Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva, fejeton, komentář,recenze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva, fejeton, komentář,recenze"— Transkript prezentace:

1

2 Zpráva, fejeton, komentář,recenze
Co najdeme v novinách 2 Zpráva, fejeton, komentář,recenze

3 Recenze Z latiny re-censeo – znovu posoudit: kritický posudek uměleckého nebo vědeckého díla Různý rozsah, různá náplň Zajímavost – literární kritika existuje od starověku Moderní literární kritika – od 18. století Zajímavé je, že kritikou literárních děl se hodně zabývali i skvělí spisovatelé: Heinrich Heine, F. X. Šalda, T. S. Elliot

4 zpráva Vlastnosti Aktuálnost Věcnost Objektivita Přesnost Úplnost
Spolehlivost Citová neutralita Základní otázky KDO/CO KDY,KDE

5 Zpráva - úkoly Pokuste se napsat (fiktivní) zprávu, která je nazvaná
Ohrnuli nad ním nos Jedna skupina napíše práci pro seriózní tisk, druhá do bulvárního plátku Pokuste se vymyslet jiný název pro vzniklou zprávu

6 Fejeton Z fr. slova feuilleton, feuille – list
Česky poznámka pod čarou, podčárník Vtipně zpracovává zdánlivě nezajímavá témata z našeho všedního života Subjektivní pojetí Lehká forma, slovní i situační humor Ironie, lehká satira, nadsázka Nové pohledy na svět

7 Historie fejetonu Název lístek proto, že původně se tak označoval volně vložený list do hlavních novin Označení od poloviny 18. století Nejznámější příloha v novinách Vossische Zeitung – Nejnovější z říše vtipu Ve Francii od roku 1800 v pařížském deníku Journal des débats (Deník debat) – zde pod čarou divadelní referáty J. Geoffroye Také román-fejeton, tedy román na pokračování Známí čeští fejetonisté: Jan Neruda, Karel Poláček, Karel Čapek, Ludvík Vaculík, Rudolf Křesťan, Karel Kyncl

8 Rudolf Křesťan – novinář, autor fejetonů
Vydal knihy fejetonů Myš v 11. patře Slepičí krok Působil v redakci časopisu Mladý svět Mladý svět – týdeník, vycházel od roku 1958 Ve své době jeden z nejčtenějších časopisů Snaží se přiblížit mládeži, objevují se reportáže ze života mladých lidí, z cest, politické zprávy – vše samozřejmě v duchu dané doby Redaktoři: Petr Hora, Josef Velek, Radek John Zde vznikla čtenářská anketa Zlatý slavík (dnes Český slavík) Hlasujete také v této anketě? Uspořádejte podobnou anketu ve škole, výsledky zveřejněte ve školním časopise

9 Ukázka z cestopisného fejetonu
Vzorem pro dnešní fejetonisty je určitě Karel Čapek Ukázka z cestopisného fejetonu HYDE PARK A když mně bylo nejsmutněji v zemi anglické – bylať anglická neděle zamořená nevýslovnou nudou –, pustil jsem se po Oxford Street; chtěl jsem jít prostě na východ, abych byl blíže vlasti, ale spletl jsem si směr a putoval jsem přímo k západu, pročež jsem se ocitl u Hyde Parku[…] To je takové velké prostranství, a kdo chce, může si přinésti židli nebo řečniště nebo vůbec nic a může začít povídat. Za chvíli ho poslouchá pět nebo dvacet nebo tři sta lidí, odpovídají mu, odporují, kývají hlavami a někdy zpívají s řečníkem pobožné nebo světské hymny. Někdy oponent získá lid na svou stranu a chopí se slova sám; někdy se zástup dělí pouhým štěpením nebo pučením jako nejnižší organismy a buněčné kolonie. Některé hloučky mají pevnou a vytrvalou konzistenci, jiné se neustále drobí a přelévají, rostou, bobtnají, množí se nebo se rozptylují[…] Přidal jsem se ze skromnosti k malému a tichému hloučku; mluvil tam hrbatý mladík s krásnýma očima […], po delší době jsem pochopil, že jeho tématem je jenom školství, i přešel jsem k velkému zástupu, kde na kazatelničce poskakoval starý pán v cylindru.

10 Úkoly: Přečtěte si celý fejeton Hyde Park – jaká je pointa? Zhodnoťte a rozeberte jazykové prostředky tohoto fejetonu Napište cestopisný fejeton o svých cestovatelských zážitcích Náměty na jiné fejetony: Cesta do školy Tahák Domácí mazlíček Jazyková bariéra

11 Hyde Park – televizní pořad
Od každý všední den vysílá ČT 24 interaktivní pořad o současném dění u nás i ve světě Hosty jsou velmi zajímavé osobnosti z nejrůznějších oborů a oblastí činnosti Diváci s hosty komunikují přes - chat - Facebook - Twitter - sms - telefon - skype Prvními moderátory – Daniel Takáč, Lukáš Dolanský

12 Fejetonisté Věděli jste, že tito známí evropští literáti také psali fejetony? Victor Hugo, Heinrich Heine, Théophile Gautier Úkol: Najděte fejetony od uvedených autorů, od současných autorů, přečtěte si je a porovnejte: a) témata b) styl autorů Jak se náměty i styl psaní mění v čase?

13 komentář Z latinského commentarius
Krátký útvar, vyjadřuje názor příslušného autora nebo daných novin k aktuální situaci Uvádí do souvislosti s jinými událostmi Nutná znalost situace, přesnost SLOUPEK Vznik na počátku 20. století Vtipný námět, ironie Na rozdíl od fejetonu je stručný Reakce na nějaké aktuální téma

14 Zdroje www.wikipedie.cz
Anglické listy Český jazyk, kol. autrů. SPN, Praha 2009 Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová, Český jazyk a literatura, písemná práce. Praha 2012


Stáhnout ppt "Zpráva, fejeton, komentář,recenze"

Podobné prezentace


Reklamy Google