Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Canisterapie Foto z archivu Jany Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Canisterapie Foto z archivu Jany Králové."— Transkript prezentace:

1 Canisterapie Foto z archivu Jany Králové

2 „Základním principem léčebného využití psa je probouzení samoléčitelských schopností člověka. K nim patří psychologické účinky antidepresivní, antistresové, i aktivace pozitivního myšlení v životě.“(Zoran Nerandžič v knize Animoterapie aneb Jak nás zvířata umí léčit) Foto z vlastního archivu

3 Co je canisterapie? Canisterapie je způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka (pojem zdraví je zde myšlen přesně podle definice WHO jako stav psychické, fyzické a sociální pohody).

4 Canisterapie… klade důraz na řešení problémů psychologických, citových a sociálně integračních působení na fyzické zdraví člověka je u ní druhotné zahrnuje spíše složku motivace k rehabilitaci a povzbuzení imunity prostřednictvím psychiky

5 Kde canisterapie pomáhá? Při práci s…
emocionálně poškozenými a citově deprivovanými dětmi autistickými dětmi mentálně postiženými smyslově postiženými Foto z archivu Jiřiny Volšické

6 Kde canisterapie pomáhá?
u některých psychiatrických diagnóz (úzkost, deprese, fobie) v logopedické a rehabilitační praxi jako socioterapie a psychoterapie tělesně postižených či jinak handicapovaných při výskytu apatie, naučené bezmocnosti

7 Kde canisterapie pomáhá?
u chronicky nemocných a zdravotně postižených u nemocných dětí (zejména dlouhodobě – neurologicky, onkologicky, po úrazech apod.) jako komplexní terapie v geriatrii Foto z archivu Markéty Matějkové Hývlové

8 Pro zajímavost Fobie ze psů
Canisterapie se dá využít jako metoda behaviorální terapie (expozice in vivo): Fobie je odstraňována přímou konfrontací se psem – podnětem vzbuzujícím strach (pochopitelně neagresivním speciálně vycvičeným psem!). Tato konfrontace může být postupná nebo náhlá (tzv. zaplavení/flooding).

9 Pro zajímavost Metodu systematické desenzibilace a expozice pro léčení fobií vypracoval jihoafrický lékař a profesor psychiatrie Josef Wolpe (1915 – 1997) Zdroj obrázku:

10 Metody canisterapie Aktivity za pomoci psa (AAA = Animal Assisted Activities) - poskytují příležitost pro motivační, výchovný, odpočinkový a/nebo terapeutický prospěch zaměřený na zvýšení kvality života klienta a obecnou aktivizaci (např. návštěvy v domově důchodců) - jsou vedeny speciálně vyškoleným profesionálním odborníkem nebo dobrovolníkem za účasti speciálně vycvičených zvířat

11 Metody canisterapie Terapie za pomoci psa (AAT = Animal Assisted Therapy) - je cílená intervence, při které je zvíře nedílnou součástí terapeutického procesu - je poskytována a vedena zdravotnickým profesionálem se speciálními odbornými znalostmi

12 AAA versus AAT Výsledky AAA lze vyjádřit pouze v pojmech radosti, spokojenosti a štěstí. Výsledky AAT jsou objektivně pozorovatelné a měřitelné. Cílem AAT může být posílení žádoucího chování nebo utlumení nežádoucího chování (například léčení fobií nebo nácvik nových dovedností, jako mluvení a chůze).

13 Metody canisterapie Vzdělávání za pomoci zvířat (AAE = Animal Assisted Education) - pedagogové využívají pozitivní vliv psů na žáky se specifickými potřebami nebo jako součást zážitkové výuky

14 Metody canisterapie Krizová intervence za pomoci psů (AACR = Animal Assisted Crisis Response) - kontakt psa a člověka v krizové situaci nebo prostředí působí na odbourání stresu a napomáhá k celkovému zlepšení psychického a/nebo i fyzického stavu klienta

15 Jak canisterapie léčí? rozvíjí hrubou a jemnou motoriku
podněcuje verbální i neverbální komunikaci pomáhá při nácviku koncentrace a paměti rozvíjí sociální cítění, poznávání a citovou složku Foto z archivu Markéty Matějkové Hývlové

16 Jak canisterapie léčí? - působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci - na druhou stranu podněcují psi ke hře a k pohybu tam, kde je to třeba Foto 1 z archivu Ireny Vlachové Foto 2 z archivu Jany Králové

17 Jaký pes je vhodný ke canisterapii?
nejde o plemeno, ale o jedince (je jedno, zda je to retrívr, voříšek nebo pitbull) pes nesmí být nervózní, agresivní nesmí mu vadit chycení za ucho nebo ocásek, napřaženou ruku nikdy nepovažuje za hrozbu nebo trest musí bezmezně milovat lidi Foto z archivu Markéty Matějkové Hývlové

18 Jaký pes je vhodný ke canisterapii?
nesmí to být pes, který má nějaký traumatický zážitek s člověkem (ale i jiným psem) je zvyklý žít v domácnosti, nikoli v kotci na zahradě ke svému majiteli má vybudovaný pevný vztah, aby spolu tvořili spolehlivý canisterapeutický tým Foto z archivu Jany Králové

19 Canisterapeutické zkoušky
Zkoušky podléhají Zkušebnímu řádu pro canisterapii. Tak například:  Podle zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů se nesmí zkoušek zúčastnit psi s kupírovanýma ušima. V den zkoušek musí pes dosáhnout věku nejméně: 12 měsíců - „malý“(cca do 35 cm), 15 měsíců - „střední“ (cca do 60 cm) a 18 měsíců - „velký“ (cca nad 60 cm). Výška je uvedena v kohoutku. Foto z archivu Markéty Matějkové Hývlové

20 Canisterapeutické zkoušky
Zkoušky podléhají Zkušebnímu řádu pro canisterapii. Tak například:  V den zkoušek se pes podrobí vstupní prohlídce u veterináře.  Psovod se prokáže očkovacím průkazem psa potvrzujícím pravidelnou veterinární péči  Zkoušek se nesmí zúčastnit feny v době hárání, kojící feny a feny v druhé polovině březosti. Atd. Foto z archivu Markéty Matějkové Hývlové

21 Canisterapeutické zkoušky
zkouší se sáhnout psovi do misky s jídlem a odebrat mu ji podávají se pamlsky, pes si je musí odebrat velmi jemně psa hladí např. lidé na invalidním vozíku Foto z archivu Markéty Matějkové Hývlové

22 Canisterapeutické zkoušky
prochází se skupinou lidí dělajících velký rámus – pes musí zůstat klidný, neútočit a působit vyrovnaně psa odvede asistent, kterého pes nikdy neviděl pes si musí přilehnout ke křičícímu dítěti a neublížit mu Foto z archivu Jany Králové

23 Návštěva Práce s dospělými (např. v domovech důchodců):
Sami si řeknou, jestli po psovi chtějí podat pac, hladit ho , někteří se na něj chtějí jen dívat. Pak jsou klienti, kteří se nemohou hýbat a je nutné jim pomoci, aby se psa mohli dotknout. Pes musí zůstat klidný a ve vhodné poloze. Často se lidé rozpovídají o svých zážitcích, i negativních, kde hrál pes hlavní úlohu. Takové rozhovory bývají velmi emotivní. Zpočátku odmítavý postoj klienta se mnohdy mění ve váhavý a nakonec pozitivní.

24 Návštěva v domově důchodců
Foto z archivu Markéty Matějkové Hývlové

25 Návštěva Práce s dětmi:
Např. v dětských domovech jsou děti, které se špatně vyrovnávají s životem bez rodičů – psa berou jako kamaráda, který je má rád takové jaké jsou. Hrají si s ním, mazlí se, pomáhají s péčí o pejska – to vede k vytváření pocitu odpovědnosti, ale také zvýšení sebevědomí. Canisterapeuti připravují různé hry, aby tyto děti co nejvíce poznaly psy a věděly, jak se o ně starat a jak se k nim chovat.

26 Návštěva v jeslích Foto z archivu Markéty Matějkové Hývlové

27 Použitá literatura: FEJKUSOVÁ,Helena. Canisterapeutický víkend Podaných rukou. Pes přítel člověka, 2009, roč. 54, č. 12, s. 56. ISSN GALAJDOVÁ, Lenka. Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie. Praha: Grada Publishing, s. ISBN HORÁKOVÁ, Hedvika. Zkušební řád pro canisterapii [online]. Dostupné: [cit ]

28 Použitá literatura: KOLEKTIV AUTORŮ. Povídání o canisterapii. Vyškov: Sdružení PIAFA, rok neuved., 46 s., ISBN neuved. KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. vydání, Praha: Portál, s. ISBN MYNÁŘOVÁ, Jana. Canisterapie u seniorů. Pes přítel člověka, 2009, roč. 54, č. 10, s. 52 – 53. ISSN

29 Použitá literatura: NERANDŽIČ, Zoran. Animoterapie aneb Jak nás zvířata umí léčit. Praha: Albatros, s. ISBN:  RŮŽIČKA, Josef. Canisterapeutické kurzy trochu jinak. Pes přítel člověka, 2010, roč. 55, č. 2, s. 48. ISSN WEIDNEROVÁ, Michaela. Rotvajler v roli anděla. Pes přítel člověka, 2011, roč. 56, č. 3, s. 56. ISSN

30 Autor prezentace: Bc. Adéla Nerglová, A10205 Univerzita J. E. Purkyně Filozofická fakulta, katedra germanistiky Studijní obor: Učitelství pro základní školy – německý jazyk, navazující studium PVK – Somatopedie (KPG/6046)


Stáhnout ppt "Canisterapie Foto z archivu Jany Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google