Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LAA sobě Jihlava 2013.  Zákon o civilním letectví 49/1997 Sb.,Hl.I, § 44: „Úřad… může na dobu nezbytně nutnou nebo trvale omezit nebo zakázat užívání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LAA sobě Jihlava 2013.  Zákon o civilním letectví 49/1997 Sb.,Hl.I, § 44: „Úřad… může na dobu nezbytně nutnou nebo trvale omezit nebo zakázat užívání."— Transkript prezentace:

1 LAA sobě Jihlava 2013

2  Zákon o civilním letectví 49/1997 Sb.,Hl.I, § 44: „Úřad… může na dobu nezbytně nutnou nebo trvale omezit nebo zakázat užívání vzdušného prostoru ČR k létání nad určitými oblastmi, a to z důvodu obrany státu, z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů ochrany životního prostředí a zdraví lidí. Úřad vydá opatření obecné povahy podle věty první v dohodě s Ministerstvem obrany a po projednání s osobou pověřenou výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení.“ Dočasně vyhradit části vzdušného prostoru České republiky k létání jednoho uživatele nebo kategorie uživatelů může: a) civilně-vojenské pracoviště pro uspořádání vzdušného prostoru v rámci poskytování letových navigačních služeb…, nepřesáhne-li doba vyhrazení 24 hodin v průběhu tří dnů po sobě jdoucích ode dne vyhrazení… 2

3 Vyhláška č. 108/1997 Sb. Ministerstva dopravy, § 15, (2): Úřad může zakázat užívání části vzdušného prostoru nad územím, které vyžaduje trvalou nebo dlouhodobou ochranu. Trvalou nebo dlouhodobou ochranu vyžadují území a)národní kulturní památky Pražského hradu, b)s výskytem objektů určených pro obranu státu, c)s výskytem objektů jaderných zařízení, d)s výskytem objektů se zbrojní a chemickou výrobou s nebezpečným provozem, e)s výskytem objektů určených pro kosmický výzkum, f)zvlášť chráněná území podle zvláštních právních předpisů. Vyhláška č. 108/1997 Sb., § 15, (4): Úřad podle § 44 odst. 5 zákona, nebo civilně-vojenské pracoviště pro uspořádání vzdušného prostoru podle § 44 odst. 4 písm. a) a b) zákona může dočasně vyhradit části vzdušného prostoru pro jednoho uživatele nebo kategorii uživatelů k činnostem, které z důvodu zajištění bezpečnosti vyžadují ochranu. Jedná se o tyto činnosti: a)vojenský výcvik, b)výcvik Policie České republiky, c)výroba a zkoušení letadel, d)lety kluzáků, při kterých není možné dodržet meteorologické podmínky pro let za viditelnosti, e)letecká veřejná vystoupení, f)letecké soutěže, kde to charakter činnosti vyžaduje, g)výsadková činnost. 3

4 FIR Praha Třída C Třída E Třída G FL 95 LKPR FL 145 LKKV FL 95 Ostatní FL 125 1000 ft AGL Třída C TMA LKPR Třída D ostatní TMA/MTMA CTR/MCTR Třída D 4

5 FIR Praha Třída C Třída E Třída G FL 100 1000 ft AGL CTR 5 Vně oblaků Za viditelnosti země Dohlednost : 5 km nebo min: 1,5* km (0,8 km vrt.) *za předp.: Dohlednost:nad FL 1008 km pod FL 1005 km Oblačnost:max. 4/8 Vzdál. od oblaků :1500 m horizontálně 300 m vertikálně Dohlednost:5 km Spodní základna oblačnosti min:450 m ZVLÁŠTNÍ LET VFR: při dohlednosti 1,5 km a lepší vně oblačnosti TMA

6 6

7 7

8  LKP - zakázaný prostor (Prohibited area)  Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém jsou lety letadel zakázány.  Pražský hrad, jaderná zařízení, zbrojovky a chemičky s nebezpečným provozem, objekty pro kosmický výzkum AIP enr.5.1AIP enr.5.1  Prostory LKP jsou vertikálně vždy od země, H24. Lety v zakázaných prostorech jsou zakázány vyjma: letů na základě povolení vydaného ÚCL; přičemž schvalovací proces z důvodu časové tísně a vzhledem k charakteru plněného úkolu nevztahuje na: Policejní lety Lety letecké záchranné služby bezprostředně související se záchrannou lidského života Lety za účelem pátrání a záchrany Lety provádějící leteckou hasičskou činnost  LKD – nebezpečný prostor (Danger area)  Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém mohou v určité době probíhat činnosti nebezpečné pro let letadla.  Plynové kompresní stanice (vypouštění plynu – nebezpečí výbuchu), Trhací jáma pyrotechnické služby PČR Strážiště (likvidace výbušnin) AIP enr.5.1AIP enr.5.1  Prostory LKD jsou od země do 1000 ft AGL v případě kompresních stanic a FL90 u trhací jámy Strážiště, H24.  Letům v LKD je vhodné se vyhnout. Pozor na rozdílnou intuitivitu nebezpečných prostorů v jiných zemích (např. v Rakousku jsou nebezpečnými prostory chráněny letecké střelnice!). 8

9  LKR - omezený prostor (Restricted area)  Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém je let letadla omezen v souladu se stanovenými podmínkami.  Vojenské střelnice, paravýsadky Prostějov, ochranný prostor Praha AIP enr.5.1AIP enr.5.1  Prostory LKR jsou od země.  Lety v omezených prostorech je možno provádět pouze v době, kdy nejsou aktivovány. Plánovaná aktivace uvedena v AUP aup.rlp.cz V době aktivace je možno lety provádět pouze po získání letového povolení od příslušného stanoviště ATC.aup.rlp.cz  TRA - dočasně rezervovaný prostor (Temporary reserved airspace)  je definovaná část vzdušného prostoru…, která je na základě společné dohody dočasně rezervovaná, pro specifické použití jinou složkou letectví a přes kterou může na základě ATC povolení proletět jiný provoz. Vojenské výcvikové prostory AIP enr.5.2AIP enr.5.2 Prostory TRA jsou od min. 1000 ft AGL a je možné je podletět. Lety v TRA je možno provádět pouze v době, kdy nejsou aktivovány. V době aktivace je možno lety provádět pouze po získání letového povolení od příslušného stanoviště ATC. 9

10  TSA - dočasně vyhrazený prostor  je definovaná část vzdušného prostoru…, která je… dočasně vyhrazená pro výhradní použití jinou složkou letectví a přes kterou nebude povolen průlet jiného provozu. Vojenské prostory pro nízké navádění AIP enr.5.2AIP enr.5.2 Sahají od 300 ft AGL do 1000 ft AGL a je možné je nadletět. Pozor, nad nimi se pohybují voj. letadla. Lety v dočasně vyhrazených prostorech je možné provádět v době kdy nejsou aktivovány; v době aktivace průlet není možný.  CTR - řízený okrsek letiště (Control zone) Let možný pouze po obdržení letového povolení.  TMA - koncová řízená oblast (Terminal control area) Let možný pouze po obdržení letového povolení.  ATZ - letištní provozní zóna (Aerodrome traffic zone) Vymezený vzdušný prostor, který slouží k ochraně letištního provozu. 10

11  Německo Povolení UL:Ne FPL:nevyžadován v „G“  Polsko Povolení UL:Ne do 3 měsíců FPL:nevyžadován v neříz. VP  Rakousko Povolení UL:Ano – Austro Control FPL:Ano pro vstup (z Německa ne) Neuznávají pil. kvalifikaci UL - pouze min. PPL Povinně: ELT, odpovídač, záchr. systém  Slovensko Povolení UL:Ano - CAA FPL:Ne v „G“ (Ano v říz. prostorech) Povinně: ELT 11

12 12 SRNE G C 2500 ft AGL > FL 95 Česká republika E C G > FL 95 1000 ft AGL RakouskoG C E > FL 125 4500 (5500)ft AMSL nebo 1000ft AGL co je vyššíPolskoG C > FL 95 Slovenská Rep. G C 8000 ft AMSL nebo 1000 ft AGL co je vyšší

13 13 C Slovenská republika G 8000 ft AMSL nebo 1000 ft AGL podle toho, co je vyšší C E Česká republika G > FL 95 1000 ft AGL Pozor na možnost vlétnutí do třídy C

14  V současnosti probíhá na Slovensku schvalovací proces nové úpravy některých VP v blízkosti hranice s ČR. Z toho plyne nutnost sledovat aktuální rozdělení VP před letem na Slovensko. Týká se i PK a ZK. 14

15 Ing. Miroslav Huml Hlavní inspektor provozu MPK, hlavní inspektor techniky MPK a PK LAA ČR


Stáhnout ppt "LAA sobě Jihlava 2013.  Zákon o civilním letectví 49/1997 Sb.,Hl.I, § 44: „Úřad… může na dobu nezbytně nutnou nebo trvale omezit nebo zakázat užívání."

Podobné prezentace


Reklamy Google