Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení činnosti a aktivit Fakulty rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích Ing. Ján Regenda, Ph.D. České Budějovice, 17. 10. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení činnosti a aktivit Fakulty rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích Ing. Ján Regenda, Ph.D. České Budějovice, 17. 10. 2013."— Transkript prezentace:

1 Představení činnosti a aktivit Fakulty rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích
Ing. Ján Regenda, Ph.D České Budějovice,

2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Představení JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Veřejná vysoká škola univerzitního typu, vznikla 28. září 1991, dnes má 8 fakult: Ekonomická fakulta (EF JU), * Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV JU), * Filozofická fakulta (FF JU), * Pedagogická fakulta (PF JU), *1948 (dříve pobočka UK Praha) Přírodovědecká fakulta (PřF JU), * (dříve Biologická fakulta) Teologická fakulta (TF JU), * Zdravotně sociální fakulta (ZSF JU), * Zemědělská fakulta (ZF JU), *1960 (dříve pobočka Provozně ekonomická fakulty VŠZ Praha) Studenti: cca 13,5 tis. Zaměstnanci: cca 1 800

3 Fakulta rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích
Vedení FROV JU Fakulta rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích Děkan: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. Proděkan pro vnější vztahy: doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. Proděkan pro pedagogickou činnost: Ing. Martin Kocour, Ph.D. Proděkan pro zahraniční vztahy: Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D. Proděkan pro vědu a výzkum: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.

4 Fakulta rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích
Struktura FROV JU Fakulta rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH), Vodňany Ústav akvakultury (ÚA), České Budějovice Ústav komplexních systémů (ÚKS), Nové Hrady Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod (MEVPIS), Vodňany Výuka – obory: bakalářské 2, magisterské 2, doktorské 1 Studenti: cca Zaměstnanci: cca 200

5 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany
Struktura FROV JU Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany Ředitel: doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. Laboratoř etologie ryb a raků: vývoj systému pro kontinuální monitoring kvality vody s využitím ryb a raků jako bioindikátoru, Laboratoř environmentální chemie a biochemie: hodnocení kontaminace vody a kontaminace ryb, pasívní vzorkování, toxikologické studie, analytická činnost, Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie: studium vlivu cizorodých látek na vodní prostředí, nemoc ryb, analytická činnost,

6 Ústav akvakultury, České Budějovice
Struktura FROV JU Ústav akvakultury, České Budějovice Ředitel: Ing. Pavel Vejsada, Ph.D. Laboratoř rybniční akvakultury a ochrany vod: optimalizace přikrmování v rámci rybniční akvakultury, sledování bilance živin v rybnících, management volných vod, migrace ryb – rybí přechody, ichtyologické průzkumy, poradenství, Laboratoř výživy a kvality masa ryb: sledování kvality rybího masa s ohledem na výživu, patentovaná technologie „omega 3 kapra“, zpracování ryb, vývoj nových výrobků, analytická činnost, Laboratoř aplikované hydrobiologie (od ):

7 Ústav komplexních systémů, Nové Hrady
Struktura FROV JU Ústav komplexních systémů, Nové Hrady Ředitel: Ing. Petr Císař, Ph.D. Laboratoř aplikované systémové biologie: základní a aplikovaný výzkum komplexních systémů – především přírodních, automatické zpracování dat, analýza mnohorozměrných dat, analýza obraz a chování objektů, Pracoviště tkáňových kultur – akreditovaná laboratoř : tkáňové kultury, akreditace dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, biokompatibilita materiálů, interakce s probiotiky,

8 Struktura FROV JU Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod (MEVPIS), Vodňany Ředitel: Ing. Michal Hojdekr, MBA Pracoviště celoživotního vzdělávání: příprava a realizace celoživotního vzdělávání, konference, semináře, kurzy, vydavatelská činnost, Pracoviště projektových manažerů: vyhledávaní a zpracovávání projektů ze strukturálních fondů EU, národních zdrojů a mezinárodních projektů, příprava a realizace zadávacích řízení,

9 Struktura FROV JU Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod (MEVPIS), Vodňany Nabídka: poradenství v oblasti ochrany vod, zajištění specializovaných výchovně-vzdělávacích kurzů, seminářů, konference a školení pro firmy, státní zprávu, veřejnost, ubytování, pronájem sálů (až 80 osob), učeben (až 20 osob), gastronomické služby, administrace a metodická podpora projektů, příprava a realizace zadávacích řízení,

10 Struktura FROV JU Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod (MEVPIS), Vodňany Nabídka odborné literatury: Rybářství ve volných vodách, Randák a kol. 2012 Aplikovaná hydrobiologie, Adámek a kol., 2010, Biologie a chov raků, Kozák a kol., 2013, Management akvakultury, Hartman a kol., 2012, Základy hydrochemie návody pro laboratorní cvičení, Valentová a kol., 2013, Vodní právo, Strnad a kol., 2012 – Vyprodáno

11 Nabízené studijní programy na FROV JU
Studium na FROV JU Nabízené studijní programy na FROV JU Bakalářské studium: Rybářství (prezenční forma): v českém jazyce, 3 roky, Rybářství (kombinovaná forma), v českém jazyce, 3 roky, Ochrana vod (prezenční forma), v českém jazyce, 3 roky, Magisterské studium: Rybářství (prezenční forma), v českém jazyce, 2 roky, Rybářství (kombinovaná forma), v českém jazyce, 2 roky, Aquaculture (prezenční forma), v anglickém jazyce, 2 roky, Doktorské studium: Rybářství / Fishery (prezenční forma), v českém / anglickém jazyce, 4 roky, Rybářství / Fishery (kombinovaná forma), v českém / anglickém jazyce, 4 roky,

12 Studijní program: Ekologie a ochrana prostředí
Studium na FROV JU Studijní program: Ekologie a ochrana prostředí Obor: Ochrana vod – bakalářské studium, Bc. Základní informace o studiu: ukončené úplné středoškolské vzdělání – maturita, prezenční forma studia, počet přijímaných studentů cca 40, výuka v českém jazyce, možnost pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Rybářství, resp. nově připravovaném programu Rybářství a ochrana vod, obor otevřen od akademického roku 2012/13, nyní máme 46 studentů ve dvou ročnících, uplatnění v středním managementu vodárenských/vodohospodářských firem, státní správa a samospráva, samostatné podnikání v oboru,

13 název předmětu – povinné
Studium na FROV JU I. Ochrana vod – bakalářské studium, Bc. název předmětu – povinné vyučující ročník / semestr Agrometeorologie 1 / ZS Matematika Anglický jazyk 1 Chemie 1 Ekologie Základy biologie Geologie a půdoznalství 1 / LS Statistika Botanika Anglický jazyk 2 Chemie 2 Zoologie Praxe odborná 1 (1 týden)

14 název předmětu – povinné
Studium na FROV JU II. Ochrana vod – bakalářské studium, Bc. název předmětu – povinné vyučující ročník / semestr Obecná limnologie 2 / ZS Technická dokumentace Anglický jazyk 3 Hydrofyzika a hydropedologie Právo v rybářství a vodním hospodářství Praxe odborná 2 (1 týden) Základy analytické chemie Difuzní zdroje znečištění vody 2 / LS Vodní režim krajiny Anglický jazyk 4 Praxe provozní (4 týdny) Vodní hospodářství Základy hydrochemie Ochrana životního prostředí

15 název předmětu – povinné Státní závěrečná zkouška – povinné
Studium na FROV JU III. Ochrana vod – bakalářské studium, Bc. název předmětu – povinné vyučující ročník / semestr Anglický jazyk 5 3 / ZS Čištění odpadních vod Technické normy Rybářství Úprava vody a vodárenství 3 / LS Anglický jazyk 6 Odborný seminář 1 Vodní stavby a úpravy toků Státní závěrečná zkouška – povinné Nakládaní s vodami Ochrana vodního prostředí

16 IV. Ochrana vod – bakalářské studium, Bc.
Studium na FROV JU IV. Ochrana vod – bakalářské studium, Bc. název předmětu – povinně volitelné vyučující ročník / semestr Aplikovaná hydrobiologie 2 / ZS Ekotoxikologie Odpadové hospodářství 2 / LS Speciální limnologie Management teorie katastrof Ekonomika podniku 3 / ZS Ekologie mokřadů 3 / LS Ochrana raků a mlžů Státní závěrečná zkouška – povinně volitelné předměty (1 z nich) Dokumentace a plánování Voda v krajině Základy rybářství Ekologie vodního prostředí

17 název předmětu – volitelné
Studium na FROV JU V. Ochrana vod – bakalářské studium, Bc. název předmětu – volitelné vyučující ročník / semestr Základy plavby 2 / LS Preparátorství Sportovní rybolov Zoogeografie Myslivost 1 3 / ZS Myslivost – vyšší odb. myslivecké zkouška 3 / LS Základy potápění Další možnost volby ze všech předmětů vyučovaných na JU

18 Děkuji za pozornost Ing. Ján Regenda, Ph.D. Závěr
Děkuji za pozornost Ing. Ján Regenda, Ph.D. vedoucí praxí, zástupce ředitele ÚA Fakulta rybářství a ochrany vod JU Ústav akvakultury – Laboratoř rybniční akvakultury a ochrany vod Na Mlýnské stoce 348/9c, České Budějovice T/ +420  M/ +420   651 E/

19 Závěr Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Představení činnosti a aktivit Fakulty rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích Ing. Ján Regenda, Ph.D. České Budějovice, 17. 10. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google