Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předběžné výsledky ČEZ Integrace Skupiny ČEZ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předběžné výsledky ČEZ Integrace Skupiny ČEZ"— Transkript prezentace:

0 AKTUÁLNÍ POZICE SKUPINY ČEZ A JEJÍ DALŠÍ SMĚROVÁNÍ
SKUPINA ČEZ AKTUÁLNÍ POZICE SKUPINY ČEZ A JEJÍ DALŠÍ SMĚROVÁNÍ Miroslav Vrba a Jan Kanta XV. Seminář energetiků Valašské Klobouky

1 Předběžné výsledky ČEZ Integrace Skupiny ČEZ
AGENDA Předběžné výsledky ČEZ Integrace Skupiny ČEZ Obchodní pozice, ceny a produkty Zahraniční akvizice Obnova zdrojů 1 2 3 4 5

2 PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ČEZ 2004
1 Výroba Celkem 61,6 TWh (101,5%) Uhelné 33,7 TWh (99,1%) Jaderné 26,3 TWh (101,5%) Vodní ,0 TWh (161,1%) z toho PVE 0,5 TWh (110) Dodávka ČR 41 TWh (105% = + 2 TWh) z toho REAS 36,6 TWh (104,9% = + 1,7 TWh) oprávnění zák. 3,5 TWh (212% = + 1,85 TWh) Export 16,5 TWh (88% = - 2,2 TWh) Poznámka: Procentní srovnání je s rokem 2003

3 PORUCHOVÉ VÝPADKY 1 ETE 1 6 výpadků (v roce ), 2 x 1 den, 3 x 2dny, 1 x 18 dnů ETE 2 7 výpadků (v roce ), 1 x 1 den, 4 x 2 dny, 1 x 4 dny, 1 x 19 dnů Maximální kumulovaná poruchovost 14. dubna 1845 MW (v října 2430 MW)

4 NÁKLADY NA ODCHYLKY A TRŽBY ZA REGULAČNÍ ENERGII ČEZ
1

5 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ NÁKLADŮ ZA ODCHYLKY A TRŽBY ZA RGE
1

6 NAŠE STRATEGIE JE ZAMĚŘENÁ PŘEDEVŠÍM NA ZVÝŠENÍ HODNOTY
PRG-ZPD P1C NAŠE STRATEGIE JE ZAMĚŘENÁ PŘEDEVŠÍM NA ZVÝŠENÍ HODNOTY Nastavení trhu Nastavení trhu a a legislativní prostředí: legislativní prostředí: definice „pravidel hry“ definice „pravidel hry“ Strategie skupiny ČEZ Integrace skupiny Zákazníci: Zákazníci: Konkurence: Konkurence: Posílení obchodní pozice tlak na cenu tlak na cenu tlak na tržní tlak na tržní Zahraniční akvizice a a kvalitu kvalitu podíl a marži podíl a marži Obnova zdrojů služeb služeb Akcionáři: Akcionáři: maximalizace hodnoty akcií maximalizace hodnoty akcií vzhledem k převzatému riziku vzhledem k převzatému riziku

7 PROJEKT VIZE 2008 ZAJISTÍ PLNOU INTEGRACI SKUPINY V ČR
PRG-ZPD P1C PROJEKT VIZE 2008 ZAJISTÍ PLNOU INTEGRACI SKUPINY V ČR 2 je největším projektem v historii energetiky Cíle projektu Vize 2008 Restrukturalizace skupiny Holdingové uspořádání Redukce dcer a vnuček Racionalizace procesů a systémů Zavedení “nejlepší praxe” Naplnění požadavků unbundlingu Efektivnější a pružnější model řízení Očekávané přínosy Několikamiliardová úspora nákladů a zlepšení marží Zlepšení kvality služeb zákazníkům Připravenost k replikaci „nejlepší praxe“ v zahraničí

8 HLAVNÍMI ČINNOSTMI SKUPINY ČEZ BUDOU VÝROBA, OBCHOD A DISTRIBUCE
PRG-ZPD P1C HLAVNÍMI ČINNOSTMI SKUPINY ČEZ BUDOU VÝROBA, OBCHOD A DISTRIBUCE 2 Skupina ČEZ Finance Lidské zdroje Strategie Strategický nákup Řízení rizik Regulační agenda Styk s veřejností ICT strategie Fúze & akvizice Řídící funkce Výroba elektřiny Klasická Jaderná Obchod Trading Marketing & Prodej Distribuce Správa aktiv/ Provozovatel Služby Hlavní činnosti Podpora hlavních činností IT Nákup & logistika Zákaznické služby Správa elektroměrů Telekomunikace Správa budov Výstavba a údržba ve výrobě Výstavba a údržba v distribuci ... Vedlejší činnosti

9 Rozdělení zodpovědnosti ve Skupině ČEZ do jednotlivých regionů
VŠECHNY REGIONY REAS BUDOU HRÁT DŮLEŽITOU ROLI V RÁMCI REALIZACE VIZE 2008 PRG-ZPD P1C 2 Rozdělení zodpovědnosti ve Skupině ČEZ do jednotlivých regionů Společnost správa elektroměrů Provozovatel distribučních sítí - dispečink Malé vodní elektrárny (HydroČEZ) Hradec Králové Děčín Provozovatel distribučních sítí - rozvoj Společnost podpůrných služeb Praha Prodejní společnost TC společnost Marketing a podpora prodeje Podpora správy aktiv Ostrava Společnost distribučních služeb Společnost nákupu a logistiky Plzeň Společnost zákaznických služeb IT společnost

10 Středně velcí zákazníci
PRODEJNÍ SPOLEČNOST BUDE HLAVNÍM ROZHRANÍM PRO OBSLUHU VELKÝCH A STŘEDNÍCH ZÁKAZNÍKŮ PRG-ZPD P1C 2 Trading Pravidla trhu Prodejní společnost Je smluvním partnerem pro všechny zákazníky Skupiny ČEZ Řídí prodej klíčovým a středně velkým zákazníkům Obchodní styk a koordinaci obsluhy zajišťuje přidělený account manager Produkty Controllingové nástroje Legislativní podpora Poskytování elektřiny Společnost zákaznických služeb Prodejní společnost Zákaznické služby (jako pro Retail) Fakturace Prodej Zákaznické služby Klíčoví zákazníci Středně velcí zákazníci

11 SPOLEČNOST ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB BUDE ZAJIŠŤOVAT PODPORU PRO PRODEJ I DISTRIBUCI
PRG-ZPD P1C 2 Společné call centrum Komplexní služby 7 dní v týdnu, 24 hodin denně Příjem požadavků domácností a podnikatelského maloodběru Aktivní oslovení zákazníků s nabídkou produktů a služeb Příjem samoodečtů Hlášení poruch Informace z oblasti prodeje i distribuce Zákaznické služby pro prodej i distribuci Back office (fakturace, platby) Provozovatel distrib. sítí Společnost zákaznických služeb Prodejní společnost Telefon Domácnosti a podnikatelský maloodběr Produkty Úrovně služeb Internet Mail Přepážky Partneři Počet zákazníků Měsíce

12 INTEGRACE PŘINÁŠÍ PRVNÍ VÝSLEDKY I PŘES DÍLČÍ OBTÍŽE
PRG-ZPD P1C INTEGRACE PŘINÁŠÍ PRVNÍ VÝSLEDKY I PŘES DÍLČÍ OBTÍŽE 2 Postup transformace Současný stav ČEZ REAS 5 REAS 4 REAS 3 REAS 2 REAS 1 Vize 2008 2004 Velký třesk 2005 Nové funkčnosti 2006 Právní unbundling 2007 Finalizace/Konsolidace První integrační úspěchy Vize odsouhlasena v celé skupině Přijato schéma transformace z REAS na funkčně zaměřené společnosti, rozjezd prvních společností (IT, telekomunikace, logistika, zákaznické služby, …) Práce na rozpočtech na rok 2005 s významným zlepšením Zavedení jednotného IT systému ve financích a obchodě Dílčí obtíže Náklady spojené s požadavky unbundlingu ve výši 1-2 miliardy Kč, rizika přechodu na nové systémy “Štědré“ kolektivní smlouvy a nadstandardní kompenzace, nízká mobilita zaměstnanců Nejisté setrvání SČE ve skupině ČEZ

13 OBCHODNÍ POZICE SKUPINY ČEZ SE ZLEPŠUJE
PRG-ZPD P1C OBCHODNÍ POZICE SKUPINY ČEZ SE ZLEPŠUJE 2 První obchodní úspěchy Další kroky Exportní kontrakty na rok 2005 za ceny vyšší než na domácím trhu ČEZ vítěz tendru na dodávky podpůrných služeb pro ČEPS na příští 3 roky Vyšší poptávka po elektřině na domácím trhu přibližně o 2 TWh na rok 2005 za ceny o 11% vyšší než v roce 2004 Jednotná nabídka nových produktů pro zákazníky skupiny ČEZ, realizace společné prodejní kampaně Další rozšíření produktové nabídky a služeb Přímé obchodování na zahraničních burzách a bilaterálních trzích Zahraniční zastoupení v SRN, Rakousku, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Bulharsku Nevyrovnané cenové hladiny v ČR a okolních zemích Zajištění rovného práva přístupu do přeshraničních sítí Omezování kapacit do Rakouska, Německa Nesymetrický přístup Polsko-ČR/SR Přístup k emisním povolenkám pro celý objem stávající výroby Překážky

14 DOSAVADNÍ PRŮBĚH VELKOOBCHODNÍCH CEN V ČR
PRG-ZPD P1C Otázka: Proč ČEZ přistoupil ke zdražování elektřiny? Interpretace: Úroveň cenové hladiny nastavené v průběhu prvních vln liberalizace je dlouhodobě neudržitelná. Prodejní ceny elektřiny se v tomto období pohybovaly pod cenami nákladovými. Současným trendem tedy musí nevyhnutelně být návrat k cenové hladině z roku 2001. DOSAVADNÍ PRŮBĚH VELKOOBCHODNÍCH CEN V ČR 3 Vývoj velkoobchodních cen v ČR v období liberalizace v Kč / MWh 2001 2002 2003 2004 (odhad) 2005 (odhad) Regulovaný trh Liberalizovaný trh Průběh je obdobný, kdy se po období cenové války ceny vracejí na „férovou“ úroveň

15 I PŘES NÁRUST VELKOOBCHODNÍCH CEN JE ELEKTŘINA KOMODITA S NEJNIŽŠÍM NÁRŮSTEM CENY OD ROKU 1992
PRG-ZPD P1C 3 Srovnání nárůstu cen u vybraných komodit Celkový nárůst cen E Vývoj průměrné ceny elektřiny V Kč/MWh Nominální cena Voda (+stočné) 11% Nájem Reálná cena -52% Chleba Benzín Elektřina* * Srovnání roků 1992 a předpoklad 2005 Zdroj: ČEZ, a.s.; Statistický úřad

16 I PŘES NÁRUST VELKOOBCHODNÍCH CEN MÁ ČR NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU A CENOVÉ „NŮŽKY“ SE DÁLE OTEVÍRAJÍ
PRG-ZPD P1C 3 Velkoobchodní ceny elektřiny pro rok 2005 v ČR a okolních zemích ČR Slovensko Polsko Německo Rakousko Maďarsko Exportní trhy Importní trhy Vývoj velkoobchodních cen elektřiny v ČR a v Německu 2003=100% Německo ČR

17 S OHLEDEM NA ZAPOJENÍ ČR DO STRUKTUR EU LZE ODVODIT BUDOUCÍ VÝVOJ CEN ELEKTŘINY V ČR
PRG-ZPD P1C 3 Jedním ze základních cílů EU je vytvoření společného trhu členských států Trh s elektřinou v ČR se postupně aplikací směrnic a opatření EU do české legislativy stává součástí společného trhu s elektřinou v EU Důsledky sloučení trhů Krátkodobý časový horizont sbližování probíhajících trendů na původně samostatných trzích Dlouhodobý časový horizont sbližování cenových relací na původně samostatných trzích a to v závislosti na vývoji kupní síly původně samostatných trhů

18 SKUPINA ČEZ JE PŘIPRAVENA NA DALŠÍ VLNU LIBERALIZACE
PRG-ZPD P1C 3 SKUPINA ČEZ JE PŘIPRAVENA NA DALŠÍ VLNU LIBERALIZACE Podíl na celkové spotřebě V procentech 100 90 Domácnosti Rozšíření nabídky produktů Segmentový přístup k obsluze zákazníků 80 70 Spotřebitelé bez průběhového měření mimo domácnosti 60 50 Ostatní s průběhovým měřením 40 Spotřeba GWh 30 20 Spotřeba více než 40 GWh 10 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

19 PRG-ZPD P1C 3 SKUPINA ČEZ BUDUJE SÍŤ OBCHODNÍCH CENTER, KANCELÁŘÍ A ZASTOUPENÍ PO CELÉ ČR Děčín Plzeň České Budějovice Hradec Králové Brno Ostrava Praha Obchodní centra Duhové energie – specializované poradenství, 9 vyřizování smluvních vztahů, distribuce Obchodní kanceláře Duhové energie – vyřizování smluvních vztahů, 24 všeobecné poradenství, distribuce Smluvních zastoupení – uzavíraní smluvních vztahů s partnery 21 Počet v ČR

20 NABÍDKA PRODUKTŮ SKUPINY ČEZ POKRÝVÁ CELOU ŠKÁLU POTŘEB ZÁKAZNÍKŮ
3 NABÍDKA PRODUKTŮ SKUPINY ČEZ POKRÝVÁ CELOU ŠKÁLU POTŘEB ZÁKAZNÍKŮ Základní segmenty Skupiny produktů Produkty Flexi tarif Dvoutarif Dvoutarif sezóna Dvoutarif týden Výkonový tarif Vícetarify Odběrná místa s průběhovým měřením Jednotarify Jednotarif Jednotarif sezóna Topné tarify Akumulace Business Přímotop Business Jednotarif Standard Akumulace 8 Akumulace 16 Přímotop Tepelné čerpadlo Odběrná místa bez průběhového měření Topné tarify Veřejné osvětlení VN Dvoutarif sezóna Distribuční tarif Ostatní

21 PRODUKTY DUHOVÉ ENERGIE PRO ROK 2005 ODPOVÍDAJÍ SOUČASNÝM TARIFŮM
PRG-ZPD P1C 3 PRODUKTY DUHOVÉ ENERGIE PRO ROK 2005 ODPOVÍDAJÍ SOUČASNÝM TARIFŮM Odpovídající současné tarify B3, B4, B5, B13 C62 C55 C45, C46, B12 C34, C35, C36 C24, C25, C26, B11 C01, C02, C03 C24 a C34 (pokud není OM vybaveno blokováním el. spotřebiče) VN Dvoutarif sezóna Veřejné osvětlení Tepelné čerpadlo Přímotop Akumulace 16 Akumulace 8 Standard Nabídka 2005

22 PŘÍKLAD NOVÉHO PRODUKTU - DVOUTARIF SEZÓNA
PRG-ZPD P1C 3 PŘÍKLAD NOVÉHO PRODUKTU - DVOUTARIF SEZÓNA PŘÍKLAD Produkt je složený ze dvou tarifů rozdělených podle časových pásem a ročních období Zákazník platí cenu stanovenou samostatně pro každý tarif Nastavení časové platnosti tarifu je fixní Ocenění bude provedeno na základě naměřeného odběrového diagramu zákazníka nebo přiřazeného charakteristického diagramu. Cena elektřiny v letním období je nižší než v zimním období

23 KONEČNÁ CENA PRO ZÁKAZNÍKA NENÍ JEN SILOVÁ ELEKTŘINA
PRG-ZPD P1C Otázka: Proč zvyšujete již tak vysokou cenu? Odpověď: Konečná cena je z podstatné části tvořena položkami mimo silovou elektřinu. Interpretace: Důležité je uvědomit si, že silová elektřina činí pouze určitou část konečné ceny elektřiny. Podstatnou měrou se na ceně podílí i distribuční a systémové služby, které jsou nedílnou položkou konečné ceny. Tyto položky jsou regulovány ERU a oprávněný zákazník je má na faktuře, pro větší přehlednost, uváděny samostatně. 3 KONEČNÁ CENA PRO ZÁKAZNÍKA NENÍ JEN SILOVÁ ELEKTŘINA Položky konečné ceny elektřiny Konečná cena elektřiny je mnohosložková Podíl distribuce a systémových služeb je významný Podíl silové elektřiny roste s napěťovou hladinou – od NN k VVN Hladina NN v procentech Hladina VN v procentech Hladina VVN v procentech Silová elektřina Silová elektřina Silová elektřina Služby Služby Služby Zdroj: ERÚ

24 PRG-ZPD P1C Otázka: Proč dochází k integraci a co z toho máme my? Odpověď: Snahou každé společnosti je získání zákazníka a tím i zvýšení příjmů a zisku. Silná skupina s širokým portfoliem dokáže uspokojit široké spektrum potřeb zákazníků a zároveň garantovat svou silou stabilní prostředí. Interpretace: Integrace není samozřejmě samoúčelná. Díky ní dokážeme garantovat zákazníkovi stabilitu a bezpečnost dodávek. Výroba , distribuce a obchod v jedné Skupině. Tato synergie nám dává především záruku stabilních dodávek a garancí. Zákazník má jistotu, že vždy se baví s odborníky nebo je možno na ně přesměrovat a vyřešit s nimi své požadavky, které nemusí vždy souviset pouze s obchodem. Zároveň nám umožňuje konstruovat široké portfolio služeb a produktů šitých na míru. SKUPINA ČEZ ZAJIŠŤUJE KROMĚ STABILNÍCH DODÁVEK ELEKTŘINY TÉŽ DALŠÍ SLUŽBY 3 Obchod Servis Zákaznické služby Výroba Distribuce Skupina ČEZ Příklady neenergetických produktů Projektování a výstavba elektroenergetických zařízení Provoz a údržba elektroenergetických zařízení Diagnostika a měření Veřejné osvětlení Energetický audit

25 PRG-ZPD P1C V OBLASTI AKVIZIC SE ČEZ ZAMĚŘUJE NA 2 REGIONY A TO STŘEDNÍ A JV EVROPU 4 ČEZ, a. s., přítomen Oblast zájmu Vítěz výběrového řízení pro společnost Elektrica Oltenia (1,4 mil. zákazníků) Probíhají jednání o přípravě smlouvy Unikátní příležitost k expanzi pro ČEZ Důvěrná znalost teritoria Aktuální příležitosti při privatizaci státních podniků Malá skupina potenciálních konkurentů v akvizicích Finanční síla k expanzi Střední Evropa JV Evropa Vítěz výběrového řízení pro oblast Sofie, Bulharsko (1,9 mil. zákazníků) Již sestaven manažerský tým Probíhá příprava na převzetí kontroly

26 V DLOUHODOBÉM HORIZONTU ČEZ ZKOUMÁ PŘÍLEŽITOSTI K VÝSTAVBĚ NOVÝCH ZDROJŮ
PRG-ZPD P1C 5 SCHEMATICKÉ 2005 2015* +30% Možné zdroje pro zaplnění prostoru po vyřazovaných uhelných zdrojích Výstavba ČEZ Nezávislí výrobci Dovozy -15% Výroba v ČR Poptávka v ČR Výroba v ČR Poptávka v ČR * Podpůrné služby poskytované velkými uhelnými zdroji nebudou dostačovat ještě dříve

27 PŘÍLEŽITOSTI ČEZ VIDÍ ZEJMÉNA U NOVÝCH UHELNÝCH ZDROJŮ
PRG-ZPD P1C PŘÍLEŽITOSTI ČEZ VIDÍ ZEJMÉNA U NOVÝCH UHELNÝCH ZDROJŮ 5 Uhlí Jádro Plyn OZ Příležitosti Výhody Předpoklady Doba výstavby Retrofit Nové zdroje Zvládnutá technologie Místní kvalitní palivo Dostupnost uhlí (limity těžby, cena, vlastnictví) Emisní limity/povolenky ~10 let Dostavba Temelína, Mochovců? Nový zdroj? Žádné CO2 Provozně levné Podpora veřejnosti (ČR, EU) Velké investice a délka výstavby Base-load 15-20 let Kogenerace Čistá Flexibilní Cena plynu Platby za import Závislost Odběr tepla 3-5 let Biomasa Vítr? Dobré veřejné mínění Nevyčerpává zdroje Přírodní podmínky Vedlejší náklady Stabilita soustavy Zákonná podpora (dotace) 2-5 let

28 PRG-ZPD P1C NÁVRATNOST INVESTIC JE VŠAK MOŽNÁ POUZE ZA PŘÍZNIVÝCH CENOVÝCH PODMÍNEK 5 ODHAD Ceny nutné k zajištění návratnosti investice do nových uhelných, jaderných a plynových zdrojů Kč/MWh ČR Německo Velkoobchodní ceny elektřiny Zdroj: ČEZ, a.s.; EGU; Power exchange

29 PODMÍNKOU JE DOSTUPNOST HNĚDÉHO UHLÍ
PRG-ZPD P1C PODMÍNKOU JE DOSTUPNOST HNĚDÉHO UHLÍ 5 ILUSTRATIVNÍ Hlavní otázky Limity vs. životnost retrofitů/nových bloků Cena uhlí Majetková kontrola Těžba uhlí s limity* Těžba uhlí bez limitů Výkon MW Výkon MW Stávající zdroje Stávající zdroje Retrofit Retrofit Nové bloky Nový blok Celková uhelná kapacita v roce 2040 ~900 MW Celková uhelná kapacita v roce 2040 ~3 500 MW Příležitosti pro výstavbu Retrofit ~1 300 MW Nový blok ~700 MW? Retrofit ~1 500 MW Nové bloky ~2 000 MW * Použita alikvotní část limitů dle stávajícího podílu ČEZ na celkové spotřebě

30 CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2005? Pokračující integrace trhů
zacházení s přeshraničními kapacitami Unbundling – compliance program Emise CO2 - NAP OZE KVET SoS (bezpečnost dodávek) přináší motivaci k novým zdrojům k vyrovnané bilanci v reálném čase

31 AKTUÁLNÍ POZICE SKUPINY ČEZ A JEJÍ DALŠÍ SMĚROVÁNÍ
SKUPINA ČEZ AKTUÁLNÍ POZICE SKUPINY ČEZ A JEJÍ DALŠÍ SMĚROVÁNÍ Miroslav Vrba a Jan Kanta XV. Seminář energetiků Valašské Klobouky


Stáhnout ppt "Předběžné výsledky ČEZ Integrace Skupiny ČEZ"

Podobné prezentace


Reklamy Google