Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klient jako motor změny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klient jako motor změny"— Transkript prezentace:

1 Klient jako motor změny
Mgr. Veronika Slepičková MUDr. Lucie Holohlavská

2 Individuální cíle aneb Klient jako partner a spolutvůrce terapie
Mgr. Veronika Slepičková

3 Co jsou to vlastně cíle? jasně definovaný mezník v budoucnosti, kterého chceme dosáhnout cíle můžeme mít v kterékoliv oblasti našeho života, resp. měli bychom je mít! osobní cíle vs. cíle v rehabilitační péči Osobní cíle vs. Cíle v rehabilitační péči Jsou opravdu jiné nebo se mohou shodovat? Cíle v rehabilitaci nejsou jen fyzického charakteru, ale i psychického, sociálního… Tak jako si stanovujeme cíle ve svém osobním/profesním životě, jelikož je to něco, čím si určujeme, jaký život budeme mít, co nás žene dopředu, z toho samého důvodu je potřeba stanovit si mezníky/cíle i během terapie, která je mnohdy součástí celého života Jde o to nastartovat život po změně/zásahu/mrtvici – naše cíle se nemusí shodovat s těmi, které jsme měli před mrtvicí/úrazem…

4 SMART Mnemotechnická pomůcka využívaná v koučinku ve fázích stanovení cílů Způsob hodnocení kvality osobního rozvoje S = Specific (konkrétní) M = Measurable (měřitelný) A = Attainable (dosažitelný) R = Relevant (odpovídající) T = Time-bound (ohraničený v čase) Úvod - aby byl náš cíl skutečně cílem, měl by splňovat několik důležitých kritérií – pokračovat metodou SMART Cíl musí být pozitivní Cíl musí být motivující Cíl musí být pod mojí kontrolou Cíl nesmí být ani příliš snadný, ani příliš obtížný Cíl musí být orientovaný na výkon nebo na výsledek Cíl musí být zaznamenaný

5 Jaké mohou být cíle: Cíl jako sen, který si chci splnit - sen, jako motivace a hybná síla změny Cíl jako cesta, která se může vydávat různými směry a každý směr může mít jiný terén a jinou vzdálenost k cíli Udržení směru je těžké Cíle klienta se nemusí shodovat s představami terapeuta či rodiny a nemusí být čistě praktický – chtěl řídit pro potěšení, ne pro obživu a výdělečnou činnost (příklad Pavla) Cíle se nám mohou zdát nereálné (Příklad Jany) Snadno se stane, že do cílů vkládáme své vlastní představy, priority Snadno sklouzneme do stereotypu (ranní spěch – boty, oblékání…)

6 Vizualizace cílů klientů centra ERGO Aktiv
Přístupů ve stanovování cílů v terapii je spousta… V našem centru jsou s každým klientem sestavovány jeho individuální cíle v prvních 14 dnech terapie. Cíle vycházejí z klienta a úkolem terapeuta je, aby s klientem cíle zkonzultoval a stanovily se takové cíle, které je reálné splnit během doby, co jsou u nás klienti v programu (obvykle 3 měsíce). V některých případech jsou cíle konzultovány i s rodinnými příslušníky – po domluvě s klientem, zdali s tím souhlasí. Znamená to, že u nás probíhá terapie zaměřená na člověka (vs. Individuální cíle)

7 Jak nesejít z cesty… Vizualizovat – obrázek, nápis… Mluvit spolu!
Opakovat si, co chce klient (může docházet ke změnám názoru, zkušenosti, role, životní situace) Využít všech dostupných možností – existuje mnoho odborníků, organizací, profesí… Vytvářet příležitosti – býtaktivní! Vzhledem k tomu, že klienti, ale i terapeuti cíle jednotlivých klientů zapomínali, začali jsme si je průběžně připomínat – pravidelné týdenní porady nad cíli klientů, pravidelné měsíční reevaluace cílů s klienty… Stále nám to však nestačilo a tak postupně zavádíme vizuální podoby individuálních cílů. Jedná se o to, že každý klient si své cíle (buď všechny, nebo jen některé – volba je čistě na něm) graficky znázorní během sezení se sociálním pracovníkem. Jakým způsobem jsou cíle znázorněny, je také na klientovi – abstraktně, konkrétně, koláž, graf… Cíle jsou pak vyvěšeny ve společných prostorách centra, aby klienti své cíle, ale i cíle ostatních, měli každodenně na očích – každý den si tak cíle mohou zopakovat, vzájemně se popohánět k postupu ke splnění cíle… Na následujících slajdech uvidíte, jak si někteří naši klienti s vizualizací svých cílů poradili…

8 Individuální cíle zobrazené formou grafu…

9

10

11 Příběh Jany, aneb cíle mohou být košaté
Klientka i 8 let po prodělané mrtvici stále hledala své vhodné pracovní uplatnění Možnosti: Návrat k původnímu? – překlady, výuka angličtiny, ruštiny… Tréninkové místo v kavárně – jenže co ta afázie? Zkusit něco „nového“? Nyní Vám představím příběh jedné naší klientky a jak se její cíle tvořily a následně plnily a měnily… Klientka po CMP s poruchou řeči, dříve učitelka ruštiny a angličtiny, překladatelka – návrat k původnímu zaměstnání, i přes velký chtíč klientky, nebyl možný Během práce s klientkou se hledaly další možnosti zaměstnání, které by klientce tzv. sedly: mluvila o tréninkovém místě v kavárně pro tělesně postižené – nicméně překážkou byla komunikace se zákazníky kavárny kvůli afázii předtím zkoušela být učitelkou v MŠ – opět zádrhel v komunikaci, především s rodiči Po několika rozhovorech se sociální pracovnicí z klientky „vypadlo“, že si před 20ti lety udělala masérský kurz Terapeutům se to zdálo jako výborný nápad – mladá žena, velmi citlivá, empatická, afázie u masáží nebyla překážkou, klientka se zprvu zdráhala, měla spíše malé sebevědomí, než že by to nechtěla dělat… A jak to dopadlo? (další slajd – Jany fotka )

12

13 Sebelepší terapeut či terapeutický záměr nepovede k naplnění cíle, pokud nedojde ke sdílení cílů terapie s klientem. Nejefektivnější je, pokud je klient v terapii partnerem a terapeut není diktátorem! Terapeut není diktátor - pokud klientovi v terapii určí cíle pouze terapeut, cíle se nemusí shodovat s představou klienta – terapie není pak tolik efektivní, klient je častokrát pasivnější, nespolupracuje a navíc klienti jsou na tento přístup zvyklí a jsou pak překvapeni, že když doma necvičí, vše se zas zhoršuje… Terapeut je odborník, který umí poradit a nasměrovat na správnou cestu - je důležité klienta aktivně zapojovat do terapie od samého počátku, aby si uvědomil, že za něj nikdo nic neudělá – tzn. od začátku s ním mluvit o terapii, co chce, aby se zlepšilo a proč, jestli ví, proč se co dělá a k čemu to vede, popř. pokud to možnosti zařízení dovolují, dotazovat se ho i na to, co chce momentálně trénovat, dávat mu na výběr Každý máme své sny a představy, ale ty nesmíme zaměnit se sny klienta Klient musí mít v terapii svůj prostor Ten správný odborník, jež může navést na správnou cestu a vytyčit si cíl je osobní kouč, kterému předávám své slovo!

14 Osobní koučink MUDr. Lucie Holohlavská

15 Workshop Nyní si vyzkoušíme dvě z výše uvedených koučovacích technik – pojďte si tedy představit, jako byste se ocitli v terapii…

16 Jděte si svou cestou, leťte za svým snem – vezměte život do vlastních rukou a splňte si své cíle!
Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Klient jako motor změny"

Podobné prezentace


Reklamy Google