Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Revize 2006 a její právní a regulační dopady. 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 2 Pod záštitou rektora ČVUT v Praze Pod záštitou ministra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Revize 2006 a její právní a regulační dopady. 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 2 Pod záštitou rektora ČVUT v Praze Pod záštitou ministra."— Transkript prezentace:

1 Revize 2006 a její právní a regulační dopady

2 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 2 Pod záštitou rektora ČVUT v Praze Pod záštitou ministra vnitra a informatiky České republiky

3 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 3 Tradiční výroční sněmování ČAKK Pravidelné setkávání podnikatelů v oboru elektronických komunikací Těší se pozornosti státní správy a předních zahraničních partnerů Konferenční a společenská část Příležitost k osobním setkáním a k posouzení toho, kam jsme za minulý rok dospěli …

4 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 4 Regulace a trhy evropských elektronických komunikací 12. zpráva – COM(2007) 155, 29.3.2007 a dva svazky pracovního dokumentu SEC(2007) 403 Hodnotí stav regulace a trhů elektronických komunikací v EU a v jednotlivých členských státech EU Obsahuje řadu údajů a stimulů Hodnocení ČR

5 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 5 Regulace a trhy evropských elektronických komunikací Služby elektronických komunikací představují největší segment evropského sektoru ICT (44,5%) Příjmy činí zhruba 649 miliard € (2006) Z toho 289 miliard € vygenerovaly pevná telefonie, mobilní telefonie, datové služby a CATV Nejrychleji se rozvíjejí širokopásmové služby

6 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 6 Regulace a trhy evropských elektronických komunikací Služby představují více než 70% HDP v členských zemích EU; obchod se službami tvoří ale jenom jednu čtvrtinu celkového zahraničního obchodu Evropské unie Komunikace jsou životně důležitým prvkem při překonávání státních hranic a při zahraničním obchodu Vnitřní obchod - postupy a efektivnost - rovněž závisí na integrovaných komunikacích a IT

7 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 7 Regulace a trhy evropských elektronických komunikací To vše jsme měli na paměti, když jsme připravovali program této výroční konference: –konvergence –integrované komunikace a ICT –evropské právo a jeho úplná a přesná transpozice –dopady na různé segmenty trhů elektronických komunikací

8 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 8 Regulace a trhy evropských elektronických komunikací Právem se domníváme, že v naší činnosti – a také při této konferenci, již osmé v úspěšné řadě od roku 2000 – se prolíná svět elektronických komunikací s mediálním světem

9 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 9 Představenstvo: Vladimíra Chlandová– předsedkyně představenstva Jiří Šuchman, Jan Dašovský – místopředsedové představenstva Petr Jílek, Peter Link, Ondřej Zach – členové Zdeněk Vaníček – prezident asociace

10 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 10 Panelové diskuze: 1.Regulace, revize 2006, 12. implementační zpráva Komise 2.Revize „směrnice o televizi bez hranic“ 3.Alternativní platformy digitálního vysílání 4.Hospodářská soutěž

11 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 11 Závěrečná beseda Rady Českého telekomunikačního úřadu s představiteli podnikatelské obce

12 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 12

13 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 13 Integrální součást programu odborníků v sektoru elektronických komunikací – operátorů kabelových systémů a převzatého vysílání a provozovatelů alternativních sítí, znalců, právníků, techniků, analytiků v oboru i zahraničních partnerů ČAKK dbala pečlivě na přípravy této stěžejní akce asociace roku 2007 a věnovala ji maximální pozornost

14 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 14 Děkujeme všem, kteří se zasloužili o přípravu konference a všem, kteří štědře přispěli k jejímu technickému a finančnímu zajištění… Děkujeme všem, kteří přispějí k dělnému a zdárnému průběhu!Děkujeme všem, kteří přispějí k dělnému a zdárnému průběhu!

15 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 15 Hlavní úkol asociace 14. valná hromada ČAKK 14. prosince 2006: „Hlavním fenoménem dneška je sílící a rychle postupující konsolidace elektronických komunikací a proto členové asociace podporují myšlenku nové koncepce dalšího postupu ČAKK a konkrétní kroky, které hodlá v tomto bodu podniknout.“

16 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 16 Hlavní úkol asociace 14. valná hromada ČAKK 14. prosince 2006 se usnesla: Valná hromada ukládá představenstvu, aby připravilo strategický dokument zakládající vznik integrované asociace elektronických komunikací v České republice a aby v této věci iniciativně podniklo odpovídající kroky a v případě potřeby svolalo za tímto účelem mimořádnou valnou hromadu. Současně ukládá prezidentu asociace, aby připravil návrh odpovídajících opatření a zajistil relevantní úpravy Stanov ČAKK.

17 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 17 Integrovaná asociace elektronických komunikací v České republice Předpoklady: –spolupráce asociací při společných tématech –postupující konsolidace jednotlivých odvětví –tříbení výkladové praxe týkající se základních právních předpisů

18 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 18 Integrovaná asociace elektronických komunikací v České republice Předpoklady: –novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) a všech dosavadních novel –novela zákona o provozování R a TV vysílání

19 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 19 Integrovaná asociace elektronických komunikací v České republice Ale i: –vynálezy typu „internet zdarma“ či „fond kinematografie“ (také „zdarma“ – leč na úkor všech poctivých soukromých podnikatelů v elektronických komunikací) –převzaté vysílání

20 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 20 Integrovaná asociace elektronických komunikací v České republice Konfrontace a „hrozby“ (organizované spiknutí umělců i „umělců“ za aktivní podpory některých státních institucí s cílem opatřit si další prostředky): Vyhláška č. 488/2006 Sb. Nové ochranné organizace Filmový fond Postup ČT

21 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 21 Integrovaná asociace elektronických komunikací v České republice Východisko: –Uvedené problémy nejsou již dávno jen věcí „kabelových televizí“, ale společným problémem subjektů, které zajišťují sítě elektronických komunikací a po nich poskytují služby, především širokopásmové

22 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 22 Integrovaná asociace elektronických komunikací v České republice Cíl: –Silná, jednotná, respektovaná a vzdělaná asociace elektronických komunikací, uznávaná a respektovaná doma i v zahraničí, s vysokou reputací a odborným zázemím a potenciálem

23 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 23 ČAKK již přispívá k mezinárodní spolupráci

24 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 24 Výzva ČAKK ČAKK je připravena se plně zapojit do společné práce a podělit se o zkušenosti, kterých od svého založení na sklonku roku 1998 nabyla Nabízí program věcné a dělné a vzájemně prospěšné spolupráce APMS a APVTS

25 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 25 Připravme společně půdu pro vznik integrované asociace elektronických komunikací v České republice… hlavní poselství 8. výroční konference ČAKKToto je hlavní poselství 8. výroční konference ČAKK, kterou právě zahajujeme, všem, kteří působí nebo se zajímají o ICT, a asociacím a sdružením elektronických komunikací v České republice

26 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 26 Připravme společně půdu pro vznik integrované asociace elektronických komunikací v České republice… … můžeme začít například se společnou konferencí na aktuální téma (revize 2006, nové Doporučení Komise o relevantních trzích, poučení z 12. zprávy…)

27 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 27 Zahájení 8. výroční konference ČAKK


Stáhnout ppt "Revize 2006 a její právní a regulační dopady. 23.4.2007Česká asociace kompetitivních komunikací 2 Pod záštitou rektora ČVUT v Praze Pod záštitou ministra."

Podobné prezentace


Reklamy Google