Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEXUÁLNÍM ZNEUŽÍVÁNÍM DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEXUÁLNÍM ZNEUŽÍVÁNÍM DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM"— Transkript prezentace:

1 SEXUÁLNÍM ZNEUŽÍVÁNÍM DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM
OHROŽENÍ DĚTÍ SEXUÁLNÍM ZNEUŽÍVÁNÍM PhDr. Zora Dušková DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM

2 Sexuální zneužívání dětí
Definice: jakékoliv využití dítěte pro navození vzrušení či uspokojení sexuálních potřeb zneuživatele a vystavení dítěte takovému chování, které tento cíl sleduje za zneužití nese vinu vždy dospělý! a to i kdyby dítě takovou situaci podněcovalo sexuální zneužívání definováno jako součást syndromu CAN (Child Abuse and Neglect) až v sedmdesátých letech minulého století

3 Prevalence sex. zneužívání
chybí jednotný validní monitoring důsledek: podceňování prevalence Studie LB : přiznalo 25,7% Retrospektivní studie sexuálního zneužívání v dětství u dospělé populace ČR a u osob s rizikovým sexuálním chováním, Sdružení Linky bezpečí, 1998 Vaníčková, E. 1998: přiznala každá 3. dívka, každý 5. chlapec Retrospektivní epidemiologická studie sex.zneužívání dětí v ČR, Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR, Praha Výzkum sexuolog. ústavu : 10-20% přiznalo kontaktní sex.zn. Sexuální zneužívání v České republice, výsledky národního výzkumu, Sexuologický ústav 1.LF a VFN, katedra psychologie FF UK

4 OHROŽENÍ V RODINĚ 1 abusor většinou nedeviantní
nejvíce dětí je zneužíváno osobami příbuznými statistika DKC: přes 60 % dětí vyšetřených v DKC pro susp. sex.zn.! Obraz intrafamiliárního zneužívání: zahájení od útlého věku statistika DKC: 26 % dětí ve věku 3-6 let! dlouhodobá forma zneužívání i roky trvající vyvíjí se, postupný nárůst závažnosti častěji se jedná o dívky abusor většinou nedeviantní problém dokazování: „negativní“ znalecké posudky a) rodiny dysfunkční, i jiné subformy syn CAN b) rodina zdánlivě funkční, vyšší socioekonom. úroveň

5 OHROŽENÍ V RODINĚ 2 1) zneužívající rodič incest
statistika DKC: převaha vl. otec 56%, nevl.otec 23% (inzeráty), děda 10%, ostatní 11%, zneužití moci, sexualizovaná citová vazba, patologický vztah 2) oba zneužívající rodiče: jeden aktivně, druhý nezabráněním zkušenost DKC – větší část matek o zneužívání vědomě neví oba rodiče aktivně riziko též komerčního zneužívání 3) rodina zatížená dysfunkčností, střídání partnerů rodičem, alkoholismus obecně zvýšené riziko atakování dítěte

6 OHROŽENÍ V RODINĚ 3 3) rodič zatížený sex. zneužíváním v průběhu
Nepřímá ohrožení: 1) rozvolněná výchova neučící dítě vnímat hranice intimity dítě neumí zneužívání včas rozpoznat, neumí se chránit rodiče si nejsou rizika vědomi, neumí s rizikem zacházet - mohou svým chováním přispívat 2) puritánská výchova s tabuizovaným postojem k sexualitě sexualita je tabu, dítě nemůže nikomu říct, nemůže za rodiče prolamovat tabuizované téma 3) rodič zatížený sex. zneužíváním v průběhu vlastního dětství častěji v osobní anamnéze zneužívaných dětí i zneužívaný rodič: jiné vzorce chování, volba určitého partnera, neadekvátní zacházení se sexualitou v rodině „slepá skvrna“ traumatizovaného rodiče „nevidí“ zneužívání dítěte

7 ZNÁMÉ NEPŘÍBUZNÉ OSOBY 1
1) sousedé, známí rodin, kamarádi sourozenců společně trávený čas s rodinou – víkendy, dovolené, hlídání dětí 2) vedoucí kroužků, táborů, zájmové činnosti, sportovních oddílů často zneužíváno větší množství dětí; vysoká nebezpečnost, zneužíváno i více „generací“ dětí v oddíle, než dojde k rozkrytí; typicky jediný samovedoucí statistika DKC: 27 % případů

8 ZNÁMÉ NEPŘÍBUZNÉ OSOBY 2
Obraz extrafamiliárního zneužívání: i opakované atakování – dostupnost dítěte větší podíl deviantních pachatelů avšak celkový podíl deviantů na zneužívání dětí = cca 10%, nezneužívají většinou vlastní děti zneužívání dívek nepříbuznými muži zneužívání chlapců muži i ženami dospělá žena - dospívající chlapec pod 15 let; menší míra traumatizace - spíše vnímáno pozitivně – získání zkušeností; méně prožívané bezmoci než u zneužívaných dívek

9 CIZÍ OSOBY 1 riziko větší brutality Znásilněné dívky – zkušenost DKC:
penetrační techniky, znásilnění, sadističtí pedofilové většinou jednorázový náhodný kontakt Znásilněné dívky – zkušenost DKC: 1) dospívající dívky 2) dívky ve věku 10 – 12 let dlouhovlasé, dívčího typu, znásilnění cestou ze školy, v běžných lokalitách, ne temná místa; náhodná setkání na náhodných místech, využití příležitosti Zneužití chlapci veřejná místa→ veřejné toalety, bazény; homosexuální forma kontaktů statistika DKC: 12 % případů sex.zneužívání

10 INTERNET 1 1) sociální sítě, falešná identita, nabídka pocitu „někdo mi rozumí“→ až osobní kontakty, kybergrooming mylný dojem rodičů, že dítě, které je vedle v pokoji, je v bezpečí často děti se sníženými sociálními kompetencemi! 2) webkamery, fotografie - manipulované děti, aby umístily svoje fotografie, či se svlékaly před webkamerou 3) fotografie nahých dětí umístěné rodiči

11 INTERNET 2 4) snadná dostupnost pornografie → riziko předčasné stimulace dětí → zvyšování sexuální tenze → pak potřeba vybití, činí nezrale → atakuje mladší děti ve svém okolí sexuální experimentování mezi sourozenci či s jinými dostupnými mladšími dětmi

12 SPOLEČNOST 1 nedůvěra ve sdělení dítěte
cca 5% sdělení dětí je falešné, častější je falešné sdělení rodičem v rámci rozvodového sporu neznalost problematiky a psychických reakcí dítěte vede k závěru o „nevěrohodnosti“, alibismus toho, kdo neumí vést šetrně rozhovor sociální stigmatizace sex. zneužív. jedinců neznalost podstaty sex. zneužívání, tj. jeho příčin a faktorů vzniku, rozvoje a udržování obecný postoj: za zneužívání nese vinu dítě dává dítěti najevo rodina, ale leckdy i odborní pracovníci, že provokovalo, svádělo pachatel vlastně „oběť“

13 SPOLEČNOST 2 tendence bagatelizovat prevalenci sexuálního zneužívání, a to i mezi odborníky bagatelizování závažnosti dopadu sex.zn. i po malém požáru zůstane spáleniště - i „mírné“ formy zneužití mohou traumatizovat; trvalé následky udává cca 1/3 obětí vysoce tolerantní postoj společnosti k rozvolněnosti a sexualizovaným podnětům, kterým jsou děti vystavené dostupnost pornografie, sexualizované reklamy, prezentace promiskuity VIP, absence pozitivních vzorů

14 SPOLEČNOST 3 velmi opožděnou reakcí společnosti na rizika a ne-bezpečná prostředí např. internet rozpadem, posunem v hodnotovém žebříčku celé společnosti akcent na konzumnost, komerčnost; uspokojování potřeb až na úkor druhých, pro mnohé „chci = mám právo“; rozpad morálních hodnot a zábran

15 DÍTĚ 1 není schopno se účinně a aktivně bránit
zdánlivě „dobrovolně“ se atakování podvolí, nebrání se – mylně interpretováno jako souhlas utajování probíhajícího sex.zn. uzavřený kruh – nemá přívětivé podmínky ke svěření se – viz vše, co řečeno výše výhrůžky abusora – ublížením dítěti, jeho rodině, odebráním do dětského domova většina případů sex. zn. zůstává skryta! děti potřebují vědět předem, že je bereme vážně, že jim dokážeme pomoct i s problémem sexuálního zneužívání, že jim nabídneme porozumění, že je ochráníme, že nebudou za zneužívání potrestané, že jejich názor bude brán vážně, že se jim řešení nevymkne z rukou, že nepůjdou do ústavu …

16 DÍTĚ 2 děti bezprostřední, snadno navazující kontakt, důvěřivé vůči dospělým, mazlivé vývojové fáze, nekritičnost k dospělým děti se sníženými sociálními kompetencemi naivní, důvěřivé děti s disharmonickým vývojem, s tendencí k rychlému prostupu do oblastí uspokojování potřeb; rizikové chování, příklon k sociálně patologickému chování včetně prostituce děti s handicapem! větší izolace, více bezmoci, více závislosti

17 Následky posttraumatická stresová porucha poruchy příjmu potravy
depresivní porucha disharmonický vývoj osobnosti sebepoškozování suicidální jednání zvýšené riziko, z dospělých osob, které učinili 1 pokus 56% uvedlo sex.zn. v dětství; z těch, co opakované pokusy, uvedlo sex.zn. 70% syndrom oběti opakující se role oběti, i v dospělosti sociálně patologické chování promiskuita, prostituce, delikvence, závislosti „vražda duše“

18 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "SEXUÁLNÍM ZNEUŽÍVÁNÍM DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM"

Podobné prezentace


Reklamy Google