Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 www.klacr.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 www.klacr.cz."— Transkript prezentace:

1 Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 www.klacr.cz

2 PROJEKT P ŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER ) Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je vytvoření stabilní přeshraniční sítě partnerů v oblasti cestovního ruchu, podpora, posílení a intenzifikace přeshraničních kontaktů prostřednictvím organizace společných aktivit, setkání, workshopů apod. Specifickým cílem projektu je pak vytvoření klastru cestovního ruchu na polské straně. Aktivity projektu: 1.Uspořádání úvodní konference v ČR 2.Zpracování propagačních materiálů: 3. Realizace study tour v ČR a PR - první study tour se uskuteční v. Účelem bude poznání MSK z hlediska CR + ukázka příkladů dobré praxe + klastrové aktivity + realizované projekty – zapojení podnikatelských subjektů v CR. Druhá study tour proběhne v Polsku - poznání opolského vojvodství z hlediska CR + ukázka příkladů dobré praxe + realizované projekty - zapojení podnikatelských subjektů v CR. 4.Zpracování odborných strategií - zpracování odborné strategie nového polského klastru, zpracování rozvojové strategie KLACRu ….

3 PROJEKT P ŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER )

4

5 VÝZKUM CESTOVNÍHO RUCHU NA ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ – REALIZÁTOR OROT Projekt je zaměřený na zlepšení a profesionalizaci cestovního ruchu na česko-polském příhraničí. Díky realizaci předpokládaného záměru projektu, získáme přesné informace tykající se intenzity cestovního ruchu, kvality obsluhy a očekávání turistů v lokálním i regionálním měřítku, přineseme také návrhy a doporučení týkající se množství, kvality a rozsahu aktivit, které by měly být v nejbližší době realizované tak, aby pomohly zvýšit konkurenceschopnost sledovaného území vůči silnější regionům a turistickým lokalitám. V důsledku bude možné provést konkrétní činnosti zaměřené na profesionalizaci turistické nabídky a také zlepšení kvality obsluhy hostů přímo navštěvujících opolský (RP) a moravskoslezský (RCz) region. Aktivity projektu: Pořádaní polsko – české vědecké konference zahajující celý projekt. Zřízení projektové skupiny: koordinátor projektu a výzkumu, 20 osob pro dotazovaní, osoba pro zpracování statických dat Vyhotovení polsko-českého dotazníku spolu s českou stranou (překlad: pl, cz, de, en). Dotazník rozdělený do dvou části. 1-obecná ohledně cestovního ruchu, 2- ohledně cestovního ruchu mezi opolským vojvodstvím a Moravskoslezským krajem Upřesnění metodologie výzkumu. Připravení postupu pro výzkum na polské stráně PL Uskutečnění průzkumu veřejného mínění v opolském vojvodství 1 etapa „Zima” (únor, březen 2012), 2 etapa: „Léto” (červenec, srpen a polovina září 2012) Vložení získaných dat z dotazníku do počítačového programu na zpracování Provedení statistické analýzy dat odbornou osobou. Vyhotovení reportu z výzkumu a jeho tisk a vyhotovení shrnutí výsledků výzkumu ve formě propagačního článku o celém projektu.

6 VÝZKUM CESTOVNÍHO RUCHU NA ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ – REALIZÁTOR OROT

7 P ROJEKT CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Záměrem projektu je navázat na již realizované aktivity v oblasti bezbariérového cestování a zlepšení přístupu uživatelů tohoto druhu cestování k potřebným informacím. Realizace projektu je jednou z možností a příležitostí, jak dále rozvíjet koncepci bezbariérového cestovního ruchu v regionu a naplňovat potřeby cílových skupin na straně uživatelů bezbariérového cestovního ruchu i na straně poskytovatelů služeb v oblasti CR.

8 P ROJEKT C ESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Bylo realizováno: průzkumy uživatelů bezbariérového cestování (osoby na vozíčku, rodiny s malými dětmi, senioři, apod.) průzkumy poskytovatelů služeb CR, kteří se s těmito skupinami turistů během své činnosti setkávají metodika hodnocení přístupnosti turistických cílů, např. možnosti parkování v blízkosti turistických cílů, bezbariérové vstupy, výškový sklon turistických tras a další. Happening určený pro vozíčkáře, rodiny s dětmi, těhotné ženy, kde měly tyto osoby a zástupci regionálních médií, kteří se rovněž zúčastnili možnost se s projektem a jeho výstupy blíže seznámit. Právě probíhá: ověřování metodiky (monitoring přístupnosti) na vybraném vzorku turistických cílů na území celého Moravskoslezského kraje workshopy pro poskytovatele a uživatele služeb v CR na téma „Bezbariérový CR, w orkshopy již proběhly v Bruntále, Opavě a České Těšíně, připravují se v Ostravě, Kuníně a Frýdku – Místku. O projektu je veřejnosti informována prostřednictvím pravidelných tiskových a filmových reportáží, které jsou umístěny na webových stránkách realizátora projektu a na stránkách www.jedemetaky.cz. www.jedemetaky.cz Budeme realizovat: publikaci „ Tipy na výlet “, určenou pro jednotlivé skupiny uživatelů bezbariérového cestování. Informace budou dostupné také v polském, anglickém a německém jazyce. famtrip pro poskytovatelé informačních služeb, KLACRu, MSK a médií. Na závěr projektu bude pro odbornou veřejnost zorganizována mezinárodní konference, jejímž cílem je prezentace projektu a jeho výsledků a výměna zkušeností. Na této konferenci bude rovněž představena závěrečná studie.

9 1 KRAJ, 4 DESTINACE www.klacr.cz PROJEKT SPOLEČNĚ SPRÁVNÝM SMĚREM Hlavním cílem projektu je dosáhnout komplexnější a širší turistické nabídky v MS regionu. Jedná se o podkladovou část k rezervačnímu systému Moravskoslezského kraje.

10 PROJEKT SPOLEČNĚ SPRÁVNÝM SMĚREM Bylo realizováno: Oslovení poskytovatelů služeb v CR k zapojení do databáze Sběr potřebných informací a naplnění databáze - Pořízení a instalace potřebné technologie a vytvoření software databáze Přizpůsobení databáze pro Informační centra a propojení databáze TourPoint s CallCentrem Zpracování brožury na podporu MS regionu a letáku Zpracovány propagační materiály Vytvoření loga projektu Právě probíhá: Navržení formy, podoby, obsahu a redakčního systému internetového zpravodaje, vytvoření 1 čísla a jeho rozesílání na subjekty působící v CR v MSK Marketingová a internetová kampaň Budeme realizovat: Pracovní a vzdělávací workshopy pro pracovníky IC Informační a závěrečná konference provázání výstupů projektu se stránkami www.msregion.czwww.msregion.cz

11 PROJEKT SPOLEČNĚ SPRÁVNÝM SMĚREM

12

13 P ROJEKT SPOLOČNE DO PRIHRANIČIA Cílem je vytvoření stabilní přeshraniční sítě partnerů v rámci které se realizuje vzájemná přeshraniční spolupráce v oblasti profesionálního řízení a marketingu cestovního ruchu destinace, podpořená společnou kampaní „Navštivte susedov“. Regiony: Moravskoslezský kraj a region Liptov – Žilinský kraj.

14 P ROJEKT SPOLOČNE DO PRIHRANIČIA Realizovalo se: výměna zkušeností klastrů CR - workshopy branding – budování značky destinace cestovního ruchu – MS region internetová prezentace destinace přeshraniční marketingová kampaň „Navštivte susedov“ školení zaměstnanců IC v komunikaci se zákazníkem Školení pracovníků v cestovním ruchu na téma Legislativa v CR Právě probíhá: Tiskové konference Distribuce propagačních materiálů o MSK do IC Budeme realizovat: Školení recepčních v komunikaci se zákazníkem Tiskové konference Workshop na téma „novinky na sezónu pro zaměstnance IC a poskytovatele služeb v CR Odborná konference

15 P ROJEKT SPOLOČNE DO PRIHRANIČIA

16

17

18 Ukázka ze školení Infocenter

19 V ZDĚLÁVACÍ PROJEKT ESF Jedná se o komplexní vzdělávací projekt. Je navržen pro 17 členů – poskytovatelů služeb v CR. Podpořeni budou jak členové klastru, jejich zaměstnanci, tak odvětví cestovního ruchu jako takové. Cílová skupina: 293 zaměstnanců ze 17 firem v různých pracovních pozicích – top management, střední management, vedoucí oddělení, technický personál, administrativa, personál restaurace, propagace, obchod, recepce, letištní personál. Výstupy projektu budou aplikovatelné a využitelné pro školení dalších zaměstnanců dalších členů.

20 V ZDĚLÁVACÍ PROJEKT ESF

21 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Petra Volkmerová 777 477 366 KLACR o.s. info@klacr.cz www.klacr.cz


Stáhnout ppt "Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 www.klacr.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google