Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

L ENKA Š EFLOVÁ ŘEDITELKA Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov 25. 3. 2014 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "L ENKA Š EFLOVÁ ŘEDITELKA Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov 25. 3. 2014 1."— Transkript prezentace:

1 L ENKA Š EFLOVÁ ŘEDITELKA Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov 25. 3. 2014 1

2 CENTRUM PEČOVATELSKÝCH A OŠETŘOVATELSKÝCH SLUŽEB MĚSTO TOUŠKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Umíme pomáhat a nalézat pro Vás řešení. 2

3 K DO JSME Terénní pečovatelská služba Rozsah území: Plzeň sever a Plzeň jih Rozdělení do 7 středisek – Nýřany, Město Touškov, Manětín, Kralovice, Žihle, Stod, Dobřany 19 DPS 30 obcí - uzavřená smlouva o poskytování služby Rok 2013 počet klientů 866 (ženy 589, muži 277) Dochází k rozšiřování péče v terénu a poskytujeme péči v dojezdové vzdálenosti Personál: 7 koordinátorek 49 pracovník v sociálních službách 3

4 P ERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ, TOUŠKOVSKO Zřizovatel – Město Touškov, zastoupený starostkou Vilmou Kunešovou Ředitelka, zástupce ředitele manažer kvality Ekonomický úsek – 1 účetní, ekonom 7 koordinátorek středisek – zodpovídají za provoz Pečovatelský tým – 49 pracovních smluv, 16 dohod TOUŠKOVSKO Mesto Touškov, Všeruby, Líně, Bezverov, Líštany, Zahrádka, Kunejovice, Druztová, Chotíkov, Ledce, Zruc- Senec, Bdeneves, Kozolupy, Plešnice. 4

5 P OSLÁNÍ A PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA Naším posláním je poskytovat pečovatelskou službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, tělesného, smyslového postižení a rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci. Usiluje o zachování jedinečnosti každého uživatele Tak, aby mohl zůstat i nadále ve svém přirozeném prostředí a zachoval si tak soukromí, navyklý způsob života i svoje společenské zázemí. Služba je plánována individuálně, což umožňuje uživatelům rozhodovat o dalším způsobu života. Při poskytování služby je velice důležitá spolupráce s rodinou a blízkými lidmi našeho klienta. Péče je poskytovaná kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou školeni v práci s našimi cílovými skupinami. 5

6 C ÍLOVÁ SKUPINA Věková kategorie klientů: děti (0 – 4 let) dospělí (27 – 64 let) mladší senioři (65 – 80 let) starší senioři (nad 80 let) Pro koho nejsme: Pro osoby s nestabilizovaným duševním onemocněním, osobám trpícím takovým onemocněním či stavem, který vyžaduje hospitalizaci, pobytovou službu nebo nepřetržitou péči (tzn. péči nad rámec pečovatelské služby a mimo pracovní dobu), osobám, které mají potřeby a požadavky, které nejsou náplní poskytování pečovatelské služby, středně a těžce mentálně postižení lidé 6

7 P RINCIPY SLUŽBY řídí se principy, které jsou zakotveny v Etickém kodexu sociálních pracovníků ČR. Cílíme naši péči a podporu přesně podle požadavků každého klienta tak, aby měl možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti a životní styl. Nabízíme pomoc a podporu v udržení vztahů a kontaktů se společenským prostředím a tím předcházíme klientovo vyloučení ze společnosti. Pracovníci přistupují ke všem klientům individuálně, což se odráží v systematickém vytváření a hodnocení individuálního plánu klienta. Všichni pracovníci předcházejí znevýhodňování nebo negativnímu hodnocení klienta (při doprovodu klienta jsou oblečeni v civilním oděvu, s kolegy o klientech hovoří slušně a diskrétně, zachovávají intimitu uživatelů, atd.) 7

8 Z ÁKLADNÍ A FAKULTATIVNÍ ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Základní činnosti pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: pomoc při zajištění chodu domácnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Fakultativní činnosti dohled nad uživatelem služby doprava 8

9 PŘÍKLAD VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH SLUŽEB Dle platného ceníku, který se řídí zákonem 108/2006 Sb. a platnou vyhláškou 505/2006 Sb. Měsíční návštěvy Po minutáchCelkem min. Stupeň III. 120Kč/hod. Běžné nákupy420 min.80 min.160 Kč Donáška jídla151 donáška = 20 Kč 300 Kč Pomoc při hygieně915 min.135 min.270 Kč Praní prádla, žehlení2 kg1 kg = 60 Kč 120 Kč Oběd1547 Kč/kus 705 Kč CELKEM s obědy 1 555 Kč CELKEM bez obědů 550 Kč 9

10 P ŘÍSPĚVEK NA PÉČI A DÁVKY OZP BUDU MÍT PROSTŘEDKY ? Žádost o příspěvek na péči (Příspěvek se vyplácí osobám, které jsou ze zdravotních nebo jiných důvodů závislé na pomoci jiných fyzických osob a bez této pomoci se nemohou obejít.) Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči (Slouží k podání žádosti o zahájení řízení o změně výše již přiznaného příspěvku na péči.) Dávky OZP Žádost o příspěvek na mobilitu Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením Můžeme vám pomoci 10

11 FINANCOVÁNÍ Obce hradí náklady na základě uzavřené smlouvy s CPOS MPSV Krajský úřad Plzeňského kraje Projekty Úřad práce Úhrady od klientů Příspěvkové organizace hospodaří se stáními penězi Máme povinnost jednat hospodárně a efektivně, neposkytovat službu těm, pro které není určena 11

12 2013 Rozpočet rok 2013 – 17 624 000 Kč Celkové skutečné náklady – 16 923 930 Kč Celkové úhrady 2013 od klientů 5 030 966 Kč Dotace roku 2013 – 5 296 000 Kč Projekty a ÚP získáno – 400 000 Kč 2014 Rozpočet na rok 2014 – 16 563 000Kč Přidělená dotace z MPSV 6 100 000 Kč Z AJÍMAVOSTI 12

13 VÝVOJ 2010201120122013 Celkové příjmy od klientů za poskytované služby 4.379.0494.390.1675.050.9985. 030 966 Dovoz oběda (počet dovezených obědů) 577 klientů 74.833 538 klientů 73.839 559 klientů 74.937 562 klientů 55.903 Celkový počet uživatelů 1.176967840866 - Z toho bez PnP 1.014806678560 - Z toho PnP stupně 1 727375103 - Z toho PnP stupně 2 696867149 - Z toho PnP stupně 3 1615 39 - Z toho PnP stupně 4 55515 13

14 D ĚKUJI V ÁM ZA POZORNOST 14


Stáhnout ppt "L ENKA Š EFLOVÁ ŘEDITELKA Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov 25. 3. 2014 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google