Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza činnosti našich poslanců Jiří Schwarz 23. října 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza činnosti našich poslanců Jiří Schwarz 23. října 2013."— Transkript prezentace:

1 Analýza činnosti našich poslanců Jiří Schwarz 23. října 2013

2 Obsah 1)Jak kvantifikovat činnost poslanců? 2)Neúčast poslanců na jednáních výborů 3)Činnost poslanců v čase (další indikátory) 4)Model dvou-mandátové volby

3 KVANTIFIKACE ČINNOSTI POSLANCŮ Část 1.

4 Jak kvantifikovat činnost poslanců? Kvantifikace činnosti (zvláště pak výsledků činnosti) poslanců je problematická – Neexistuje ukazatel, který by věrohodně zachytil jak aktivitu, tak efektivnost poslanců – Jednotlivé ukazatele podávají pouze omezený náhled na činnost poslanců a mnohdy jsou spojeny s problémem měřitelnosti – Nejlepším řešením je sledovat větší množství indikátorů, které společně podávají přesnější a ucelenější náhled na činnost poslanců

5 Sledované ukazatele Neúčast poslanců na zasedáních výborů Aktivita při hlasovaní Zpravodajství k tiskům Úspěšnost při prosazování navržených zákonů Vystoupení na schůzích PSP

6 Platy poslanců v 6. volebním období (2010-2013) Plat poslance se stanovuje jako platová základna (1.1.2011- 31.12.2014 činí 51 731 Kč) vynásobená koeficientem 1,08. Poslanci, který nezastává žádnou funkci (např.: předseda/místopředseda výboru, předseda klubu/parlamentu atd.) tedy náleží bez jakýchkoliv náhrad plat ve výši 55 869 Kč. Předsedovi výboru se zvyšuje koeficient o 0,44. Platová základna se tedy násobí koeficientem 1,52. Plat předsedy výboru je tak 78 631 Kč. Výkon předsedy výboru je tedy oceněn na 22 762 Kč. Místopředsedovi výboru se zvyšuje koeficient o 0,22. Platová základna se tedy násobí koeficientem 1,3. Místopředseda výboru tak pobírá plat 67 250 Kč, k platu běžného poslance si tedy přilepší o 11 381 Kč. Pokud je nějaký poslanec buď předsedou, nebo místopředsedou více výborů, navýšení koeficientu se nesčítá.

7 NEÚČAST POSLANCŮ NA JEDNÁNÍCH VÝBORŮ Část 2.

8 Obecné informace o výborech Výbory poslanecké sněmovny jsou klíčovým orgánem pro projednávání a připomínkování jednotlivých zákonů Počet výborů se během posledních 4 volebních období zvyšoval Jediným hodnověrným zdrojem informací o účasti poslanců na jednáních výborů jsou prezenční listiny ObdobíPrůměrModusPočet výborů 1998-20021,4114 2002-20061,5115 2006-20101,7218 2010-20132,2219

9 Neúčast na jednáních výborů Poslanci v posledním volebním období (2010-2013) oproti předešlému (2006-2010) absentovali o 3,47 procentních bodů více Nejvyšší průměrnou neúčast v 6. volebním období měli, stejně jako v 5. volebním období, poslanci petičního výboru: 48,65 % (v 5. volebním období 45,47 %)

10 Průměrná neúčast na jednáních jednotlivých výborů

11 Průměrná neúčast předsedů na jednáních výborů (6. volební období) Průměrná neúčast předsedů výborů na jednáních byla v 6. volebním období 12,98 %.

12 Průměrná neúčast předsedů na jednáních výborů (6. volební období) Průměrná neúčast předsedů výborů na jednáních byla v 6. volebním období 12,98 %.

13 Průměrná neúčast místopředsedů na jednáních výborů (6. volební období) Průměrná neúčast místopředsedů výborů na jednáních byla v 6. volebním období 24,93 %.

14 Neúčast poslanců na jednáních výborů dle politické příslušnosti

15 Jak jsou pilní kandidující poslanci? Kandidující poslanci s vyšší než 50% průměrnou neúčastí na jednáních výborů PoslanecStranaPrůměrná neúčastKrajPozice na kandidátce JUDr. Michal HašekČSSD87,75%Jihomoravský kraj2. místo Bc. Jan PajerODS85,19%Královehradecký kraj5. místo Mgr. Jana ČernochováODS75,00% Hlavní město Praha 3. místo MUDr. Jiří KoskubaČSSD55,56% Hlavní město Praha 12. místo Ing. Adam RykalaČSSD55,05%Moravskoslezský kraj3. místo Mgr. Vlasta BohdalováČSSD53,52%Jihočeský kraj2. místo MUDr. Vít Němeček, MBAODS52,73%Liberecký kraj4. místo Kandidující poslanci, kteří v minulém období byli předsedy výborů a jejich neúčast na jednáních byla vyšší než 10 % Předsedové výborůStranaPrůměrná neúčast KrajPozice na kandidátce Ing. Hana OrgoníkováČSSD50,00%Královehradecký kraj1. místo JUDr. Stanislav PolčákTOP09-S44,44%Hlavní město Praha2. místo doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBATOP09-S21,43%Jihomoravský2. místo

16 Jak jsou pilní kandidující poslanci? Kandidující poslanci, kteří v minulém období byli místopředsedy výborů a jejich neúčast na jednáních byla vyšší než 20 % MístopředsedovéStranaPrůměrná neúčast KrajPozice na kandidátce PhDr. Robin BöhnischČSSD60,00%Královehradecký kraj2. místo prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.TOP09-S50,00%Pardubický kraj3. místo Mgr. Jan FarskýTOP09-S46,03%Liberecký1.místo Ing. Ladislav ŠinclČSSD45,45%Moravskoslezský kraj2. místo Bc. Jaroslava SchejbalováTOP09-S40,48%Jihomoravský kraj8. místo doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.KSČM39,29%Jihomoravský kraj2. místo Mgr. Vítězslav JandákČSSD37,50%Jihočeský kraj3. místo JUDr. Stanislav GrospičKSČM35,71%Středočeský kraj1. místo Ing. Alfréd MichalíkČSSD32,00%Moravskoslezský kraj14. místo PhDr. Robin BöhnischČSSD29,41%Královehradecký kraj2. místo Jan HamáčekČSSD29,17%Středočeský kraj1. místo prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.ČSSD28,57%Jihomoravský kraj8. místo prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.TOP09-S27,59%Jihomoravský kraj1. místo MUDr. Jitka ChalánkováTOP09-S25,71%Olomoucký kraj1. místo Ing. Miroslav BernášekODS25,00%Středočeský kraj3. místo JUDr. Jan ChvojkaČSSD25,00%Pardubický kraj6. místo Mgr. Helena LangšádlováTOP09-S23,81%Středočeský kraj2. místo Ing. František LaudátTOP09-S23,40%Hlavní město Praha5. místo Ing. Hana OrgoníkováČSSD21,43%Královehradecký kraj1. místo Ing. Václav VotavaČSSD21,43%Plzeňský kraj2. místo Ing. Kateřina KonečnáKSČM20,69%Moravskoslezský kraj4. místo

17 ČINNOST POSLANCŮ V ČASE Část 3.

18 Činnost poslanců v čase Analyzovány data za 3. (1998-2002), 4. (2002- 2006), 5. (2006-2010) a 6. (2010-2013) volební období Jednotlivé ukazatele jsou samostatně problematické a podávají pouze omezený náhled na činnost poslanců, ale společně poskytují ucelenější obrázek o vývoji

19 Aktivita při hlasování Hlasováním vyjadřují poslanci svůj souhlas či nesouhlas s navrhovanými zákony a aktivně tak reprezentují zájmy svých voličů Z chování poslanců lze vypozorovat 5 rozdílných situací – poslanec se aktivně zapojil do hlasování (hlasoval Ano či Ne), zdržel se hlasování, nebyl přihlášen do systému a omluvil se z hlasování

20 Úspěšnost při prosazování zákonů Rozlišení poslance – iniciátora zákona a poslance – signatáře zákona není možné Větší množství navržených a schválených zákonů nemusí nutně zvýšit blahobyt (a mnohdy je tomu i naopak) Větší úspěšnost při prosazování zákonů poukazuje na kompetenci daného poslance

21 Zpravodajství k tiskům Předpoklad, že role zpravodaje k tiskům je spíše určována kompetentním a informovaným jedincům (negativní korelace neúčasti na schůzích výborů a funkce zpravodaje k tiskům)

22 Vystoupení na schůzích poslanecké sněmovny Reprezentace voličů při projednávání zákonů Obtížné rozlišit relevanci jednotlivých vystoupení, schopnost ohodnotit aktivitu je tedy omezená Protože průměry mohou být zkreslené vystupováním předsedů a místopředsedů (příspěvky z pozice jejich funkce), jsou o ně následující hodnoty očištěné

23 Vystoupení na schůzích poslanecké sněmovny

24 Vystoupení na schůzích PSP dle politické příslušnosti (podíly v rámci politických stran)

25 MODEL DVOU-MANDÁTOVÉ VOLBY Část 4.

26 Model dvou-mandátové volby Jak by vypadaly výsledky voleb v roce 2010 v případě většinového volebního systému? Předpoklady: – 13 krajů rozdělených na 76+1* okresů + Hlavní město Praha rozděleno na 10 obvodů = 87 volebních oblastí – V každé oblasti 2 kandidáti s největším počtem hlasů získají mandát – celkem je tedy 174 mandátů – Pro srovnatelnost jsou výsledky přepočteny na sněmovnu o 200 poslancích**

27 Srovnání dvou-mandátové a poměrové volby pro rok 2010 Poměrová volba Dvou-mandátová volba

28 Hlavní město PrahaStředočeský krajJihočeský kraj Ústecký krajKarlovarský krajPlzeňský kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Liberecký kraj

29 Děkuji za pozornost!

30 Neúčast na jednáních jednotlivých výborů Hospodářský výbor Průměrná neúčast: 27,79 % Nejvyšší neúčast: Pavol Lukša (89,19 %), Václav Kubata (80,00 %), David Šejch (66,67 %) Nejnižší neúčast: Roman Sklenák (0,00 %), Cyril Zapletal, Milan Urban, Karel Šídlo, Josef Nekl (všichni 6,38 %), Kontrolní výbor Průměrná neúčast: 35,68 % Nejvyšší neúčast: Vlasta Bohdalová (91,67 %), Martin Vacek (80,00 %), Jozef Kochan (66,67 %) Nejnižší neúčast: Miroslav Petráň, Pavel Bohatec (oba 0,00 %), Vojtěch Filip (2,38 %) Petiční výbor Průměrná neúčast: 48,65 % Nejvyšší neúčast: Jozef Kochan (100 %), Zdeňka Horníková (83,87 %), Petr Bendl (78,57 %) Nejnižší neúčast: Miroslav Petráň (0,00 %), Hana Orgoníková (6,06 %), Vladimír Koníček (12,12 %) Rozpočtový výbor Průměrná neúčast: 34,98 % Nejvyšší neúčast: Vít Bárta (80,00 %), Jaroslav Škárka (65,79 %), Adam Rykala (56,52 %) Nejnižší neúčast: Vladislav Vilímec (6,45 %), Rudolf Chlad (7,94 %), Pavel Suchánek, Jiří Dolejš (oba 11,11 %) Ústavně právní výbor Průměrná neúčast: 30,21 % Nejvyšší neúčast: Aleš Rádl (50,00 %), Jana Kaslová (44,29 %), Jana Suchá (44,29 %) Nejnižší neúčast: Karolína Peake (3,45 %), Marek Benda (4,29 %), Jan Chvojka (20,00 %) Volební výbor Průměrná neúčast: 40,30 % Nejvyšší neúčast: Michal Hašek (86,36 %), Jana Černochová (75,00 %), Otto Chaloupka (69,23 %) Nejnižší neúčast: Václav Mencl (4,17 %), Ivana Levá (8,33 %), Petr Skokan, Vladimír Koníček (oba 20,83 %) Výbor pro evropské záležitosti Průměrná neúčast: 29,73 % Nejvyšší neúčast: Pavel Suchánek (100 %), Jana Suchá (48,94 %), Marek Benda (47,06 %) Nejnižší neúčast: František Novosad, Igor Jakubčík (oba 0,00 %), Jan Bauer (4,26 %) Výbor pro sociální politiku Průměrná neúčast: 19,58 % Nejvyšší neúčast: Jaroslav Foldyna (41,67 %), Jan Čechlovský, Zdeněk Škromach (oba 40,00 %) Nejnižší neúčast: Václav Koubík, Jaromír Drábek, Miroslav Bernášek (všichni 0,00 %) Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Průměrná neúčast: 33,73 % Nejvyšší neúčast: Jan Pajer (85,19 %), Zdeněk Boháč (74,07 %), Jiří Besser (66,67 %) Nejnižší neúčast: Alena Hanáková (5,26 %), Dagmar Navrátilová (7,14 %), Ladislav Jirků (10,71 %) Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Průměrná neúčast: 41,94 % Nejvyšší neúčast: Miroslav Bernášek (100 %), David Vodrážka (94,34 %), Kristýna Kočí (69,81 %) Nejnižší neúčast: Jan Klán (7,55 %), Václav Neubauer (15,09 %), Jiří Petrů (16,98 %) Výbor pro zdravotnictví Průměrná neúčast: 29,06 % Nejvyšší neúčast: David Rath (85,19 %), Michal Babák (65,22 %), Gabriela Hubáčková (62,96 %) Nejnižší neúčast: Štěpánka Fraňková (0,00 %), Michal Janek (3,70 %), Jaroslav Krákora, Patricie Kotalíková (7,41 %) Výbor pro životní prostředí Průměrná neúčast: 27,73 % Nejvyšší neúčast: Ladislav Šincl (52,94 %), Radim Jirout (50,00 %), Petr Zgarba (50,00 %) Nejnižší neúčast: Bořivoj Šarapatka (5,88 %), Rudolf Chlad (10,00 %), Milan Šťovíček, Josef Nekl (oba 11,76 %) Zahraniční výbor Průměrná neúčast: 30,01 % Nejvyšší neúčast: Jan Bauer (63,16 %), Břetislav Petr (50,00 %) Nejnižší neúčast: Jan Florián (0,00 %), Lenka Andrýsová (3,45 %), David Vodrážka (6,90 %) Zemědělský výbor Průměrná neúčast: 31,34 % Nejvyšší neúčast: Petr Jalowiczor (92,00 %), Michal Hašek (89,13 %), Martin Vacek (62,50 %) Nejnižší neúčast: Pavol Lukša (0,00 %), Jiří Papež (6,52 %), Ladislav Skopal (10,87 %)


Stáhnout ppt "Analýza činnosti našich poslanců Jiří Schwarz 23. října 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google