Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

pro výrobu cementu a vápna

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "pro výrobu cementu a vápna"— Transkript prezentace:

1 pro výrobu cementu a vápna
Revize dokumentu BREF pro výrobu cementu a vápna Ing. Jan Gemrich

2 Příprava I. BREFu 1996 – 1999 Anglický originál březen 2000 Český překlad květen 2000 Revize dokumentu BREF září 2005 – xxx 2008

3 Integrovaná prevence a omezování znečišťování,
referenční dokument a nejlepší dostupné techniky v cementářském a vápenickém průmyslu. V právních předpisech, které dosud uvádějí limity znečišťování životního prostředí, jsou tyto limity minimálním požadavkem, kdy limity v integrovaném povolením nesmí být mírnější, ale naopak v integrovaném povolení může povolující orgán v návaznosti na nejlepší dostupné techniky stanovit konkrétní limity znečištění přísnější. Zároveň se počítá, že prováděcím předpisem budou stanoveny speciální emisní limity pro jednotlivé kategorie zařízení či znečišťujících látek, které se však budou omezovat pouze na okruh působnosti zákona o IPPC a IRZ, popř. emisní stropy a které nebudou mít vliv na hodnoty obecně platných emisních limitů. BAT – Best Available Techniques, tj. nejlepší dostupné techniky Technika se rozumí jak používaná technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrhováno, budováno, udržováno, provozováno a vyřazováno z činnosti. Dostupná technika se rozumí technika, která byla vyvinuta v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek. Nejlepší technika se rozumí nejúčinnější technika z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

4 BAT Indicators

5 Horní a geologický zákon
Zákon o odpadech Zákon o technických požadavcích na výrobky Zákon o ochraně krajiny a přírody Zákon o obalech Vodní zákon Zákon o ochraně ovzduší Metrologický zákon Zákon o vlivu na životní prostředí EIA Zákon o chemických látkách a přípravcích Zákon o průmyslových haváriích Zákon o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Regulation EU 1907/2006 REACH Zákon o IPPC a IRZ

6 Informovanost veřejnosti

7 alternativních paliv a odpadů
Využívání alternativních paliv a odpadů při výpalu slínku - spotřeba tepla

8 alternativních paliv a odpadů
Využívání alternativních paliv a odpadů při výpalu slínku - skladba paliv

9 základních znečišťujících látek
Emise základních znečišťujících látek při výrobě cementu

10 Emise skleníkových plynů
při výpalu slínku

11 IPPC Directive The Cement and Lime BREF addressed the industrial activities specified in Section 3.1 of Annex I to Directive 96/61/EC, namely: “3.1. Installations for the production of cement clinker in rotary kilns with a production capacity exceeding 500 tonnes per day or lime in rotary kilns with a production capacity exceeding 50 tonnes per day or in other furnaces with a production capacity exceeding 50 tonnes per day.”

12 Wishes regarding cement sector
Chapter 1 ‘General information’ EU-25, figures, data Chapter 2 ‘Applied process and techniques’ Chapter 3 ‘Present consumption and emission levels’ Chapter 4 ‘Techniques to consider in the determination of BAT’ Environmental management tools Chapter 5 ‘Best available techniques’

13 Wishes regarding cement sector
Update regarding: Use of different types of waste as fuel and/or raw material, additives Impact on emissions by using wastes Dust, NOx, SOx, CO, CO2, PCDD/F, VOC, TOC, HCl, metal compounds, etc. CO trips Energy requirements Abatement techniques (SCR/SNCR) Monitoring/control of emissions

14 Wishes regarding lime sector
Update and extension: Chapter 1 ‘General information’ EU-25, figures, data Chapter 2 ‘Applied process and techniques’ Chapter 3 ‘Present consumption and emission levels’ Chapter 4 ‘Techniques to consider in the determination of BAT’ Dust abatement and emission control Environmental management tools Chapter 5 ‘Best available Techniques’

15 Format for information provided
Templates Excel list for providing new/additional wishes and tasks  ‘TWG review wish-collection’ BREF structured Word document including original table of contents for inserting information (text and/or data, flow sheets, figures)  ‘CLR template’ Word tables for collection of information and measured data Number of cement plants in EU-25 Number of lime plants and magnesia plants in EU-25 Use of fuels - non waste Use of waste as fuel Use of waste as raw material Operating data of raw gases

16 Zdrojová data Hodnoty koncentrací prachu, naměřených kontinuálními systémy a jednorázovým měřením v odpadním plynu z rotačních pecí.

17 Zdrojová data Hodnoty koncentrací oxidů dusíku, vyjádřených jako NO2,
zjištěných kontinuálními systémy a jednorázovým měřením v odpadním plynu z rotačních pecí

18 Zdrojová data Hodnoty koncentrací SO2, naměřených kontinuálními systémy a jednorázovým měřením v odpadním plynu z rotačních pecí.

19 Zdrojová data Hodnoty koncentrací PCDD/DF,
naměřených v odpadním plynu z rotačních pecí.

20 Zdrojová data Koncentrace plynných sloučenin chloru vyjádřené jako HCl
naměřené v odpadním plynu z rotační pece

21 Zdrojová data Koncentrace Hg a jejích sloučenin
měřené v odpadních plynech z rotačních pecí

22 CEMBUREAU SET OF INFORMATION
General Information & Updated Annexes Use of Waste as Alternative Materials and Impact on Emissions Abatement Techniques Energy Requirements CO-Trips

23 CEMBUREAU SET OF INFORMATION

24 CEMBUREAU SET OF INFORMATION

25 CEMBUREAU SET OF INFORMATION

26 the European Lime industry
Comments of the European Lime industry Fuels used in the European lime industry (2003)

27 the European Lime industry Number of producing kilns
Comments of the European Lime industry Actual situation : Type of kiln Number of producing kilns Long rotary kiln 25 Pre-heater rotary kiln 21 Parallel flow Regenerative kiln 152 Annular shaft kiln 77 Mixed feed Normal shaft kiln 117 Other shaft kiln 158 TOTAL 550

28 the European Lime industry Number of producing kilns
Comments of the European Lime industry Actual situation : Type of kiln Number of producing kilns CEM* at the stack Long rotary kiln 25  4 Pre-heater rotary kiln 21  9 Parallel flow Regenerative kiln 152  1 Annular shaft kiln 77  2 Mixed feed Normal shaft kiln 117 Other shaft kiln 158 TOTAL 550  16 CEM : Continuous Emission Monitoring for NOx, SO2, CO, … but excluding dust

29 REVIEW CEMENT & LIME BREF
Final TWG early 2008 March 05 June 06 3-5 Months 6 Months 1.5 Months >4 Months 2 Months 3-4 Months 3 Months 1 Month Nomination TGW Members Wish List Collection of data Preparation of the 1st Draft Preparation of Final TWG Meeting Final Draft AD HOC GROUPs BREF REVISION CEMBUREAU and EULA From 2003 Formal consultation of the 1st Draft Preparation for IEF Preparation of TWG Meeting Review new Information Start of work Kick-Off Meeting (clarification of scope) TWG Meeting (validation of information) Final TWG Meeting (BAT conclusions) IEF (adoption of BREF) September 05 January 07

30 společným názvem co-processing
Obecné změny a doplňky - nahrazení pojmů pro přidávání druhotných odpadních surovin (bez názvu) a spalování druhotných odpadních paliv (co-incineration) společným názvem co-processing - odstranění odkazů na WID Waste Incineration Directive - sjednocení (pro účely BREFu) pojmy recovery a disposal na „use“ - namísto „secondary fuels“ používání název „waste fuels“ - doplnění údajů o vyzdívkových materiálech ve výrobě cementu a vápna.

31 Změny a doplňky pro výrobu cementu
- začlenění výroby bílého cementu - inovovaný model výroby cementu s důrazem na pecní agregát a typy předkalcinátorů a s výpočtem energetické náročnosti, - možnosti společné výroby cementu a el.energie, popř. tepla z kogenerace - důraz na techniky ke snižování prašnosti a účinnost v. investiční a provozní náklady (hybridní a uhlíkové filtry) - záchyt částic PM10 a PM 2,5 - druhový list typických surovinových složkových vstupů na bázi odpadu - vyhodnocení účinnosti metod denitrifikace SCR a SCNR - emise TOC a použití sledování BTEX látek pro účinnost spoluspalování - emise PCDD a PCDF při spoluspalování - hodnocení emisí HCl a HF a úniků NH3 - hodnocení emisí kovů zejména se zřetelem na Hg - možná příprava paliv v souladu s TC 343 - redukce šestimocného chrómu - výsledky hlukových studiích

32 Předpokládané úpravy BAT indikátorů

33 Změny a doplňky pro výrobu vápna
- významná pozornost detailnímu popisu pecních agregátů, jejich výrobním a environmentálním vlastnostem, a tomu, zda tento výrobní agregát splňuje podmínky BAT - popis šíře palivové základny pro vápenický průmysl, vč. biomasy. - blokové schéma výroby, vč. chem. popisu rozkladu vápence na vápno se zřetelem na různé mineralogické druhy vápenců a energetickou náročnost tohoto procesu - důraz na techniky ke snižování prašnosti a účinnost v. investiční a provozní náklady (hybridní a uhlíkové filtry) - záchyt částic PM10 a PM2,5 - hodnocení procesu na emise SO2, NOx a CO - možnosti snižování NOx s možností použití SCNR metod u některých pecí - sledování emisí TOC - sledování emisí PCDD a PCDF při spoluspalování - výsledky hlukových studiích

34 Předpokládané úpravy BAT indikátorů

35


Stáhnout ppt "pro výrobu cementu a vápna"

Podobné prezentace


Reklamy Google