhy. Nikdo nikdy neviděl Marka, aby se mračil. K smrti utrmáceni vlezli do spacích pytlů, jak byli, a do deseti minut spali. Viděli je, kterak se kroutí před zrcadlem. Nechám tě, abys tam šel sám. Slyšeli jsme ji, že odemykala domovní dveře. Vrátil se po deseti letech takový, jakého jsme si ho pamatovali.

17 Vůbec netuším, jak to mohl dokázat. Potok se naposledy rozvodnil, jak byla před dvěma lety průtrž mračen. Pozorně ho sledoval, jak vyměňuje píchlé kolo. Už je ti jasné, jak musíš postupovat při řešení nepřímé úměrnosti? Díval se na lidi, jak ve spěchu do sebe vrážejí. Musíš postupovat přesně tak, jak je to v návodu. Vyfotografovala mě, jak skáču po hlavě do vody. Ptal se ho, jak se mu daří. předmětná časová doplňková podmětná doplňková způsobová doplňková

18  vidět  spatřit  zaslechnout  uvidět  pozorovat  ucítit  vyslechnout  sledovat

19  vidět – Viděl veverku, jak leze na strom.  spatřit – Spatřil plavce, jak se topí.  zaslechnout – Zaslechl Martinu, jak ho pomlouvá.  uvidět – Uvidíme kuřata, jak se budou líhnout.  pozorovat - Pozorujeme bobry, jak si staví hráz.  ucítit – Ucítíme plyn, jak uniká.  vyslechnout – Vyslechnete Pavla, jak to vypočítal.  sledovat – Sledujeme hokejisty, jak hrají o medaili.


Stáhnout ppt " materiál tvoří 19 slidů, v nichž se žáci seznámí s novým větným členem – doplňkem a vv - doplňkovou  cílová skupina: 7. ročník  autor: Mgr. Tomáš."

Podobné prezentace


Reklamy Google