Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19. listopadu 2009, Zámek Vsetín

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19. listopadu 2009, Zámek Vsetín"— Transkript prezentace:

1 19. listopadu 2009, Zámek Vsetín
Místní Agenda 21 ve Vsetíně současný stav a vize Ing. Karel Měřínský, tajemník MěÚ Ing. Petr Kozel, koordinátor MA 21 19. listopadu 2009, Zámek Vsetín

2 OBSAH 10 LET MA 21 – současnost a vize PROČ CO JAK

3 PROČ TADY JEŠTĚ JSME A PROČ NÁM FANDÍTE UŽ 10 LET
PRINCIPY MA 21 VE VSETÍNĚ Dobrovolná skromnost a pokora Spolupracovat s nejlepšími Nejenom můj šálek čaje Všechno má svůj čas Více hlav víc ví (SPKP, AERV a další) Krize jako výzva k počátkům na vyšších metách

4 Co - Kriteria MA 21

5 CO: STROM KVALITY MA 21 Ceny Finance 4. Komunitní plánování
12. Vlastní kvalitativní vyjádření MA 21-UR Ceny 11. Evaluace pro UR 10. PR strategie CO: STROM KVALITY MA 21 9. Indikátorové sady kvality 8.Databáze projektů UR 7. Realizace metod QVS 6. Budování partnerství 5.Zapojování veřejnosti 4. Komunitní plánování 2.Příprava prostředí 3.Ustanovení org. struktury 1. VIZE MA 21 k UR

6 Sazenička MA 21 Vize k UR není formalitou, ale odrazem výskytu vizionáře ve městě Existuje jasná představa a zadání pro realizátory o náplni MA 21 Organizační struktura je jednoduchá, komplexní a bez bariér

7 Kmen MA 21- Komunitní práce
D: Kampaně D: Akční plán kvality D: Pověřené osoby C: Kulaté stoly C: Kom.plán péče C: Komise MA 21 B: Pracovní skupiny B: Strategický plán B: Tým pro kvalitu A: Expertní skupiny A: Územní plán (K.Atr.) A: Akademický tým

8 Větve MA 21- Strategická úroveň
D: PZ k APZ D: Benchmarking D: DIS NSZM k dopravě C: PZ k DK C: CAF C: VIS k dílčím koncepcím B: PZ k SP B: BSC B: ECI A: PZ k ÚP A: ISO, EMAS A: VIS k UR

9 Listí MA 21 10. Obsah a kvalita PR (MKT strategie)
11. AP zlepšování MA 21 (evaluace pro UR) 12. Vlastní vyjádření systému UR pro město

10 Podnebí MA 21 Srážkový úhrn Míra slunečního záření
Finance Ceny Srážkový úhrn Míra slunečního záření - Jak financuje město - Město samo oceňuje - Kolik financí se daří získat - Město získává ocenění

11 Kvalita stromu se pozná podle ovoce
Kvalita stromu se pozná podle ovoce! Proces zrání a transformace - informace a rozhodování

12 Komunitní práce Kampaně Zdravého města Komunitní kampaně
Den Země, DBT, DBÚ, ETM, Dny zdraví Komunitní kampaně Den rodin, Den seniorů, Společně, Den bez bariér, ČPCH Zapojování veřejnosti Fórum TOP 10P, kulaté stoly, setkání s NNO a PV Pracovní skupiny Dětský parlament, PS KPSSP, Komise PZM a MA 21 Expertní skupiny Tým pro kvalitu, Akademický tým

13 Ochutnávka z kampaní ke zdraví

14 Kampaně KPSSP

15 ČESKO PROTI CHUDOBĚ Zapojení úředníků Městského úřadu Vsetín do projektu Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha Osvěta k férovému obchodu neboli fair trade Vlastní akce na podporu kampaně ČPCH - přednášky - besedy - výstavy ..

16 Strategické řízení Realizace metod kvality ve veřejné správě
Benchmarking CAF BSC ISO Vedení databází projektových záměrů Měření indikátorových sad sada NSZM – udržitelná doprava ECI Vlastní indikátory k BSC

17 Ochutnávka strategie

18 Projekt: CZ0109 Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska
Norské fondy Projekt: CZ0109 Cesta k udržitelnému rozvoji Vsetínska Začátek realizace: - Ukončení realizace: - Celkové uznatelné náklady: EUR Dotace: EUR, při kurzu 28,501CZK/EUR - Rozdělení projektu do 8 modulů Rozdělení do Modulů: 1. Administrativa a PR - Osobní náklady - konference, workshopy, letáky,… 2. Udržitelný rozvoj území a dopravy - Územní plán - Analýza brownfieldů - Studie udržitelné MHD - Implementace evropských indikátorů UR 3. Udržitelná energetika - Akční plán udržitelné energetiky - Energ. Audity + štítkování budov - Kjótský protokol – produkce CO2 - Studie OZE 4. Udržitelná místní správa - Implementace BSC, EMAS, CAF, Benchmarking 5. Ekomapa Valašska - Dynamická aktualizace publikace Příroda Valašska ( 6. Místní agenda 21 Organizace a propagace kampaní Komunikace s veřejností Akční plán zdraví a kvality života, Analýza principů UR 7. Příprava budoucích projektů - 6 studií proveditelnosti - 10 finančních a ekonomických analýz - Akční plán pro budoucí projekty 8. Správa dat udržitelného rozvoje GIS Infračervené snímkování Zpracování projektů pro mapový server, digitální katastrální mapa, digitální bloková mapa 18

19 PR a Evaluace LISTÍ - DECH CO DRŽÍ PŘI ŽIVOTĚ
10. Obsah a kvalita PR (MKT strategie) 11. AP zlepšování MA 21 (evaluace pro UR)

20 Plakáty

21 Ochutnávka z komunikace

22 12. Kvalitativní zvyšování absorpční kapacity vizí týmovou prací
UVNITŘ Tým pro kvalitu MA 21 MěÚ Vsetína VNĚ Akademický tým

23 JAK: 3D MODEL ZDRAVÉHO MĚSTA VSETÍNA
„PROCESNÍ ŘÍZENÍ KE KVALITĚ VE VS“ metody a aktivity k uplatňování udržitelného rozvoje Komunitní základ Místní partnerství Komunitní plánování [induktivní proces] Akademický tým Expertní plánování [deduktivní proces] Tým pro kvalitu ve veřejné správě

24 Činnost TPQ - evaluace pro rozvoj

25 Akademický tým KOORDINACE PILÍŘŮ UR: I – Sociální I – Enviromentální
I – Ekonomický / – Dopravní / – Urbanistický / – Globální zodpovědnosti

26 Náplň činnosti: Rozpracování vize UR dle konceptu obnovy evropského města Tvorba konceptu udržitelného rozvoje v místních podmínkách Stanovení indikátorové sady UR pro lokální úroveň Komunikace a koordinace s místní komunitou Tvorba variantních scénářů budoucího rozvoje města více se dozvíte odpoledne

27 Předjímání udržitelnosti
I když z odborného hlediska nelze úplně přesně definovat udržitelnost, na druhé straně přesně víme, co k udržitelnosti nevede, a to: Stávající stereotypy v jednání a myšlení! Budoucnost/udržitelnost vyžaduje změnu! Vize nikoli jen jako výskyt vizionáře, ale jako kvalitativní inovace na vyšší úroveň výskytu

28 Závěrečný apel Přeji vám odvahu prolamovat zaběhlé způsoby a formy
A být nositeli změn ve svém okolí

29 Děkujeme za pozornost Za Zdravé město Vsetín
Ing. Karel Měřínský Ing. Petr Kozel Městský úřad Vsetín Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Tel.: , Tel.:

30 O čem jsou fáze MA 21? Z: začátky jsou těžké D: dobrá každá aktivita
C: celkově zapojujeme veřejnost B: balancujeme ve strategii A: akademici vědí a radí E: efektivně dosahujeme cílů (UR) F: férové chování


Stáhnout ppt "19. listopadu 2009, Zámek Vsetín"

Podobné prezentace


Reklamy Google