Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Literatura: povinná: ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Literatura: povinná: ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie"— Transkript prezentace:

1 ARTETERAPIE a prevence psychosociálních problémů v pomáhajících profesích

2 Literatura: povinná: ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie
Literatura: povinná: ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, GÉRINGOVÁ, J. Pomáhající profese. Tvořivé zacházení s odvrácenou stranou. Praha: Triton, Doporučená: LIEBMAN,M. Skupinová arteterapie. Praha: Portál, 2005.

3 ARTETERAPIE Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů.

4 TERAPEUTICKÝ EFEKT UMĚNÍ UMĚNÍ
teorie umění PSYCHOTERAPIE Psychologie ARTETERAPIE Terapie uměním Artpsychoterapie (Art as Therapy) (Artpsychotherapie) Eklektický směr

5 ROZDĚLENÍ ARTETERAPIE
terapie uměním Důraz na tvorbu Léčebný potenciál tvůrčí činnosti Zvládání výtvarné formy = vyšší kompetence ve vlastním životě (přeneseně zvládání vlastního života) artpsychoterapie Tvorba + psychoterapeutická práce Dílo a prožitky z tvorby jsou součástí další psychoterap. práce (např.interpretace)

6 ROZDĚLENÍ ARTETERAPIE
Širší pojetí – všechna ars Užší pojetí – výtvarné umění Receptivní artetrapie – divák přijímá Produktivní arteterapie – tvůrce tvoří Skupinová arteterapie Individuální arteterapie

7 HISTORIE ARTETERAPIE Hans Prinzhorn (1886 -1933)
německý psychiatr, hudebník, filozof, který působil na psychiatrické léčebně při univerzitě v Heidelbergu. Mezi lety 1919–1921 zde vytvořil základ unikátní sbírky, která dnes čítá na 5000 kreseb, akvarelů, dopisů, deníků a grafických záznamů, maleb, koláží a plastik. V roce 1922 publikoval knihu Tvorba duševně nemocných (Bildnerei der Geisteskranken), která měla obrovský úspěch a brzy se stala bestsellerem mezi pokrokovými umělci té doby. Nadchla Paula Kleea, Alfreda Kubina, Maxe Ernsta a surrealisty a stala se inspiračním zdrojem i pro Pabla Picassa či Jeana Dubuffeta, který na jejím základě formuloval svůj koncept art brut. V Prinzhornově knize byl poprvé v širším kontextu aplikován interdisciplinární přístup: díla psychiatrických pacientů již nebyla nahlížena jen jako diagnostický materiál, ale Prinzhorn docenil i jejich umělecké kvality. Kniha pojednává o hranici mezi psychiatrií a uměním, mezi nemocí a sebevyjádřením. Jako jedna z prvních poskytuje analýzu práce duševně nemocného člověka. Hitler – zvrhlé umění, propaganda proti modernímu umění.

8 HISTORIE ARTETERAPIE Margaret Naumburgová Učitelka, dějiny umění
Projektivní možnosti hodnocení díla Volné asociace = necenzurovaný výtvarný projev Pacientova vědomá interpretace vlastního díla Výtvarná tvorba zlepšuje psychoanalytický postup. Artpsychoterapie. První texty o arteterapii (1947). Přenos a protipřenos

9 HISTORIE ARTETERAPIE Edith Kramerová Arteterapeutka, umělkyně
Zakladatelka jedné z prvních teorií arteterapie (publ.1958) Léčebné vlastnosti tvořivého procesu Zakoušení, řešení a vstřebávání konfliktu pomocí tvorby Umění jako terapie Práce s dětmi Arteterapie a aktivní imaginace (jungiánský přístup)

10 HISTORIE ARTETERAPIE II.sv.válka – rozvoj všech terapií.
V Británii ji objevil téměř náhodou malíř Adrian Hill, který zjistil při pobytu v tuberkulózním sanatoriu během 2. sv. války, že kreslení a malování jej nejen uvolňuje od nudy a napětí, ale pomáhá mu také sdílet pocity s ostatními pacienty. Umění se stalo prostředkem k vyjádření strašlivých válečných zážitků a také pomůckou, která umožňovala veteránům hovořit o strachu ze smrti a nemoci. První britský arteterapeut byl zaměstnán na psychiatrické klinice v roce 1946. U nás do 1990 arteterapie součástí psychoterapie. 1994 založení ČAA. Časopis

11 ARTETERAPIE x ARTEFILETIKA
Arteterapie – zaměření na „problém“ a jeho léčbu sociální oblast, zdravotnictví výtvarný proces zkoumá a odhaluje intrapsychické jevy. Individuální a skupinová práce. Artefiletika - zaměření na výchovný a vzdělávací motiv školství, sociální oblast výtvarný zážitek jako cesta do fikčního světa, reflexe jako porozumění a uchopení prekoncept, sociokognitivní konflikt. Skupinová práce. Doc.Jan Slavík, CsC.

12 Teoretická východiska, směry
Psychoalalyticky orientovaná arteterapie Sigmund Freud Kreativita = sublimace = osobní konflikt Id – ego – superego Ranné dětství, sexualita, agresivita, vědomí-nevědomí, přenos, protipřenos, interpretace Arteterapie: volné asociace, výklad snů, výtvarné vyjádření internalizovaného konfliktu symbolem, prožitkové zpracování, verbalizace

13 Teoretická východiska, směry
Analytická arteterapie (hlubinně dynamická). C.G.Jung Vědomí – osobní nevědomí – kolektivní nevědomí Archetyp, self, sebeuskutečnění = individuace Symboly, sny, mýty, imaginace, mandaly

14 ARTETERAPIE V PRAXI Indikace arteterapie:
!!!Samostudium: ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Portál, kap.10. Rodinná arteterapie: Rodina jako systém Cíle arteterapie: dagnostika, skryté souvislosti, porozumění, komunikace, autonomnost členů… Základní koncepty systemického přístupu (život.cyklus, komunikace, struktura…) Portál, s

15 ARTETERAPIE V PRAXI Arteterapie s klienty s duševním onemocněním
Psychóza: schizofrenie deprese mánie Typické rysy v tvorbě Vizual: s.77 (Šic) ART BRUT Cíle arteterapie: součást širší léčby, medikace, fáze. Dialog s já, nemocí, forma sebevyjádření… Vizual: Seraphine, Art Brut

16 Diagnostické aspekty tvorby
Kresebné testy Výtvarný projev sám o sobě Barva v artetrapii: dělení barev, symbolika barev Červená Modrá Žlutá

17

18

19

20

21

22

23

24 Základní informace k interpretaci
nebe, duchovní, ideje, přání, touhy, sny Matka otec Minulost budoucnost pudy, instinkty, materiální, země

25 Psychosociální problémy v pomáhajících profesích
SAMOSTUDIUM: GÉRINGOVÁ,J. Pomáhající profese.Tvořivé zacházení s odvrácenou stranou. Praha: Triton, ISBN Kapitola 3, 4.,5. ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Portál, kap.10. Portál, s TEST: Znalosti literatury, informace z PP pezentace

26 DOMÁCÍ ÚKOL KOMUNIKAČNÍ MALBA:
3x Malba v páru na jeden papír (Vy a Váš klient) Podmínky: formát papíru min.A3, temperové barvy nebo vodovky, práce na celé ploše – vyplnění celého prostoru obrazu Partnery v malbě: - dítě - vrstevník (partner/ka) - senior Studovat, sledovat, zaznamenávat vše co se odehrává, držet se spíše v roli pasivnějšího pozorovatele: a) co se děje na papíře: jak se zaplňuje prostor, kdo je jak aktivní, jak se mění výtvarný projev (tahy štětce, výrazné změny v barevnosti) b) co se s vámi děje, reakce a pocity

27 DOMÁCÍ ÚKOL c) co se děje mimo papír: co klient říká, jak situaci komentuje 5. Seminární písemná práce na min.4 strany A4. Každý klient 1 stránku zprávy + na konci shrnutí a závěr Zpráva bude obsahovat u každého klienta: Informaci o klientovi (věk, jak se Vám jej podařilo získat pro práci…) vaše záznamy ze sledování práce dle bodů: a, b, c. Fotokopii obrázku společné shrnutí a závěr: Jak se Vám s jednotlivými klienty spolupracovalo, porovnání jejich přístupu k práci, výtvarného přístupu (tvořivost, dominance na papíře, pokuste se zobecnit vaše poznatky) 5. Vše přinést na příští setkání. TZN: obrázky i písemnou práci.


Stáhnout ppt "Literatura: povinná: ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie"

Podobné prezentace


Reklamy Google