Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KALCIOFOSFÁTOVÝ METABOLISMUS prof.Vlček. Vápník Děje závislé na ionizovaném Ca: Funkce buněčné membrány Funkce buněčné membrány Mechanismy - kontrakční,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KALCIOFOSFÁTOVÝ METABOLISMUS prof.Vlček. Vápník Děje závislé na ionizovaném Ca: Funkce buněčné membrány Funkce buněčné membrány Mechanismy - kontrakční,"— Transkript prezentace:

1 KALCIOFOSFÁTOVÝ METABOLISMUS prof.Vlček

2 Vápník Děje závislé na ionizovaném Ca: Funkce buněčné membrány Funkce buněčné membrány Mechanismy - kontrakční, sekreční, mineralizační Mechanismy - kontrakční, sekreční, mineralizační Mitotické pochody Mitotické pochody Převod nervového vzruchu Převod nervového vzruchu Aktivace či inhibice četných enzymatických systémů Aktivace či inhibice četných enzymatických systémů Koncentrační mechanismy v ledvině Koncentrační mechanismy v ledvině Hemokoagulační děje Hemokoagulační děje Imunitní děje Imunitní děje Stárnutí a smrt buňky Stárnutí a smrt buňky

3 Vápník Funkce 2. posla - aktivace proteinkinasy-fosforylace bílkovin Funkce 2. posla - aktivace proteinkinasy-fosforylace bílkovin Obsah Ca v těle 1000 g Obsah Ca v těle 1000 g 99% tvrdé tkáně (kost, zub) 99% tvrdé tkáně (kost, zub) 1% (cca 10 g) buňky 1% (cca 10 g) buňky zbytek cca 1 g v extracelulární tekutině zbytek cca 1 g v extracelulární tekutině Diurnální variace kalcemie (3%) Diurnální variace kalcemie (3%) Buněčné Ca 2+ cytoplasma a buněčné organely Buněčné Ca 2+ cytoplasma a buněčné organely koncentrace nižší než plazmatická hladina koncentrace nižší než plazmatická hladina

4 Vápník Koncentrace plazmatického Ca: Koncentrace plazmatického Ca: 2,2 - 2,7 mmol/l - norm. hladina 2,2 - 2,7 mmol/l - norm. hladina 4,0 - 5,0 mmol/l - horní mez slučitelná se životem 4,0 - 5,0 mmol/l - horní mez slučitelná se životem pod 1,0 mmol/l - dolní mez slučitelná se životem pod 1,0 mmol/l - dolní mez slučitelná se životem

5 Vápník Pouze Ca 2+ je biologicky aktivní ovlivnitelné hormony Pouze Ca 2+ je biologicky aktivní ovlivnitelné hormony vliv pH: alkalosa - vliv pH: alkalosa - acidosa + acidosa + Exkrece Ca močí - 3 - 7 mmol/l za 24 Exkrece Ca močí - 3 - 7 mmol/l za 24 99% zpětná resorpce v proxim. tubulu 99% zpětná resorpce v proxim. tubulu

6 Fosfor Obsah P v těle - 1000 g - 85% kost Obsah P v těle - 1000 g - 85% kost Anorganický P v séru ve směsi aniontů Anorganický P v séru ve směsi aniontů Organický P - metabolické děje - fosforylace proteinů (makroergní vazby) Organický P - metabolické děje - fosforylace proteinů (makroergní vazby) Koncentrace anorg. P v plazmě - kolem 1,0 mmol/l (0,65 - 1,62 mmol/l) Koncentrace anorg. P v plazmě - kolem 1,0 mmol/l (0,65 - 1,62 mmol/l) Diurnální variabilita vysoká - až 50% Diurnální variabilita vysoká - až 50% (jídlo, pohyb) (jídlo, pohyb) Exkrece P močí - 20 - 60 mmol/l za 24 h., Exkrece P močí - 20 - 60 mmol/l za 24 h., 85 - 90% zpětná resorpce v prox. tubulu 85 - 90% zpětná resorpce v prox. tubulu

7 HOMEOSTÁZA Ca-P METABOLISMU Přesuny Ca a P mezi jednotlivými oddíly ECT a ICT Přesuny Ca a P mezi jednotlivými oddíly ECT a ICT Hormonální regulace: Hormonální regulace: - Parathormon ( PTH) - Parathormon ( PTH) - Kalcitonin (iCT) - Kalcitonin (iCT) - Vitamin D (kalcitriol) - Vitamin D (kalcitriol) Další hormony: Další hormony: Estrogeny, androgeny Tyreoidální hormony Glukokortikoidy Růstový hormon

8 Sekrece PTH Sekrece: příštítná tělíska (hlavní bb.) Sekrece: příštítná tělíska (hlavní bb.) Řízení biosyntézy: Řízení biosyntézy: Ca 2+ vede k útlumu sekrece - intracelul. Ca v paratyreoidální buňce přímý vstup či 2. posel přímý vstup či 2. posel 1,25(OH)2D 3 - útlum tvorby 1,25(OH)2D 3 - útlum tvorby

9 Účinky PTH Hyperkalcemizující hormon Působí na: ledviny Působí na: ledviny kost kost GIT GIT Mitotická aktivita lymfocytů, laktace, vývoj embrya - zvýšení Ca Mitotická aktivita lymfocytů, laktace, vývoj embrya - zvýšení Ca

10 PTH Normální hladina 10 - 65 pg/ml (0,7 - 5,5 pmol/l) Normální hladina 10 - 65 pg/ml (0,7 - 5,5 pmol/l) PTHrP (parathormon related peptid)- peptid podobný PTH PTHrP (parathormon related peptid)- peptid podobný PTH 141 aminokyselin, sekvence prvých 15 identická s PTH 141 aminokyselin, sekvence prvých 15 identická s PTH Fyziolog. sekrece - plod pro přenos Ca2+ z matky do plodu Fyziolog. sekrece - plod pro přenos Ca2+ z matky do plodu Patolog. sekrece - nádory - paraneoplastická hyperkalcemie Patolog. sekrece - nádory - paraneoplastická hyperkalcemie

11 KALCITONIN (iCT) proteohormon - 32 aminokyselin - mol. hm. 3 500 proteohormon - 32 aminokyselin - mol. hm. 3 500 syntéza a sekrece probíhá v parafolikulárních buňkách tyreoidey (C buňky), syntéza a sekrece probíhá v parafolikulárních buňkách tyreoidey (C buňky), lokalizace: horní a střední partie obou laloků lokalizace: horní a střední partie obou laloků Hypokalcemizující hormon - antagonista PTH, vede k hypofosfatémii, zvýšení exkrece všech iontů ledvinou Hypokalcemizující hormon - antagonista PTH, vede k hypofosfatémii, zvýšení exkrece všech iontů ledvinou jde o nejstarší hormon (ultimobranchiální tělíska) jde o nejstarší hormon (ultimobranchiální tělíska)

12 Účinky iCT Kost - receptor na osteoklastech Kost - receptor na osteoklastech (snížení osteoklastické aktivity) (snížení osteoklastické aktivity) Ledvina - snížení tubulární reabsorpce iontů Ledvina - snížení tubulární reabsorpce iontů GIT - snížení resorpce kalcia GIT - snížení resorpce kalcia CNS - vliv analgetický, vazodilatační, anorektický CNS - vliv analgetický, vazodilatační, anorektický

13 VITAMIN D 2 Chemické formy - ergokalciferol (D 2 ), cholekalciferol (D) 2 Chemické formy - ergokalciferol (D 2 ), cholekalciferol (D) Potrava – provitamin D Potrava – provitamin D Sluneční svit – vitamin D Sluneční svit – vitamin D Játra - kalcidiol Játra - kalcidiol Ledviny – kalcitriol 10 3 Ledviny – kalcitriol 10 3

14 PRIMÁRNÍ HYPERPARATYREÓZA nadměrná sekrece PTH Příčiny: Příčiny: Adenom příštítného tělíska (tělísek)- cca 70 - 75 % Adenom příštítného tělíska (tělísek)- cca 70 - 75 % Primární hyperplasie všech příšt. tělísek - cca 10 - 12% Primární hyperplasie všech příšt. tělísek - cca 10 - 12% Součást mnohočetné endokrinní adenomatózy (neoplazie) Součást mnohočetné endokrinní adenomatózy (neoplazie) Karcinom příštítného tělíska - cca 0,5 - 2 % Karcinom příštítného tělíska - cca 0,5 - 2 %

15 Důsledky Postižení ledvin - až u 60-75 % nemocných Postižení ledvin - až u 60-75 % nemocných Renální postižení není závislé na délce či tíži nemoci Renální postižení není závislé na délce či tíži nemoci Nefrolitiáza - kalciumoxaláty a kalciumfosfáty, často recidivující, obstrukce - infekce ledviny - pokles funkcí- insuficience Nefrolitiáza - kalciumoxaláty a kalciumfosfáty, často recidivující, obstrukce - infekce ledviny - pokles funkcí- insuficience Nefrokalcinóza - u asi 7%, postižení tubulů i bazální membrány - pokles glomerulární filtrace i tubul. funkcí - rozvoj renální insuficinece Nefrokalcinóza - u asi 7%, postižení tubulů i bazální membrány - pokles glomerulární filtrace i tubul. funkcí - rozvoj renální insuficinece Biochemie: fosfatémie stoupá někdy až k hyperfosfatemii Biochemie: fosfatémie stoupá někdy až k hyperfosfatemii Funkce: časté poškození koncentrační schopnosti ledvin, později renální insuficience Funkce: časté poškození koncentrační schopnosti ledvin, později renální insuficience

16 Lokalizační diagnostika adenomů sonografie sonografie angiografie angiografie počítačová tomografie počítačová tomografie magnetická rezonance magnetická rezonance scintigrafie scintigrafie

17 Terapie chirurgická Terapie chirurgická Exstirpace adenomu Možno využít i scintilační sondy při tzv. radiačně navigované chirurgii Možno využít i scintilační sondy při tzv. radiačně navigované chirurgii

18 Hypokalcémie Pokles Ca2+ - zvýšení nervosvalové dráždivost - parestezie - tetanie Pokles Ca2+ - zvýšení nervosvalové dráždivost - parestezie - tetanie (periorální svaly a svaly končetin, dále hladká svalovina s rozvojem např. laryngo a brochospasmů. (periorální svaly a svaly končetin, dále hladká svalovina s rozvojem např. laryngo a brochospasmů. Anxiosita - hyperventilace s rozvojem alkalozy Anxiosita - hyperventilace s rozvojem alkalozy EKG - prodloužení QT intervalu EKG - prodloužení QT intervalu

19 Etiologie hypokalcémie stavy po strumektomii stavy po strumektomii malnutricie malnutricie renální insuficience renální insuficience hypovitaminóza D hypovitaminóza D akutní pankreatitida akutní pankreatitida etylismus etylismus

20 Klinika suchá kůže, lomivé nehty a vlasy, někdy alopecia areata suchá kůže, lomivé nehty a vlasy, někdy alopecia areata katarakta až zonální opacita čočky, katarakta až zonální opacita čočky, hypoplastické zuby hypoplastické zuby tetanie tetanie Latentní tetanie: Chvostkův příznak Chvostkův příznak Trousseaův příznak- Trousseaův příznak-

21 Laboratoř hypokalcémie hypokalcémie hyperfosfatémie hyperfosfatémie nízká hladina PTH nízká hladina PTH Dif. dg.: nedostatek vitaminu D, hypomagnezémie, sekundární hyperparatyreóza Dif. dg.: nedostatek vitaminu D, hypomagnezémie, sekundární hyperparatyreóza při chronické renální insuficienci, malabsorbční syndrom, malignity, při chronické renální insuficienci, malabsorbční syndrom, malignity, abusus antacid abusus antacid

22 Terapie Akutní tetanie - Calcium gluconicum ev. chloratum i.v. Akutní tetanie - Calcium gluconicum ev. chloratum i.v. Mimo tetanie - Ca eff., Mimo tetanie - Ca eff., Vitamin D2 Vitamin D2 Analoga vit.D Analoga vit.D Metabolity vit. D. Metabolity vit. D.

23 OSTEOPORÓZA Definice: pokles kostní hmoty na jednotku objemu normálně mineralizované kosti spojený s úbytkem minerální i organické komponenty. Definice: pokles kostní hmoty na jednotku objemu normálně mineralizované kosti spojený s úbytkem minerální i organické komponenty. Civilizační choroba Civilizační chorobaDělení: Primární osteoporóza - idiopatická, postmenopauzální a involuční (stařecká) Primární osteoporóza - idiopatická, postmenopauzální a involuční (stařecká) Sekundární osteoporóza - postižení skeletu doprovází základní jiné onemocnění Sekundární osteoporóza - postižení skeletu doprovází základní jiné onemocnění

24 Primární osteoporóza Postmenopauzální osteoporóza (1. typ) ženy po menopauze, nad 55 let, postižena především kost trabekulární Postmenopauzální osteoporóza (1. typ) ženy po menopauze, nad 55 let, postižena především kost trabekulární pokles estrogenů pokles estrogenů Komplikace - fraktury kostí s převahou trabekulární složky Komplikace - fraktury kostí s převahou trabekulární složky

25 Primární osteoporóza Involuční, stařecká osteoporóza (2. typ) Involuční, stařecká osteoporóza (2. typ) nad 70 let, větší prevalence žen -menší než u 1. typu nad 70 let, větší prevalence žen -menší než u 1. typu Postižení jak trabekulární, tak i kortikální kosti Postižení jak trabekulární, tak i kortikální kosti Etiologie - snížení tvorby kalcitriolu se snížením střevní absorpce Ca Etiologie - snížení tvorby kalcitriolu se snížením střevní absorpce Ca Komplikace - fraktura krčku kosti stehenní a dlouhých kostí Komplikace - fraktura krčku kosti stehenní a dlouhých kostí častý smíšený typ častý smíšený typ

26 Sekundární osteoporóza, příčiny Endokrinní: Cushingův sy. Cushingův sy. hypogonadismy hypogonadismy tyreotoxikóza tyreotoxikóza DM I. typu DM I. typu hyperprolaktinemie hyperprolaktinemie hyperparatyreóza hyperparatyreóza

27 Sekundární osteoporóza, příčiny GIT: laktázová nedostatečnost, GIT: laktázová nedostatečnost, žaludeční hypacidita, anacidita, žaludeční hypacidita, anacidita, malnutriční sy. malnutriční sy. hepatopatie hepatopatie Renální: chron. renální indificience Renální: chron. renální indificience Revmatické: chron. zánětlivé choroby, algodystrofický syndrom, Revmatické: chron. zánětlivé choroby, algodystrofický syndrom, imobilizující degenerat. kloubní a svalová onemocnění imobilizující degenerat. kloubní a svalová onemocnění Nervové: imobilizující choroby Nervové: imobilizující choroby Nádory: mnohočetný myelom Nádory: mnohočetný myelom Strukt. vady: skolióza Strukt. vady: skolióza Jiné: idiopatická a sekundární hyperkalciurie Jiné: idiopatická a sekundární hyperkalciurie ekologické vlivy ekologické vlivy

28 Sekundární osteoporóza, rizikové léky Kortikoidy Kortikoidy Tyreoidální hormony Tyreoidální hormony Antiepileptika Antiepileptika Heparin Heparin Cyklosporin A Cyklosporin A

29 Diagnostika Klinické vyš. Klinické vyš. RTG RTG fotonová a rtg osteodenzitometrie fotonová a rtg osteodenzitometrie ultrazvuková osteodenzitometrie ultrazvuková osteodenzitometrie Biochemické vyš. Biochemické vyš.

30 Klinické využití osteodenzitometrie Zhodnocení možného rizika vzniku zlomenin Zhodnocení možného rizika vzniku zlomenin WHO - osteoporóza - pokles BMD o více než 2,5 SD pod PBM WHO - osteoporóza - pokles BMD o více než 2,5 SD pod PBM T skóre: -2,5 SD T skóre: -2,5 SD Osteopenie: mezi -1 až -2,5 SD Osteopenie: mezi -1 až -2,5 SD

31 Léčba osteoporózy I. 1. Podpůrné prostředky 1. Podpůrné prostředky 2. Léčba bolesti 2. Léčba bolesti 3. Časná mobilizace pacienta 3. Časná mobilizace pacienta 4. Lokální teplo 4. Lokální teplo 5. Spasmolytická léčby 5. Spasmolytická léčby 6. Rehabilitace 6. Rehabilitace 7. Dieta-úprava hmotnosti 7. Dieta-úprava hmotnosti 8. Fyzikální léčba 8. Fyzikální léčba 9. Plavání 9. Plavání 10. Zákaz zvedání těžkých břemen 10. Zákaz zvedání těžkých břemen 11. Zákaz náhlé a asymetrické mechanické zátěže 11. Zákaz náhlé a asymetrické mechanické zátěže

32 Léčba osteoporózy II. léky 1. Kalcium 1. Kalcium 2. Vitamin D 2. Vitamin D 3. Kalcitonin ( v indikovaných případech) 3. Kalcitonin ( v indikovaných případech) 4. Bisfosfonáty 4. Bisfosfonáty


Stáhnout ppt "KALCIOFOSFÁTOVÝ METABOLISMUS prof.Vlček. Vápník Děje závislé na ionizovaném Ca: Funkce buněčné membrány Funkce buněčné membrány Mechanismy - kontrakční,"

Podobné prezentace


Reklamy Google