Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

:: portál Lékařské fakulty MU :: Enterální výživa Autorka: Iveta Zimová Základy intenzivní medicíny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ":: portál Lékařské fakulty MU :: Enterální výživa Autorka: Iveta Zimová Základy intenzivní medicíny."— Transkript prezentace:

1 :: portál Lékařské fakulty MU :: Enterální výživa Autorka: Iveta Zimová Základy intenzivní medicíny

2 :: portál Lékařské fakulty MU :: Obsah Výživa Malnutrice, typy Cíl a algoritmus nutriční podpory Výběr výživy Enterální výživa Souhrn nutričních zásad Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

3 :: portál Lékařské fakulty MU :: Výživa Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Klinická výživa je interdisciplinární obor, kdy nutriční intervence vytváří optimální podmínky pro vlastní obranné mechanizmy, autoregulaci a ve svých důsledcích i prostředí pro úspěch cílené léčby.

4 :: portál Lékařské fakulty MU :: Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Základním cílem umělé výživy je zajistit přívod živin a tekutin těm skupinám nemocných, kteří nemohou, nechtějí nebo nesmějí přijímat běžnou stravu v aktuálně nutném množství i složení obvyklou cestou.

5 :: portál Lékařské fakulty MU :: Malnutrice značný podíl hospitalizovaných pacientů je malnutriční 3% pacientů v nemocnici vyžaduje umělou výživu /1000 lůžek - 30 pacientů trpí těžkou malnutricí/ je vztah mezi malnutricí a zvýšenou morbiditou a mortalitou Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

6 :: portál Lékařské fakulty MU :: Typy malnutrice Marantický typ (marasmus) Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa dlouhodobé hladovění metabolizmus glukózy stoupá metabolizmus tuků stoupá metabolizmus proteinů klesá

7 :: portál Lékařské fakulty MU :: Typy malnutrice Kwashiorkor Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa stresový katabolizmus metabolizmus glukózy klesá metabolizmus tuků klesá metabolizmus proteinů stoupá především VLI

8 :: portál Lékařské fakulty MU :: Změny metabolizmu ve stresu zvýšení bazálního metabolizmu o 30–50 % zvýšení metabolizmu bílkovin zvýšené ztráty N 40 g/den a více stimulace glykogenolýzy a glukoneogeneze aminoacidémie zvýšená hladina glukagonu inzulinorezistence Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

9 :: portál Lékařské fakulty MU :: Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Na rozdíl od metabolických změn přihladovění se v kritickém stavu energetickým substrátem stávají tělu vlastní struktury v důsledku typicky stresem změněného hormonálního profilu.

10 :: portál Lékařské fakulty MU :: Bez dostatečného přívodu živin by u pacientů v kritickém stavu nastala prudce progredující deplece svalové hmoty, což by ve značné míře ovlivnilo celkovou prognózu, četnost komplikací a v konečném důsledku i přežití. Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

11 :: portál Lékařské fakulty MU :: zjistit a napravit preexistující malnutrici zabránit progresivní bílkovinné a energetické malnutrici optimalizovat pacientovu metabolickou situaci snížit morbiditu a zkrátit období rekonvalescence Cíl nutriční podpory Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

12 :: portál Lékařské fakulty MU :: I. splnění kritérií pro zahájení nutriční podpory II. stanovení aktuální energetické potřeby III. určení strategie nutriční podpory A. enterální výživa (preferovaná) B. parenterální výživa Algoritmus plánování nutriční podpory Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

13 :: portál Lékařské fakulty MU :: Slouží jako: zdroj energie stavební komponenty signální a regulační látky (omega 3, 6) mají farmakologický efekt podávají se ve farmakologických dávkách (arginin, glutamin, taurin) Nutriční substráty Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa cukry, proteiny, tuky, vitamíny, stopové prvky

14 :: portál Lékařské fakulty MU :: při intaktním GIT je metodou volby enterální výživa polymerní dieta - trávení a resorbce intaktní oligomerní, modulární dieta - porucha trávení a resorbce Výběr výživy Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

15 :: portál Lékařské fakulty MU :: předpoklad krátkodobé výživy (méně než 3–6 týdnů) – aplikace sondou nasogastrickou nebo nasojejunální předpoklad dlouhodobé výživy vyžaduje chirurgickou jejunostomii nebo perkutánní gastrostomii Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

16 :: portál Lékařské fakulty MU :: v posledních letech je renesance enterální výživy po 7 dnech nedostatečného p.o. příjmu nastává poškození GIT a jeho funkční integrity u kriticky nemocných pacientů je tato doba ještě kratší Enterální výživa Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

17 :: portál Lékařské fakulty MU :: není možný p.o. příjem a je funkční GIT Indikace enterální výživy Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

18 :: portál Lékařské fakulty MU :: náhlé příhody břišní, krvácení do GIT profúzní zvracení, těžké průjmy paralytický ileus těsné stenózy trávicího ústrojí toxické megakolon relativní: těžká pankreatitis, GIT píštěle, ischemie GIT Kontraindikace Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

19 :: portál Lékařské fakulty MU :: lepší utilizace nutrientů zachování struktury a funkce střeva podpora normální střevní flory trvalá sekrece střevního IgA snížení bakteriální translokace omezení jaterní steatózy nižší náklady Výhody enterální výživy Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

20 :: portál Lékařské fakulty MU :: Polymerní směs celých proteinů, polysacharidů, triglyceridů vyvážený vzájemný poměr všech živin, vitamínů, stopových prvků nízká viskozita stravy zachovaná resorbční schopnost GIT Druhy enterálních výživ Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Nutrison, Fresubin, Isosource atd.

21 :: portál Lékařské fakulty MU :: Oligomerní oligopeptidy, oligosacharidy, dextriny, esencilání MK, MCT, nízká viskozita a osmolarita u pacientů se zhoršenou trávící a resorbční funkcí GIT Druhy enterálních výživ Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa PEPTI 2000, Peptisorb, Survimed atd.

22 :: portál Lékařské fakulty MU :: Elementární Dipeptidy a tripeptidy s glycinem, mono- a disacharidy, frakcionovaný kokosový olej vysoká osmolarita bezezbytková u zánětlivých onemocnění střev Druhy enterálních výživ Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Preciten MCT, Salvimulsin MCT

23 :: portál Lékařské fakulty MU :: Speciální DM – polysacharidy (rostlinný škrob), vlákniny, vyšší obsah omega-3 MK jaterní insuficience – redukce AK a změna poměru ve prospěch VLI renální insuficience – snížený obsah N, minerálů a redukce přívodu tekutin Imunomodulační – arginin, omega-3MK, MCT, glutamin, RNA, antioxidační vitamíny, vláknina, SCFA – snaha o zlepšení imunitní odpovědi a potlačení hyperkatabolizmu – Supportan, Impact Druhy enterálních výživ Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

24 :: portál Lékařské fakulty MU :: Standardní Polymerní, vysokomolekulární, nutričně definované enterální výživy Isoosmotické Normo nebo vysokokalorické (1kcal – 4,2 kJ/ml, nebo 1,5kcal – 6,3 kJ/ml ) energetické zastoupení : 16-20% bílkoviny, 25-30% tuky a 50-54 % cukry Neobsahují gluten a laktózu Většina přípravků pokrývá pouze běžné potřeby elektrolytů, vitamínů a stopových prvků a případné zvýšené nároky je nutné hradit parenterálně Typy přípravků na 1.ARO FNB Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Nutrison standard, Fresubin original, Isosource standard Fresubin HP energy, Isosource energy, Novasource forte

25 :: portál Lékařské fakulty MU :: Fibre - s přídavkem vlákniny v množství, které zajišťuje denní potřebu. Vláknina : Zlepšuje bariérovou funkci střeva Upravuje střevní mikroflóru Upravuje konzistenci stolice Upravuje funkci tenkého střeva Je fermentovaná střevními bakteriemi v tlustém střevě. Produktem této fermentace jsou SCFA, které jsou důležitým energetickým substrátem pro buňky tlustého střeva Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Fresubin original fibre, Isosource fibre, Nutrison multifibre Typy přípravků na 1.ARO FNB

26 :: portál Lékařské fakulty MU :: Protein, protein plus - typy polymerní nutričně definované enterální výživy obohacené o bílkoviny. zvýšený je podíl bílkovin na energetickém zastoupení na 22% a to na úkor cukrů některé jsou hyperkalorické (1 ml= 1,25kcal/5,2 kJ) některé obsahují vlákninu Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Nutrison protein plus MultiFibre, Isosource protein Typy přípravků na 1.ARO FNB

27 :: portál Lékařské fakulty MU :: Diabetes polymerní, nutričně definované enterální výživy, kde většina energie je dodána ve formě tuků Zvýšený obsah omega-3 MK s příznivě upraveným poměrem omega-6 a omega-3 MK Glycidová složka je tvořena především rostlinným škrobem s pomalou a postupnou hydrolýzou a vstřebáváním Přídavek vlákniny Mohou být hypokalorické (1ml =0,75 kcal, 3,14 kJ ) Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Diason low energy, Diaben Typy přípravků na 1.ARO FNB

28 :: portál Lékařské fakulty MU :: Start – polymerní nutričně definovaná enterální výživa Hypokalorická (1ml=0,75 kcal / 3,14kJ) Nižší obsah tuků Jediný typ polymerní enterální výživy obsahující glutamin Obsahuje vlákninu Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Novasource Start Typy přípravků na 1.ARO FNB

29 :: portál Lékařské fakulty MU :: Peptisorb Nutričně vyvážená bezezbytková oligomerní enterální výživa Proteiny ve formě vysoce hydrolyzované bílkoviny /oligopeptidy, volné AK) Sacharidy ve formě lehce vstřebatelných oligosacharidů (maltodextrinů) Lipidy se 47% zastoupením MCT Isokalorická (1ml=1kcal) Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Typy přípravků na 1.ARO FNB

30 :: portál Lékařské fakulty MU :: Cílem podání enterální výživy je kromě zachování integrity a funkce střevní sliznice, zvýšení splanchnické perfúze a také dosažení plného krytí energetické potřeby pacienta enterální nutricí, v ideálním stavu do 5 dnů. Protokol enterální výživy Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

31 :: portál Lékařské fakulty MU :: Časná enterální výživa hned po hemodynamické stabilizaci – pokud nejsou KI jejího podání Nutriční přípravek se aplikuje kontinuálně pomocí peristaltické pumpy do žaludku nebo do proximálního jejuna. (Novasource start) Počáteční rychlost gastrického podání enterální výživy je 4,5 - 7 ml/kg/24h. dle druhu použitého nutričního přípravku, rychlost se zvyšuje při její toleranci první 3 dny nutrice bez noční pauzy, od 4. dne nutrice s noční pauzou od 24 - 06 hod. Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Protokol enterální výživy

32 :: portál Lékařské fakulty MU :: Rezidua v žaludku se kontrolují každé 3 hodiny (aspirace, sonda na odvod) při žaludečním obsahu do 100 ml pokračujeme nezměněnou, eventuálně postupně se zvyšující dávkou výživy dle aplikačního schématu při žaludečním obsahu 100 ml - 200 ml pokračujeme sníženou rychlostí podání výživy (o 50%) pokud je totéž množství žaludečního obsahu aspirováno po dalších 3 hodinách, podávání nutrice se zastaví a sonda se dá na odvod. gastrická výživa sondou se opět zahájí následující den ráno základní rychlostí 4,5 - 7 ml/kg/24h., Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Protokol enterální výživy

33 :: portál Lékařské fakulty MU :: Při intoleranci gastrického podání nutrice (do 48 hodin) se zavádí endoskopicky nasojejunální sonda a výživa se podává kontinuálně pomocí peristaltické pumpy do jejuna (bez pauzy) počáteční rychlost podání je 4,5 - 7 ml/kg/24h. s postupným zvyšováním rychlosti dle klinického stavu pacienta. Gastrická sonda se ponechá dočasně na odvod, krmení do žaludku se zahájí při odpadu ze sondy < 500 ml/24 hod. výše uvedeným způsobem Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Protokol enterální výživy

34 :: portál Lékařské fakulty MU :: Dle aplikačního schématu bychom v ideálním případě měli dosáhnout plného krytí energetické potřeby pacienta enterální nutricí do 5 dnů. Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa První den nutrice 5 kcal/kg/den (20 ml/hod) Druhý den 12 kcal/kg/den (40-50ml/hod) Třetí den 20 kcal/kg/den (75 ml/hod) Čtvrtý den 25 kcal/kg/den (90 –100 ml/hod) Protokol enterální výživy

35 :: portál Lékařské fakulty MU :: prokinetika: Podpůrná th Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa metoklopramid (Degan) 2-3 x 1amp. i.v. - při gastroparéze, při dobré toleranci nutrice vysadit antiulceróza: sucralfate (Ulcogant) 4 x 5 ml suspenze - u všech pacientů na jejunální výživě, na gastrické výživě u pacientů s objemem nutrice < 500 ml/24 h., jinak na začátku noční pauzy famotidin (Quamatel) 2 x 1 amp. i.v. - podávat pouze u pac. s vředovou chorobou gastroduodena (i anamnesticky), u pankreatitidy, kraniotraumatu, větších popálenin a status asthmaticus

36 :: portál Lékařské fakulty MU :: Technické chybné umístění sondy ucpání sondy reflux eroze z otlaku Komplikace enterální výživy Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

37 :: portál Lékařské fakulty MU :: Vyvolané nutričními přípravky nadýmání nauzea křeče regurgitace průjmy Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Komplikace enterální výživy

38 :: portál Lékařské fakulty MU :: Včasné zavedení enterální výživy u kriticky nemocného pacienta je nesmírně důležité. Již samotné podání živin enterální cestou je schopno významně snížit produkci cytokinů, katabolických hormonů i proteinů akutní fáze a omezit tak metabolický stres organizmu. Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

39 :: portál Lékařské fakulty MU :: 20 - 35 kcal /kg t.hm./den (86 – 150 kJ/kg t.hm./den) cukry = 2 – 2,5 g max. 4g/kg t.hm./den AK = 1 – 2 g/kg t.hm./den tuky = 0,7 – 1,5 g/kg t.hm./den minerály, vitamíny, stopové prvky Zásady nutriční podpory u pacienta v kritickém stavu Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

40 :: portál Lékařské fakulty MU :: čím je pacient v těžším stavu, tím opatrnější musíme být v dávkách jednotlivých substrátů, nejsme schopni dosáhnout vyrovnanou N-bilanci ! zatížení metabolických drah již beztak přetížených stresem vede ke zhoršování celé řady funkcí vitálně důležitých pro kriticky nemocné Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Zásady nutriční podpory u pacienta v kritickém stavu

41 :: portál Lékařské fakulty MU :: postupné zvyšování nutriční zátěže časné zavedení enterální výživy zvyšování energetické nálože při zlepšování stavu pacienta, který se dostává do anabolické fáze a je schopný zvýšený přísun živin utilizovat. Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Zásady nutriční podpory u pacienta v kritickém stavu

42 :: portál Lékařské fakulty MU :: Nutriční podpora je neoddělitelnou součástí intenzivní péče o pacienta kriticky nemocného. Základy intenzivní medicíny: Aspirace


Stáhnout ppt ":: portál Lékařské fakulty MU :: Enterální výživa Autorka: Iveta Zimová Základy intenzivní medicíny."

Podobné prezentace


Reklamy Google