Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

jeho přínos scientometrii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "jeho přínos scientometrii"— Transkript prezentace:

1 jeho přínos scientometrii
Informace – Konkurenceschopnost – Inteligence, Česká informační společnost, Areál FF UK Jinonice, velká aula, úterý , 10:00 Ing. Jan Vlachý (1937 – 2010) jeho přínos scientometrii Milan Š p á l a Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta IKI (c) M. Špála 2011

2 Ing. Jan Vlachý 7.2.1937 Plzeň – 27. 9. 2010 Berlin
IKI (c) M. Špála 2011

3 Odborné předpoklady ing. J. Vlachého k práci v oboru scientometrie:
absolvent fakulty jaderné fyziky UK v Praze se základy matematické statistiky a experimen- tální laboratorní práce ve fyzikálních vědách jazykové předpoklady (angličtina a němčina) redakční zkušenosti z editorské činnosti v časopise „Czechoslovac Journal of Physics“ záhy doma i v zahraniční publikuje články z oblasti fyzikálních věd se zaměřením na bibliometrické a exaktní scientometrické analýzy (např. A.J.Lotka) IKI (c) M. Špála 2011

4 Některé z témat které v 80. létech dominovaly ve scientometrii:
věda a technologie vztahy člověka a technických děl filosofie technologie filosofické souvislosti kybernetiky sociální a hodnotové předpoklady tvůrčích iniciativ ve vědě věda, technika a společnost věda jako předmět zkoumání, posuzování a rozhodování semiotické základy modelů a modelování poznání jako systém znalosti, hodnoty a civilizace znalost a moudrost

5 Založení Scientometrické pracovní skupiny při Česloslovenské vědecko technické společnosti v Praze (Novotného lávka) v 1975 z iniciativy ing. J. Vlachého: postupné vybudování 20 až 25 členného týmu schá-zejícího se na 4 – 6 seminářů ročně a kromě toho uspořádány za podpory ČSTVS 3 konference s celostátní působností; cílem bylo s využitím dostupné literatury (zvláště Science Citation Index – viz např. následující ukázky z myšlenek lorda Kelvina) seznamovat se s novinkami v této oblasti a získávat vlastní zkušenosti ze scientometrických rozborů prezentovaných jednotlivými členy týmu;

6 http://www.isiwebofknowledge.com/media/pdf/10Reasons.pdfi (100524)
iii (100524) IKI (c) M. Špála 2011

7 In physical science the first essential step in the direction of learning any subject is to find principles of numerical reckoning and practicable methods for measuring some quality connected with it. I often say that when you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind; it may be the beginning of knowledge, but you have scarcely in your thoughts advanced to the state of Science, whatever the matter may be." Published in: Popular Lectures and Addresses ( , 3 volumes) PLA, vol. 1, "Electrical Units of Measurement", ] In: Quotations of Lord Kelvin at: (100323)

8 Portrait of Baron William Thomson Kelvin (1824-1907)

9 František Křižík (1847 – 1941) český současník lorda Kelvina a příklad vyspělosti českých technických věd

10 Pokus o obnovení činnosti někdejší „Scientometrické pracovní skupiny“
na schůzce některých jejích členů dne v Klubu VŠE svolané z inicitivy ing. J. Vlachého návrh na obnovení činnosti a úvahy o svolání první konference do počátku roku 2011 s příslibem mezinárodní účasti; výzva k přihlašování případných témat příspěvků na proponovanou konferenci. IKI (c) M. Špála 2011

11 Shodou okolností jsem v rámci mezinárodní konference INFORUM 2010 zařadil ve své přednášce (viz následující slidy) i bibliometrickou studii sledující závislost vzniku a rozvoje discipliny „information education“ na dynamice výskytu pojmu „information science“ v databázi Web of Science v letech 1960 až 2009. Předpokladem bylo, že snahy o „informační vzdělávání“, jako např. „informační gramotnost“ je přirozeným důsledkem zvýšení výskytu publikací s tématikou „informační vědy“, což se prokázalo. A nikoliv třeba speciální kompetence pracov-níku v knihovnictví. Šlo o to prověřit do jaké míry i v současné sobě je tato bibliometrická metodika u nás životaschopná, což potvrzoval i záměr ing. J. Vlachého obnovit činnost bibliometrické skupiny. IKI (c) M. Špála 2011

12 Interdisciplinární pohled na web, elektronické informační zdroje
INFORUM 2010 – , odpol., posluch. D, VŠE Praha Sekce: Využití elektronických informačních zdrojů ve vzdělávání Interdisciplinární pohled na web, elektronické informační zdroje a informační vzdělávání Milan Š p á l a Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta IKI (c) M. Špála 2011

13 Počet záznamů k pojmu „Information Science“
Celkový počet záznamů v celé databází Web of Science a v jejích oddílech v letech 1960 až 2009 Počet záznamů k pojmu „Information Science“ Srovnání počtu záznamů k pojmu „Information Science“ a „Information Education“ U pojmu „Information Science“ zavedení pojmu „Interdisciplinar*“ jako další filtr v sníží počet na cca 10% (crowdsourcing?) Mezi počtem záznamů pro pojem „Information Educa- tion“ a pro pojem „Information Teaching“ je 4 : 1 IKI (c) M. Špála 2011

14 IKI (c) M. Špála 2011

15 IKI (c) M. Špála 2011

16 IKI (c) M. Špála 2011

17 Výběr publikační činnosti s bibliometrickou tématikou ing. J. Vlachého
IKI (c) M. Špála 2011

18 IKI (c) M. Špála 2011

19 IKI (c) M. Špála 2011

20 IKI (c) M. Špála 2011

21 IKI (c) M. Špála 2011

22 IKI (c) M. Špála 2011

23 IKI (c) M. Špála 2011

24 IKI (c) M. Špála 2011

25 IKI (c) M. Špála 2011

26 Scientometric analyses in physics — Where we stand
napsal/a J Vlachý Počet citací tohoto článku: 7 - Související články Vlachý, Jan. Publication: Czechoslovak Journal OF Physics, Volume 36, Issue 1, pp Publication Date: 01/1986. Origin: SPRINGER. DOI: /BF adsabs.harvard.edu/abs/1986CzJPh V IKI (c) M. Špála 2011

27 A methodological issue concerning the use of Social Sciences ...
A methodological issue concerning the use of Social Sciences ...  - [ Přeložit tuto stránku ] napsal/a TE Nisonger Počet citací tohoto článku: 14 – Související články 12 Jul 2002 ... Jan Vlachy , Trends in the Citation Impact of Physics Journals, 1974–1983. Czechoslovak Journal of Physics B 35 no. 2 (1985), pp. 187– linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/ IKI (c) M. Špála 2011

28 Indicators of Structural Change in the Dynamics of Science ...
Vlachý, Jan, Informationsanalyse zur Supraleitungsforschung, Physikinformationen 14 (1988) Whitley, Richard D., The Intellectual and Social ... - Archiv return Indicators of Structural Change in the Dynamics of Science: Entropy Statistics of the SCI Journal Citation Reports Scientometrics 53(1) (2002) (forthcoming) Loet Leydesdorff Science & Technology Dynamics, Amsterdam School of Communications Research (ASCoR), Kloveniersburgwal 48, 1012 CX  Amsterdam, The Netherlands IKI (c) M. Špála 2011

29 Van den Daele, Wolfgang, Wolfgang Krohn, and Peter Weingart (Eds. )
Van den Daele, Wolfgang, Wolfgang Krohn, and Peter Weingart (Eds.). Geplante Forschung: Vergleichende Studien über den Einfluss politischer Programme auf die Wissenschaftsentwicklung.  Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1979. Vlachý, Jan, Informationsanalyse zur Supraleitungsforschung, Physikinformationen 14 (1988) Whitley, Richard D., The Intellectual and Social Organization of the Sciences. Oxford University Press, Oxford, 1984. IKI (c) M. Špála 2011

30 Vavříková L.: Praktické využití scientometrie v knihovnické práci.
NTK, (101127) Následuje jeden ze 43 slidů IKI (c) M. Špála 2011

31 IKI (c) M. Špála 2011

32 Research Trends | Issue 2 | November 2007 Page 2
?? (101119) asi neexistuje Research Trends | Issue 2 | November Page 2 The value of bibliometric measures Scientometrics from past to present: part two (part one doe not exit on www page) The first part of this article covered the early interests of scholars in law and psychology at the beginning of the 19th century. Since that time, scientometrics has matured and developed into a respected and recognized field in its own right. In the 1980s, new technology was applied to bibliometric research, including citation mapping techniques from CWTS at the University of Leiden, and specialist research solutions from the Institute for Scientific Information, led by Eugene Garfield and Henry Small. The first major award for the scientometric field, the Derek John De Solla Price Award of the journal Scientometrics, was first awarded in 1984 to Eugene Garfield. Several of the key contributors to Scientometrics received this award throughout the 1980s: Michael Moravcsik, Tibor Braun, Vasily Nalimov, Henry Small, Francis Narin, Bertram Brookes and Jan Vlachý. The 1990s saw the birth of the first society for the scientometric community: the International Society for Scientometrics and Informetrics (ISSI). The De Solla Price Award is now presented biannually at the ISSI meeting. IKI (c) M. Špála 2011

33 Czechoslovak Journal of Physics
Czechoslovak Journal of Physics ISSN: (print version) ISSN: (electronic version) Journal no As of 1 January 2007 the Czechoslovak Journal of Physics was merged with The European Physical Journal Časopis, v němž ing. Jan Vlachý dlouhodobě působil jako výkonný redaktor IKI (c) M. Špála 2011

34 Světové ocenění scientometrické činnosti
ing. Jana Vlachého udělením mezinárodní ceny Derek de Solla Price v roce 1989 Z rozhodnutí „International Society for Scientometrics and Infor-metrics“ a poradního sboru časopisu „Scientometics“ uděluje se tato mezinárodní cena za vynikající výsledky dosažené ve scien-tometrii v uznání jednotlivcům za výtečné a dlouhodobé výsledky při kvantitativním hodnocení vědy a jejich aplikaci. Ing. Jan Vlachý dostal Derek de Solla Price-ovu cenu jako sedmý na světě, třetí Evropan a dosud jediný Čech.sedmý na světě a IKI (c) M. Špála 2011

35 IKI (c) M. Špála 2011

36 IKI (c) M. Špála 2011

37 IKI (c) M. Špála 2011

38 IKI (c) M. Špála 2011

39 Total: 87 papers IKI (c) M. Špála 2011

40 Život ing. Jana Vlachého hluboce zasáhl osud popravou jeho otce plukovníka dělostřelectva
Jana Vlachého nacisty Jeho otec (narozen v Lazcích-Opavě) po skončení I. světové války se vrátil z ruských legií (kdysi plánoval ing. Jan Vlachý zopakovat si otcovu sibiřskou anabázi) vstoupil do čsl. armády a stal se nakonec velitelem vojenského plzeňského okruhu. Jako člen ilegální organizace Obroda národa byl zatčen a po krutých výsleších popraven v Berlin- Ploetzensee. Svou matkou byl pak spolu se sestrou vychován v duchu hrdinského otce a rodinných masarykovských ideí, což se zřetelně projevovalo i v jeho profesionálních i občanských postojích v době totality. Velké úsilí věnoval v 70. a 80. letech v našich i němec- kých archivech odkrytí historie nacistické zvůle při likvidaci plzeň- ské vojenské odbojové skupiny, včetně vysledování osudu nacis- tických soudců, po válce zcela nepotrestaných. IKI (c) M. Špála 2011

41 Plk. dělostřel. Jan Vlachý
Lazce-Opava Berlin-Ploetzensee Pamětní deska vojákům z oblasti 2. pěší divise umučených nacisty vedle vstupní brány do kasáren v Plzni Na Borech (křižo- vatka Klatovské třídy a Kaplířovy ulice ) IKI (c) M. Špála 2011

42 Náhlý odchod ing. Jana Vlachého, jako blesk z čistého nebe, jako náhle uhašené vzplanutí jeho obnovené scientometrické aktivity, pomohl snad jeho domácím přátelům a spolupracovníkům uvědomit si jeho ve světě již před více než dvaceti lety jednoznačně uznaný význam na poli scientometrie. Je však třeba uvést, že poslední léto strávil nádherným čtrnácti-denním pobytem v Českém ráji se svou přítelkyní knihovnicí z Berlína a přes opakované výzvy, aby se dal po varovné drobné srdeční atace vyšetřit, odmítal, protože už měl před sebou vysně-ný plán své aktivní scientometrické renesance. A bohudíky i poslední jeho den, dopoledne po rozloučení s přítel-kyní, jež odešla do knihovny, doma pracoval, až zřejmě nová srdeční ataka ho donutila odjet do nemocnice, kde ho jeho srdce definitivně opustilo. Svůj poslední odpočinek našel v blízkosti své milované maminky na Olšanských hřbitovech v Praze. IKI (c) M. Špála 2011

43 Následující dvě ukázky z bezprostředních reakcí jeho zahraničních přátel a čelných scientometristů snad nejlépe dokreslí odborný i lidský profil ing. Jana Vlachého [SIGMETRICS] Jan Vlachy has died  Eugene Garfield 11월 24일 수요일, 02시 04분 09초 +0900 ASIS&T Special Interest Group on Adminstrative info for SIGMETRICS (for example unsubscribe): I was informed by a colleague from Prague that Jan Vlachy, the Czech physicist and winner in 1989 of the Derek Price Medal in Scientometrics has died in Berlin Eugene Garfield,PhD.   home page: IKI (c) M. Špála 2011

44 http://www. socialsciences. leiden. edu/cwts/news/obituary-jan-vlachy
(101204) University Leiden, Social and Behavioural Sciences, Centre for Science and Technology Studies Jan Vlachy has died The sad news of the death of Jan Vlachy has reached us. Jan Vlachy was one of the pioneers in the scientific field of bibliometry. A "Founding Father" of our field …. h …..Jan Vlachy won the prestigeous 'Derek de Solla Price Award' in 1989 for his many fun-damental contributions to our field.  He was the first to describe the  "Power Law Relati-ons in Science Bibliography" (Lotka's Law). His original field, Physics, remained a main source of his inspiration, both in it's analyti-cal thinking, as field being the subject ….. IKI (c) M. Špála 2011

45 We deeply regret the loss of this unique person.
….. of many of his studies. Many of the CWTS staff have known him personally. Last September (2009) he still participated in our Leiden "Science and Technoloy Indicators Conference". We deeply regret the loss of this unique person. IKI (c) M. Špála 2011

46 Na závěr je asi nejvhodnější připomenout
Ing. Jana Vlachého ve společnosti s jeho přítelem Eugenem Garfieldem v Praze v květnu roku To Karlova Univerzita udělila E. Garfieldovi čestný doktorát. Ing. Jan Vlachý šťastný z opětného setkání, tentokráte na domácí půdě, u toho nemohl chybět. První fotografie je z večeře v restaraci Adria po představení v „Laterna Magica“ a druhá z Celetné ulice, kde v nedalekém Karolinu v Aula magna měl Dr. H.c. Eugene Garfield slavnostní promoci. I

47 IKI (c) M. Špála 2011

48 IKI (c) M. Špála 2011

49 Děkuji za pozornost. IKI (c) M. Špála 2011

50 Fotografie z přednášky

51 Doc. MUDr. Milan Š p á l a, CSc.,
Kontakt: Doc. MUDr. Milan Š p á l a, CSc., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta,  Kateřinská 32, P r a h a 2 @-mail IKI (c) M. Špála 2011

52 IKI (c) M. Špála 2011


Stáhnout ppt "jeho přínos scientometrii"

Podobné prezentace


Reklamy Google