Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současná diferenciace zdravotně-rizikového chování mládeže ČR - EU Dagmar DZÚROVÁ, Ladislav CSÉMY and Ladislav KAZMER 2012 Demografická konference, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současná diferenciace zdravotně-rizikového chování mládeže ČR - EU Dagmar DZÚROVÁ, Ladislav CSÉMY and Ladislav KAZMER 2012 Demografická konference, Praha."— Transkript prezentace:

1 Současná diferenciace zdravotně-rizikového chování mládeže ČR - EU Dagmar DZÚROVÁ, Ladislav CSÉMY and Ladislav KAZMER 2012 Demografická konference, Praha Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických souvislostech postkomunistické společnosti

2 Cíl příspěvku 1. Informovat o systému monitoringu užívání návykových látek mezi českou mládeží 2. Porovnat situaci v ČR se zeměmi EU 3. Analyzovat základní kontextové a diferenční vztahy vybraných indikátorů návykového chování mládeže

3 Hlavní kategorie zdravotně rizikového chování mládeže Kouření cigaret Konzumace alkoholu a drog Rizikové sexuální chování Nevhodná výživa Nedostatek fyzické aktivity, úrazy Konzumace psychoaktivních látek Důsledky: Snížené rozumové schopnosti, pomalejší reakce, špatná motorická koordinace, úzkost, neklid, pomalejší srdeční tep, zvýšený krevní tlak – častý důsledek duševních onemocnění

4 Teorie problémového chování SYSTÉM CHOVÁNÍ - konvenční chování (sociálně a normativně očekávané/akceptovatelné), - problémové chování (vzdáleno od sociálních a právních norem společnosti, vedoucí ke konfrontaci s kontrolními mechanismy společnosti) V dospívání - užívání drog, kriminalita, nadměrná konzumace alkoholu, rizikové sexuální chování. OSOBNOSTNÍ SYSTÉM - trvalé charakteristiky, - motivační struktura (určena hodnotami svázanými s touhou po dosažení výkonu, úspěchu, nezávislosti atd. a strukturu osobních přesvědčení, - struktura řízení osobnosti (spoluurčuje, zda jedinec se bude/nebude angažovat v nějaké formě problémového chování) SYSTÉM PROSTŘEDÍ - blízké, mikroúroveň (individuální vzory chování) - vzdálené, makroúroveň (určující vztah jedince k širší síti společenských vazeb a podpor) Zdroj: Jessor, R., & Jessor, S. L. (1977): Problem behavior and psychosocial development: A longitudinal study of youth. New York: Academic Press.

5 Zdroj: Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks, WHO, 2009 Proč jsou psycho-aktivní látky vážným zdravotním problémem?

6 Česko EU Zdroj: European health for all database (HFA-DB), WHO/Europe Konzumace alkoholu, ČR a EU (v litrech čistého alkoholu na osobu ve věku 15+)

7 Konzumace alkoholu, vybrané země Evropy (v litrech čistého alkoholu na osobu ve věku 15+) Zdroj: European health for all database (HFA-DB), WHO/Europe

8 Zdroj: ESPAD Report 2007 Prevalence konzumace alkoholu mládeže ve věku 16 let během posledních 12ti měsíců Změna mezi rokem 2003 a 2007 Rok 2007

9 Prevalence kouření cigaret mládeže ve věku 16 let během posledních 30ti dnů Zdroj: ESPAD Report 2007 Česko Rok 2007 Změna mezi rokem 2003 a 2007

10 Zdroj dat - monitoring US: Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS), 1992, 2000, 2002, 2004, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Evropa: European School Project on Alcohol and Other Drugs - Evropský školní projekt o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), 1995 (26), 1999 (30), 2003(36), 2007 a 2011, studenti, kteří v daném roce dosáhnou 16 let věku

11 chlapciděvčatacelkem% 1Austria ,2 2Belgium ,4 3Bulgaria ,0 4Cyprus ,0 5Czech Republic ,9 6Estonia ,0 7Finland ,3 8France ,7 9Germany ,3 10Greece ,9 11Hungary ,6 12Ireland ,8 13Italy ,6 14Latvia ,9 15Lithuania ,0 16Malta ,6 17Netherlands ,6 18Poland ,7 19Portugal ,0 20Romania ,9 21Slovak Republic ,1 22Slovenia ,9 23Sweden ,0 24United Kingdom ,7 Celkem ,0 Data ESPAD zemí EU studentů ve věku 16 let, roč. 1990

12 Data ESPAD Česká republika studentů ve věku 16 let, 351 škol, 116 měst

13 % Q8. Jak často a kolik cigaret jste kouřil/a během POSLEDNÍCH 30 DNÍ? 1 Vůbec nekouřil/a 2 Méně než 1 cigaretu za týden 3 Kouřil/a, ale ne denně cigaret denně cigaret denně cigaret denně 7 Více než 20 cigaret denně Proměnné zdravotně-rizikového chování mládeže 1. kouření cigaret

14 % Q17. Mějte na mysli POSLEDNÍCH 30 DNÍ. Kolikrát (pokud vůbec) jste vypil/a pět nebo více sklenic alkoholu za sebou (to znamená při jedné příležitosti)? ("Sklenice alkoholu" znamená sklenici vína (2 dcl) nebo 0,5 l piva, nebo jednu skleničku (0,5 deci) destilátu). 1 Ani jednou 2 Jednou 3 Dvakrát 4 Třikrát až pětkrát 5 6 až 9x 6 10x a vícekrát Proměnné zdravotně-rizikového chování mládeže 2. konzumace alkoholu

15 Q24. Kolikrát jste užil/a (pokud vůbec) marihuanu ("trávu") nebo hašiš? Za celý život. 1 Nikdy nebo Proměnné zdravotně-rizikového chování mládeže 3. užívání marihuany

16 DOSTUPNOST CIGARET Q6. Jak obtížné by podle Vašeho názoru pro Vás bylo sehnat si cigarety, kdybyste o ně stál/a? 1 Nemožné2 Velmi obtížné 3 Poměrně obtížné 4 Poměrně snadné 5 Velmi snadné 6 Nevím ZAČÁTEK DENNÍHO KUŘÁCTVÍ (ONSET) Q9. V jakém věku (pokud vůbec) jste POPRVÉ kouřil denně cigarety? Poprvé ve věku: Nikdy9 let10 let11 let12let13 let14 let15 let 16 let VZTAHY S RODIČI A PŘÁTELI Q21. Jak často jste měl/a v důsledku Vašeho užívání alkoholu v POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCÍCH problémy ve vztazích s rodiči a přáteli? Nikdy nebo více VNÍMÁNÍ RIZIKA (PERCEPCE) Q36. Jak velké je podle Vašeho názoru riziko, že si lidé uškodí (fyzicky nebo nějak jinak), když kouří jeden nebo více balíčků cigaret denně pijí čtyři nebo více sklenic alkoholu téměř každý den RIZIKO: Žádné MaléStředníVelké Nevím Kontextové proměnné zdravotně-rizikového chování ESPAD 2007

17 Současná diferenciace zdravotně - nerizikové chování mládeže KlastrNekuřáciAbstinentiNeuž. marihuany 177%63%92% 275%46%84% 363%54%81% 4 - ČR59%48%65% Celkem71%55%86% Shluková analýza - dendrogram

18 Vztahy mezi užíváním návykových látek, vnímáním rizik a problémy s rodiči/kamarády, EU24 I. - Začátek rané konzumace návykových látek - Pravidelní silní kuřáci - Problémy s rodiči a přáteli I. ESPAD 2007 Nekuřáci Denní kuřáci Uživatelé marih., alkoh. Neuživatelé marih., alk Faktorová analýza, rotace Varimax

19 Vztahy mezi užíváním návykových látek, vnímáním rizik a problémy s rodiči/kamarády, EU24 II. - Nadměrný konzum alkoholu - Užívání marihuany - Absence vnímání rizik ESPAD 2007 Nekuřáci Denní kuřáci Uživatelé marih., alkoh. Neuživatelé marih., alk …. Faktorová analýza, rotace Varimax

20 Vztahy mezi užíváním návykových látek, vnímáním rizik a problémy s rodiči/kamarády, EU24 III. Vysoké vnímání rizik ve spojení s pozitivním chováním III. ESPAD 2007 Nekuřáci Denní kuřáci Uživatelé marih., alkoh. Neuživatelé marih., alk Faktorová analýza, rotace Varimax

21 Vztahy mezi užíváním návykových látek, vnímáním rizik a problémy s rodiči/kamarády, EU24 ESPAD 2007 Faktorová analýza, rotace Varimax Neproblémové chování Problémové chování Vnímání rizika Absence vnímání rizika

22 I. - Nadměrný konzum - Problémy s rodiči/př. - Raný začátek konzumu Vztahy mezi užíváním návykových látek, vnímáním rizik a problémy s rodiči/kamarády, ČR (N=3 901) I. ESPAD 2007 Faktorová analýza, rotace Varimax Neproblémové chování Problémové chování Absence rizika Vnímání rizika

23 II. - Pozitivní chování Vztahy mezi užíváním návykových látek, vnímáním rizik a problémy s rodiči/kamarády, ČR II. ESPAD 2007 (N=3 901) Faktorová analýza, rotace Varimax Absence rizika Vnímání rizika Neproblémové chování Problémové chování

24 III. - Vnímání rizik Vztahy mezi užíváním návykových látek, vnímáním rizik a problémy s rodiči/kamarády, ČR III. ESPAD 2007 (N=3 901) Faktorová analýza, rotace Varimax Neproblémové chování Problémové chování Absence rizika Vnímání rizika

25 Zdroj: European health for all database (HFA-DB), WHO/Europe Závěr I Dojde k vyrovnání úrovně úmrtnosti ČR a EU?

26 Závěr II - Rizikové chování české mládeže je výrazně odlišné od ostatních zemí EU24 ve smyslu vyššího výskytu zdravotně-rizikových forem. - Výsledky potvrzují, že vnímání rizikovosti návykových látek má u české mládeže zcela odlišnou funkci než u mladých lidí ostatních zemí EU24. - Zdá se, že vztah mezi vnímáním rizik a chováním je u české mládeže mnohem slabší než u mladých lidí ostatních zemí EU24 a neplní tak protektivní funkci. - Lze předpokládat, že modelový vzor chování dospělé české populace ovlivňuje postojové charakteristiky dospívajících prokonzumně. - Implikace pro praxi: preventivní apely na rizikovost návykových látek budou málo účinné a je třeba hledat jinou cestu k oslovení mladých lidí. - Pro účinné preventivní programy bude třeba hledat cesty k posilování protektivních faktorů akceptovatelných dospívající mládeží.

27 Děkuji za pozornost GEOQOL Podpořeno projektem: Ministerstva zdravotnictví ČR: NT Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických souvislostech postkomunistické společnosti


Stáhnout ppt "Současná diferenciace zdravotně-rizikového chování mládeže ČR - EU Dagmar DZÚROVÁ, Ladislav CSÉMY and Ladislav KAZMER 2012 Demografická konference, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google