Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

L ENKA Š EFLOVÁ ŘEDITELKA Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov 25. 3. 2014 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "L ENKA Š EFLOVÁ ŘEDITELKA Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov 25. 3. 2014 1."— Transkript prezentace:

1 L ENKA Š EFLOVÁ ŘEDITELKA Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov

2 CENTRUM PEČOVATELSKÝCH A OŠETŘOVATELSKÝCH SLUŽEB MĚSTO TOUŠKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Umíme pomáhat a nalézat pro Vás řešení. 2

3 K DO JSME Terénní pečovatelská služba Rozsah území: Plzeň sever a Plzeň jih Rozdělení do 7 středisek – Nýřany, Město Touškov, Manětín, Kralovice, Žihle, Stod, Dobřany 19 DPS 30 obcí - uzavřená smlouva o poskytování služby Rok 2013 počet klientů 866 (ženy 589, muži 277) Dochází k rozšiřování péče v terénu a poskytujeme péči v dojezdové vzdálenosti Personál: 7 koordinátorek 49 pracovník v sociálních službách 3

4 P ERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ, TOUŠKOVSKO Zřizovatel – Město Touškov, zastoupený starostkou Vilmou Kunešovou Ředitelka, zástupce ředitele manažer kvality Ekonomický úsek – 1 účetní, ekonom 7 koordinátorek středisek – zodpovídají za provoz Pečovatelský tým – 49 pracovních smluv, 16 dohod TOUŠKOVSKO Mesto Touškov, Všeruby, Líně, Bezverov, Líštany, Zahrádka, Kunejovice, Druztová, Chotíkov, Ledce, Zruc- Senec, Bdeneves, Kozolupy, Plešnice. 4

5 P OSLÁNÍ A PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA Naším posláním je poskytovat pečovatelskou službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, tělesného, smyslového postižení a rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci. Usiluje o zachování jedinečnosti každého uživatele Tak, aby mohl zůstat i nadále ve svém přirozeném prostředí a zachoval si tak soukromí, navyklý způsob života i svoje společenské zázemí. Služba je plánována individuálně, což umožňuje uživatelům rozhodovat o dalším způsobu života. Při poskytování služby je velice důležitá spolupráce s rodinou a blízkými lidmi našeho klienta. Péče je poskytovaná kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou školeni v práci s našimi cílovými skupinami. 5

6 C ÍLOVÁ SKUPINA Věková kategorie klientů: děti (0 – 4 let) dospělí (27 – 64 let) mladší senioři (65 – 80 let) starší senioři (nad 80 let) Pro koho nejsme: Pro osoby s nestabilizovaným duševním onemocněním, osobám trpícím takovým onemocněním či stavem, který vyžaduje hospitalizaci, pobytovou službu nebo nepřetržitou péči (tzn. péči nad rámec pečovatelské služby a mimo pracovní dobu), osobám, které mají potřeby a požadavky, které nejsou náplní poskytování pečovatelské služby, středně a těžce mentálně postižení lidé 6

7 P RINCIPY SLUŽBY řídí se principy, které jsou zakotveny v Etickém kodexu sociálních pracovníků ČR. Cílíme naši péči a podporu přesně podle požadavků každého klienta tak, aby měl možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti a životní styl. Nabízíme pomoc a podporu v udržení vztahů a kontaktů se společenským prostředím a tím předcházíme klientovo vyloučení ze společnosti. Pracovníci přistupují ke všem klientům individuálně, což se odráží v systematickém vytváření a hodnocení individuálního plánu klienta. Všichni pracovníci předcházejí znevýhodňování nebo negativnímu hodnocení klienta (při doprovodu klienta jsou oblečeni v civilním oděvu, s kolegy o klientech hovoří slušně a diskrétně, zachovávají intimitu uživatelů, atd.) 7

8 Z ÁKLADNÍ A FAKULTATIVNÍ ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Základní činnosti pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: pomoc při zajištění chodu domácnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Fakultativní činnosti dohled nad uživatelem služby doprava 8

9 PŘÍKLAD VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH SLUŽEB Dle platného ceníku, který se řídí zákonem 108/2006 Sb. a platnou vyhláškou 505/2006 Sb. Měsíční návštěvy Po minutáchCelkem min. Stupeň III. 120Kč/hod. Běžné nákupy420 min.80 min.160 Kč Donáška jídla151 donáška = 20 Kč 300 Kč Pomoc při hygieně915 min.135 min.270 Kč Praní prádla, žehlení2 kg1 kg = 60 Kč 120 Kč Oběd1547 Kč/kus 705 Kč CELKEM s obědy Kč CELKEM bez obědů 550 Kč 9

10 P ŘÍSPĚVEK NA PÉČI A DÁVKY OZP BUDU MÍT PROSTŘEDKY ? Žádost o příspěvek na péči (Příspěvek se vyplácí osobám, které jsou ze zdravotních nebo jiných důvodů závislé na pomoci jiných fyzických osob a bez této pomoci se nemohou obejít.) Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči (Slouží k podání žádosti o zahájení řízení o změně výše již přiznaného příspěvku na péči.) Dávky OZP Žádost o příspěvek na mobilitu Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením Můžeme vám pomoci 10

11 FINANCOVÁNÍ Obce hradí náklady na základě uzavřené smlouvy s CPOS MPSV Krajský úřad Plzeňského kraje Projekty Úřad práce Úhrady od klientů Příspěvkové organizace hospodaří se stáními penězi Máme povinnost jednat hospodárně a efektivně, neposkytovat službu těm, pro které není určena 11

12 2013 Rozpočet rok 2013 – Kč Celkové skutečné náklady – Kč Celkové úhrady 2013 od klientů Kč Dotace roku 2013 – Kč Projekty a ÚP získáno – Kč 2014 Rozpočet na rok 2014 – Kč Přidělená dotace z MPSV Kč Z AJÍMAVOSTI 12

13 VÝVOJ Celkové příjmy od klientů za poskytované služby Dovoz oběda (počet dovezených obědů) 577 klientů klientů klientů klientů Celkový počet uživatelů Z toho bez PnP Z toho PnP stupně Z toho PnP stupně Z toho PnP stupně Z toho PnP stupně

14 D ĚKUJI V ÁM ZA POZORNOST 14


Stáhnout ppt "L ENKA Š EFLOVÁ ŘEDITELKA Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov 25. 3. 2014 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google