Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové technologie = nový regulátor? LIBOR DUŠEK LIBERÁLNÍ INSTITUT A UNIVERSITY OF CHICAGO Konference “Deregulace českého plynárenství”, Liberální institut,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové technologie = nový regulátor? LIBOR DUŠEK LIBERÁLNÍ INSTITUT A UNIVERSITY OF CHICAGO Konference “Deregulace českého plynárenství”, Liberální institut,"— Transkript prezentace:

1 Nové technologie = nový regulátor? LIBOR DUŠEK LIBERÁLNÍ INSTITUT A UNIVERSITY OF CHICAGO Konference “Deregulace českého plynárenství”, Liberální institut, Praha, 22.-23.11. 1999

2 Kdo/co reguluje ceny? Regulátoři, politici? Zajisté ano, ale …. Konkurence mezi elektřinou, zemním plynem a CZT působí i na pozadí regulovaných cen Regulace spíše oslabuje tuto konkurenci

3 „Elektroenergetika je nejlepším regulátorem plynárenství“ „Plynárenství je nejlepším regulátorem elektroenergetiky“

4 Asymetrická substituce Elektřinu nelze vždy nahradit plynem Plyn lze vždy nahradit elektřinou Reakce spotřebitelů na růst cen - vyšší cenová elasticita u plynu Netýká se velkých spotřebitelů - vlastní výroba elektřiny je reálná alternativa

5 Důsledky asymetrické substituce Slabší důvody pro regulaci plynárenství Deregulace plynárenství je pro spotřebitele mnohem méně riziková než deregulace elektroenergetiky

6 Nové (malé) technologie Kogenerační jednotky (TEDOM) Turbogenerátory (Capstone, Allied Signal) Palivové články (Plug Power) Kapalný plyn (BohemiaGas) Tepelná čerpadla

7 Ekonomie: Zajímavé otočení úspor z rozsahu: výrobě energie X výroba zdrojů Zatím dražší než tradiční sítě, výhodné jen pro zvláštní typy spotřebitelů Nicméně znamenají potenciální konkurenci při zásobování všech spotřebitelů Asymetrická substituce se přestává týkat i malých spotřebitelů

8 Napadnutelné trhy: Příklad Capstone Microturbine 28kW Náklady $1000/kW, 3.5 c/kWh Elektřina ze sítě 7 c/kWh Spotřebitel s využitím 5000h Porovnání ročních nákladů: Turbína: $ 11,396Síť: $ 9,800 (Náklady se srovnají když elektřina ze sítě stojí 8.14 c/kWh)

9 Hlídací pes Cenový strop pro síťové monopoly Nikdy nemusí být instalovány, a přesto se trh chová, jako by na něm byly V podstatě eliminují důvody k regulaci Sítě: návrat k původnímu poslání

10 Distributoři elektřiny a plynu: Je lepší s vlky výti Využití prodejní sítě, značky Regulátoři: Postupně odbourávat regulace od velkých spotřebitelů k malým Nebránit integraci

11 New Technologies = New regulator? LIBOR DUŠEK LIBERÁLNÍ INSTITUT AND UNIVERSITY OF CHICAGO Conference “Deregulation of the Czech Gas Industry”, Liberální institut, Praha, 22.-23.11. 1999

12 Who/what regulates prices? Regulators, politicians? No doubt they do, but …. There is still a lot of competition between electricity, gas and central heating behind price regulation Regulation rather softens this competition

13 „Electricity is the best gas regulator“ „Gas is the best regulator of electricity“

14 Asymmetric substitution Electricity cannot always be substituted by natural gas Gas can always be substituted by electricity Consumer response to higher prices - higher price elasticity of gas Not an issue for large consumers - self generation has always been a viable alternative

15 Implications of asymmetric substitution Weaker case for regulation of gas markets Deregulation of the gas industry is much less risky for consumers than deregulation of electricity

16 New (small) technologies Small cogeneration (TEDOM) Turbogenerators (Capstone, Allied Signal) Fuel cells (Plug Power) Liquid gas (BohemiaGas) Heat pumps

17 Economics: Scale economies are flipped: production of energy X production of generators So far more expensive than network energy, convenient for special types of consumers Potential competition in supplying all consumers Asymmetric substitution vanishes even for small consumers

18 Contestable markets: An example Capstone Microturbine 28kW Costs $1000/kW, 3.5 c/kWh Grid power 7 c/kWh A consumer with 5,000h usage Comparing the annual costs: Turbine: $ 11,396Grid: $ 9,800 (Break even when grid price is 8.14 c/kWh)

19 Market watch dog Price ceiling for grid monopolies Need not ever be installed, but still the market works as they were Reasons for regulation are virtually eliminated Networks: back to the original purpose

20 Gas and Electric Utilities: It‘s better to bark with the wolves Take advantage of the established brand, sales network... Regulators: Gradually lift the regulations, progressing from the big consumers to the small ones Do not obstruct


Stáhnout ppt "Nové technologie = nový regulátor? LIBOR DUŠEK LIBERÁLNÍ INSTITUT A UNIVERSITY OF CHICAGO Konference “Deregulace českého plynárenství”, Liberální institut,"

Podobné prezentace


Reklamy Google