Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní Agenda 21 ve Vsetíně současný stav a vize Ing. Karel Měřínský, tajemník MěÚ Ing. Petr Kozel, koordinátor MA 21 19. listopadu 2009, Zámek Vsetín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní Agenda 21 ve Vsetíně současný stav a vize Ing. Karel Měřínský, tajemník MěÚ Ing. Petr Kozel, koordinátor MA 21 19. listopadu 2009, Zámek Vsetín."— Transkript prezentace:

1 Místní Agenda 21 ve Vsetíně současný stav a vize Ing. Karel Měřínský, tajemník MěÚ Ing. Petr Kozel, koordinátor MA 21 19. listopadu 2009, Zámek Vsetín

2 OBSAH 10 LET MA 21 – současnost a vize PROČ CO JAK

3 PROČ TADY JEŠTĚ JSME A PROČ NÁM FANDÍTE UŽ 10 LET PRINCIPY MA 21 VE VSETÍNĚ Dobrovolná skromnost a pokora Spolupracovat s nejlepšími Nejenom můj šálek čaje Všechno má svůj čas Více hlav víc ví (SPKP, AERV a další) Krize jako výzva k počátkům na vyšších metách

4 Co - Kriteria MA 21

5 3.Ustanovení org. struktury 8.Databáze projektů UR 6. Budování partnerství Cen y 5.Zapojován í veřejnosti 4. Komunitní plánování 9. Indikátorové sady kvality 7. Realizace metod QVS 2.Příprava prostředí 1. VIZE MA 21 k UR 1. VIZE MA 21 k UR 12. Vlastní kvalitativní vyjádření MA 21-UR 11. Evaluace pro UR 10. PR strategie Finance CO: STROM KVALITY MA 21

6 Sazenička MA 21 Vize k UR není formalitou, ale odrazem výskytu vizionáře ve městě Existuje jasná představa a zadání pro realizátory o náplni MA 21 Organizační struktura je jednoduchá, komplexní a bez bariér

7 Kmen MA 21- Komunitní práce 5.4.6. D:KampaněD: Akční plán kvalityD: Pověřené osoby C:Kulaté stolyC: Kom.plán péčeC: Komise MA 21 B:Pracovní skupinyB: Strategický plánB: Tým pro kvalitu A:Expertní skupinyA: Územní plán (K.Atr.) A: Akademický tým

8 Větve MA 21- Strategická úroveň 8. 7. 9. D:PZ k APZ D: BenchmarkingD: DIS NSZM k dopravě C:PZ k DK C: CAFC: VIS k dílčím koncepcím B:PZ k SP B: BSCB: ECI A:PZ k ÚP A: ISO, EMASA: VIS k UR

9 Listí MA 21 10. Obsah a kvalita PR (MKT strategie) 11. AP zlepšování MA 21 (evaluace pro UR) 12. Vlastní vyjádření systému UR pro město

10 Podnebí MA 21 Finance Ceny Srážkový úhrn Míra slunečního záření - Jak financuje město- Město samo oceňuje - Kolik financí se daří získat- Město získává ocenění

11 Kvalita stromu se pozná podle ovoce! Proces zrání a transformace - informace a rozhodování

12 Komunitní práce  Kampaně Zdravého města Den Země, DBT, DBÚ, ETM, Dny zdraví  Komunitní kampaně Den rodin, Den seniorů, Společně, Den bez bariér, ČPCH  Zapojování veřejnosti Fórum TOP 10P, kulaté stoly, setkání s NNO a PV  Pracovní skupiny Dětský parlament, PS KPSSP, Komise PZM a MA 21  Expertní skupiny Tým pro kvalitu, Akademický tým

13 Ochutnávka z kampaní ke zdraví

14 Kampaně KPSSP

15 ČESKO PROTI CHUDOBĚ Zapojení úředníků Městského úřadu Vsetín do projektu Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha Osvěta k férovému obchodu neboli fair trade Vlastní akce na podporu kampaně ČPCH - přednášky - besedy - výstavy..

16 Strategické řízení Realizace metod kvality ve veřejné správě Benchmarking CAF BSC ISO Vedení databází projektových záměrů Měření indikátorových sad sada NSZM – udržitelná doprava ECI Vlastní indikátory k BSC

17 Ochutnávka strategie

18 Norské fondy Projekt: CZ0109 Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska -Začátek realizace: 1.10.2008 - Ukončení realizace: 28.2.2011 Rozdělení do Modulů: 1. Administrativa a PR - Osobní náklady - konference, workshopy, letáky,… 2. Udržitelný rozvoj území a dopravy - Územní plán - Analýza brownfieldů - Studie udržitelné MHD - Implementace evropských indikátorů UR 3. Udržitelná energetika - Akční plán udržitelné energetiky - Energ. Audity + štítkování budov - Kjótský protokol – produkce CO2 - Studie OZE 4. Udržitelná místní správa - Implementace BSC, EMAS, CAF, Benchmarking 5. Ekomapa Valašska - Dynamická aktualizace publikace Příroda Valašska (www.priroda-valasska.cz) 6. Místní agenda 21 - Organizace a propagace kampaní - Komunikace s veřejností - Akční plán zdraví a kvality života, Analýza principů UR 7. Příprava budoucích projektů - 6 studií proveditelnosti - 10 finančních a ekonomických analýz - Akční plán pro budoucí projekty 8. Správa dat udržitelného rozvoje - GIS - Infračervené snímkování - Zpracování projektů pro mapový server, digitální katastrální mapa, digitální bloková mapa - Celkové uznatelné náklady: 624 447 EUR - Dotace: 530 780 EUR, při kurzu 28,501CZK/EUR - Rozdělení projektu do 8 modulů

19 PR a Evaluace 10. Obsah a kvalita PR (MKT strategie) 11. AP zlepšování MA 21 (evaluace pro UR) LISTÍ - DECH CO DRŽÍ PŘI ŽIVOTĚ

20 Plakáty

21 Ochutnávka z komunikace

22 12. Kvalitativní zvyšování absorpční kapacity vizí týmovou prací UVNITŘ Tým pro kvalitu MA 21 MěÚ Vsetína VNĚ Akademický tým

23 JAK: 3D MODEL ZDRAVÉHO MĚSTA VSETÍNA „PROCESNÍ ŘÍZENÍ KE KVALITĚ VE VS“ metody a aktivity k uplatňování udržitelného rozvoje Komunitní základ Místní partnerství Komunitní plánování [induktivní proces] Akademický tým Expertní plánování [deduktivní proces] Tým pro kvalitu ve veřejné správě

24 Činnost TPQ - evaluace pro rozvoj

25 Akademický tým KOORDINACE PILÍŘŮ UR: I – Sociální I – Enviromentální I – Ekonomický / – Dopravní / – Urbanistický / – Globální zodpovědnosti

26 Náplň činnosti: Rozpracování vize UR dle konceptu obnovy evropského města Tvorba konceptu udržitelného rozvoje v místních podmínkách Stanovení indikátorové sady UR pro lokální úroveň Komunikace a koordinace s místní komunitou Tvorba variantních scénářů budoucího rozvoje města více se dozvíte odpoledne

27 Předjímání udržitelnosti I když z odborného hlediska nelze úplně přesně definovat udržitelnost, na druhé straně přesně víme, co k udržitelnosti nevede, a to: Stávající stereotypy v jednání a myšlení! Budoucnost/udržitelnost vyžaduje změnu! Vize nikoli jen jako výskyt vizionáře, ale jako kvalitativní inovace na vyšší úroveň výskytu

28 Závěrečný apel Přeji vám odvahu prolamovat zaběhlé způsoby a formy A být nositeli změn ve svém okolí

29 Děkujeme za pozornost Za Zdravé město Vsetín Ing. Karel Měřínský Ing. Petr Kozel Městský úřad Vsetín Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Tel.: 571 491 501, Tel.: 571 491 551 E-mail:karel.merinsky@mestovsetin.cz E-mail:petr.kozel@mestovsetin.czkarel.merinsky@mestovsetin.czpetr.kozel@mestovsetin.cz

30 O čem jsou fáze MA 21? Z: začátky jsou těžké D: dobrá každá aktivita C: celkově zapojujeme veřejnost B: balancujeme ve strategii A: akademici vědí a radí E: efektivně dosahujeme cílů (UR) F: férové chování


Stáhnout ppt "Místní Agenda 21 ve Vsetíně současný stav a vize Ing. Karel Měřínský, tajemník MěÚ Ing. Petr Kozel, koordinátor MA 21 19. listopadu 2009, Zámek Vsetín."

Podobné prezentace


Reklamy Google