Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Regionální kancelář Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky pro…………………….kraj Regionální kancelář Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Regionální kancelář Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky pro…………………….kraj Regionální kancelář Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky."— Transkript prezentace:

1 1 Regionální kancelář Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky pro…………………….kraj Regionální kancelář Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky pro…………………….kraj

2 2 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 2010 = 20. výročí založení Svazu (zákon č.83/1990 Sb.) nezávislé, lobistické a zájmové sdružení, reprezentující svazy, asociace, aliance a firmy všech velikostí z oblasti obchodu, pohostinství, cestovního ruchu zástupce zaměstnavatelů v odvětvovém sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání = sociální partner zástupce zaměstnavatelů, uplatňující společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR zájmy obchodu a cestovního ruchu v Radě hospodářské a sociální dohody reprezentant českého obchodu a cestovního ruchu ve vztahu k evropským orgánům, institucím a příslušným profesním organizacím územně strukturovanou organizaci, která prostřednictvím svých Regionálních kanceláří a Krajských zastoupení spolupracuje s územními samosprávami na sociálním a hospodářském rozvoji krajů

3 3 Politiky Svazu Zaměstnavatelská -sociální záležitosti: RHSD, legislativa (zákoník práce…) -sociální dialog: sociální partner, KSVS, bipartita Podnikatelská -podnikatelské prostředí (transparentnost, etika, odpovědnost firem) -podnikatelská legislativa (přiměřenost, srozumitelnost, potřebnost…) -podpora MSP (evropské fondy, legislativa – hodnocení dopadu) Profesní -rozvoj obchodu a cestovního ruchu -vliv na odborné předpisy a normy -bezpečnost a kvalita zboží a služeb, spotřebitelská problematika Sektorová -ochrana a prosazování zájmů obchodu a cestovního ruchu -osvěta k významu a pozici tržních služeb (terciární sektor) -zvyšování povědomí o obchodu a cestovním ruchu

4 4 Politiky Svazu Evropská -spolupráce s evropskými profesními svazy -spolupráce s rezortními ministerstvy na přípravě pozic ČR -připomínkování právních norem a jejich implementace v ČR Regionální -formování sítě krajských zastoupení a Regionálních kanceláří Svazu -spolupráce s krajskými úřady, komorami, podnikatelskými organizacemi -účast na sociálním a hospodářském rozvoji krajů (krajské tripartity) Vzdělávací a poradenská -nastartování, propagace a péče o Národní soustavu (NS) kvalifikací a NS povolání -příprava a realizace projektů z evropských fondů -odborná školení v rámci projektů

5 5 Zapojení Svazu Svaz je členem:  zaměstnavatelské delegace v RHSD  představenstva HK ČR  představenstva evropského svazu obchodu EuroCommerce  Řídícího a koordinačního výboru pro kohezní politiku 2013+  Podnikatelské rady při MPO  Rady kvality ČR  Koordinační skupiny pro bezpečnost potravin  řídí program Česká kvalita  Sdružení pro oceňování kvality  Statistické rady ČR  sdružení Korektní podnikání  Národní rady pro kvalifikace, NSK

6 6 Ze strategických cílů Zajišťovat, zvýrazňovat, zvyšovat, prosazovat: pozitivní image obchodu a cestovního ruchu povědomí o obchodu a cestovním ruchu a jejich roli v NH odpovídající respekt vůči potřebám tržních služeb jen tu regulaci, která stimuluje konkurenceschopnost a inovaci ve prospěch spotřebitele rovné podmínky podnikání pro obchod a cestovní ruch v rámci NH kvalitnější podnikatelské prostředí při omezování byrokracie korektní hodnocení problematiky dodavatelského řetězce potravin kvalitní normu pro cestovní ruch

7 7 Maloobchod v ČR obchod je druhým největším zaměstnavatelem v NH se 633 tis. zaměstnanci je mocným zdrojem tvorby HDP, na kterém se sám podílí 15% obdobně jako na celkové zaměstnanosti je na vysoké evropské úrovni i pokud jde o četnost moderních obchodních formátů a prodejní plochu na 1 obyvatele podílí se 20% na počtu aktivních MSP podniků v NH MSP podniky se podílí na počtu firem v obchodě více jak 95% poskytuje služby jak spotřebitelům, tak i dodavatelům zahrnuje celou řadu aktivit. Překážky, legislativa, administrativní bariéry v jakékoliv z těchto aktivit snižují produktivitu celého sektoru a zvyšují cenu pro spotřebitele je významnou součástí životního prostředí, urbanizací měst a obcí (venkovský prostor) a udržitelného rozvoje

8 8 Mýty o maloobchodu Převládá domněnka, že maloobchod je velmi jednoduchým podnikáním – prostě nic víc, než od někoho vzít zboží a prodat ho spotřebiteli. Nic jiného však nemůže být tak vzdáleno pravdě, jako že: –prodává nekvalitní zboží ( x cena) a klame spotřebitele –špatně se stará o své zaměstnance ( x zaměstnává všechny kategorie) –špatně se stará o venkov –vlastními značkami ničí značkové výrobce –má vysoké marže = „bere na hůl“ zemědělce a zpracovatele, atd. protože: –maloobchod je ve veřejném povědomí přítomen jako žádný jiný obor –každý zná (domnívá se) maloobchod ze své vlastní zkušenosti JE TŘEBA PŘEKONAT VŠEOBECNÉ SMÝŠLENÍ v tom smyslu, že: –maloobchod není pouze prodejna, kde se nakupuje a pokladna, kde se platí a obchodník výhodně nakupuje a ještě lépe prodává (nic více) JE TŘENA VYSVĚTLOVAT, ŽE JE TO MNOHOKRÁT VÍCE !!!

9 9 Požadavky Svazu na spolupráci se zákonodárcem využívat regulace jen pro nevyhnutelné případy = žádný zákon lepší než špatný přijímat jen transparentní a srozumitelnou legislativu = bez politikaření a „lidové tvořivosti“ nepřijímat normy tvrdší než vyžaduje evropská legislativa podporovat národní ekonomické zájmy s přihlédnutím k existenci jednotného trhu zvýrazňovat hospodářský a sociální rozvoj českých regionů napomáhat k odstraňování právních a administrativních překážek v podnikání před přijetím normy zásadně posoudit dopad na podnikatelské prostředí (RIA) i s ohledem na MSP zachovat pro vnitřní obchod co nejvíce liberální prostředí – je to ve prospěch spotřebitele napravit diskriminující a neřešitelnou situaci způsobenou v obchodních vztazích přijetím zákona č. 395/2009 Sb. o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití = zrušit zákon a řešit v kontextu stávající legislativy napomoci s přijetím odpovídající a potřebné právní normy pro cestovní ruch nepřipustit povinnost zálohování PET lahví (ČR je v jejich likvidaci na prvním místě v EU) a eliminovat nesmyslnou povinnost vést stejný nápoj ve vratných lahvích (byť symbolicky) v případě, že je tento nápoj prodáván v PET lahvích usilujeme o přeřazení průvodců cestovního ruchu z volné do vázaných živností (novela ŽZ) a o vyjmutí obytných automobilů nad 3,5 tuny ze systému mýtného

10 10 Regionální kanceláře Svazu Sídlo RK:

11 11 Regionální politika Svazu Strategie podpora sociálního a hospodářského rozvoje kraje ve spolupráci s krajskými institucemi, HK ČR a zaměstnavatelskými a podnikatelskými organizacemi spolupráce s kraji v oblasti rozvoje tržních služeb (O + CR) k využití jejich potenciálu pro hospodářský růst a zaměstnanost zvýšit v krajích povědomí a informace o významu O + CR pro ekonomiku kraje přispět jako sociální partner v krajských tripartitách k řešení sociálních záležitostí a zaměstnanosti podporovat obchodní spolupráci na úrovni kraje (např. projekt Regionální potravina) zvýraznit pozici Svazu, který má svá zastoupení a Regionální kanceláře ve všech krajích

12 12 Regionální politika Svazu Cíle podpora rozvoje a zlepšování podnikatelského prostředí v oblasti O a CR podpora čerpání dotací ze SF a dalších grantů pro MSP - regionální úroveň aktivní účast v hospodářském rozvoji a sociálním dialogu kraje podpora zaměstnanosti rozvoj odborného vzdělávání v regionu (celoživotní učení, kvalifikace, rekvalifikace) aktivizace podnikatelů v O a CR + zvýšení jejich odborné informovanosti osvěta funkce Svazu a jeho významu pro zaměstnavatele a podnikatele

13 13 Priority Svazu při přípravě kohezní politiky 2014-2020 podpora malého a středního podnikání v sektoru velko- a maloobchodu ke zvýšení jeho vnitřní i vnější konkurenceschopnosti a k zajištění udržitelnosti MSP v tomto odvětví uskutečnit census maloobchodní sítě pro detailnější zhodnocení jeho role a stavu v české ekonomice s cílem dynamizovat maloobchod jako důležitou složku oživení celé ekonomiky, další rozvoj tržních služeb a uspokojování spotřebitelských potřeb podpora rozvoje lidských zdrojů a vzdělanosti ve velko- a maloobchodu podpora rozvoje infrastruktury a služeb CR - podpora zaměřená na zlepšení nabídky služeb s vyšší přidanou hodnotou a prosazování nových, udržitelnějších modelů CR podpora marketingu a tvorba produktů cestovního ruchu na národní, regionální a lokální úrovní - využití potenciálu přírodního, historického a kulturního bohatství ČR podpora rozvoje lidských zdrojů a vzdělanosti v cestovním ruchu

14 14 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Regionální kancelář pro………………….kraj E-mail: www.socr.cz


Stáhnout ppt "1 Regionální kancelář Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky pro…………………….kraj Regionální kancelář Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google