Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ET NETERA Správa digitálního obsahu v organizacích (A7B39SDO) Jiří Štěpán & Martin Kačer, 2009-2012 Přednáška č. 2 Web Content Management.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ET NETERA Správa digitálního obsahu v organizacích (A7B39SDO) Jiří Štěpán & Martin Kačer, 2009-2012 Přednáška č. 2 Web Content Management."— Transkript prezentace:

1 ET NETERA Správa digitálního obsahu v organizacích (A7B39SDO) Jiří Štěpán & Martin Kačer, 2009-2012 Přednáška č. 2 Web Content Management

2 39SDO 2 Obsah přednášky 1.Definice WCMS a základní pojmy 2.Požadavky z pohledu administrace 3.Požadavky z pohledu internetu

3 39SDO 3 K čemu je tato přednáška Pro případ, že budete vybírat CMS pro budovaní webu ve firmě či organizaci Vlastnosti, které se vám mohou v takovém to CMS hodit Upozornění na možné problémy

4 39SDO 4 WCM WCM = Web Content Management Umožňuje vytvářet a spravovat WWW prezentace Orientován na uživatele se základní (nebo žádnou) znalostí internetu a publikování WWW stránek Cílem je transformace zdrojů dat do moderní webové prezentace

5 39SDO 5 Charakteristiky WCM Primárním publikačním cílem je WWW stránka, tedy (X)HTML a související Data jsou zpravidla spravována s ohledem na navigační strukturu WWW stránek Obvykle poskytuje WWW administrační rozhraní pro tvorbu obsahu Umožňuje nějakým způsobem integraci nebo tvorbu dynamických web aplikací

6 39SDO WWW rozhraní WCMS 6

7 39SDO 7 WCM – základní klasifikace Pečící systémy (Baking Systems) obsah je generován do statické formy zpravidla dávkový export do HTML (či jiného formátu) řeší se problém aktualizace podmnožiny obsahu obtížná tvorba dynamických aplikací a personalizace Příklady SW: Tridion, Alfresco

8 39SDO 8 WCM – základní klasifikace Smažící systémy (Frying Systems) generují stránky v průběhu HTTP požadavku data jsou zpravidla v RDBS a probíhá SQL dotaz na základě struktury adresy snadnější tvorba www aplikací, personalizace... náchylnější k provozním/výkonovým problémům primárním problémem je doba odezvy Příklady SW: Fatwire, RedDot, Stelent, - dnes většina

9 39SDO 9 Příklad generování stránky dle requestu

10 39SDO 10 WCM – další klasifikace Dle jazyku šablon – vlastní proprietární vs. existující „standard“ (JSP, PHP,..) Dle míry oddělení obsahové a navigační struktury –Oddělení obsahu od navigace –Obsah je součástí navigační struktury (např. blogy) –Bez hierarchické struktury (např. wikipedia) Dle míry strukturování obsahu –Jednoduché datové struktury –Složité datové struktury

11 39SDO POŽADAVKY Z POHLEDU ADMINISTRACE 11

12 39SDO Dámy a pánové toto je … … váš cílový uživatel 12

13 39SDO 13 WCM – oddělení vzhledu a obsahu Ideálem je plné oddělení obsahu od vzhledu Dva typy uživatelů – editorů: –Editor obsahu („redaktor“) –Editor vzhledu („webmaster“)

14 39SDO Editor obsahu Dodává obsah (text článku, obrázky) Nemusí vůbec znát HTML apod. Neovlivňuje (a často ani nesmí) vzhled prezentace Stejný obsah může být využit v různých grafických kontextech (různé umístění, mobilní verze apod.) 14

15 39SDO 15 Editor vzhledu Zodpovědný za podobu prezentace Připravuje –šablony, které převádějí strukturovaný obsah do HTML –CSS a další „technické“ náležitosti prezentace

16 39SDO 16 Ideály vs. Realita Tohle by byl ideální stav –Redaktor tvoří obsah –Webmaster stanoví podobu Jenže realita je složitější …

17 39SDO 17 Problém č. 1: Formátovaný text WWW články samy obsahují různé formátování Jak povolit formátování uvnitř článku při zachování oddělení obsahu a vzhledu? –Editor musí mít možnost formátování nastavit –Ale pokud možno v omezené míře WYSIWYG editor s povoleným „logickým“ formátováním –Zvýraznění, tabulky, odsazení, odstavce nadpisy –Například omezená množina HTML značek a CSS tříd Prevence nepovoleného formátování (filtrace, XSLT, …)

18 39SDO 18 Ukázka WYSIWYG

19 39SDO 19 WYSIWYG - výstup Formátovaný text si má ponechat pouze sémantické formátování: –Seznamy –Tabulky –Bold, italic –Nadpisy –Odstavec, citace, –Kód pro vložení obrázku, odkazu nebo aplikace (odkazy a obrázky musí být přeloženy – viz dále) Nepovolit a vyčistit: barvy a velikost písma Integrace s CSS – omezit množinu „oficálně povolených“ tříd (webmaster zajistí, že stále existují)

20 39SDO 20 Formátovaný text – jiné možnosti Uživatelé jsou zvyklí na „Word“ => Dovolit jim ho používat … ???

21 39SDO 21 Vložení textu z MS Office

22 39SDO 22 Čištění po MS Office Některé editory mají jako vlastnost (XStandard) Mnoho javascriptových nikoliv Je nutné konfigurovat „čistící proces“ 1.Vytvořit validní XHTML pomocí např. HTML Tidy 2.Na výstup aplikovat XSLT transformaci 3.Případně konvertovat do HTML Zlikvidovat „MS-like zmatek“ Zlikvidovat nepovolené tagy typu font apod. Vnořené CSS styly apod. – dle požadavků prezentace

23 39SDO 23 Office balíky a jiné zdroje dat Většina informací původně vzniká mimo CMS –v balících typu MS Office Nutnost konverze –Copy – Paste – Filter –Import automatický –Import manuální (HTTP, WebDAV aj.) Problematika redukce formátování a grafických prvků –Lze řešit pluginy do Office balíčků (vyžadují instalaci na klientské stanici)

24 39SDO 24 Problém č. 2: Odkazy Odkazy musí být uloženy v interní podobě –Včetně uvnitř článků vkládaných editorem obsahu! Proč? –Referenční integrita (kontrola) –Možnost změny domény –Přesuny mezi sekcemi, změny URL adresy –Běh na více doménách Zpracovávané odkazy –Interní (mezi stránkami v témže CMS) –Externí (na cizí servery)

25 39SDO 25 Překlad odkazů – příklad Uložená podoba odkazu: Ceník najdete zde Publikováno na http://mojefirma.cz/shop/ipad.txt Ceník najdete zde Publikováno na http://shop.mojefirma.cz/ipad.txt Ceník najdete zde

26 39SDO 26 Překládané odkazy – větší flexibilita Příklad: Úkol: zjistěte, jak se projevuje kampaň Bannery1 a 2 na konverzi eshopu www.mojefirma.cz www.mujshop.com Google … Banery1 Banery2 Nákup - konverze

27 39SDO 27 Řešení – google analytics Google analytics umožňují předávání uživatele pomocí _link() metody mezi doménami. Stačí jen obohatit všechny odkazy vedoucí mezi doménami o onlick: Kupujte!! Díky překládaným odkazům jde řešit automaticky…

28 39SDO 28 Problém č. 3: Obrázky „Axiom“: uživatel není schopen ani změnit velikost obrázku Důsledek: musíme to za něj udělat sami

29 39SDO 29 Obrázky – požadavky WCM by měl poskytnout nástroje pro: –Definici používaných velikostí obrázků –Vynucení jejich používání Definovaná konverze vloženého obrázku např na: –Thumbnail –Náhled článku –Normální velikost –Mobilní verze Vzájemné propojení variant pomocí zastřešujícího objektu („sponky“) nebo jmenné konvence –Příklad: Uživatel do článku vloží „kocicka.jpg“, systém do přehledu článků vloží „kocicka_thumbnail.jpg”

30 39SDO 30 Obrázky = odkazy I obrázky jsou do stránky vkládány jako odkazy => Platí pro ně podobná pravidla –Interní uložení odkazu na obrázek v těle článku –Příklady: { } (rozměry se dopočítají => celý tag je generován)

31 39SDO 31 Zpracování obsahu z WYSIWYG editace Get HTML Visual editing Save HTML Clean HTML Links postrocessing Image postprocessing Ok? NO YES

32 39SDO Správa dat ve WCMS 32

33 39SDO 33 Definice: asset Asset je základní jednotka informace v CMS –Analogie: objekt, databázový záznam („řádek tabulky“) –Původní význam: položka investičního portfolia –Možné (nepřesné) překlady: položka, příspěvek, článek, soubor, … Assetem tedy je např: –Článek –Obrázek –Šablona –Odkaz Systém se k assetu chová jako k atomické jednotce: –Z pohledu přístupových práv –Z pohledu editace a publikace –Z pohledu verzování a historie

34 39SDO 34 Struktura a obsah assetu Attributy dle typu – příklady –Číselné –Datum a čas –Různé druhy textu jedna řádka text area bez formátování wiki text HTML fragment –Reference na jiný asset Odvozené od hypertextových odkazů a obrázků Reference datové integrity Dědičnost v objektovém slova smyslu Přístupová práva Verze – časová, jazyková, formátová, obsahová

35 39SDO 35 Datová reprezentace pomocí assetů

36 39SDO 36 Kontrola přístupu - ACL Access Control List – přiřazováno k assetům Povolení akce na základě role Zpravidla se práva dědí v hierarchické struktuře Základní akce: –Editorské role: vytvoření dokumentu, zápis do sekce, schválení k publikaci –Uživatelské role: přístup k sekci, stažení dokumentu, ….

37 39SDO 37 Verzování obsahu Časové verze – starší kopie obsahu daného assetu Jazykové verze Publikační – jiná verze pro HTML, WAP, SMS, mobily Pracovní – možnost vytvořit rozpracovanou větev obsahu –Na úrovni celé prezentace, včetně odkazů apod.

38 39SDO 38 Kontrola referencí Zajištění konzistence –Hypertextových odkazů –Obrázků –Vložených souborů typu CSS, apod. Dobrý CMS by neměl umožnit vznik prázdného odkazu Schopnost detekce vadných odkazů –Řeší se např. symbolickými referencemi typu

39 39SDO 39 Publikace obsahu

40 39SDO 40 Struktura WCMS x zamýšlená „navigace“ Běžná Klasická hierarchická menu různého typu Bread crumbs (Home > Products > …) Dynamická Fulltext Tagclouds a další top-based navigační prvky User tags Fasetová navigace Kontextová …

41 39SDO POŽADAVKY Z POHLEDU INTERNETU 41

42 39SDO Hlavní požadavky na webovou prezentaci Výkon Stabilita … ale hlavně výkon … a stabilita 42

43 39SDO Proč výkon? 43 < 1sec se něco děje < 10sec je stránka komplet

44 39SDO Výkon – příčiny problémů Neefektivní program nebo šablona Souběh příliš mnoha požadavků 44

45 39SDO Výkon – interní mechanismy CMS Dobrý návrh CMS, možnost ladění Aplikační cachování generovaného obsahu –Automatické (Open CMS flex cache) –Vynucené vývojářem (příkaz {cache} {/cache}) Hardwarové cachování (proxy) –Specializované servery jen pro renderování –Př: Fatwire Content Server –Loadbalancing se „sticky session“ (dle IP, dle session) Externalizace „statického obsahu“ mimo CMS 45

46 39SDO 46 Ne vše musí být v CMS!

47 39SDO Výkon – další ladění Zlaté pravidlo: Výkon CMS ~ Výkon DB –Indexy, parametry DB, konektivita Infrastruktura –Omezení počtu konkurentních uživatelů (Cisco, HA Proxy) –Vysoce výkonné web servery pro statický obsah (BOA Webserver) Masivní škálování distribuce –Clouds, CDN –servery mohou být pomalé, ale je jich mnoho –Geografická distribuce Profilování aplikace – zjištění „žroutů výkonu“ Myšlení – analyzujte, odhadujte, předvídejte 47

48 39SDO 48 Výkon – požadavky Maximální akceptovatelná doba odezvy je cca. 200ms V případě smažících WCM systémů je téměř nezbytné: –Mít možnost řídit cachování obsahu –Mít možnost části prezentace vyčlenit jako statické Javascripty, CSS, grafika pro šablony Větší videa a soubory Vybrané landing pages Možnost „horizontálního škálování“ –Rozložení zátěže mezi více serverů

49 39SDO Příklad: špičky, trend Zajímají nás nejen průměry, ale špičky zátěže 49

50 39SDO Příklad: Horizontální škálování a LB 50

51 39SDO Hledejte trendy a pravidla 51

52 39SDO Příklad – závody F1 52

53 39SDO 53 Moderní požadavek: „web 2.0“ Požadavek 1: –Dokázat obsah publikovat jiným službám (RSS, ATOM) Požadavek 2: –Dokázat integrovat obsah jiných služeb –Javascriptová API pro nejčastější služby Mapy Video Kanály Analytics –Data jako obsah v CMS, nikoliv jen v šablonách –Problematika přístupových práv ke službám

54 39SDO 54 Web firmy Rákosník a syn: 1.0 x 2.0

55 39SDO 55 Obsah vlastní nebo na veřejných službách Vlastní s možností publikace na externí služby –Obsah se tedy duplikuje. CMS nově musí: –Spravovat přístupová práva do externích systémů –Implementovat API pro přidávání dat –Zajišťovat konzistenci těchto dat Nebo: externí služby jako primární zdroje dat –Větší přidaná hodnota (flickr, google calendar) –Záruky za spolehlivost a ochranu dat

56 39SDO 56 Další požadavek: SEO Podpora automaticky generovaných metatagů –Description, keywords Podpora sémantického strukturování dokumentů Cool URL –url je lidsky čitelné a obsahuje slova –http://www.reddot.com/products_web_content_mgmt.htm Podpora generování sitemap pro Google apod.

57 39SDO 57 WCMS – analytické nástroje Web based –Statistiky jsou generovány na základě návštěvnosti webu bez ohledu na CMS Na bázi logů web serveru Na bázi trackovacích kódů –Řeší vztah mezi „uživatelem“ a „URL“ Asset based –Generovány renderovacím mechanismem CMS –Obsahují informace o četnosti zobrazení konkrétního assetu … detailněji v některé z příštích přednášek!

58 39SDO Důsledky nových požadavků pro WCMS Typický článek přibírá metadata: Obsahová –Pro web –Pro twitter, facebook Řídící prezentaci –Kategorie, umístění v navigaci Pro získání obsahu odjinud –Youtube ID –Parametry mapy Pro vyhledávače –SEO url, keywords, … Pro reporting –Segment, kategorie 58

59 39SDO PRO DNEŠEK VŠE… 59


Stáhnout ppt "ET NETERA Správa digitálního obsahu v organizacích (A7B39SDO) Jiří Štěpán & Martin Kačer, 2009-2012 Přednáška č. 2 Web Content Management."

Podobné prezentace


Reklamy Google