Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současná diferenciace zdravotně-rizikového chování mládeže ČR - EU Dagmar DZÚROVÁ, Ladislav CSÉMY and Ladislav KAZMER 2012 Demografická konference, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současná diferenciace zdravotně-rizikového chování mládeže ČR - EU Dagmar DZÚROVÁ, Ladislav CSÉMY and Ladislav KAZMER 2012 Demografická konference, Praha."— Transkript prezentace:

1 Současná diferenciace zdravotně-rizikového chování mládeže ČR - EU Dagmar DZÚROVÁ, Ladislav CSÉMY and Ladislav KAZMER 2012 Demografická konference, Praha Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických souvislostech postkomunistické společnosti

2 Cíl příspěvku 1. Informovat o systému monitoringu užívání návykových látek mezi českou mládeží 2. Porovnat situaci v ČR se zeměmi EU 3. Analyzovat základní kontextové a diferenční vztahy vybraných indikátorů návykového chování mládeže

3 Hlavní kategorie zdravotně rizikového chování mládeže Kouření cigaret Konzumace alkoholu a drog Rizikové sexuální chování Nevhodná výživa Nedostatek fyzické aktivity, úrazy Konzumace psychoaktivních látek Důsledky: Snížené rozumové schopnosti, pomalejší reakce, špatná motorická koordinace, úzkost, neklid, pomalejší srdeční tep, zvýšený krevní tlak – častý důsledek duševních onemocnění

4 Teorie problémového chování SYSTÉM CHOVÁNÍ - konvenční chování (sociálně a normativně očekávané/akceptovatelné), - problémové chování (vzdáleno od sociálních a právních norem společnosti, vedoucí ke konfrontaci s kontrolními mechanismy společnosti) V dospívání - užívání drog, kriminalita, nadměrná konzumace alkoholu, rizikové sexuální chování. OSOBNOSTNÍ SYSTÉM - trvalé charakteristiky, - motivační struktura (určena hodnotami svázanými s touhou po dosažení výkonu, úspěchu, nezávislosti atd. a strukturu osobních přesvědčení, - struktura řízení osobnosti (spoluurčuje, zda jedinec se bude/nebude angažovat v nějaké formě problémového chování) SYSTÉM PROSTŘEDÍ - blízké, mikroúroveň (individuální vzory chování) - vzdálené, makroúroveň (určující vztah jedince k širší síti společenských vazeb a podpor) Zdroj: Jessor, R., & Jessor, S. L. (1977): Problem behavior and psychosocial development: A longitudinal study of youth. New York: Academic Press.

5 Zdroj: Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks, WHO, 2009 Proč jsou psycho-aktivní látky vážným zdravotním problémem?

6 Česko EU Zdroj: European health for all database (HFA-DB), WHO/Europe Konzumace alkoholu, ČR a EU (v litrech čistého alkoholu na osobu ve věku 15+)

7 Konzumace alkoholu, vybrané země Evropy (v litrech čistého alkoholu na osobu ve věku 15+) Zdroj: European health for all database (HFA-DB), WHO/Europe

8 Zdroj: ESPAD Report 2007 Prevalence konzumace alkoholu mládeže ve věku 16 let během posledních 12ti měsíců Změna mezi rokem 2003 a 2007 Rok 2007

9 Prevalence kouření cigaret mládeže ve věku 16 let během posledních 30ti dnů Zdroj: ESPAD Report 2007 Česko Rok 2007 Změna mezi rokem 2003 a 2007

10 Zdroj dat - monitoring US: Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS), 1992, 2000, 2002, 2004, 2008 -Centers for Disease Control and Prevention (CDC) http://www.cdc.gov/healthyyouth/yrbs/index.htm Evropa: European School Project on Alcohol and Other Drugs - Evropský školní projekt o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), 1995 (26), 1999 (30), 2003(36), 2007 a 2011, studenti, kteří v daném roce dosáhnou 16 let věku

11 chlapciděvčatacelkem% 1Austria1 3841 1872 5713,2 2Belgium9699201 8892,4 3Bulgaria1 2031 1502 3533,0 4Cyprus3 0803 2606 3408,0 5Czech Republic1 8522 0493 9014,9 6Estonia1 186 2 3723,0 7Finland2 2972 6914 9886,3 8France1 4901 4262 9163,7 9Germany2 4022 6095 0116,3 10Greece1 4331 6273 0603,9 11Hungary1 3561 4612 8173,6 12Ireland1 0031 2182 2212,8 13Italy5 3364 6469 98212,6 14Latvia1 1191 1562 2752,9 15Lithuania1 1721 2392 4113,0 16Malta1 7221 9463 6684,6 17Netherlands9941 0972 0912,6 18Poland9881 1322 1202,7 19Portugal1 4711 6703 1414,0 20Romania1 0091 2802 2892,9 21Slovak Republic1 2181 2502 4683,1 22Slovenia1 5821 5033 0853,9 23Sweden1 5501 6293 1794,0 24United Kingdom1 0041 1752 1792,7 Celkem38 82040 50779 327100,0 Data ESPAD 2007 - 24 zemí EU - 79 327 studentů ve věku 16 let, roč. 1990

12 Data ESPAD 2007 - Česká republika 3 901 studentů ve věku 16 let, 351 škol, 116 měst

13 % Q8. Jak často a kolik cigaret jste kouřil/a během POSLEDNÍCH 30 DNÍ? 1 Vůbec nekouřil/a 2 Méně než 1 cigaretu za týden 3 Kouřil/a, ale ne denně 4 1-5 cigaret denně 5 6-10 cigaret denně 6 11-20 cigaret denně 7 Více než 20 cigaret denně Proměnné zdravotně-rizikového chování mládeže 1. kouření cigaret

14 % Q17. Mějte na mysli POSLEDNÍCH 30 DNÍ. Kolikrát (pokud vůbec) jste vypil/a pět nebo více sklenic alkoholu za sebou (to znamená při jedné příležitosti)? ("Sklenice alkoholu" znamená sklenici vína (2 dcl) nebo 0,5 l piva, nebo jednu skleničku (0,5 deci) destilátu). 1 Ani jednou 2 Jednou 3 Dvakrát 4 Třikrát až pětkrát 5 6 až 9x 6 10x a vícekrát Proměnné zdravotně-rizikového chování mládeže 2. konzumace alkoholu

15 Q24. Kolikrát jste užil/a (pokud vůbec) marihuanu ("trávu") nebo hašiš? Za celý život. 1 Nikdy 2 1-2 3 3-5 4 6-9 5 10-19 6 20- 7 40 nebo Proměnné zdravotně-rizikového chování mládeže 3. užívání marihuany

16 DOSTUPNOST CIGARET Q6. Jak obtížné by podle Vašeho názoru pro Vás bylo sehnat si cigarety, kdybyste o ně stál/a? 1 Nemožné2 Velmi obtížné 3 Poměrně obtížné 4 Poměrně snadné 5 Velmi snadné 6 Nevím ZAČÁTEK DENNÍHO KUŘÁCTVÍ (ONSET) Q9. V jakém věku (pokud vůbec) jste POPRVÉ kouřil denně cigarety? Poprvé ve věku: Nikdy9 let10 let11 let12let13 let14 let15 let 16 let VZTAHY S RODIČI A PŘÁTELI Q21. Jak často jste měl/a v důsledku Vašeho užívání alkoholu v POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCÍCH problémy ve vztazích s rodiči a přáteli? Nikdy1-23-56-910-19 20-39 40 nebo více VNÍMÁNÍ RIZIKA (PERCEPCE) Q36. Jak velké je podle Vašeho názoru riziko, že si lidé uškodí (fyzicky nebo nějak jinak), když kouří jeden nebo více balíčků cigaret denně pijí čtyři nebo více sklenic alkoholu téměř každý den RIZIKO: Žádné MaléStředníVelké Nevím Kontextové proměnné zdravotně-rizikového chování ESPAD 2007

17 Současná diferenciace zdravotně - nerizikové chování mládeže KlastrNekuřáciAbstinentiNeuž. marihuany 177%63%92% 275%46%84% 363%54%81% 4 - ČR59%48%65% Celkem71%55%86% 1 2 3 4 Shluková analýza - dendrogram

18 Vztahy mezi užíváním návykových látek, vnímáním rizik a problémy s rodiči/kamarády, EU24 I. - Začátek rané konzumace návykových látek - Pravidelní silní kuřáci - Problémy s rodiči a přáteli I. ESPAD 2007 Nekuřáci Denní kuřáci Uživatelé marih., alkoh. Neuživatelé marih., alk Faktorová analýza, rotace Varimax

19 Vztahy mezi užíváním návykových látek, vnímáním rizik a problémy s rodiči/kamarády, EU24 II. - Nadměrný konzum alkoholu - Užívání marihuany - Absence vnímání rizik ESPAD 2007 Nekuřáci Denní kuřáci Uživatelé marih., alkoh. Neuživatelé marih., alk …. Faktorová analýza, rotace Varimax

20 Vztahy mezi užíváním návykových látek, vnímáním rizik a problémy s rodiči/kamarády, EU24 III. Vysoké vnímání rizik ve spojení s pozitivním chováním III. ESPAD 2007 Nekuřáci Denní kuřáci Uživatelé marih., alkoh. Neuživatelé marih., alk Faktorová analýza, rotace Varimax

21 Vztahy mezi užíváním návykových látek, vnímáním rizik a problémy s rodiči/kamarády, EU24 ESPAD 2007 Faktorová analýza, rotace Varimax Neproblémové chování Problémové chování Vnímání rizika Absence vnímání rizika

22 I. - Nadměrný konzum - Problémy s rodiči/př. - Raný začátek konzumu Vztahy mezi užíváním návykových látek, vnímáním rizik a problémy s rodiči/kamarády, ČR (N=3 901) I. ESPAD 2007 Faktorová analýza, rotace Varimax Neproblémové chování Problémové chování Absence rizika Vnímání rizika

23 II. - Pozitivní chování Vztahy mezi užíváním návykových látek, vnímáním rizik a problémy s rodiči/kamarády, ČR II. ESPAD 2007 (N=3 901) Faktorová analýza, rotace Varimax Absence rizika Vnímání rizika Neproblémové chování Problémové chování

24 III. - Vnímání rizik Vztahy mezi užíváním návykových látek, vnímáním rizik a problémy s rodiči/kamarády, ČR III. ESPAD 2007 (N=3 901) Faktorová analýza, rotace Varimax Neproblémové chování Problémové chování Absence rizika Vnímání rizika

25 Zdroj: European health for all database (HFA-DB), WHO/Europe Závěr I Dojde k vyrovnání úrovně úmrtnosti ČR a EU?

26 Závěr II - Rizikové chování české mládeže je výrazně odlišné od ostatních zemí EU24 ve smyslu vyššího výskytu zdravotně-rizikových forem. - Výsledky potvrzují, že vnímání rizikovosti návykových látek má u české mládeže zcela odlišnou funkci než u mladých lidí ostatních zemí EU24. - Zdá se, že vztah mezi vnímáním rizik a chováním je u české mládeže mnohem slabší než u mladých lidí ostatních zemí EU24 a neplní tak protektivní funkci. - Lze předpokládat, že modelový vzor chování dospělé české populace ovlivňuje postojové charakteristiky dospívajících prokonzumně. - Implikace pro praxi: preventivní apely na rizikovost návykových látek budou málo účinné a je třeba hledat jinou cestu k oslovení mladých lidí. - Pro účinné preventivní programy bude třeba hledat cesty k posilování protektivních faktorů akceptovatelných dospívající mládeží.

27 Děkuji za pozornost GEOQOL Podpořeno projektem: Ministerstva zdravotnictví ČR: NT12118-5 Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických souvislostech postkomunistické společnosti


Stáhnout ppt "Současná diferenciace zdravotně-rizikového chování mládeže ČR - EU Dagmar DZÚROVÁ, Ladislav CSÉMY and Ladislav KAZMER 2012 Demografická konference, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google