Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Gemrich Revize dokumentu BREF pro výrobu cementu a vápna 2005 - 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Gemrich Revize dokumentu BREF pro výrobu cementu a vápna 2005 - 2007."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Gemrich Revize dokumentu BREF pro výrobu cementu a vápna 2005 - 2007

2 Anglický originál březen 2000 Příprava I. BREFu 1996 – 1999 Český překlad květen 2000 Revize dokumentu BREF září 2005 – xxx 2008

3 BAT – Best Available Techniques, tj. nejlepší dostupné techniky V právních předpisech, které dosud uvádějí limity znečišťování životního prostředí, jsou tyto limity minimálním požadavkem, kdy limity v integrovaném povolením nesmí být mírnější, ale naopak v integrovaném povolení může povolující orgán v návaznosti na nejlepší dostupné techniky stanovit konkrétní limity znečištění přísnější. Zároveň se počítá, že prováděcím předpisem budou stanoveny speciální emisní limity pro jednotlivé kategorie zařízení či znečišťujících látek, které se však budou omezovat pouze na okruh působnosti zákona o IPPC a IRZ, popř. emisní stropy a které nebudou mít vliv na hodnoty obecně platných emisních limitů. Integrovaná prevence a omezování znečišťování, referenční dokument a nejlepší dostupné techniky v cementářském a vápenickém průmyslu. Technika se rozumí jak používaná technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrhováno, budováno, udržováno, provozováno a vyřazováno z činnosti. Dostupná technika se rozumí technika, která byla vyvinuta v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek. Nejlepší technika se rozumí nejúčinnější technika z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

4 BAT Indicators

5 Horní a geologický zákon Zákon o obalech Zákon o technických požadavcích na výrobky Zákon o ochraně krajiny a přírody Vodní zákon Zákon o odpadech Zákon o ochraně ovzdušíMetrologický zákon Zákon o chemických látkách a přípravcích Zákon o IPPC a IRZ Zákon o vlivu na životní prostředí EIA Zákon o průmyslových haváriích Zákon o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Regulation EU 1907/2006 REACH

6 Informovanost veřejnosti

7 Využívání alternativních paliv a odpadů při výpalu slínku - spotřeba tepla

8 Využívání alternativních paliv a odpadů při výpalu slínku - skladba paliv

9 Emise základních znečišťujících látek při výrobě cementu

10 Emise skleníkových plynů při výpalu slínku

11 IPPC Directive The Cement and Lime BREF addressed the industrial activities specified in Section 3.1 of Annex I to Directive 96/61/EC, namely: “3.1. Installations for the production of cement clinker in rotary kilns with a production capacity exceeding 500 tonnes per day or lime in rotary kilns with a production capacity exceeding 50 tonnes per day or in other furnaces with a production capacity exceeding 50 tonnes per day.”

12 Wishes regarding cement sector Chapter 1 ‘General information’ –EU-25, figures, data Chapter 2 ‘Applied process and techniques’ Chapter 3 ‘Present consumption and emission levels’ Chapter 4 ‘Techniques to consider in the determination of BAT’ –Environmental management tools Chapter 5 ‘Best available techniques’

13 Update regarding: –Use of different types of waste as fuel and/or raw material, additives –Impact on emissions by using wastes Dust, NO x, SO x, CO, CO 2, PCDD/F, VOC, TOC, HCl, metal compounds, etc. –CO trips –Energy requirements –Abatement techniques (SCR/SNCR) –Monitoring/control of emissions Wishes regarding cement sector

14 Update and extension: Chapter 1 ‘General information’ –EU-25, figures, data Chapter 2 ‘Applied process and techniques’ Chapter 3 ‘Present consumption and emission levels’ Chapter 4 ‘Techniques to consider in the determination of BAT’ –Dust abatement and emission control –Environmental management tools Chapter 5 ‘Best available Techniques’ Wishes regarding lime sector

15 Format for information provided Templates Excel list for providing new/additional wishes and tasks  ‘TWG review wish-collection’ BREF structured Word document including original table of contents for inserting information (text and/or data, flow sheets, figures)  ‘CLR template’ Word tables for collection of information and measured data  Number of cement plants in EU-25  Number of lime plants and magnesia plants in EU-25  Use of fuels - non waste  Use of waste as fuel  Use of waste as raw material  Operating data of raw gases

16 Hodnoty koncentrací prachu, naměřených kontinuálními systémy a jednorázovým měřením v odpadním plynu z rotačních pecí. Zdrojová data

17 Hodnoty koncentrací oxidů dusíku, vyjádřených jako NO 2, zjištěných kontinuálními systémy a jednorázovým měřením v odpadním plynu z rotačních pecí Zdrojová data

18 Hodnoty koncentrací SO 2, naměřených kontinuálními systémy a jednorázovým měřením v odpadním plynu z rotačních pecí. Zdrojová data

19 Hodnoty koncentrací PCDD/DF, naměřených v odpadním plynu z rotačních pecí. Zdrojová data

20 Koncentrace plynných sloučenin chloru vyjádřené jako HCl naměřené v odpadním plynu z rotační pece Zdrojová data

21 Koncentrace Hg a jejích sloučenin měřené v odpadních plynech z rotačních pecí Zdrojová data

22 www.cembureau.eu General Information & Updated Annexes Use of Waste as Alternative Materials and Impact on Emissions Abatement Techniques Energy Requirements CO-Trips CEMBUREAU SET OF INFORMATION

23 CEMBUREAU SET OF INFORMATION

24 CEMBUREAU SET OF INFORMATION

25 CEMBUREAU SET OF INFORMATION

26 Comments of the European Lime industry Fuels used in the European lime industry (2003)

27 Actual situation : Type of kilnNumber of producing kilns Long rotary kiln 25 Pre-heater rotary kiln 21 Parallel flow Regenerative kiln 152 Annular shaft kiln 77 Mixed feed Normal shaft kiln 117 Other shaft kiln158 TOTAL 550 Comments of the European Lime industry

28 Actual situation : Type of kilnNumber of producing kilns CEM* at the stack Long rotary kiln 25  4  4 Pre-heater rotary kiln 21  9  9 Parallel flow Regenerative kiln 152  1 1 Annular shaft kiln 77  2  2 Mixed feed Normal shaft kiln 1170 Other shaft kiln1580 TOTAL 550  16 CEM : Continuous Emission Monitoring for NO x, SO 2, CO, … but excluding dust Comments of the European Lime industry

29 From 2003 CEMBUREAU and EULA AD HOC GROUPs BREF REVISION 3-5 Months 6 Months 1.5 Months Nomination TGW Members Wish List Collection of data Review new Information Preparation of TWG Meeting >4 Months Preparatio n of the 1 st Draft 2 Months Formal consultation of the 1 st Draft 3-4 Months Preparatio n of Final TWG Meeting 3 Months Final Draft 1 Month Preparation for IEF March 05 Start of work Kick-Off Meeting (clarification of scope) TWG Meeting (validation of information) Final TWG Meeting (BAT conclusions) IEF (adoptio n of BREF) September 05January 07 REVIEW CEMENT & LIME BREF June 06 Final TWG early 2008

30 - nahrazení pojmů pro přidávání druhotných odpadních surovin (bez názvu) a spalování druhotných odpadních paliv (co-incineration) společným názvem co-processing - odstranění odkazů na WID Waste Incineration Directive - sjednocení (pro účely BREFu) pojmy recovery a disposal na „use“ - namísto „secondary fuels“ používání název „waste fuels“ - doplnění údajů o vyzdívkových materiálech ve výrobě cementu a vápna. Obecné změny a doplňky

31 Změny a doplňky pro výrobu cementu - začlenění výroby bílého cementu - inovovaný model výroby cementu s důrazem na pecní agregát a typy předkalcinátorů a s výpočtem energetické náročnosti, - možnosti společné výroby cementu a el.energie, popř. tepla z kogenerace - důraz na techniky ke snižování prašnosti a účinnost v. investiční a provozní náklady (hybridní a uhlíkové filtry) - záchyt částic PM 10 a PM 2,5 - druhový list typických surovinových složkových vstupů na bázi odpadu - vyhodnocení účinnosti metod denitrifikace SCR a SCNR - emise TOC a použití sledování BTEX látek pro účinnost spoluspalování - emise PCDD a PCDF při spoluspalování - hodnocení emisí HCl a HF a úniků NH 3 - hodnocení emisí kovů zejména se zřetelem na Hg - možná příprava paliv v souladu s TC 343 - redukce šestimocného chrómu - výsledky hlukových studiích

32 Předpokládané úpravy BAT indikátorů

33 Změny a doplňky pro výrobu vápna - významná pozornost detailnímu popisu pecních agregátů, jejich výrobním a environmentálním vlastnostem, a tomu, zda tento výrobní agregát splňuje podmínky BAT - popis šíře palivové základny pro vápenický průmysl, vč. biomasy. - blokové schéma výroby, vč. chem. popisu rozkladu vápence na vápno se zřetelem na různé mineralogické druhy vápenců a energetickou náročnost tohoto procesu - důraz na techniky ke snižování prašnosti a účinnost v. investiční a provozní náklady (hybridní a uhlíkové filtry) - záchyt částic PM 10 a PM 2,5 - hodnocení procesu na emise SO 2, NO x a CO - možnosti snižování NO x s možností použití SCNR metod u některých pecí - sledování emisí TOC - sledování emisí PCDD a PCDF při spoluspalování - výsledky hlukových studiích

34 Předpokládané úpravy BAT indikátorů

35 www.svcement.cz www.vumo.cz www.svvapno.cz


Stáhnout ppt "Ing. Jan Gemrich Revize dokumentu BREF pro výrobu cementu a vápna 2005 - 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google