Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lenka Šeflová ředitelka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lenka Šeflová ředitelka"— Transkript prezentace:

1 Lenka Šeflová ředitelka
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov Lenka Šeflová ředitelka

2 CENTRUM PEČOVATELSKÝCH A OŠETŘOVATELSKÝCH SLUŽEB MĚSTO TOUŠKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Umíme pomáhat a nalézat pro Vás řešení.

3 Kdo jsme Terénní pečovatelská služba
Rozsah území: Plzeň sever a Plzeň jih Rozdělení do 7 středisek – Nýřany, Město Touškov, Manětín, Kralovice, Žihle, Stod, Dobřany 19 DPS 30 obcí - uzavřená smlouva o poskytování služby Rok 2013 počet klientů 866 (ženy 589, muži 277) Dochází k rozšiřování péče v terénu a poskytujeme péči v dojezdové vzdálenosti Personál: 7 koordinátorek 49 pracovník v sociálních službách

4 Personální zajištění, touškovsko
Zřizovatel – Město Touškov, zastoupený starostkou Vilmou Kunešovou Ředitelka, zástupce ředitele manažer kvality Ekonomický úsek – 1 účetní, ekonom 7 koordinátorek středisek – zodpovídají za provoz Pečovatelský tým – 49 pracovních smluv, 16 dohod TOUŠKOVSKO Mesto Touškov, Všeruby, Líně, Bezverov, Líštany, Zahrádka, Kunejovice, Druztová, Chotíkov, Ledce, Zruc- Senec, Bdeneves, Kozolupy, Plešnice.

5 Poslání a pro koho je služba určena
Naším posláním je poskytovat pečovatelskou službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, tělesného, smyslového postižení a rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci. Usiluje o zachování jedinečnosti každého uživatele Tak, aby mohl zůstat i nadále ve svém přirozeném prostředí a zachoval si tak soukromí, navyklý způsob života i svoje společenské zázemí. Služba je plánována individuálně, což umožňuje uživatelům rozhodovat o dalším způsobu života. Při poskytování služby je velice důležitá spolupráce s rodinou a blízkými lidmi našeho klienta. Péče je poskytovaná kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou školeni v práci s našimi cílovými skupinami.

6 Cílová skupina Věková kategorie klientů:
děti (0 – 4 let) dospělí (27 – 64 let) mladší senioři (65 – 80 let) starší senioři (nad 80 let) Pro koho nejsme: Pro osoby s nestabilizovaným duševním onemocněním, osobám trpícím takovým onemocněním či stavem, který vyžaduje hospitalizaci, pobytovou službu nebo nepřetržitou péči (tzn. péči nad rámec pečovatelské služby a mimo pracovní dobu), osobám, které mají potřeby a požadavky, které nejsou náplní poskytování pečovatelské služby, středně a těžce mentálně postižení lidé

7 Principy služby řídí se principy, které jsou zakotveny v Etickém kodexu sociálních pracovníků ČR. Cílíme naši péči a podporu přesně podle požadavků každého klienta tak, aby měl možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti a životní styl. Nabízíme pomoc a podporu v udržení vztahů a kontaktů se společenským prostředím a tím předcházíme klientovo vyloučení ze společnosti. Pracovníci přistupují ke všem klientům individuálně, což se odráží v systematickém vytváření a hodnocení individuálního plánu klienta. Všichni pracovníci předcházejí znevýhodňování nebo negativnímu hodnocení klienta (při doprovodu klienta jsou oblečeni v civilním oděvu, s kolegy o klientech hovoří slušně a diskrétně, zachovávají intimitu uživatelů, atd.)

8 Základní a fakultativní úkony pečovatelské služby
Základní činnosti pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: pomoc při zajištění chodu domácnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Fakultativní činnosti dohled nad uživatelem služby doprava

9 PŘÍKLAD VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
Měsíční návštěvy Po minutách Celkem min. Stupeň III. 120Kč/hod. Běžné nákupy 4 20 min. 80 min. 160 Kč Donáška jídla 15 1 donáška = 20 Kč 300 Kč Pomoc při hygieně 9 15 min. 135 min. 270 Kč Praní prádla, žehlení 2 kg 1 kg = 60 Kč 120 Kč Oběd 47 Kč/kus 705 Kč CELKEM s obědy 1 555 Kč CELKEM bez obědů 550 Kč Dle platného ceníku, který se řídí zákonem 108/2006 Sb. a platnou vyhláškou 505/2006 Sb.

10 Příspěvek na péči a dávky ozp budu mít prostředky?
Žádost o příspěvek na péči (Příspěvek se vyplácí osobám, které jsou ze zdravotních nebo jiných důvodů závislé na pomoci jiných fyzických osob a bez této pomoci se nemohou obejít.) Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči (Slouží k podání žádosti o zahájení řízení o změně výše již přiznaného příspěvku na péči.) Dávky OZP Žádost o příspěvek na mobilitu Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením Můžeme vám pomoci

11 financování Obce hradí náklady na základě uzavřené smlouvy s CPOS MPSV
Krajský úřad Plzeňského kraje Projekty Úřad práce Úhrady od klientů Příspěvkové organizace hospodaří se stáními penězi Máme povinnost jednat hospodárně a efektivně, neposkytovat službu těm, pro které není určena

12 Zajímavosti 2013 Rozpočet rok 2013 – 17 624 000 Kč
Celkové skutečné náklady – Kč Celkové úhrady 2013 od klientů Kč Dotace roku 2013 – Kč Projekty a ÚP získáno – Kč 2014 Rozpočet na rok 2014 – Kč Přidělená dotace z MPSV Kč

13 VÝVOJ 2010 2011 2012 2013 Celkové příjmy od klientů za poskytované služby Dovoz oběda (počet dovezených obědů) 577 klientů 74.833 538 klientů 73.839 559 klientů 74.937 562 klientů 55.903 Celkový počet uživatelů 1.176 967 840 866 Z toho bez PnP 1.014 806 678 560 Z toho PnP stupně 1 72 73 75 103 Z toho PnP stupně 2 69 68 67 149 Z toho PnP stupně 3 16 15 39 Z toho PnP stupně 4 5

14 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Lenka Šeflová ředitelka"

Podobné prezentace


Reklamy Google