Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA LF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA LF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA."— Transkript prezentace:

1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA LF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

2 Magisterské studijní programy Obor: Všeobecné lékařství - PS Obor: Zubní lékařství - PS

3 Navazující magisterské studijní programy Obor: Management zdravotnictví- KS Obor: Klinická kineziologie a kinezioterapie – PS (Fyzioterapie) Obor: Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých - PS

4 Bakalářské studijní programy Obor: Všeobecná sestra – PS Obor: Ošetřovatelství – KS Obor: Porodní asistentka – PS Obor: Fyzioterapie – PS Obor: Radiologický asistent – PS

5 Přijímací řízení se konalo v termínu 18. – 22. června 2007. Přijímací řízení se konalo v termínu 18. – 22. června 2007. Přijímací komise fakulty zasedala: –bakalářské studijní programy 26. 6. 2007 –magisterské studijní programy 26. 6. 2007 –doktorské studijní programy v průběhu měsíce června 2007 po jednotlivých studijních programech

6 Náhled uchazečů do materiálů: Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) má uchazeč právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Tohoto práva měli uchazeči možnost využít dne 18. července 2007, od 8.00 do 15.00 hodin na DLF. Uchazeč o této možnosti byl informován v pozvánce, kterou každý řádně zaregistrovaný uchazeč obdržel počátkem měsíce května 2007, dále pak upozorněním na Úřední desce LF UP a při poučení při vlastním přijímacím řízení.

7 Informace o výsledcích přijímacího řízení byly k dispozici od 27. června 2007 - pořadí, splnění přijímacích testů a přijetí či nepřijetí na LF UP Webové stránky LF UP (http://www.lf.upol.cz - Úřední deska LF – Přijímací řízení) http://www.lf.upol.cz Úřední deska na děkanátě LF UP a na Teoretických ústavech LF UP

8 Informace o výsledcích přijímacího řízení - pořadí, splnění přijímacích testů, výsledky jednotlivých testů, přijetí či nepřijetí na LF UP Webové stránky UP http://www.upol.czhttp://www.upol.cz a dále Uchazeči o studium – Výsledky přijímacího řízení – Hledání v databázi výsledků: http://www.upol.cz http://www.upol.cz/skupiny/uchazeci/vysledky- prijimaciho-rizeni/ http://www.upol.cz/skupiny/uchazeci/vysledky- prijimaciho-rizeni/ Po zadání jednoho z přístupových kódů se objevily výsledky konkrétního uchazeče.

9 Souhrnné statistické údaje Studijní program Počet přihlášek (2007/2006/2005/2004) Dostavilo se (2007/2006/2005/2004) Všeobecné lékařství 1531/1857/1362/1313 1078/1467/831/895 Zubní lékařství 904/878/660/409 680/728/432/272 Klin. kineziologie a kineziot. 86/88/70/65 71/66/45/55 Dlouh. ošetř. péče u dospělých 66/69/70/74 56/61/63/70 Management zdravotnictví 160/156/87/94 137/119/73/76 Všeobecná sestra 377/355/436/562 315/320/349/508 Ošetřovatelství 438/481/528/520 365/404/435/444 Porodní asistentka 243/235/209/229 197/191/156/203 Fyzioterapie 327/406/316/263 228/283/193/199 Radiologický asistent 110/86/0/0 82/83/0/0

10 Souhrnné statistické údaje Celkem Počet přihlášek Dostavilo se 200435292722 200537382577 200650633822 200746983296

11 Přezkumné řízení na LF probíhalo: –I. kolo: dne 31. 7. 2007 –II. kolo: dne 29. 8. 2007 Přezkumné řízení na LF bylo uzavřeno rektorem UP: –dne 29. 8. 2007 Přijímací řízení na UP bylo uzavřeno: –dne 14. 9. 2007 Na webových stránkách LF UP byla již zveřejněna Zpráva o průběhu přijímacího řízení.

12 Souhrnné statistické údaje Stud. program Nepřijato – neprospěch (2007/2006/2005) Nepřijato – kapacita (2007/2006/2005) Všeobecné lékařství 165/161/45 734/930/267 Zubní lékařství 129/113/41 476/456/127 Klinická kineziol. a kinezioterapie 9/0/0 39/41/5 Dlouhodobá ošetř. péče u dospělých 1/0/5 33/36/22 Management zdravotnictví 25/26/13 94/77/20 Všeobecná sestra 12/4/2 283/288/223 Ošetřovatelství 3/9/5 313/348/272 Porodní asistentka 25/50/58 155/113/48 Fyzioterapie 136/167/95 77/79/27 Radiologický asistent 36/22/0 7/33/0

13 Souhrnné statistické údaje Stud. program Ke studiu zapsáno (2007/2006/2005) Všeobecné lékařství 221/235/222 Zubní lékařství 71/96/99 Klinická kineziologie a kinezioterapie 30/23/25 Dlouhodobá ošetř. péče u dospělých 23/26/24 Management zdravotnictví 24/24/20 Všeobecná sestra 25/25/25 Ošetřovatelství 51/53/57 Porodní asistentka 24/23/25 Fyzioterapie 26/23/24 Radiologický asistent 24/20/0

14 Počet přijatých bez přijímací zkoušky (PZ) Obor Počet studentů splňujících kritéria k přijetí bez PZ Přijato bez vykonání PZ Všeobecné lékařství 250146 (do prospěchu 1,1) Zubní lékařství13420 (do prospěchu 1,01)

15 Počet přijatých/zapsaných Obor Bez PZ Na základě PZ Na základě odvolání Celkový počet přijatých Všeobecné lékařství146179136461 Zubní lékařství207523118 Všeobecné lékařství: na 221 studentů přijato 461 Zubní lékařství: na 71 studentů přijato 118

16 Anglický program Počet zájemců, kteří vyplnili předběžnou přihlášku (zasílána elektronicky): 363/328/400/300 Počet zájemců, kteří byli odmítnuti na základě údajů v předběžné přihlášce: 61/39/25/16 Počet zájemců, kteří projevili vážnější zájem a byli pozváni k pohovoru nebo k písemné zkoušce a pohovoru (anebo v některých případech, u vzdálených zemí, byli přijati bez pohovoru): 91/98/105/73 Počet studentů přijatých do 1. ročníku (tj. těch, kteří obdrželi dekrety o přijetí): 72/57/72/57 Počet studentů kteří nastoupili do 1. ročníku : 46/43/44/25

17 Anglický program - složení 1. ročníku Anglický program - složení 1. ročníku Malajsie: 19 Tchaj-wan: 9 Velká Británie: 6 Portugalsko:5 USA: 2 Indie: 2 Kanada: 1 Nigerie: 1 Irsko: 1

18 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 Beze změn Byly schváleny akademickým senátem LF UP dne 12.6.2007 Hlavní změny: –elektronická forma přihlášky, –upřesnění podmínek pro přijetí bez přijímacího řízení (resp. vysvětlení), –snížení počtu studentů přijímaných do programu Zubní lékařství na 65

19 POZNÁMKY Z ODVOLACÍHO ŘÍZENÍ Na základě pečlivého pročtení odvolání neúspěšných uchazečů o přijetí do magisterského studijního programu „Všeobecné lékařství“ na LF UP v Olomouci v akademickém roce 2007/2008 lze hodnotit vlastní průběh přijímacího řízení jako bezproblémový. Na základě pečlivého pročtení odvolání neúspěšných uchazečů o přijetí do magisterského studijního programu „Všeobecné lékařství“ na LF UP v Olomouci v akademickém roce 2007/2008 lze hodnotit vlastní průběh přijímacího řízení jako bezproblémový.

20 Objevilo se jen několik připomínek, z nichž nejdůležitější jsou: 1.Otázky v přijímacích testech přesahují rámec středoškolského studia. 2.Fakulta nesplnila povinnost zajistit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitosti studovat na vysoké škole. 3.Není bonifikace za různé praxe v nemocnicích, jazykové kursy, výpomoc v ordinacích rodičů - lékařů atd.

21 Otázky v přijímacích testech přesahují rámec středoškolského studia. Nezakládá se na pravdě, spíše to svědčí o nedostatečných znalostech nebo při dobrých známkách na střední škole o nižší úrovni výuky. To dokladuje i skutečnost, že většinou na tento fakt poukazují uchazeči s velmi špatnými výsledky přijímacího řízení.

22 Někteří uchazeči napadají údajnou skutečnost, že fakulta nesplnila povinnost zajistit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitosti studovat na vysoké škole. Nezakládá se na pravdě, byly organizovány semináře z předmětů, které jsou součástí přijímacího řízení a které byly zajišťovány jednotlivými garanty. Není možné, aby tyto semináře byly organizovány na různých místech republiky (neúspěšní uchazeči poukazují na skutečnost, že z důvodu vzdálenosti se nemohli seminářů zúčastnit, což není relevantní argument, zase to mají blíže na jinou lékařskou fakultu v ČR).

23 Není bonifikace za různé praxe v nemocnicích, jazykové kursy, výpomoc v ordinacích rodičů - lékařů atd. Velmi obtížná realizace, nelze standardizovat různé praxe či potvrzení o „pomáhání“ dokonce v soukromých ordinacích, velmi často rodičů. Dále není možné objektivizovat další aktivity, jako např. práce v Červeném kříži, pomoc v domovech dětí, důchodců, výsledky z různých SOČ. Téměř každý druhý uchazeč uvádí podobné aktivity.

24 Plné znění závěrečné zprávy o přijímacím řízení na LF UP pro akad. rok 2007/2008 je zveřejněno na internetovské adrese www.lf.upol.cz (Úřední deska LF/Přijímací řízení) … děkuji za pozornost www.lf.upol.cz


Stáhnout ppt "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA LF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA."

Podobné prezentace


Reklamy Google