Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza Roman Danel VŠB – TU Ostrava HGF. Analýza metoda založená na dekompozici celku na elementární části Cílem analýzy je identifikovat podstatné a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza Roman Danel VŠB – TU Ostrava HGF. Analýza metoda založená na dekompozici celku na elementární části Cílem analýzy je identifikovat podstatné a."— Transkript prezentace:

1 Analýza Roman Danel VŠB – TU Ostrava HGF

2 Analýza metoda založená na dekompozici celku na elementární části Cílem analýzy je identifikovat podstatné a nutné vlastnosti elementárních částí celku, poznat jejich podstatu a zákonitosti Opačný postup - syntéza

3 Cíl analýzy Získat znalosti o systému Zjistit nedostatky a slabá místa Uvědomit si potřebné změny

4 Základní metody Empirické Exaktní

5 Empirické metody analýzy Analogie (porovnání s obdobnými systémy) Pozorování Rozhovor s uživateli Dotazník Test Experiment Měření Studium dokumentací Workshop

6 Exaktní metody Klasifikační analýza – třídění jevů do skupin Funkční (vztahová) analýza – hledáme závislosti mezi prvky, zejména funkční závislosti, tento typ analýzy je zaměřen na strukturu Kauzální (příčinná) analýza Systémová analýza Srovnávací analýza Hodnotová analýza Rozhodovací analýza Organizační analýza Informační analýza Multikriteriální analýza

7 Druhy analýz Analýza požadavků Analýza trhu Analýza technologií Analýza vnitřních funkcí Analýza datová

8 Analýza IS Hrubá (globální) analýza Analýza požadavků Detailní analýza Wireframe, Mockup, Prototyp

9 Hrubá analýza CÍL: zpracovat hrubý návrh řešení systému posoudit proveditelnost navrženého řešení odhadnout ekonomickou efektivnost řešení specifikovat možná rizika navrženého řešení

10 Analýza požadavků Požadavek: proveditelný měřitelný testovatelný

11 Analýza požadavků Snažíme se především o identifikaci: nejasných požadavků nekompletních protikladných

12 Analýza požadavků Vymezení funkčnosti Odhad množství práce Vyjasnění zadání Zachycení omezení

13 Analýza požadavků Interview Dotazník – Open-end question – Close-end question Pozorování Účast na poradách Studium psaných informací Computer-based information JAD – Joint Application Design

14 Požadavky Functional – „funkční“ – požadavky na funkcionalitu Non-functional – „nefunkční“, „nefunkcionální“ – omezení, systémové požadavky, legislativní, dodání, přenositelnost, rychlost odezvy… Zúčastněná osoba - stakeholder

15 Problémy analýzy požadavků Nejasná představa Neschopnost formulovat Neochota spolupracovat Protichůdné požadavky různých uživatelů Různé „jazyky“ Měnící se požadavky

16 Validace – Odpovídá produkt reálným požadavkům? Verifikace – Odpovídá produkt výchozí specifikaci?

17 Návrh řešení Popis cíle systému Identifikaci uživatelů Vymezení hranic systému Závěry z analýzy požadavků na systém Návrh hlavních funkčních celků (subsystémů) Události, na které systém musí reagovat Odhad a návrh datové základny Technické řešení Řešení prototypu

18 Detailní analýza Model systému – podklad pro implementaci Obsahuje: – Popis požadovaných funkcí – Popis datových struktur – Uživatelské rozhraní – Návrh softwarové struktury systému (hierarchie modulů, knihovny…) – Hardwarová a síťová architektura – Způsob testování systému – Akceptační testy – Návrh zavádění IS do provozu – Řešení bezpečnosti a zálohování

19 Plán vývojových prací Kdo bude projekt řídit Složení vývojového týmu Seznam úkolů a jejich priority Harmonogram Nároky na zdroje a finance

20 Wireframe „drátěný“ model – vytvořený vzhled obrazovek Často u návrhu webu – „visual representation of content layout in a website design“.

21 Zdroj: http://www.webdesignerdepot.com/2009/07/using-wireframes-to-streamline-your-development-process/

22 Prototyp Řešení problémů z analýzy požadavků Mock-up – ukázka, jak bude aplikace vypadat Cílem je předvést řešení uživateli, aby se k němu mohl vyjádřit Neúplná verze nebo část systému - demonstruje

23 Mockup

24 Analýza business procesů Metody – BPMN diagramy – BPML (Business Process Modeling Language) – UML (diagram aktivit, stavový, sekvenční…) – Petriho sítě (modelování paralelních procesů) – Erikss-P diagram

25 MDA Model-driven Architecture Oddělení analytického (konceptuálního) pohledu a pohledu návrhu (implementace) – CIM - model nezávislý na počítačovém zpracování – PIM – platformně nezávislý model – PSM – platformně specifický model – Code – zdrojový kód Cíl – snížení nákladů na údržbu aplikací

26 Rozhodovací analýzy Strategie – Maximální – maximalizace užitku – Minimální – minimalizace rizika – smíšená

27 Multikriteriální analýza (MCA) Identifikace alternativ, variantní řešení Stanovení kritérií, určujících při rozhodování Podrobné hodnocení dopadu každé alternativy na každé kritérium Každému z kritérií se určí jeho relativní váha (významnost) Zhodnocení zpracovaných alternativ

28 Hodnotící kritéria Kvantitativní Kvalitativní – označeny verbálními výrazy (např. přijatelný – nevyhovující…)

29 Příklad výpočtu vah z FT Kritérianvi´vi´ Cena PS – A30,107142857 Cena DS – B40,142857143 Návaznost na IS – C60,214285714 Propojitelnost DS a PS – D30,107142857 Servis – E30,107142857 Záruku – F20,071428571 Reference – G60,214285714 Původ - H10,035714286 ∑281 Přístupový a docházkový systém

30 Výpočet vah - Fullerův trojuhelník AAAAAAA BCDEFGH BBBBBB CDEFGH CCCCC DEFGH DDDD EFGH EEE FGH FF GH G H Tato metoda spočívá ve vzájemném porovnání všech kriterií (A až H) za použití trojúhelníkového schématu, ve kterém se jednotlivé dvojice kritérií vyskytují pouze jednou. Dostaneme: A – 3; B – 4; C – 6; D – 3; E – 3; F – 2; G – 6; H – 1

31 MCA Kritéria Cena DS Cena PS Návaznost na IS Slučitelnost DS a PS firma 0,107 0,143 0,214 0,107 KOMPET8 0,8569 1,2874,50,96380,856 GACC5 0,535 40,5724,50,96380,856 Z-WARE6 0,642 7,51,0734,50,96380,856 TETRONIC7 0,749 7,51,0734,50,96380,856 IVAR1 0,107 20,2864,50,96380,856 DUHASYS3 0,321 60,8584,50,96380,856 ID KARTA2 0,214 30,4294,50,96380,856 GRANUS4 0,428 10,1430080,856 EFG CZ9 0,963 50,7154,50,96380,856 Příklad: Vyhodnocení firem podle kritérií [Zdroj: A. Makarová]

32 KritériaServis Záruk a Reference Půvo d CelkemPořadí firma 0,107 0,071 0,214 0,036 KOMPET4,50,48230,21320,4285,50,1985,28254 GACC3,50,37530,21330,6425,50,1984,35356 Z-WARE5,50,58930,21340,8565,50,1985,3893 TETRONIC5,50,58970,49771,4985,50,1986,4222 IVAR30,32130,21381,71210,0364,4945 DUHASYS30,32130,21310,21410,0363,7828 ID KARTA3,50,37530,21351,075,50,1984,31757 GRANUS30,32130,21361,28410,0363,2819 EFG CZ6,50,69680,56891,9265,50,1986,88451

33

34 SWOT Cíl – najít možnosti růstu, identifikovat problémy A. Humphrey (Stanfordova univerzita)

35 SWOT - strategie

36 Dotazy?


Stáhnout ppt "Analýza Roman Danel VŠB – TU Ostrava HGF. Analýza metoda založená na dekompozici celku na elementární části Cílem analýzy je identifikovat podstatné a."

Podobné prezentace


Reklamy Google