Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Domácí úkol (Sever): řešení je na konci prezentace, v nahrávce od 00:59:35.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Domácí úkol (Sever): řešení je na konci prezentace, v nahrávce od 00:59:35."— Transkript prezentace:

1 Domácí úkol (Sever): řešení je na konci prezentace, v nahrávce od 00:59:35

2 pozorování pozorování (klíčová slova, kontext) (klíčová slova, kontext) výklad výklad aplikace aplikace otázka překladu (různé typy) otázka překladu (různé typy)

3 Co nás limituje Prostředky Schopnosti Čas

4 Za málo peněz hodně muziky

5 Množství času

6 Kvalita času kde? kdy?

7 jak? Jk 1:21 Odložte veškerou nečistotu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo...

8 Přístup pokora modlitba očekávání víra

9 Napiš z hlavy biblický verš hovořící o vztahu práce a jídla. ?? ? ? ? ? ???

10 2Tes 3:10 Jestliže někdo nechce pracovat, ať také nejí.

11 Gn 3:1 Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?"

12

13

14

15 Tematické studie

16 zjevuje to nějakou Boží vlastnost? zjevuje to nějakou Boží vlastnost? ukazuje to něco o Otci, Ježíši nebo ukazuje to něco o Otci, Ježíši nebo Duchu svatém? Duchu svatém? čtu něco o člověku (o sobě)? čtu něco o člověku (o sobě)? vede mne to k nějakému vede mne to k nějakému konkrétnímu rozhodnutí? konkrétnímu rozhodnutí?

17 Mk 6:41-43 Mk 6:41-43 Vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal a rozlámal chleby a dával svým učedníkům, aby jim je předkládali. Také ty dvě ryby rozdělil všem. Všichni jedli a nasytili se.

18 Gn 1:29 Gn 1:29 A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm.

19 Gn 9:3 Gn 9:3 Všechno živé, co se hýbe, budete mít za pokrm. Jako jsem vám dal zelené rostliny, tak vám dávám všechno.

20 Lk 5:24-26 Lk 5:24-26 Abyste však věděli, že Syn člověka má na zemi pravomoc odpouštět hříchy, řekl ochrnutému: „Tobě pravím, vstaň, vezmi svá nosítka a jdi do svého domu.“ A ten hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, a oslavuje Boha, odešel do svého domu. Všech se zmocnil úžas a oslavovali Boha; byli naplněni bázní a říkali: „Dnes jsme uviděli neobyčejné věci.“

21 1Pt 1:3 1Pt 1:3 Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých.

22 Slovní významy doslovný a obrazný význam

23 1) doslovný význam 2) obrazný význam

24 1Král 11:29-39 Achijáš uchopil nový plášť, který měl na sobě, a roztrhal ho na dvanáct kusů.

25 Kánon

26 Znaky kanonicity 1) autenticita 2) historicita 3) katolicita 4) vnitřní nárok spisu, že je BS 5) dynamičnost

27 Domácí úkol 2 …. zpětná vazba zpětná vazba (obsah, forma) (obsah, forma) náměty náměty www.studovatbibli.cz www.studovatbibli.czwww.studovatbibli.cz tom.bozovsky@gmail.com tom.bozovsky@gmail.comtom.bozovsky@gmail.com sd@kaes.cz sd@kaes.czsd@kaes.cz

28

29 Domácí úkol…. Sever…

30 Izajáš 14:13-14 Izajáš 14:13-14 A ty sis řekl ve svém srdci: Vystoupím do nebes, nad hvězdy Boží vyvýším svůj trůn; usednu na Hoře shromáždění na nejzazším severu. Vystoupím na výsosti oblaku, vyrovnám se Nejvyššímu.

31 Žalm 48 Žalm 48 2 Veliký je Hospodin, nejvýš chvályhodný -- ve městě našeho Boha, na své svaté hoře. 3 Krásně vyvýšená, radost celé země je hora Sijón -- nejzazší sever, město velkého krále. 4 Bůh je v jeho palácích; je znám jako nepřístupný hrad.

32 13 Obejděte Sijón, projděte kolem něj, spočtěte jeho věže. 14 Všimněte si pozorně jeho valů, projděte jeho paláce, abyste o tom vyprávěli budoucím pokolením. 15 Protože tento Bůh je naším Bohem navěky a navždy; on nás povede proti smrti.

33 Žalm 43:3-4 Sešli své světlo a svou pravdu, ty ať mě vedou a přivedou na tvou svatou horu, do tvých příbytků. Přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, své jásavé radosti, a budu ti vzdávat chválu na lyru, Bože, můj Bože!

34 Dt 2:3 Dt 2:3 Už dost dlouho jste obcházeli toto pohoří. Vydejte se na sever.


Stáhnout ppt "Domácí úkol (Sever): řešení je na konci prezentace, v nahrávce od 00:59:35."

Podobné prezentace


Reklamy Google