Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OHROŽENÍ DĚTÍ SEXUÁLNÍM ZNEUŽÍVÁNÍM PhDr. Zora Dušková DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OHROŽENÍ DĚTÍ SEXUÁLNÍM ZNEUŽÍVÁNÍM PhDr. Zora Dušková DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM 1."— Transkript prezentace:

1 OHROŽENÍ DĚTÍ SEXUÁLNÍM ZNEUŽÍVÁNÍM PhDr. Zora Dušková DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM duskova@ditekrize.cz 1

2 Definice: jakékoliv využití dítěte pro navození vzrušení či uspokojení sexuálních potřeb zneuživatele a vystavení dítěte takovému chování, které tento cíl sleduje za zneužití nese vinu vždy dospělý! a to i kdyby dítě takovou situaci podněcovalo sexuální zneužívání definováno jako součást syndromu CAN (Child Abuse and Neglect) až v sedmdesátých letech minulého století 2

3 chybí jednotný validní monitoring důsledek: podceňování prevalence Studie LB 1997-1998: přiznalo 25,7% Retrospektivní studie sexuálního zneužívání v dětství u dospělé populace ČR a u osob s rizikovým sexuálním chováním, Sdružení Linky bezpečí, 1998 Vaníčková, E. 1998: přiznala každá 3. dívka, každý 5. chlapec Retrospektivní epidemiologická studie sex.zneužívání dětí v ČR, Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR, Praha Výzkum sexuolog. ústavu 1993-2008: 10-20% přiznalo kontaktní sex.zn. Sexuální zneužívání v České republice, výsledky národního výzkumu, Sexuologický ústav 1.LF a VFN, katedra psychologie FF UK 3

4 nejvíce dětí je zneužíváno osobami příbuznými statistika DKC: přes 60 % dětí vyšetřených v DKC pro susp. sex.zn.! Obraz intrafamiliárního zneužívání: zahájení od útlého věku statistika DKC: 26 % dětí ve věku 3-6 let! dlouhodobá forma zneužívání i roky trvající vyvíjí se, postupný nárůst závažnosti častěji se jedná o dívky a busor většinou nedeviantní problém dokazování: „negativní“ znalecké posudky a) rodiny dysfunkční, i jiné subformy syn CAN b) rodina zdánlivě funkční, vyšší socioekonom. úroveň 4

5 1) zneužívající rodič incest statistika DKC: převaha vl. otec 56%, nevl.otec 23% (inzeráty), děda 10%, ostatní 11%, zneužití moci, sexualizovaná citová vazba, patologický vztah 2) oba zneužívající rodiče: jeden aktivně, druhý nezabráněním zkušenost DKC – větší část matek o zneužívání vědomě neví oba rodiče aktivně riziko též komerčního zneužívání 3) rodina zatížená dysfunkčností, střídání partnerů rodičem, alkoholismus obecně zvýšené riziko atakování dítěte 5

6 Nepřímá ohrožení: 1) rozvolněná výchova neučící dítě vnímat hranice intimity dítě neumí zneužívání včas rozpoznat, neumí se chránit rodiče si nejsou rizika vědomi, neumí s rizikem zacházet - mohou svým chováním přispívat 2) puritánská výchova s tabuizovaným postojem k sexualitě sexualita je tabu, dítě nemůže nikomu říct, nemůže za rodiče prolamovat tabuizované téma 3) rodič zatížený sex. zneužíváním v průběhu vlastního dětství častěji v osobní anamnéze zneužívaných dětí i zneužívaný rodič: jiné vzorce chování, volba určitého partnera, neadekvátní zacházení se sexualitou v rodině „slepá skvrna“ traumatizovaného rodiče „nevidí“ zneužívání dítěte 6

7 1) sousedé, známí rodin, kamarádi sourozenců společně trávený čas s rodinou – víkendy, dovolené, hlídání dětí 2) vedoucí kroužků, táborů, zájmové činnosti, sportovních oddílů často zneužíváno větší množství dětí; vysoká nebezpečnost, zneužíváno i více „generací“ dětí v oddíle, než dojde k rozkrytí; typicky jediný samovedoucí -------------------------------------------------------------------------------------- statistika DKC: 27 % případů 7

8 Obraz extrafamiliárního zneužívání: i opakované atakování – dostupnost dítěte větší podíl deviantních pachatelů avšak celkový podíl deviantů na zneužívání dětí = cca 10%, nezneužívají většinou vlastní děti zneužívání dívek nepříbuznými muži zneužívání chlapců muži i ženami dospělá žena - dospívající chlapec pod 15 let; menší míra traumatizace - spíše vnímáno pozitivně – získání zkušeností; méně prožívané bezmoci než u zneužívaných dívek 8

9 riziko větší brutality penetrační techniky, znásilnění, sadističtí pedofilové většinou jednorázový náhodný kontakt Znásilněné dívky – zkušenost DKC: 1) dospívající dívky 2) dívky ve věku 10 – 12 let dlouhovlasé, dívčího typu, znásilnění cestou ze školy, v běžných lokalitách, ne temná místa; náhodná setkání na náhodných místech, využití příležitosti Zneužití chlapci veřejná místa→ veřejné toalety, bazény; homosexuální forma kontaktů ------------------------------------------------------------------------------- statistika DKC: 12 % případů sex.zneužívání 9

10 1) sociální sítě, falešná identita, nabídka pocitu „někdo mi rozumí“→ až osobní kontakty, kybergrooming mylný dojem rodičů, že dítě, které je vedle v pokoji, je v bezpečí často děti se sníženými sociálními kompetencemi! 2) webkamery, fotografie - manipulované děti, aby umístily svoje fotografie, či se svlékaly před webkamerou 3) fotografie nahých dětí umístěné rodiči 10

11 4) snadná dostupnost pornografie → riziko předčasné stimulace dětí → zvyšování sexuální tenze → pak potřeba vybití, činí nezrale → atakuje mladší děti ve svém okolí sexuální experimentování mezi sourozenci či s jinými dostupnými mladšími dětmi 11

12 nedůvěra ve sdělení dítěte cca 5% sdělení dětí je falešné, častější je falešné sdělení rodičem v rámci rozvodového sporu neznalost problematiky a psychických reakcí dítěte vede k závěru o „nevěrohodnosti“, alibismus toho, kdo neumí vést šetrně rozhovor sociální stigmatizace sex. zneužív. jedinců neznalost podstaty sex. zneužívání, tj. jeho příčin a faktorů vzniku, rozvoje a udržování obecný postoj: za zneužívání nese vinu dítě dává dítěti najevo rodina, ale leckdy i odborní pracovníci, že provokovalo, svádělo pachatel vlastně „oběť“ 12

13 tendence bagatelizovat prevalenci sexuálního zneužívání, a to i mezi odborníky bagatelizování závažnosti dopadu sex.zn. i po malém požáru zůstane spáleniště - i „mírné“ formy zneužití mohou traumatizovat; trvalé následky udává cca 1/3 obětí vysoce tolerantní postoj společnosti k rozvolněnosti a sexualizovaným podnětům, kterým jsou děti vystavené dostupnost pornografie, sexualizované reklamy, prezentace promiskuity VIP, absence pozitivních vzorů 13

14 velmi opožděnou reakcí společnosti na rizika a ne-bezpečná prostředí např. internet rozpadem, posunem v hodnotovém žebříčku celé společnosti akcent na konzumnost, komerčnost; uspokojování potřeb až na úkor druhých, pro mnohé „chci = mám právo“; rozpad morálních hodnot a zábran 14

15 není schopno se účinně a aktivně bránit zdánlivě „dobrovolně“ se atakování podvolí, nebrání se – mylně interpretováno jako souhlas utajování probíhajícího sex.zn. uzavřený kruh – nemá přívětivé podmínky ke svěření se – viz vše, co řečeno výše výhrůžky abusora – ublížením dítěti, jeho rodině, odebráním do dětského domova většina případů sex. zn. zůstává skryta! děti potřebují vědět předem, že je bereme vážně, že jim dokážeme pomoct i s problémem sexuálního zneužívání, že jim nabídneme porozumění, že je ochráníme, že nebudou za zneužívání potrestané, že jejich názor bude brán vážně, že se jim řešení nevymkne z rukou, že nepůjdou do ústavu … 15

16 děti bezprostřední, snadno navazující kontakt, důvěřivé vůči dospělým, mazlivé vývojové fáze, nekritičnost k dospělým děti se sníženými sociálními kompetencemi naivní, důvěřivé děti s disharmonickým vývojem, s tendencí k rychlému prostupu do oblastí uspokojování potřeb; rizikové chování, příklon k sociálně patologickému chování včetně prostituce děti s handicapem! větší izolace, více bezmoci, více závislosti 16

17 posttraumatická stresová porucha poruchy příjmu potravy depresivní porucha disharmonický vývoj osobnosti sebepoškozování suicidální jednání zvýšené riziko, z dospělých osob, které učinili 1 pokus 56% uvedlo sex.zn. v dětství; z těch, co opakované pokusy, uvedlo sex.zn. 70% syndrom oběti opakující se role oběti, i v dospělosti sociálně patologické chování promiskuita, prostituce, delikvence, závislosti „vražda duše“ 17

18 DĚKUJI ZA POZORNOST 18


Stáhnout ppt "OHROŽENÍ DĚTÍ SEXUÁLNÍM ZNEUŽÍVÁNÍM PhDr. Zora Dušková DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google