Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6.4.2017 LAA sobě Jihlava 2013 VZDUŠNÝ PROSTOR ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6.4.2017 LAA sobě Jihlava 2013 VZDUŠNÝ PROSTOR ČR."— Transkript prezentace:

1 LAA sobě Jihlava 2013 VZDUŠNÝ PROSTOR ČR

2 Užívání vzdušného prostoru ČR
Zákon o civilním letectví 49/1997 Sb.,Hl.I, § 44: „Úřad… může na dobu nezbytně nutnou nebo trvale omezit nebo zakázat užívání vzdušného prostoru ČR k létání nad určitými oblastmi, a to z důvodu obrany státu, z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů ochrany životního prostředí a zdraví lidí. Úřad vydá opatření obecné povahy podle věty první v dohodě s Ministerstvem obrany a po projednání s osobou pověřenou výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení.“ Dočasně vyhradit části vzdušného prostoru České republiky k létání jednoho uživatele nebo kategorie uživatelů může: a) civilně-vojenské pracoviště pro uspořádání vzdušného prostoru v rámci poskytování letových navigačních služeb…, nepřesáhne-li doba vyhrazení 24 hodin v průběhu tří dnů po sobě jdoucích ode dne vyhrazení… © Letecká amatérská asociace České republiky, září 2013

3 Užívání vzdušného prostoru ČR
Vyhláška č. 108/1997 Sb. Ministerstva dopravy, § 15, (2): Úřad může zakázat užívání části vzdušného prostoru nad územím, které vyžaduje trvalou nebo dlouhodobou ochranu. Trvalou nebo dlouhodobou ochranu vyžadují území národní kulturní památky Pražského hradu, s výskytem objektů určených pro obranu státu, s výskytem objektů jaderných zařízení, s výskytem objektů se zbrojní a chemickou výrobou s nebezpečným provozem, s výskytem objektů určených pro kosmický výzkum, zvlášť chráněná území podle zvláštních právních předpisů. Vyhláška č. 108/1997 Sb., § 15, (4): Úřad podle § 44 odst. 5 zákona, nebo civilně-vojenské pracoviště pro uspořádání vzdušného prostoru podle § 44 odst. 4 písm. a) a b) zákona může dočasně vyhradit části vzdušného prostoru pro jednoho uživatele nebo kategorii uživatelů k činnostem, které z důvodu zajištění bezpečnosti vyžadují ochranu. Jedná se o tyto činnosti: vojenský výcvik, výcvik Policie České republiky, výroba a zkoušení letadel, lety kluzáků, při kterých není možné dodržet meteorologické podmínky pro let za viditelnosti, letecká veřejná vystoupení, letecké soutěže, kde to charakter činnosti vyžaduje, výsadková činnost. © Letecká amatérská asociace České republiky, září 2013

4 Třídy vzdušného prostoru ve FIR Praha
Třída C FIR Praha LKPR FL 145 LKKV FL 95 Ostatní FL 125 FL 95 Třída C TMA LKPR Třída D ostatní TMA/MTMA Třída E CTR/MCTR Třída D 1000 ft AGL Třída G © Letecká amatérská asociace České republiky, září 2013

5 VMC minima FIR Praha Třída C
Dohlednost: nad FL km pod FL km Oblačnost: max. 4/8 Vzdál. od oblaků : 1500 m horizontálně 300 m vertikálně FL 100 TMA Třída E CTR Dohlednost: 5 km Spodní základna oblačnosti min: 450 m ZVLÁŠTNÍ LET VFR: při dohlednosti 1,5 km a lepší vně oblačnosti 1000 ft AGL Vně oblaků Za viditelnosti země Dohlednost : 5 km nebo min: 1,5* km (0,8 km vrt.) *za předp.: Třída G © Letecká amatérská asociace České republiky, září 2013

6 Vertikální rozdělení vzdušného prostoru ČR
© Letecká amatérská asociace České republiky, září 2013

7 Horizontální rozdělení vzdušného prostoru
Horizontální rozdělení vzdušného prostoru © Letecká amatérská asociace České republiky, září 2013

8 Horizontální rozdělení vzdušného prostoru
LKP - zakázaný prostor (Prohibited area) Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém jsou lety letadel zakázány. Pražský hrad, jaderná zařízení, zbrojovky a chemičky s nebezpečným provozem, objekty pro kosmický výzkum AIP enr.5.1 Prostory LKP jsou vertikálně vždy od země, H24. Lety v zakázaných prostorech jsou zakázány vyjma: letů na základě povolení vydaného ÚCL; přičemž schvalovací proces z důvodu časové tísně a vzhledem k charakteru plněného úkolu nevztahuje na: Policejní lety Lety letecké záchranné služby bezprostředně související se záchrannou lidského života Lety za účelem pátrání a záchrany Lety provádějící leteckou hasičskou činnost LKD – nebezpečný prostor (Danger area) Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém mohou v určité době probíhat činnosti nebezpečné pro let letadla. Plynové kompresní stanice (vypouštění plynu – nebezpečí výbuchu), Trhací jáma pyrotechnické služby PČR Strážiště (likvidace výbušnin) AIP enr.5.1 Prostory LKD jsou od země do 1000 ft AGL v případě kompresních stanic a FL90 u trhací jámy Strážiště, H24. Letům v LKD je vhodné se vyhnout. Pozor na rozdílnou intuitivitu nebezpečných prostorů v jiných zemích (např. v Rakousku jsou nebezpečnými prostory chráněny letecké střelnice!). © Letecká amatérská asociace České republiky, září 2013

9 Horizontální rozdělení vzdušného prostoru
LKR - omezený prostor (Restricted area) Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém je let letadla omezen v souladu se stanovenými podmínkami. Vojenské střelnice, paravýsadky Prostějov, ochranný prostor Praha AIP enr.5.1 Prostory LKR jsou od země. Lety v omezených prostorech je možno provádět pouze v době, kdy nejsou aktivovány. Plánovaná aktivace uvedena v AUP aup.rlp.cz V době aktivace je možno lety provádět pouze po získání letového povolení od příslušného stanoviště ATC. TRA - dočasně rezervovaný prostor (Temporary reserved airspace) je definovaná část vzdušného prostoru…, která je na základě společné dohody dočasně rezervovaná, pro specifické použití jinou složkou letectví a přes kterou může na základě ATC povolení proletět jiný provoz. Vojenské výcvikové prostory AIP enr.5.2 Prostory TRA jsou od min ft AGL a je možné je podletět. Lety v TRA je možno provádět pouze v době, kdy nejsou aktivovány. V době aktivace je možno lety provádět pouze po získání letového povolení od příslušného stanoviště ATC. © Letecká amatérská asociace České republiky, září 2013

10 Horizontální rozdělení vzdušného prostoru
TSA - dočasně vyhrazený prostor je definovaná část vzdušného prostoru…, která je… dočasně vyhrazená pro výhradní použití jinou složkou letectví a přes kterou nebude povolen průlet jiného provozu. Vojenské prostory pro nízké navádění AIP enr.5.2 Sahají od 300 ft AGL do 1000 ft AGL a je možné je nadletět. Pozor, nad nimi se pohybují voj. letadla. Lety v dočasně vyhrazených prostorech je možné provádět v době kdy nejsou aktivovány; v době aktivace průlet není možný. CTR - řízený okrsek letiště (Control zone) Let možný pouze po obdržení letového povolení. TMA - koncová řízená oblast (Terminal control area) ATZ - letištní provozní zóna (Aerodrome traffic zone) Vymezený vzdušný prostor, který slouží k ochraně letištního provozu. © Letecká amatérská asociace České republiky, září 2013

11 Létání do zahraničí Německo Polsko Rakousko Slovensko Povolení UL: Ne
FPL: nevyžadován v „G“ Polsko Povolení UL: Ne do 3 měsíců FPL: nevyžadován v neříz. VP Rakousko Povolení UL: Ano – Austro Control FPL: Ano pro vstup (z Německa ne) Neuznávají pil. kvalifikaci UL - pouze min. PPL Povinně: ELT, odpovídač, záchr. systém Slovensko Povolení UL: Ano - CAA FPL: Ne v „G“ (Ano v říz. prostorech) Povinně: ELT © Letecká amatérská asociace České republiky, září 2013

12 Létání do zahraničí E C G E G C G C E G C G C
Česká republika E C G > FL 95 1000 ft AGL SRN E G C 2500 ft AGL > FL 95 Rakousko G C E > FL 125 4500 (5500)ft AMSL nebo 1000ft AGL co je vyšší Polsko G C > FL 95 Slovenská Rep. G C 8000 ft AMSL nebo 1000 ft AGL co je vyšší © Letecká amatérská asociace České republiky, září 2013

13 Pozor na možnost vlétnutí do třídy C
Létání do zahraničí C E Česká republika G > FL 95 1000 ft AGL Slovenská republika C G 8000 ft AMSL nebo 1000 ft AGL podle toho, co je vyšší Pozor na možnost vlétnutí do třídy C © Letecká amatérská asociace České republiky, září 2013

14 Návrh úpravy VP Slovenska
V současnosti probíhá na Slovensku schvalovací proces nové úpravy některých VP v blízkosti hranice s ČR. Z toho plyne nutnost sledovat aktuální rozdělení VP před letem na Slovensko. Týká se i PK a ZK. © Letecká amatérská asociace České republiky, září 2013

15 Pro pilotky a piloty zpracovala Letecká amatérská asociace ČR
Pro pilotky a piloty zpracovala Letecká amatérská asociace ČR Ing. Miroslav Huml Hlavní inspektor provozu MPK, hlavní inspektor techniky MPK a PK LAA ČR


Stáhnout ppt "6.4.2017 LAA sobě Jihlava 2013 VZDUŠNÝ PROSTOR ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google