Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

:: portál Lékařské fakulty MU :: Enterální výživa Autorka: Iveta Zimová Základy intenzivní medicíny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ":: portál Lékařské fakulty MU :: Enterální výživa Autorka: Iveta Zimová Základy intenzivní medicíny."— Transkript prezentace:

1 :: portál Lékařské fakulty MU :: Enterální výživa Autorka: Iveta Zimová Základy intenzivní medicíny

2 :: portál Lékařské fakulty MU :: Obsah Výživa Malnutrice, typy Cíl a algoritmus nutriční podpory Výběr výživy Enterální výživa Souhrn nutričních zásad Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

3 :: portál Lékařské fakulty MU :: Výživa Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Klinická výživa je interdisciplinární obor, kdy nutriční intervence vytváří optimální podmínky pro vlastní obranné mechanizmy, autoregulaci a ve svých důsledcích i prostředí pro úspěch cílené léčby.

4 :: portál Lékařské fakulty MU :: Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Základním cílem umělé výživy je zajistit přívod živin a tekutin těm skupinám nemocných, kteří nemohou, nechtějí nebo nesmějí přijímat běžnou stravu v aktuálně nutném množství i složení obvyklou cestou.

5 :: portál Lékařské fakulty MU :: Malnutrice značný podíl hospitalizovaných pacientů je malnutriční 3% pacientů v nemocnici vyžaduje umělou výživu /1000 lůžek - 30 pacientů trpí těžkou malnutricí/ je vztah mezi malnutricí a zvýšenou morbiditou a mortalitou Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

6 :: portál Lékařské fakulty MU :: Typy malnutrice Marantický typ (marasmus) Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa dlouhodobé hladovění metabolizmus glukózy stoupá metabolizmus tuků stoupá metabolizmus proteinů klesá

7 :: portál Lékařské fakulty MU :: Typy malnutrice Kwashiorkor Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa stresový katabolizmus metabolizmus glukózy klesá metabolizmus tuků klesá metabolizmus proteinů stoupá především VLI

8 :: portál Lékařské fakulty MU :: Změny metabolizmu ve stresu zvýšení bazálního metabolizmu o 30–50 % zvýšení metabolizmu bílkovin zvýšené ztráty N 40 g/den a více stimulace glykogenolýzy a glukoneogeneze aminoacidémie zvýšená hladina glukagonu inzulinorezistence Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

9 :: portál Lékařské fakulty MU :: Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Na rozdíl od metabolických změn přihladovění se v kritickém stavu energetickým substrátem stávají tělu vlastní struktury v důsledku typicky stresem změněného hormonálního profilu.

10 :: portál Lékařské fakulty MU :: Bez dostatečného přívodu živin by u pacientů v kritickém stavu nastala prudce progredující deplece svalové hmoty, což by ve značné míře ovlivnilo celkovou prognózu, četnost komplikací a v konečném důsledku i přežití. Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

11 :: portál Lékařské fakulty MU :: zjistit a napravit preexistující malnutrici zabránit progresivní bílkovinné a energetické malnutrici optimalizovat pacientovu metabolickou situaci snížit morbiditu a zkrátit období rekonvalescence Cíl nutriční podpory Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

12 :: portál Lékařské fakulty MU :: I. splnění kritérií pro zahájení nutriční podpory II. stanovení aktuální energetické potřeby III. určení strategie nutriční podpory A. enterální výživa (preferovaná) B. parenterální výživa Algoritmus plánování nutriční podpory Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

13 :: portál Lékařské fakulty MU :: Slouží jako: zdroj energie stavební komponenty signální a regulační látky (omega 3, 6) mají farmakologický efekt podávají se ve farmakologických dávkách (arginin, glutamin, taurin) Nutriční substráty Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa cukry, proteiny, tuky, vitamíny, stopové prvky

14 :: portál Lékařské fakulty MU :: při intaktním GIT je metodou volby enterální výživa polymerní dieta - trávení a resorbce intaktní oligomerní, modulární dieta - porucha trávení a resorbce Výběr výživy Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

15 :: portál Lékařské fakulty MU :: předpoklad krátkodobé výživy (méně než 3–6 týdnů) – aplikace sondou nasogastrickou nebo nasojejunální předpoklad dlouhodobé výživy vyžaduje chirurgickou jejunostomii nebo perkutánní gastrostomii Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

16 :: portál Lékařské fakulty MU :: v posledních letech je renesance enterální výživy po 7 dnech nedostatečného p.o. příjmu nastává poškození GIT a jeho funkční integrity u kriticky nemocných pacientů je tato doba ještě kratší Enterální výživa Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

17 :: portál Lékařské fakulty MU :: není možný p.o. příjem a je funkční GIT Indikace enterální výživy Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

18 :: portál Lékařské fakulty MU :: náhlé příhody břišní, krvácení do GIT profúzní zvracení, těžké průjmy paralytický ileus těsné stenózy trávicího ústrojí toxické megakolon relativní: těžká pankreatitis, GIT píštěle, ischemie GIT Kontraindikace Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

19 :: portál Lékařské fakulty MU :: lepší utilizace nutrientů zachování struktury a funkce střeva podpora normální střevní flory trvalá sekrece střevního IgA snížení bakteriální translokace omezení jaterní steatózy nižší náklady Výhody enterální výživy Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

20 :: portál Lékařské fakulty MU :: Polymerní směs celých proteinů, polysacharidů, triglyceridů vyvážený vzájemný poměr všech živin, vitamínů, stopových prvků nízká viskozita stravy zachovaná resorbční schopnost GIT Druhy enterálních výživ Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Nutrison, Fresubin, Isosource atd.

21 :: portál Lékařské fakulty MU :: Oligomerní oligopeptidy, oligosacharidy, dextriny, esencilání MK, MCT, nízká viskozita a osmolarita u pacientů se zhoršenou trávící a resorbční funkcí GIT Druhy enterálních výživ Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa PEPTI 2000, Peptisorb, Survimed atd.

22 :: portál Lékařské fakulty MU :: Elementární Dipeptidy a tripeptidy s glycinem, mono- a disacharidy, frakcionovaný kokosový olej vysoká osmolarita bezezbytková u zánětlivých onemocnění střev Druhy enterálních výživ Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Preciten MCT, Salvimulsin MCT

23 :: portál Lékařské fakulty MU :: Speciální DM – polysacharidy (rostlinný škrob), vlákniny, vyšší obsah omega-3 MK jaterní insuficience – redukce AK a změna poměru ve prospěch VLI renální insuficience – snížený obsah N, minerálů a redukce přívodu tekutin Imunomodulační – arginin, omega-3MK, MCT, glutamin, RNA, antioxidační vitamíny, vláknina, SCFA – snaha o zlepšení imunitní odpovědi a potlačení hyperkatabolizmu – Supportan, Impact Druhy enterálních výživ Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

24 :: portál Lékařské fakulty MU :: Standardní Polymerní, vysokomolekulární, nutričně definované enterální výživy Isoosmotické Normo nebo vysokokalorické (1kcal – 4,2 kJ/ml, nebo 1,5kcal – 6,3 kJ/ml ) energetické zastoupení : 16-20% bílkoviny, 25-30% tuky a % cukry Neobsahují gluten a laktózu Většina přípravků pokrývá pouze běžné potřeby elektrolytů, vitamínů a stopových prvků a případné zvýšené nároky je nutné hradit parenterálně Typy přípravků na 1.ARO FNB Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Nutrison standard, Fresubin original, Isosource standard Fresubin HP energy, Isosource energy, Novasource forte

25 :: portál Lékařské fakulty MU :: Fibre - s přídavkem vlákniny v množství, které zajišťuje denní potřebu. Vláknina : Zlepšuje bariérovou funkci střeva Upravuje střevní mikroflóru Upravuje konzistenci stolice Upravuje funkci tenkého střeva Je fermentovaná střevními bakteriemi v tlustém střevě. Produktem této fermentace jsou SCFA, které jsou důležitým energetickým substrátem pro buňky tlustého střeva Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Fresubin original fibre, Isosource fibre, Nutrison multifibre Typy přípravků na 1.ARO FNB

26 :: portál Lékařské fakulty MU :: Protein, protein plus - typy polymerní nutričně definované enterální výživy obohacené o bílkoviny. zvýšený je podíl bílkovin na energetickém zastoupení na 22% a to na úkor cukrů některé jsou hyperkalorické (1 ml= 1,25kcal/5,2 kJ) některé obsahují vlákninu Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Nutrison protein plus MultiFibre, Isosource protein Typy přípravků na 1.ARO FNB

27 :: portál Lékařské fakulty MU :: Diabetes polymerní, nutričně definované enterální výživy, kde většina energie je dodána ve formě tuků Zvýšený obsah omega-3 MK s příznivě upraveným poměrem omega-6 a omega-3 MK Glycidová složka je tvořena především rostlinným škrobem s pomalou a postupnou hydrolýzou a vstřebáváním Přídavek vlákniny Mohou být hypokalorické (1ml =0,75 kcal, 3,14 kJ ) Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Diason low energy, Diaben Typy přípravků na 1.ARO FNB

28 :: portál Lékařské fakulty MU :: Start – polymerní nutričně definovaná enterální výživa Hypokalorická (1ml=0,75 kcal / 3,14kJ) Nižší obsah tuků Jediný typ polymerní enterální výživy obsahující glutamin Obsahuje vlákninu Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Novasource Start Typy přípravků na 1.ARO FNB

29 :: portál Lékařské fakulty MU :: Peptisorb Nutričně vyvážená bezezbytková oligomerní enterální výživa Proteiny ve formě vysoce hydrolyzované bílkoviny /oligopeptidy, volné AK) Sacharidy ve formě lehce vstřebatelných oligosacharidů (maltodextrinů) Lipidy se 47% zastoupením MCT Isokalorická (1ml=1kcal) Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Typy přípravků na 1.ARO FNB

30 :: portál Lékařské fakulty MU :: Cílem podání enterální výživy je kromě zachování integrity a funkce střevní sliznice, zvýšení splanchnické perfúze a také dosažení plného krytí energetické potřeby pacienta enterální nutricí, v ideálním stavu do 5 dnů. Protokol enterální výživy Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

31 :: portál Lékařské fakulty MU :: Časná enterální výživa hned po hemodynamické stabilizaci – pokud nejsou KI jejího podání Nutriční přípravek se aplikuje kontinuálně pomocí peristaltické pumpy do žaludku nebo do proximálního jejuna. (Novasource start) Počáteční rychlost gastrického podání enterální výživy je 4,5 - 7 ml/kg/24h. dle druhu použitého nutričního přípravku, rychlost se zvyšuje při její toleranci první 3 dny nutrice bez noční pauzy, od 4. dne nutrice s noční pauzou od hod. Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Protokol enterální výživy

32 :: portál Lékařské fakulty MU :: Rezidua v žaludku se kontrolují každé 3 hodiny (aspirace, sonda na odvod) při žaludečním obsahu do 100 ml pokračujeme nezměněnou, eventuálně postupně se zvyšující dávkou výživy dle aplikačního schématu při žaludečním obsahu 100 ml ml pokračujeme sníženou rychlostí podání výživy (o 50%) pokud je totéž množství žaludečního obsahu aspirováno po dalších 3 hodinách, podávání nutrice se zastaví a sonda se dá na odvod. gastrická výživa sondou se opět zahájí následující den ráno základní rychlostí 4,5 - 7 ml/kg/24h., Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Protokol enterální výživy

33 :: portál Lékařské fakulty MU :: Při intoleranci gastrického podání nutrice (do 48 hodin) se zavádí endoskopicky nasojejunální sonda a výživa se podává kontinuálně pomocí peristaltické pumpy do jejuna (bez pauzy) počáteční rychlost podání je 4,5 - 7 ml/kg/24h. s postupným zvyšováním rychlosti dle klinického stavu pacienta. Gastrická sonda se ponechá dočasně na odvod, krmení do žaludku se zahájí při odpadu ze sondy < 500 ml/24 hod. výše uvedeným způsobem Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Protokol enterální výživy

34 :: portál Lékařské fakulty MU :: Dle aplikačního schématu bychom v ideálním případě měli dosáhnout plného krytí energetické potřeby pacienta enterální nutricí do 5 dnů. Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa První den nutrice 5 kcal/kg/den (20 ml/hod) Druhý den 12 kcal/kg/den (40-50ml/hod) Třetí den 20 kcal/kg/den (75 ml/hod) Čtvrtý den 25 kcal/kg/den (90 –100 ml/hod) Protokol enterální výživy

35 :: portál Lékařské fakulty MU :: prokinetika: Podpůrná th Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa metoklopramid (Degan) 2-3 x 1amp. i.v. - při gastroparéze, při dobré toleranci nutrice vysadit antiulceróza: sucralfate (Ulcogant) 4 x 5 ml suspenze - u všech pacientů na jejunální výživě, na gastrické výživě u pacientů s objemem nutrice < 500 ml/24 h., jinak na začátku noční pauzy famotidin (Quamatel) 2 x 1 amp. i.v. - podávat pouze u pac. s vředovou chorobou gastroduodena (i anamnesticky), u pankreatitidy, kraniotraumatu, větších popálenin a status asthmaticus

36 :: portál Lékařské fakulty MU :: Technické chybné umístění sondy ucpání sondy reflux eroze z otlaku Komplikace enterální výživy Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

37 :: portál Lékařské fakulty MU :: Vyvolané nutričními přípravky nadýmání nauzea křeče regurgitace průjmy Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Komplikace enterální výživy

38 :: portál Lékařské fakulty MU :: Včasné zavedení enterální výživy u kriticky nemocného pacienta je nesmírně důležité. Již samotné podání živin enterální cestou je schopno významně snížit produkci cytokinů, katabolických hormonů i proteinů akutní fáze a omezit tak metabolický stres organizmu. Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

39 :: portál Lékařské fakulty MU :: kcal /kg t.hm./den (86 – 150 kJ/kg t.hm./den) cukry = 2 – 2,5 g max. 4g/kg t.hm./den AK = 1 – 2 g/kg t.hm./den tuky = 0,7 – 1,5 g/kg t.hm./den minerály, vitamíny, stopové prvky Zásady nutriční podpory u pacienta v kritickém stavu Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa

40 :: portál Lékařské fakulty MU :: čím je pacient v těžším stavu, tím opatrnější musíme být v dávkách jednotlivých substrátů, nejsme schopni dosáhnout vyrovnanou N-bilanci ! zatížení metabolických drah již beztak přetížených stresem vede ke zhoršování celé řady funkcí vitálně důležitých pro kriticky nemocné Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Zásady nutriční podpory u pacienta v kritickém stavu

41 :: portál Lékařské fakulty MU :: postupné zvyšování nutriční zátěže časné zavedení enterální výživy zvyšování energetické nálože při zlepšování stavu pacienta, který se dostává do anabolické fáze a je schopný zvýšený přísun živin utilizovat. Základy intenzivní medicíny: Enterální výživa Zásady nutriční podpory u pacienta v kritickém stavu

42 :: portál Lékařské fakulty MU :: Nutriční podpora je neoddělitelnou součástí intenzivní péče o pacienta kriticky nemocného. Základy intenzivní medicíny: Aspirace


Stáhnout ppt ":: portál Lékařské fakulty MU :: Enterální výživa Autorka: Iveta Zimová Základy intenzivní medicíny."

Podobné prezentace


Reklamy Google