Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM PARTICIPACE celorepublikový program umožňující dětem a mládeži spoluúčast na věcech veřejných participace vede děti a mládež k rozvoji komunikačních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM PARTICIPACE celorepublikový program umožňující dětem a mládeži spoluúčast na věcech veřejných participace vede děti a mládež k rozvoji komunikačních."— Transkript prezentace:

1

2 PROGRAM PARTICIPACE celorepublikový program umožňující dětem a mládeži spoluúčast na věcech veřejných participace vede děti a mládež k rozvoji komunikačních dovedností, schopností přijímat informace, k přijetí odpovědnosti za rozhodování a uvědomění si vlastních práv a povinností cílem Programu Participace je trvale udržitelný rozvoj společnosti, rozvoj informovanosti, rozvoj rovných příležitostí a participace dětí a mládeže z Programu Participace vychází fungování mládežnických parlamentů

3 STRUKTURA PARLAMENTŮ

4 Školní PDM žákovská skupina snažící se prosadit své zájmy pomocí dialogu s vedením školy Studentský parlament Gymnázia Hustopeče

5 Městské PDM samosprávy složené ze zástupců školních PDM, jejich zájmy zasahují do každodenního dění ve městě Parlament dětí a mládeže města Ostravy Přednášky k Úmluvě o právech dítěte a kyberšikaně

6 Krajské PDM Samosprávy složené ze zástupců městských PDM, náplní jejich práce je kontrola činnosti městských PDM Jejich zájmy zasahují do každodenního dění v kraji Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje

7 Národní parlament dětí a mládeže NPDM je vrcholnou strukturou všech parlamentů, snaží se hájit zájmy mladých na celorepublikové úrovni Předsednictvo NPDM Předsednictvo NPDM Skládá se z 2 členů z každého kraje Předsednictvo je voleno každoročně na Zasedání NPDM Zástupce volí vždy daný kraj Rada NPDM Rada NPDM Skládá se z 1 člena za každý kraj Člen Rady je zároveň členem Předsednictva

8 Vedení NPDM Vedení NPDM Skládá se ze 3 členů Rady NPDM Vedení tvoří předseda, 1. místopředseda 2.místopředseda Vedení je voleno na Zasedání NPDM Členy vedení volí všichni přítomní zástupci z krajů ČLENOVÉ MZDM VE VEDENÍ NPDM ČLENOVÉ MZDM VE VEDENÍ NPDM Kateřina Skřebská 2011/2012 – 2.místopředsedkyně Renata Křížková 2010/2011 – 1. místopředsedkyně Aneta Skřebská 2009/2010 – předsedkyně 2008/2009 – 2. místopředsedkyně Zdeněk Černohouz 2005/2006 – předseda

9 Zasedání NPDM Koná se každoročně zpravidla v listopadu Volí se zde nová Rada, Předsednictvo a Vedení NPDM Zástupci krajů se po celou dobu 4 dnů účastní workshopů na daná témata

10 Městské zastupitelstvo dětí a mládeže Olomouc je samosprávná skupina mladých lidí fungující pod patronátem Zastupitelstva města Olomouce

11 Členství Členství PDMO aneb Volby do MZDM1. den PDMO aneb Volby do MZDM1. den Zástupci škol se sejdou na DDM Olomouc Seznámí se s mladými zastupiteli, činností MZDM a strukturou parlamentů Zahrají si seznamovací hry Podle zájmu se zúčastní workshopů na různá témata Z každého workshopu vytvoří body Usnesení

12 Členství Členství

13 Členství Členství PDMO aneb Volby do MZDM2. den PDMO aneb Volby do MZDM2. den Druhý den zasedají budoucí zastupitelé v budově Magistrátu města Olomouce Účastní se také zástupci radnice, Rady a Zastupitelstva města Olomouce Schválí se nové Usnesení Zvolí se 19 členů pro nové volební období

14 Členství Členství

15 Členství Členství Na prvním zasedání je zvoleno nové vedení: Předseda – Jiří Dokoupil Předseda – Jiří Dokoupil Místopředseda – Denisa Maňasová Místopředseda – Denisa Maňasová Tajemník – Tomáš Matýs Tajemník – Tomáš Matýs

16 Členství Členství Členové se podle zájmu rozdělí do pracovních skupin Propagace MZDM Propagace MZDM Náplň práce skupiny: – Psaní článků o všech aktivitách MZDM – Reprezentuje MZDM na veřejnosti – Je garantem pořádání workshopů na školách

17 Členství Členství Členové se podle zájmu rozdělí do pracovních skupin Veenendaal Veenendaal Náplň práce skupiny: – Komunikace s nizozemskými partnery – Domlouvání společných aktivit – Informování o dění ve Veenedaalu všech členů MZDM

18 Členství Členství Členové se podle zájmu rozdělí do pracovních skupin Školní samosprávy a volný čas Školní samosprávy a volný čas Náplň práce skupiny: – Organizace akcí pro volný čas – Mapování samospráv na školách v Olomouci i okolí – Snaha podpořit vznik nových školních samospráv

19 Členství Členství KOORDINÁTORKA MZDM - Mgr. Jarmila Břečková KOORDINÁTORKA MZDM - Mgr. Jarmila Břečková Dohlíží na řádnou činnost zastupitelstva Dohlíží na řádnou činnost zastupitelstva V její kompetenci jsou finance MZDM V její kompetenci jsou finance MZDM ČLENOVÉ MZDM ČLENOVÉ MZDM Mladí lidé ve věku 13-20 let voleni na 2 roky Mladí lidé ve věku 13-20 let voleni na 2 roky Schází se 2x měsíčně na zasedáních Schází se 2x měsíčně na zasedáních Mandát jim vzniká řádným zvolením na PDMO Mandát jim vzniká řádným zvolením na PDMO

20 Zasedání Zasedání OLOMOUC, DOLNÍ NÁMĚSTÍ 1, U ZLATÉHO JELENA

21 Zasedání Zasedání OTEVŘENÝ KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE, ROŽŇAVSKÁ 21

22 ČINNOST MZDM

23 CO DĚLÁME ? Vytváříme prostor pro diskusi mládeže Vytváříme prostor pro diskusi mládeže Upozorňujeme na problémy týkající se dnešní mládeže Upozorňujeme na problémy týkající se dnešní mládeže Organizujeme nejrůznější projekty pro děti a mládež Organizujeme nejrůznější projekty pro děti a mládež Šíříme myšlenky Úmluvy o právech dítěte Šíříme myšlenky Úmluvy o právech dítěte

24 Vytváříme prostor pro diskuzi mládeže DEN S PŘEDSTAVITELI MĚSTA DEN S PŘEDSTAVITELI MĚSTA

25 Vytváříme prostor pro diskuzi mládeže DEN S PŘEDSTAVITELI MĚSTA DEN S PŘEDSTAVITELI MĚSTA

26 CO DĚLÁME ? Vytváříme prostor pro diskusi mládeže Vytváříme prostor pro diskusi mládeže Upozorňujeme na problémy týkající se dnešní mládeže Upozorňujeme na problémy týkající se dnešní mládeže Organizujeme nejrůznější projekty pro děti a mládež Organizujeme nejrůznější projekty pro děti a mládež Šíříme myšlenky Úmluvy o právech dítěte Šíříme myšlenky Úmluvy o právech dítěte

27 Upozorňujeme na problémy týkající se dnešní mládeže ANKETA O ŠKOLNÍCH UNIFORMÁCH Celorepublikový výzkum Členové MZDM zjišťovali názor dětí a mládeže na školní uniformy Výsledek ukázal, že....

28 Upozorňujeme na problémy týkající se dnešní mládeže ZMAPOVÁNÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ Členové MZDM vyfotili olomoucká dětská hřiště, která byla ve špatném stavu Členové MZDM vyfotili olomoucká dětská hřiště, která byla ve špatném stavu Fotografie byly představeny panu primátorovi Fotografie byly představeny panu primátorovi Hřiště se začala postupně spravovat Hřiště se začala postupně spravovat

29 CO DĚLÁME ? Vytváříme prostor pro diskusi mládeže Vytváříme prostor pro diskusi mládeže Upozorňujeme na problémy týkající se dnešní mládeže Upozorňujeme na problémy týkající se dnešní mládeže Organizujeme nejrůznější projekty pro děti a mládež Organizujeme nejrůznější projekty pro děti a mládež Šíříme myšlenky Úmluvy o právech dítěte Šíříme myšlenky Úmluvy o právech dítěte

30 Organizujeme nejrůznější projekty pro děti a mládež FLOOR CUP FLOOR CUP

31 Organizujeme nejrůznější projekty pro děti a mládež FLOOR CUP FLOOR CUP

32 Organizujeme nejrůznější projekty pro děti a mládež KISS OF SUMMER KISS OF SUMMER

33 CO DĚLÁME ? Vytváříme prostor pro diskusi mládeže Vytváříme prostor pro diskusi mládeže Upozorňujeme na problémy týkající se dnešní mládeže Upozorňujeme na problémy týkající se dnešní mládeže Organizujeme nejrůznější projekty pro děti a mládež Organizujeme nejrůznější projekty pro děti a mládež Šíříme myšlenky Úmluvy o právech dítěte Šíříme myšlenky Úmluvy o právech dítěte

34 Šíříme myšlenky Úmluvy o právech dítěte WORKSHOPY K ÚPD

35 Podílíme se na organizaci projektů pro děti a mládež Podílíme se na organizaci projektů pro děti a mládež Aktivně se účastníme akcí a zasedání NPDM Aktivně se účastníme akcí a zasedání NPDM Informujeme veřejnost o činnosti MZDM Informujeme veřejnost o činnosti MZDM Spolupracujeme v nizozemským mládežnickým parlamentem z města Veenendaal Spolupracujeme v nizozemským mládežnickým parlamentem z města Veenendaal CO DĚLÁME ?

36 Podílíme se na organizaci projektů pro děti a mládež SÍDLIŠTĚ DĚTEM SÍDLIŠTĚ DĚTEM

37 Podílíme se na organizaci projektů pro děti a mládež MIKULÁŠSKÝ BÁL MIKULÁŠSKÝ BÁL

38 Podílíme se na organizaci projektů pro děti a mládež KARNEVAL KARNEVAL

39 Podílíme se na organizaci projektů pro děti a mládež POJĎME VŠICHNI NA DISCO! POJĎME VŠICHNI NA DISCO!

40 Podílíme se na organizaci projektů pro děti a mládež Podílíme se na organizaci projektů pro děti a mládež Aktivně se účastníme akcí a zasedání NPDM Aktivně se účastníme akcí a zasedání NPDM Informujeme veřejnost o činnosti MZDM Informujeme veřejnost o činnosti MZDM Spolupracujeme v nizozemským mládežnickým parlamentem z města Veenendaal Spolupracujeme v nizozemským mládežnickým parlamentem z města Veenendaal CO DĚLÁME ?

41 Aktivně se účastníme akcí a zasedání NPDM ZASEDÁNÍ NPDM ZASEDÁNÍ NPDM

42 Aktivně se účastníme akcí a zasedání NPDM VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ S CHORVATSKÝM PDM VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ S CHORVATSKÝM PDM

43 Aktivně se účastníme akcí a zasedání NPDM PLES NPDM

44 Aktivně se účastníme akcí a zasedání NPDM PARLAMENTNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

45 BAMBIRIÁDA BAMBIRIÁDA Aktivně se účastníme akcí a zasedání NPDM

46 ZASEDÁNÍ RADY + PŘEDSEDNICVTA NPDM ZASEDÁNÍ RADY + PŘEDSEDNICVTA NPDM Aktivně se účastníme akcí a zasedání NPDM

47 Podílíme se na organizaci projektů pro děti a mládež Podílíme se na organizaci projektů pro děti a mládež Aktivně se účastníme akcí a zasedání NPDM Aktivně se účastníme akcí a zasedání NPDM Informujeme veřejnost o činnosti MZDM Informujeme veřejnost o činnosti MZDM Spolupracujeme v nizozemským mládežnickým parlamentem z města Veenendaal Spolupracujeme v nizozemským mládežnickým parlamentem z města Veenendaal CO DĚLÁME ?

48 Informujeme veřejnost o činnosti MZDM OPEN AIR „ANO!“

49 Podílíme se na organizaci projektů pro děti a mládež Podílíme se na organizaci projektů pro děti a mládež Aktivně se účastníme akcí a zasedání NPDM Aktivně se účastníme akcí a zasedání NPDM Informujeme veřejnost o činnosti MZDM Informujeme veřejnost o činnosti MZDM Spolupracujeme v nizozemským mládežnickým parlamentem z města Veenendaal Spolupracujeme v nizozemským mládežnickým parlamentem z města Veenendaal CO DĚLÁME ?

50 OLOMOUC OLOMOUC SRPEN 2010 SRPEN 2010 Spolupracujeme v nizozemským mládežnickým parlamentem z města Veenendaal

51 OLOMOUC OLOMOUC ŘÍJEN 2010 ŘÍJEN 2010 Spolupracujeme v nizozemským mládežnickým parlamentem z města Veenendaal

52 VEENENDAAL VEENENDAAL BŘEZEN 2011 BŘEZEN 2011 Spolupracujeme v nizozemským mládežnickým parlamentem z města Veenendaal

53 OLOMOUC OLOMOUC ŘÍJEN 2011 ŘÍJEN 2011 Spolupracujeme v nizozemským mládežnickým parlamentem z města Veenendaal

54 CO DĚLÁME ? Projevujeme solidaritu vůči okolí Projevujeme solidaritu vůči okolí Vytváříme vzdělávací a teambuildingový program pro členy Vytváříme vzdělávací a teambuildingový program pro členy

55 Projevujeme solidaritu vůči okolí Projevujeme solidaritu vůči okolí NÁVŠTĚVA DOMOVA DŮCHODCŮ

56 Projevujeme solidaritu vůči okolí Projevujeme solidaritu vůči okolí PROJEKT ŠANCE

57 CO DĚLÁME ? Projevujeme solidaritu vůči okolí Projevujeme solidaritu vůči okolí Vytváříme vzdělávací a teambuildingový program pro členy Vytváříme vzdělávací a teambuildingový program pro členy

58 Vytváříme vzdělávací a teambuildingový program pro členy NOČNÍ ZASEDÁNÍ

59 Vytváříme vzdělávací a teambuildingový program pro členy ADAPTAČNÍ KURZ

60 Vytváříme vzdělávací a teambuildingový program pro členy TEAMBUILDING TEAMBUILDING

61 TAK SE I TY STAŇ ČLENEM PARLAMENTU a ukaž, co v tobě je! veškeré informace na www.mzdm.xf.cz Chceš něco změnit? Chceš ukázat svoje schopnosti? Máš ambice?


Stáhnout ppt "PROGRAM PARTICIPACE celorepublikový program umožňující dětem a mládeži spoluúčast na věcech veřejných participace vede děti a mládež k rozvoji komunikačních."

Podobné prezentace


Reklamy Google