Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení činnosti a aktivit Fakulty rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích Ing. Ján Regenda, Ph.D. České Budějovice, 17. 10. 2013 www.frov.jcu.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení činnosti a aktivit Fakulty rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích Ing. Ján Regenda, Ph.D. České Budějovice, 17. 10. 2013 www.frov.jcu.cz."— Transkript prezentace:

1 Představení činnosti a aktivit Fakulty rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích Ing. Ján Regenda, Ph.D. České Budějovice, 17. 10. 2013 www.frov.jcu.cz

2 Představení JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Veřejná vysoká škola univerzitního typu, vznikla 28. září 1991, dnes má 8 fakult: Ekonomická fakulta (EF JU), *1. 1. 2007 Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV JU), *1. 9. 2009 Filozofická fakulta (FF JU), *1. 1. 2006 Pedagogická fakulta (PF JU), *1948 (dříve pobočka UK Praha) Přírodovědecká fakulta (PřF JU), *28. 9. 1991 (dříve Biologická fakulta) Teologická fakulta (TF JU), *28. 9. 1991 Zdravotně sociální fakulta (ZSF JU), *28. 9. 1991 Zemědělská fakulta (ZF JU), *1960 (dříve pobočka Provozně ekonomická fakulty VŠZ Praha) Studenti: cca 13,5 tis. Zaměstnanci: cca 1 800 www.jcu.cz

3 www.frov.jcu.cz Vedení FROV JU Fakulta rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích Děkan: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. Proděkan pro vnější vztahy: doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. Proděkan pro pedagogickou činnost: Ing. Martin Kocour, Ph.D. Proděkan pro zahraniční vztahy: Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D. Proděkan pro vědu a výzkum: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.

4 www.frov.jcu.cz Fakulta rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH), Vodňany Ústav akvakultury (ÚA), České Budějovice Ústav komplexních systémů (ÚKS), Nové Hrady Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod (MEVPIS), Vodňany Výuka – obory: bakalářské 2, magisterské 2, doktorské 1 Studenti: cca 250 Zaměstnanci: cca 200 Struktura FROV JU

5 www.frov.jcu.cz Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany Ředitel: doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. Laboratoř etologie ryb a raků: vývoj systému pro kontinuální monitoring kvality vody s využitím ryb a raků jako bioindikátoru, Laboratoř environmentální chemie a biochemie: hodnocení kontaminace vody a kontaminace ryb, pasívní vzorkování, toxikologické studie, analytická činnost, Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie: studium vlivu cizorodých látek na vodní prostředí, nemoc ryb, analytická činnost, Struktura FROV JU

6 www.frov.jcu.cz Ústav akvakultury, České Budějovice Ředitel: Ing. Pavel Vejsada, Ph.D. Laboratoř rybniční akvakultury a ochrany vod: optimalizace přikrmování v rámci rybniční akvakultury, sledování bilance živin v rybnících, management volných vod, migrace ryb – rybí přechody, ichtyologické průzkumy, poradenství, Laboratoř výživy a kvality masa ryb: sledování kvality rybího masa s ohledem na výživu, patentovaná technologie „omega 3 kapra“, zpracování ryb, vývoj nových výrobků, analytická činnost, Laboratoř aplikované hydrobiologie (od 1. 1. 2014): Struktura FROV JU

7 www.frov.jcu.cz Ústav komplexních systémů, Nové Hrady Ředitel: Ing. Petr Císař, Ph.D. Laboratoř aplikované systémové biologie: základní a aplikovaný výzkum komplexních systémů – především přírodních, automatické zpracování dat, analýza mnohorozměrných dat, analýza obraz a chování objektů, Pracoviště tkáňových kultur – akreditovaná laboratoř : tkáňové kultury, akreditace dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, biokompatibilita materiálů, interakce s probiotiky, Struktura FROV JU

8 www.frov.jcu.cz Ředitel: Ing. Michal Hojdekr, MBA Pracoviště celoživotního vzdělávání: příprava a realizace celoživotního vzdělávání, konference, semináře, kurzy, vydavatelská činnost, Pracoviště projektových manažerů: vyhledávaní a zpracovávání projektů ze strukturálních fondů EU, národních zdrojů a mezinárodních projektů, příprava a realizace zadávacích řízení, Struktura FROV JU Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod (MEVPIS), Vodňany

9 www.frov.jcu.cz Struktura FROV JU Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod (MEVPIS), Vodňany Nabídka: -poradenství v oblasti ochrany vod, -zajištění specializovaných výchovně-vzdělávacích kurzů, seminářů, -konference a školení pro firmy, státní zprávu, veřejnost, -ubytování, pronájem sálů (až 80 osob), učeben (až 20 osob), -gastronomické služby, -administrace a metodická podpora projektů, -příprava a realizace zadávacích řízení, www.mevpis.cz

10 www.frov.jcu.cz Struktura FROV JU Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod (MEVPIS), Vodňany Nabídka odborné literatury: Rybářství ve volných vodách, Randák a kol. 2012 Aplikovaná hydrobiologie, Adámek a kol., 2010, Biologie a chov raků, Kozák a kol., 2013, Management akvakultury, Hartman a kol., 2012, Základy hydrochemie návody pro laboratorní cvičení, Valentová a kol., 2013, Vodní právo, Strnad a kol., 2012 – Vyprodáno www.rybarskeknihy.cz

11 www.frov.jcu.cz Studium na FROV JU Nabízené studijní programy na FROV JU Bakalářské studium: -Rybářství (prezenční forma): v českém jazyce, 3 roky, -Rybářství (kombinovaná forma), v českém jazyce, 3 roky, -Ochrana vod (prezenční forma), v českém jazyce, 3 roky, Magisterské studium: -Rybářství (prezenční forma), v českém jazyce, 2 roky, -Rybářství (kombinovaná forma), v českém jazyce, 2 roky, -Aquaculture (prezenční forma), v anglickém jazyce, 2 roky, Doktorské studium: -Rybářství / Fishery (prezenční forma), v českém / anglickém jazyce, 4 roky, -Rybářství / Fishery (kombinovaná forma), v českém / anglickém jazyce, 4 roky,

12 www.frov.jcu.cz Studium na FROV JU Studijní program: Ekologie a ochrana prostředí Obor: Ochrana vod – bakalářské studium, Bc. Základní informace o studiu: -ukončené úplné středoškolské vzdělání – maturita, -prezenční forma studia, -počet přijímaných studentů cca 40, -výuka v českém jazyce, -možnost pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Rybářství, resp. nově připravovaném programu Rybářství a ochrana vod, -obor otevřen od akademického roku 2012/13, -nyní máme 46 studentů ve dvou ročnících, -uplatnění v středním managementu vodárenských/vodohospodářských firem, státní správa a samospráva, samostatné podnikání v oboru,

13 www.frov.jcu.cz Studium na FROV JU I. Ochrana vod – bakalářské studium, Bc. název předmětu – povinnévyučujícíročník / semestr Agrometeorologie1 / ZS Matematika1 / ZS Anglický jazyk 11 / ZS Chemie 11 / ZS Ekologie1 / ZS Základy biologie1 / ZS Geologie a půdoznalství1 / LS Statistika1 / LS Botanika1 / LS Anglický jazyk 21 / LS Chemie 21 / LS Zoologie1 / LS Praxe odborná 1 (1 týden)1 / LS

14 www.frov.jcu.cz Studium na FROV JU II. Ochrana vod – bakalářské studium, Bc. název předmětu – povinnévyučujícíročník / semestr Obecná limnologie2 / ZS Technická dokumentace2 / ZS Anglický jazyk 32 / ZS Hydrofyzika a hydropedologie2 / ZS Právo v rybářství a vodním hospodářství2 / ZS Praxe odborná 2 (1 týden)2 / ZS Základy analytické chemie2 / ZS Difuzní zdroje znečištění vody2 / LS Vodní režim krajiny2 / LS Anglický jazyk 42 / LS Praxe provozní (4 týdny)2 / LS Vodní hospodářství2 / LS Základy hydrochemie2 / LS Ochrana životního prostředí2 / LS

15 www.frov.jcu.cz Studium na FROV JU III. Ochrana vod – bakalářské studium, Bc. název předmětu – povinnévyučujícíročník / semestr Anglický jazyk 53 / ZS Čištění odpadních vod3 / ZS Technické normy3 / ZS Rybářství3 / ZS Úprava vody a vodárenství3 / LS Anglický jazyk 63 / LS Odborný seminář 13 / LS Vodní stavby a úpravy toků3 / LS Státní závěrečná zkouška – povinné Nakládaní s vodami3 / LS Ochrana vodního prostředí3 / LS

16 www.frov.jcu.cz Studium na FROV JU IV. Ochrana vod – bakalářské studium, Bc. název předmětu – povinně volitelnévyučujícíročník / semestr Aplikovaná hydrobiologie2 / ZS Ekotoxikologie2 / ZS Odpadové hospodářství2 / LS Speciální limnologie2 / LS Management teorie katastrof2 / LS Ekonomika podniku3 / ZS Ekologie mokřadů3 / LS Ochrana raků a mlžů3 / LS Státní závěrečná zkouška – povinně volitelné předměty (1 z nich) Dokumentace a plánování3 / LS Voda v krajině3 / LS Základy rybářství3 / LS Ekologie vodního prostředí3 / LS

17 www.frov.jcu.cz Studium na FROV JU V. Ochrana vod – bakalářské studium, Bc. název předmětu – volitelnévyučujícíročník / semestr Základy plavby2 / LS Preparátorství2 / LS Sportovní rybolov2 / LS Zoogeografie2 / LS Myslivost 13 / ZS Myslivost – vyšší odb. myslivecké zkouška3 / LS Základy potápění3 / LS Další možnost volby ze všech předmětů vyučovaných na JU

18 www.frov.jcu.cz Děkuji za pozornost Závěr Ing. Ján Regenda, Ph.D. vedoucí praxí, zástupce ředitele ÚA Fakulta rybářství a ochrany vod JU Ústav akvakultury – Laboratoř rybniční akvakultury a ochrany vod Na Mlýnské stoce 348/9c, 370 01 České Budějovice T/ +420 387 774 654 M/ +420 606 077 651 E/ regenda@frov.jcu.czregenda@frov.jcu.cz www.frov.jcu.cz

19 Děkuji za pozornost Závěr


Stáhnout ppt "Představení činnosti a aktivit Fakulty rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích Ing. Ján Regenda, Ph.D. České Budějovice, 17. 10. 2013 www.frov.jcu.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google