Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologie na podporu Competitive Intelligence Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Katedra informačních technologií FIS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologie na podporu Competitive Intelligence Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Katedra informačních technologií FIS"— Transkript prezentace:

1 Technologie na podporu Competitive Intelligence Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Katedra informačních technologií FIS zdenek.molnar@vse.cz

2 Technologická podpora fáze „řízení“ Fáze řízení se příliš neliší v MSP a velkých korporací snad jedině tím, že iniciátorem, může kterýkoliv pracovník firmy, při jehož práci vznikl nějaký „zpravodajský problém Ve fázi řízení se především formulují Key Information Questions a Key Information Topics. Pro tuto činnost nám prozatím žádný software nepomůže a je jenom na zadavatelích, jaká témata je zajímají, jaké otázky si v té souvislosti kladou a řešení kterých problémů hodlají podpořit pomocí CI. Další činností ve fázi řízení je proces samotného plánování činností v rámci zpravodajského cyklu, CI který chápeme jako projekt se všemi jeho náležitostmi. Zde již mohou ke slovu přijít nejrůznější nástroje, od obyčejného elektronického kalendáře (např. MS Office Outlook, Google Calendar) až po sofistikovanější řešení typu MS Project nebo MindView. 2

3 Webové vyhledávače a metavyhledávače V současné době existují stovky vyhledávačů, jak všeobecných, tak specializovaných podle tématu nebo zdroje informací. Kompletní seznam vyhledávačů je k dispozici na http://www.thesearchenginelist.com/. http://www.thesearchenginelist.com/ Komplexnější službu nabízejí metavyhledávače, které přesměrují zadaný dotaz na standardní vyhledávače a případně provádějí analýzu získaných odkazů, zařazují je do automaticky vygenerovaných kategorií, což práci s výsledky zpřehledňuje, a zároveň umožňuje zpřesňovat výsledek vyhledávání. Pro české podmínky je nejvhodnější http://www.globalsearch.cz/ nebo http://alenka.cz/ a celosvětově jich existuje několik desítek. Za zmínku stojí metavyhledávač Copernic agent http://www.copernic.com/en/products/agent/index.html,který má dobře zpracovanou kategorizaci vyhledávání.http://www.globalsearch.cz/http://alenka.cz/ http://www.copernic.com/en/products/agent/index.html 3

4 Monitoring webových stránek Monitoringem stránek sledujeme buď změny na zvolených webových stránkách obchodních partnerů či konkurence, nebo sledujeme výskyt určitého nastaveného výrazu. K dnes již běžným nástrojům pro tyto účely slouží RSS čtečky nebo Google Alerts. Nebo můžeme použít sofistikovanější služby, jako jsou http://www.compete.com, http://www.compete.com http://www.alexa.com, http://www.alexa.com https://www.changedetection.com/ http://solverlabs.com/portfolio/desktop-applications/web-monitor

5 Technologická podpora fáze „analýza“ Analýza dat získaných z různých informačních zdrojů je činností především lidskou a vyžaduje skutečně znalostního pracovníka. Spočívá v nalezení odpovědi na otázky, které jsme si kladli při zadávání úkolu CI (tzv. Key Infomation Questions/Topics). Na podporu lidského uvažování se v CI používá řada technik a modelů, zejména: Text Mining Analýza vztahů (kontextu) PESTLE analýza SWOT analýza PORTER Analýza scénářů Důležité je se nespolehnout jen na analýzu podle jedné metody či jednou technikou, ale výsledky získané z aplikace různých metod a technik vzájemně konfrontovat a syntetizovat do konečného doporučení. 5

6 Occamova břitva Při hledání odpovědi mnohdy zapomínáme na to, že většina odpovědí bývá velice jednoduchá. „Sherlock Holmes a jeho věrný přítel doktor Watson se vydají stanovat do přírody. Rozloží stan, povečeří a pak ulehnou do stanu. Po čase se probudí a Sherlock Holmes se táže svého přítele: ‚Milý Watsone, co se vám vybaví při pohledu na tu krásnou hvězdnou oblohu nad námi?‘ ‚Z vědeckého pohledu hlavně nekonečný vesmír, zahrnující všechna místa, která nás mohla kauzálně ovlivnit, kde vzdálenost k hranici pozorovatelného vesmíru se odhaduje na 78 miliard světelných let. Vím, že vesmír vznikl zhruba před 13,7 miliardami let a že není možné dohlédnout dále než právě do vzdálenosti 13,7 miliard světelných let, jelikož k nám světlo nestačilo doputovat, že námi pozorovatelná hmota tvoří 4 %, která jsou rozdělena asi na 1 % svítících objektů hvězd, pulsarů a supernov a na 3 % dalších menších nesvítících objektů jako hvězdný prach a plyn, nesvítící hvězdy, planety a planetky. Z pocitového pohledu pak romantickou kopuli, která je múzou básníků a snílků a krásnou scenérií všech zamilovaných srdcí…‘ Vidíte, Watsone, a mě napadlo, že nám někdo ukradl stan…!!!‘ “ Occamova břitva říká, že „Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované“ 6

7 MUVS CI7 Od informací k „intelligenci“ - N emocnice Výsledek dlouhodobé statistiky: nemocnice A má úmrtnost 3% a nemocnice B má úmrtnost 5%. Závěr: nemocnice A má lepší výsledky Výsledek dodatečného kvalitativního šetření: v nemocnici A provádějí resp. léčí jen jednodušší případy a ty složitější posílají do nemocnice B. nemocnice B má více kvalifikované lékaře Závěr: nemocnice B je kvalitnější

8 MUVS CI8 Od informací k „intelligenci“ - T rend V roce 2008 měla společnost tržby 300 mil. Kč a v roce 2009 tržby klesly na 100 mil. Kč Závěr: společnosti se daří špatně Dodatečné šetření: společnost outsorcovala některé procesy a diverzifikovala část společnosti, přijala více kvalifikovaných pracovníků, orientovala se na produkty s vyšší marží, má více efektivní marketing, takže zisk vzrostl o 50%. Možné závěry:  Společnost si buduje výhodnější prodejní posici  Společnost mění svůj core business a opouští dosavadní business  Společnost se zaměřuje na nejziskovější segmenty  Společnost se „tlačí“ do silnější pozice na trhu  Společnost kupuje nový business a současně si chce udržet zvládnutelnou velikost

9 MUVS CI9 „Dobrá“ versus „špatná“ zpráva Navzdory chmurné ekonomice v roce 2008 Úřad pro sčítání lidu v roce 2009 ohlásil, že příjem domácností v roce 2007 vzrostl o 1% (po úpravě inflací). Závěr: ekonomika musí na tom být lépe, než jak je vnímána Dodatečné šetření:  Pokud segmentujeme domácnosti podle věku, zjistíme, že výrazně vzrost věkový segment 55 – 64  Počet pracujících žen oproti počtu pracujících mužů v tomto segmentu vzrost 2.5 krát.  Jak počet pracujících v těchto domácnostech, tak i jejich příjem vzrostl. Oni ale jsou na vrcholu svých výdělků a odkládají odchod do důchodu. Co vypadá jako dobrá zpráva (růst příjmu domácností) je zavádějící Všechny skupin domácností, s výjimkou těch nad 55 let, jsou ztrátové a na ústupu

10 MUVS CI10 Možné problémy při odvozování závěrů Při odvozování závěrů vždy dochází ke zjednodušení pohledu na systém, čili zkoumáme jen jeho obraz, který je neúplným popisem původního systému. Při tom se můžeme dopustit celé řady zkreslení při zkoumání závislostí prvků systému. Jsou to zejména: nepravá korelace, která vzniká tehdy, když třetí nepozorovaná nebo nezkoumaná veličina ovlivňuje nějak obě veličiny, jejichž závislost zkoumáme. vývojová sekvence je takové zkreslení, které vzniká tím, že nezávislá veličina, která ovlivňuje závislou zkoumanou veličinu, je sama ovlivňována třetí nepozorovanou nebo nezkoumanou veličinou. Podle zásady, „že všechno souvisí se vším“ (regresus ad infinitum) je tato situace obecně nevyhnutelná a je třeba si na ní dát zvlášť pozor. chybějící střední člen je taková situace, kdy mezi závislou a nezávislou veličinou je ještě jedna veličina, přes kterou se děje závislost a kterou jsme nezahrnuli do analýzy. Je to otázka detailnosti pohledu (velikosti lupy) na systém, protože taková situace zase obecně vždy existuje dvojí příčina je situace, kdy závislá veličina má dvě příčiny, ale my zkoumáme vliv jen jedné. Opět zde můžeme konstatovat, že ve světě sociotechnických systémů prakticky nic nemá jen jednu příčinu.

11 MUVS CI11 Další možné problémy s daty Anomálie je situace, kdy data z nějakých důvodů výrazně neodpovídají naším předpokladům. Pak se musíme především ujistit, že se nejedná o chybu. Pokud to není chyba, pak to může znamenat, že naše předpoklady nebyly správné a je třeba být ve střehu, že se děje něco, o čem nemáme tušení. Desinformace je poskytování informací, které vypadají jako pravdivé a při tom jsou záměrně neúplné či nepřesné. Často má za úkol vytvořit klamný dojem, odvést pozornost od nedostatků nebo problémů, nebo se skrývat podstatná fakta Je cíleně koncipovaná se záměrem, aby z ní byly udělány nesprávné závěry

12 Text Mining Vzhledem k tomu, že CI pracuje převážně s nestrukturovanými, pak užitečným nástrojem je technologie Text Miningu.. Příklad „Nejnavštěvovanějším filmem v českých kinech je v srpnu 2010 zatím s přehledem film Kajínek režiséra Petra Jákla, který už vidělo cca 300 000 diváků a producenty mohou těšit tržby něco přes 32 milionů Kč. S uctivým odstupem druhý skončil dobrodružný film Vládce větru 3D, který vidělo cca 120 000 diváků, a vydělal něco přes 11,2 mil. Kč. Pro mnohé je překvapením třetí místo, které poměrně nečekaně obsadil film Medvídek Pú: Nové příběhy. V srpnu si zatím nenechalo dobrodružství roztomilého medvídka a jeho přátel ujít 99 000 diváků, což je vzhledem k cílové věkové skupině velmi slušné číslo. Tento film si zatím připsal tržby ve výši 9,1 mil. Kč.“: Výsledek: 12 Název filmuPočet divákůTržby (mil. Kč) Kajínek300 00032,1 Vládce větru 3D120 00011,2 Medvídek Pú: Nové příběhy 99 0009,1

13 Open-source Text Miningové aplikace GATE je open-source aplikace umožňující řešení téměř všech problémů s analýzou textu., která je ke stažení na http://gate.ac.uk/download/ http://gate.ac.uk/download/ LingPipe : http://alias-i.com/lingpipe/web/download.htm Je zdarma pouze s omezenou funkcionalitou.http://alias-i.com/lingpipe/web/download.htm Open Calais je ke stažení na http://www.opencalais.com/. Nabízí tři verze: Open Calais, OpenCalais Professional a Open Calais Professional for Publishers, z nichž pouze první z variant je šířená zdarma a nese s sebou jediné omezení, maximálně 50000 transakcí na uživatele denně.http://www.opencalais.com/ RapidMiner je nejrozšířenější open-source aplikace pro dolování dat a jejich analýze. http://rapid-i.com/content/view/281/225/http://rapid-i.com/content/view/281/225/ 13

14 Vizualizace vztahů Pro pro vizualizaci vztahů bylo vytvořeno mnoho vyhledávacích, extrakčních a vizualizačních open source nástrojů, které jsou používány zejména v souvislosti s analýzou sociálních sítí, ale dají se použít i pro účely CI. VIZSTER http://sourceforge.net/projects/prefuse/files/vizster/Vizster/vizster.zip/download http://sourceforge.net/projects/prefuse/files/vizster/Vizster/vizster.zip/download NodeXL postavený na technologii NET. http://nodexl.codeplex.com/..http://nodexl.codeplex.com/ Pajek (pavouk) je určen pro analýzu a vizualizaci rozsáhlých sítí (v řádu tisíců až milionů vrcholů). http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek).http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek C-IKNOW (Cyberinfrastructure Knowledge Networks on the Web) dokáže, ukládat a analyzovat prakticky jakékoliv datové typy. http://iknow.northwestern.edu/index.html. http://iknow.northwestern.edu/index.html Gephii je open-source projekt vedený velkou mezinárodní open-source komunitou. http://gephi.org/publications/gephi-poster-sunbelt-july10.pdf.http://gephi.org/publications/gephi-poster-sunbelt-july10.pdf SocNetV – Social Network Visualizer je flexibilní, s přátelským uživatelským rozhraním určený k vizualizaci a analýze sociálních sítí. http://socnetv.sourceforge.net). http://socnetv.sourceforge.net 14

15 Ukázka jednoduchého vizualizačního výstupu 15Ostrava 2011

16 CI 201116 WinSWOT ver. 5.2. http://www.psi-press.co.uk/swot/

17 Analýza v rukou manažera (Grasseová a kol.) 17Ostrava 2011

18 Analytické modely a jejich SW podpora 18Ostrava 2011 Pro účely SWOT analýzy jsou k dispozici aplikace na bázi MindView jako např. http://www.matchware.com, http://www.matchware.com

19 Nastavení procesů pro distribuci informací v rámci MSP K tomu, aby systém CI správně fungoval i v MSP, je třeba nastavit správně procesy pro práci lidí se systémem a to především: Záznam události, která implikuje vznik hrozby nebo příležitosti, které můžeme rozdělit do dvou skupin: předem definované, které vycházejí ze zadání zpravodajského cyklu. organické, které přirozeně vyplynou z běžné práce lidí ve firmě a mohou mít dopad na fungování a konkurenční postavení firmy Záznam hrozby nebo příležitosti (HP), který může vzniknout: na základě analýz (PORTER, SWOT, apod.) HP vyplývající z obchodního modelu protože každá firma funguje na základě strategie, která je navržena tak, aby jí poskytovala určité konkurenční výhody.(např. nákladové vůdcovství, diferenciace, fokusace) Evaluace naléhavosti HP. Pokaždé, když je k dané HP přiřazena nová událost, je třeba provést zhodnocení, zdali se nezměnil stupeň naléhavosti. Tedy pokud nově přiřazená událost nezvýšila, či nesnížila pravděpodobnost výskytu dané HP. Automatická distribuce upozornění. Systém by měl umožňovat automatické rozesílání zpráv pomocí emailu, například, při změně stupně naléhavosti nebo jedná-li se o událost s velkou mírou významnosti. 19

20 Technologie distribuce poznatků zdroj: vlastní průzkum 20


Stáhnout ppt "Technologie na podporu Competitive Intelligence Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Katedra informačních technologií FIS"

Podobné prezentace


Reklamy Google