Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 © AGIT AB 23.března 2007 v Ústí n.L. Závěrečná konference Informační prostředí ve zdravotnictví Systémový management a informační strategie Martin Zeman.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 © AGIT AB 23.března 2007 v Ústí n.L. Závěrečná konference Informační prostředí ve zdravotnictví Systémový management a informační strategie Martin Zeman."— Transkript prezentace:

1 1 © AGIT AB 23.března 2007 v Ústí n.L. Závěrečná konference Informační prostředí ve zdravotnictví Systémový management a informační strategie Martin Zeman Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace

2 2 Osnova přednášky  nemocnice jako firma  procesní model nemocnice  BSC nemocnice do roku 2006  koncept strategického řízení BIBS  závislost funkčních strategií  poslání nemocnice  základní dokumenty  IS/IT v nemocnici  interní analýza oblasti (strategie) IS/IT  struktura a obsahové vymezení IS/IT strategie v konceptu BIBS  formulace IS/IT strategie  aktuální vize a priority MNUL od roku 2006  projekce strategie MNUL do strategie a cílů útvaru informatiky podle BSC Systémový management a informační strategie

3 3

4 4 největší a nejvýznamnější zdravotnické zařízení regionu největší zaměstnavatel ve městě

5 5 Nemocnice jako firma (příspěvková organizace) Dokumenty, ze kterých lze vycházet, jsou např.: zřizovací listina procesní model nemocnice Zřizovací listina obsahuje: hlavní a doplňkové činnosti, přičemž některé z činností mohou mít charakter podnikání ve smyslu Živnostenského zákona. Nemocnice jako firma

6 6 Příklad hlavních činností (činnosti, za jejichž účelem byla zřízena): poskytování léčebně preventivní péče v různých oborech lékárna sterilizace klinické studie lékařská knihovna semináře Nemocnice jako firma

7 7 Příklad doplňkových činností: ubytovací služby praní, čištění, mandlování pronájmy prostor a nemovitostí stravování pro veřejnost Nemocnice jako firma

8 8 obvykle 3 skupiny hlavních procesů (Evropský model kvality)  zdravotní služby (léčebná péče)  vzdělávání (ve smyslu postgraduální výuky zdravotnické veřejnosti, tedy školská činnost)  věda a výzkum skupina, která je v konkrétní nemocnici nevýznamná, se vynechá jsou možné i jiné modely Procesní model nemocnice

9 9 Zpravidla platí: hlavní procesy mají vlastní externí zákazníky, a tedy i zdroje financování hlavní procesy mají interní zákazníky z ostatních hlavních procesů doplňkové činnosti slouží zejména k využití volných kapacit podpůrných procesů Efektivita jednotlivých procesů a produktů je závislá na vyladění všech komponent modelu. Procesní model nemocnice

10 10 Procesní model nemocnice

11 11 BSC nemocnice (před rokem 2006) OblastPriority Práce se zákazníky  Udržení a posílení dominantního postavení  Rozvoj placených služeb  Rozvoj podpory prodeje a průzkumu trhu Zvyšování úrovně spokojenosti pacienta Finanční řízení  Vyrovnané hospodaření  Finanční stabilita  Rozvojová investiční politika  Zvyšování příjmů od ZP  Nová právní forma MN Kvalita procesů  Kvalita  Efektivnost  Zajištění IT podpory  Zvyšování úrovně řízení Lidské zdroje, chování vzdělávání, věda  Změna podnikové kultury  Zajištění špičkových odborníků  Rozvoj kvality pracovníků  Motivace a stabilizace pracovníků

12 Oblast Opatření k dosažení cílů OdpovídáTermín zpracování návrhů Termín zahájení Práce se zákazníky prosadit dominantní roli MNUL v kraji (koncepce v rámci kraje) řešení problematiky souběhů s efektivním dopadem pro MN zavedení systému podpory prodeje a průzkumu trhu rozvoj placených služeb (lékárna, krev, prádelna, řízení kvality) zavedení systému spolupráce s prakt. a spec. Lékaři rozvoj systému sledování spokojenosti pacientů (nový formulář, amb.) MK LP EN LP MK 10/2002 12/2002 01/2003 01/2004 01/2003 Finanční řízení zajištění funkčnosti Clinicomu – projekt dokončení implementace zavedení controllingu zavedení procesního řízení optimalizace kriterií hospodaření (limitů) implementace SAP a zajištění jeho využití efektivita léčebného procesu právní forma organizace CIO Ř MK EN LP EN 09/2002 10/2002 12/2002 10/2003 07/2002 06/2003 12/2002 01/2003 01/2004 01/2003 01/2004 Kvalita procesů certifikace ISO optimalizace procesů dostavba a přestěhování model nové nemocnice (nová organizace oborů) rozvoj využití IT podpory (vzdělávání) sledování spokojenosti klientů (nový formulář, amb. odběratelé) MK PTN LP CIO MK 08/2002 12/2002 09/2002 12/2002 06/2003 12/2002 01/2003 04/2003 01/2003 07/2003 Lidské zdroje, vzdělávání a věda zavedení programu získávání odborníků a kvalitních pracovníků změna systému hodnocení oddělení a zaměstnanců pokračování a rozvoj výuky program zvyšování platů program zvyšování kvalifikace PN CIO PN PN + LP 12/2002 10/2002 11/2002 12/2002 01/2003

13 13 Rozložení ukazatelů Proces řízení Proces léčebné péče Kvalita Obchod + interní služby Finanční řízení Lidské zdroje

14 14 Koncept strategického řízení BIBS

15

16 16 Funkční strategie Marketingu R&D Finanční HR IS/IT Výrobní Investiční Výrobková Změny firemní kultury atd. Závislost funkčních strategií

17 17 MN je určena především svou pozicí ve zdravotně-sociálním systému státu a kraje. V tomto systému je nemocnicí krajskou, což znamená, že kromě specializované a superspecializované akutní lůžkové a ambulantní zdravotní péče a služeb se jako vrcholové krajské pracoviště věnuje rozvoji a aplikaci zdravotnické vědy a výzkumu a výukové činnosti zejména v oblasti celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Poslání nemocnice

18 18 Dalším významným systémem, jehož je tato organizace součástí, je obec (město), ve které má dlouhodobě pozici jednoznačně největšího zaměstnavatele. Pozice stálého velkého zaměstnavatele, opírajícího se navíc o vzdělané a trvale se vzdělávající zaměstnance, je bezpochyby natolik významnou, že ji lze považovat za součást poslání organizace. Poslání nemocnice

19 19 Základní strategické materiály nemocnice jsou např.: v Příručce jakosti: vize motto politika jakosti s prioritami, cíli a kritérii rozdělenými podle Balanced Scorecard Základní dokumenty

20 20 Vize MN před rokem 2006 zněla: „Dominantní postavení v kraji, s vyrovnaným stabilním hospodařením, se spokojenými pacienty a s nejlépe placenými zaměstnanci.“ Tato vize nemocnice reflektuje kromě výše popsané snahy o fixaci a rozvoj role ústřední nemocnice v kraji jako zdravého hospodářského subjektu také její vztah k hlavní skupině zákazníků – k pacientům a její odpovědnost významného zaměstnavatele, odpovědnost k zaměstnancům a jejich rodinám. Základní dokumenty

21 21 IS/IT v nemocnici před rokem 2006

22 22 Příklad: Analýza podpory klíčových rozhodovacích procesů ve firmě Analýza kvality informací Finanční, materiální a personální zabezpečení IS/IT Analýza efektivnosti informačních procesů ve firmě Je informační systém dostatečně zabezpečen a je stabilní? Jak je daná oblast ve firmě řízena Interní analýza

23 23 Struktura a obsahové vymezení IS/IT strategie v konceptu BIBS

24 24 Nejdůležitější strategické cíle pro oblast IS/IT Specifické strategické cíle pro jednotlivé důležité aspekty IS/IT strategie Zdůvodnění návrhu výsledky analýzy Formulace IS/IT strategie

25 25 Příklad MN: 1. Konsolidace HW i SW technologií 2. Další šíření ERP systému SAP R/3, odstraňování drobných aplikací 3. Další rozvoj interface mezi provozovanými IS 4. Zavedení IS pro podporu řízení lidských zdrojů 5. Rozvoj WWW aplikací, uspokojujících informační potřeby zákazníků, zejména pacientů a partnerských zdravotnických zařízení 6. Podpora rozvoje regionálních zdravotnických informačních systémů Formulace IS/IT strategie

26 26 Aktuální vize a priority MNUL po roce 2006 Vize Usilujeme o vznik nemocnice univerzitního typu jako moderní instituce, propojující vysoce kvalitní zdravotní péči se vzděláváním, výzkumem a inovacemi. Chceme být zákaznicky orientovanou organizací, opírající se o všestranně erudované, vnitřně motivované a se strategií firmy ztotožněné zaměstnance. Strategie (priority) Orientace na zákazníka Vůdčí úloha ve zdravotnictví Ústeckého kraje Univerzitní nemocnice Finanční stabilita

27 27 Struktura Centra IS  Odbor ICT (informačních a telekomunikačních technologií)  Zákaznické centrum  Lékařská knihovna  Centrum výchovy a dalšího vzdělávání  Oddělení koordinace projektů  Oddělení zdravotnické informatiky

28 28 Strategie úseku Přes svoji rozmanitost má úsek popsány společně aktivity ve struktuře, zachovávající přímou vazbu na strategii nemocnice Ve formě BSC v oblastech: Finance Zákazník Procesy Rozvoj, učení se, znalosti

29 29 Strategie úseku Cíle respektují priority MN:  Orientace na zákazníka  Vůdčí úloha ve zdravotnictví Ústeckého kraje  Univerzitní nemocnice  Finanční stabilita

30 30 1. Finance - MNUL Úspory na konkrétním sortimentu materiálu a služeb, nové oblasti (katalogy), kde bylo cíle dosaženo Počet podaných / získaných projektů oproti minulosti, zdroje do rozpočtu oproti minulosti Růst % příjmů z příjmů za zdravotní péči, vyšší podíl produkce na celkové produkci zdravotní péče Prosazení již existujících a rozšiřování nových Řízení nákladů, dosažení nejnižších nákupních cen v ČR Nové finance ze zdrojů EU, EHP, WHO apod. Nárůst zdravotní péče hrazené mimo systém veřejného zdravotního pojištění Nasmlouvání nových kapacit se zdravotními pojišťovnami MN

31 31 1. Finance - Centrum IS Nákupy pro referenční instalace a z grantů Posílení OKP (nově podané žádosti, získané žádosti) Převod agend hrazené péče na OZC Řízení nákladů, dosažení nejnižších nákupních cen v ČR Nové finance ze zdrojů EU, EHP, WHO apod. Nárůst zdravotní péče hrazené mimo systém veřejného zdravotního pojištění Nasmlouvání nových kapacit se zdravotními pojišťovnami MN CIS

32 32 2. Zákazník - MNUL Počet nových služeb pro klienty, služeb oživujících prostory MN Projekty z oblasti bezpečnosti Realizovaný trénink zaměstnanců, výsledky měření spokojenosti, projekty směřující k zákazníkovi a projekty směřující k zaměstnancům, hodnocení zaměstnanců Přátelské prostředí nemocnice Bezpečná nemocnice Zákaznicky orientovaná firemní kultura MN

33 33 2. Zákazník - Centrum IS Projekt oživení prostor Kamerový systém, access a ID systémy Projekt bezpečnostního auditu Projekt počítačové gramotnosti Přátelské prostředí nemocnice Bezpečná nemocnice Zákaznicky orientovaná firemní kultura MN CIS

34 34 3. Procesy - MNUL Nové standardy, kde jsme první (ISO 27001, ISO 15189) První katalogy nakupované přes portál, vyhodnocení studie proveditelnosti Zahájení práce projektového týmu nad standardy SAK ČR (MZ ČR) Zavedení personálního IS pilotně intranetově, podpora objednávání pacientů, interní požadavkové systémy, dokumentování a redesign procesů, procesní a projektové řízení Leader v kvalitě Nákupní portál nemocnic Akreditace nemocnice na základě posouzení kvality poskytované zdravotní péče Optimalizace firemních procesů MN

35 35 3. Procesy – Centrum IS Zahájení projektu zavedení ISO 27001 IT podpora interního požadavkového a nákupního systému MEDVIK v LK PIS na personálním odd. Projekt scheduling Reorganizace servisu ICT, ZT Další etapa PACS Leader v kvalitě Nákupní portál nemocnic Akreditace nemocnice na základě posouzení kvality poskytované zdravotní péče Optimalizace firemních procesů MN CIS

36 36 4. Rozvoj, učení se, znalosti - MN Počet získaných akreditací lékařských oproti žádostem a potřebám, zahájení akreditací nelékařských Spolupráce s UJEP, založení pracovišť vysokých škol (kliniky a ústavy), mezinárodní projekty, spolupráce se zahraničními VŠ a dalšími partnery, nová doktorandská studia a habilitační řízení u zaměstnanců, zahájení projektů manažerských studií v MN Multiregionální sítě, strategické aliance se srovnatelnými subjekty mimo kraj, těsná spolupráce s Libereckým a Karlovarským krajem Účast na revitalizaci nemocnice Most, sdílené podpůrné a další procesy s nemocnicemi ÚK, činnosti koordinované MN v kraji Akreditace oborů a programů specializační přípravy a celoživotního vzdělávaní … Akademie MNUL Nadregionální spolupráce Uplatnění celokrajské působnosti MN

37 37 4. Rozvoj, učení se, znalosti - CIS Akreditace CVDV Rozšíření výuky UJEP v prostorách MN Rozšíření počtu akcí CVDV Projekty manažerských studií Pracovníci CIS zapojení do studií VŠ Propojení dat se ZZ z jiných krajů Rozšíření MEDVIK do dalších ZZ v kraji Spolupráce v ICT s NM Projekt propojení nemocnic kraje Akreditace oborů a programů specializační přípravy a celoživotního vzdělávaní … Akademie MNUL Nadregionální spolupráce Uplatnění celokrajské působnosti MN CIS

38 38 Děkuji za pozornost Martin.Zeman@mnul.cz


Stáhnout ppt "1 © AGIT AB 23.března 2007 v Ústí n.L. Závěrečná konference Informační prostředí ve zdravotnictví Systémový management a informační strategie Martin Zeman."

Podobné prezentace


Reklamy Google