Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18.1.2011IKI 2011 (c) M. Špála 2011 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18.1.2011IKI 2011 (c) M. Špála 2011 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ing."— Transkript prezentace:

1 IKI 2011 (c) M. Špála Ing. Jan Vlachý (1937 – 2010) jeho přínos scientometrii Milan Š p á l a Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta Informace – Konkurenceschopnost – Inteligence, Česká informační společnost, Areál FF UK Jinonice, velká aula, úterý , 10:00

2 IKI 2011 (c) M. Špála Ing. Jan Vlachý Plzeň – Berlin

3 IKI 2011 (c) M. Špála Odborné předpoklady ing. J. Vlachého k práci v oboru scientometrie: absolvent fakulty jaderné fyziky UK v Praze se základy matematické statistiky a experimen- tální laboratorní práce ve fyzikálních vědách jazykové předpoklady (angličtina a němčina) redakční zkušenosti z editorské činnosti v časopise „Czechoslovac Journal of Physics“ záhy doma i v zahraniční publikuje články z oblasti fyzikálních věd se zaměřením na bibliometrické a exaktní scientometrické analýzy (např. A.J.Lotka)

4 4 Některé z témat které v 80. létech dominovaly ve scientometrii: věda a technologie vztahy člověka a technických děl filosofie technologie filosofické souvislosti kybernetiky sociální a hodnotové předpoklady tvůrčích iniciativ ve vědě věda, technika a společnost věda jako předmět zkoumání, posuzování a rozhodování semiotické základy modelů a modelování poznání jako systém znalosti, hodnoty a civilizace znalost a moudrost

5 5 Založení Scientometrické pracovní skupiny při Česloslovenské vědecko technické společnosti v Praze (Novotného lávka) v 1975 z iniciativy ing. J. Vlachého: postupné vybudování 20 až 25 členného týmu schá- zejícího se na 4 – 6 seminářů ročně a kromě toho uspořádány za podpory ČSTVS 3 konference s celostátní působností; cílem bylo s využitím dostupné literatury (zvláště Science Citation Index – viz např. následující ukázky z myšlenek lorda Kelvina) seznamovat se s novinkami v této oblasti a získávat vlastní zkušenosti ze scientometrických rozborů prezentovaných jednotlivými členy týmu;

6 IKI 2011 (c) M. Špála i iii (100524)

7 7 In physical science the first essential step in the direction of learning any subject is to find principles of numerical reckoning and practicable methods for measuring some quality connected with it. I often say that when you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind; it may be the beginning of knowledge, but you have scarcely in your thoughts advanced to the state of Science, whatever the matter may be." Published in: Popular Lectures and Addresses ( , 3 volumes) PLA, vol. 1, "Electrical Units of Measurement", ] In: Quotations of Lord Kelvin at: (100323)

8 8 Portrait of Baron William Thomson Kelvin ( )

9 František Křižík (1847 – 1941) český současník lorda Kelvina a příklad vyspělosti českých technických věd

10 IKI 2011 (c) M. Špála Pokus o obnovení činnosti někdejší „Scientometrické pracovní skupiny“ na schůzce některých jejích členů dne v Klubu VŠE svolané z inicitivy ing. J. Vlachého návrh na obnovení činnosti a úvahy o svolání první konference do počátku roku 2011 s příslibem mezinárodní účasti; výzva k přihlašování případných témat příspěvků na proponovanou konferenci

11 IKI 2011 (c) M. Špála Shodou okolností jsem v rámci mezinárodní konference INFORUM 2010 zařadil ve své přednášce (viz následující slidy) i bibliometrickou studii sledující závislost vzniku a rozvoje discipliny „information education“ na dynamice výskytu pojmu „information science“ v databázi Web of Science v letech 1960 až Předpokladem bylo, že snahy o „informační vzdělávání“, jako např. „informační gramotnost“ je přirozeným důsledkem zvýšení výskytu publikací s tématikou „informační vědy“, což se prokázalo. A nikoliv třeba speciální kompetence pracov- níku v knihovnictví. Šlo o to prověřit do jaké míry i v současné sobě je tato bibliometrická metodika u nás životaschopná, což potvrzoval i záměr ing. J. Vlachého obnovit činnost bibliometrické skupiny.

12 IKI 2011 (c) M. Špála Interdisciplinární pohled na web, elektronické informační zdroje a informační vzdělávání Milan Š p á l a Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta INFORUM 2010 – , odpol., posluch. D, VŠE Praha Sekce: Využití elektronických informačních zdrojů ve vzdělávání

13 IKI 2011 (c) M. Špála Celkový počet záznamů v celé databází Web of Science a v jejích oddílech v letech 1960 až 2009 Počet záznamů k pojmu „Information Science“ Srovnání počtu záznamů k pojmu „Information Science“ a „Information Education“ U pojmu „Information Science“ zavedení pojmu „Interdisciplinar*“ jako další filtr v sníží počet na cca 10% (crowdsourcing?) Mezi počtem záznamů pro pojem „Information Educa- tion“ a pro pojem „Information Teaching“ je 4 : 1

14 IKI 2011 (c) M. Špála

15 IKI 2011 (c) M. Špála

16 IKI 2011 (c) M. Špála

17 IKI 2011 (c) M. Špála Výběr publikační činnosti s bibliometrickou tématikou ing. J. Vlachého

18 IKI 2011 (c) M. Špála

19 IKI 2011 (c) M. Špála

20 IKI 2011 (c) M. Špála

21 IKI 2011 (c) M. Špála

22 IKI 2011 (c) M. Špála

23 IKI 2011 (c) M. Špála

24 IKI 2011 (c) M. Špála

25 IKI 2011 (c) M. Špála

26 IKI 2011 (c) M. Špála Scientometric analyses in physics — Where we stand napsal/a J Vlachý Počet citací tohoto článku: 7 - Související články Vlachý, Jan. Publication: Czechoslovak Journal OF Physics, Volume 36, Issue 1, pp Publication Date: 01/1986. Origin: SPRINGER. DOI: /BF adsabs.harvard.edu/abs/1986CzJPh VPočet citací tohoto článku: 7Související články

27 IKI 2011 (c) M. Špála G=Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+Google&aq=f&oq=#q=Vlach%C3%BD+J an&hl=cs&prmd=ivo&ei=Ewb8TJORDYKg8QP1tdGPDA&start=160&sa=N&fp=1719 e0337d3b183f A methodological issue concerning the use of Social Sciences... - [ Přeložit tuto stránku ]Přeložit tuto stránku napsal/a TE Nisonger Počet citací tohoto článku: 14 –Počet citací tohoto článku: 14 Související články Související články 12 Jul Jan Vlachy, Trends in the Citation Impact of Physics Journals, 1974–1983. Czechoslovak Journal of Physics B 35 no. 2 (1985), pp. 187– linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/

28 IKI 2011 (c) M. Špála Indicators of Structural Change in the Dynamics of Science... Vlachý, Jan, Informationsanalyse zur Supraleitungsforschung, Physikinformationen 14 (1988) Whitley, Richard D., The Intellectual and Social ArchivArchiv return Indicators of Structural Change in the Dynamics of Science: Entropy Statistics of the SCI Journal Citation Reports Scientometrics 53(1) (2002) (forthcoming) Loet Leydesdorff Science & Technology Dynamics, Amsterdam School of Communications Research (ASCoR), Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam, The Netherlands

29 IKI 2011 (c) M. Špála Van den Daele, Wolfgang, Wolfgang Krohn, and Peter Weingart (Eds.). Geplante Forschung: Vergleichende Studien über den Einfluss politischer Programme auf die Wissenschaftsentwicklung. Suhrkamp, Frankfurt a.M., Vlachý, Jan, Informationsanalyse zur Supraleitungsforschung, Physikinformationen 14 (1988) Whitley, Richard D., The Intellectual and Social Organization of the Sciences. Oxford University Press, Oxford, 1984.

30 IKI 2011 (c) M. Špála Vavříková L.: Praktické využití scientometrie v knihovnické práci. NTK, n_library_workhttp://cuni.academia.edu/LucieVavrikova/Talks/12678/Use_of_scientometrics_i n_library_work (101127) Následuje jeden ze 43 slidů

31 IKI 2011 (c) M. Špála

32 IKI 2011 (c) M. Špála ?? (101119) asi neexistuje Research Trends | Issue 2 | November 2007 Page 2 The value of bibliometric measures Scientometrics from past to present: part two (part one doe not exit on www page) The first part of this article covered the early interests of scholars in law and psychology at the beginning of the 19th century. Since that time, scientometrics has matured and developed into a respected and recognized field in its own right. In the 1980s, new technology was applied to bibliometric research, including citation mapping techniques from CWTS at the University of Leiden, and specialist research solutions from the Institute for Scientific Information, led by Eugene Garfield and Henry Small. The first major award for the scientometric field, the Derek John De Solla Price Award of the journal Scientometrics, was first awarded in 1984 to Eugene Garfield. Several of the key contributors to Scientometrics received this award throughout the 1980s: Michael Moravcsik, Tibor Braun, Vasily Nalimov, Henry Small, Francis Narin, Bertram Brookes and Jan Vlachý. The 1990s saw the birth of the first society for the scientometric community: the International Society for Scientometrics and Informetrics (ISSI). The De Solla Price Award is now presented biannually at the ISSI meeting.

33 IKI 2011 (c) M. Špála Czechoslovak Journal of Physics ISSN: (print version) ISSN: (electronic version) Journal no As of 1 January 2007 the Czechoslovak Journal of Physics was merged with The European Physical Journal Časopis, v němž ing. Jan Vlachý dlouhodobě působil jako výkonný redaktor

34 IKI 2011 (c) M. Špála Světové ocenění scientometrické činnosti ing. Jana Vlachého udělením mezinárodní ceny Derek de Solla Price v roce Z rozhodnutí „International Society for Scientometrics and Infor- metrics“ a poradního sboru časopisu „Scientometics“ uděluje se tato mezinárodní cena za vynikající výsledky dosažené ve scien- tometrii v uznání jednotlivcům za výtečné a dlouhodobé výsledky při kvantitativním hodnocení vědy a jejich aplikaci. Ing. Jan Vlachý dostal Derek de Solla Price-ovu cenu jako sedmý na světě, třetí Evropan a dosud jediný Čech.sedmý na světě a

35 IKI 2011 (c) M. Špála

36 IKI 2011 (c) M. Špála

37 IKI 2011 (c) M. Špála

38 IKI 2011 (c) M. Špála

39 IKI 2011 (c) M. Špála Total: 87 papers

40 IKI 2011 (c) M. Špála Život ing. Jana Vlachého hluboce zasáhl osud popravou jeho otce plukovníka dělostřelectva Jana Vlachého nacisty Jeho otec (narozen v Lazcích-Opavě) po skončení I. světové války se vrátil z ruských legií (kdysi plánoval ing. Jan Vlachý zopakovat si otcovu sibiřskou anabázi) vstoupil do čsl. armády a stal se nakonec velitelem vojenského plzeňského okruhu. Jako člen ilegální organizace Obroda národa byl zatčen a po krutých výsleších popraven v Berlin- Ploetzensee. Svou matkou byl pak spolu se sestrou vychován v duchu hrdinského otce a rodinných masarykovských ideí, což se zřetelně projevovalo i v jeho profesionálních i občanských postojích v době totality. Velké úsilí věnoval v 70. a 80. letech v našich i němec- kých archivech odkrytí historie nacistické zvůle při likvidaci plzeň- ské vojenské odbojové skupiny, včetně vysledování osudu nacis- tických soudců, po válce zcela nepotrestaných.

41 IKI 2011 (c) M. Špála Plk. dělostřel. Jan Vlachý Lazce-Opava Berlin-Ploetzensee Pamětní deska vojákům z oblasti 2. pěší divise umučených nacisty vedle vstupní brány do kasáren v Plzni Na Borech (křižo- vatka Klatovské třídy a Kaplířovy ulice )

42 IKI 2011 (c) M. Špála Náhlý odchod ing. Jana Vlachého, jako blesk z čistého nebe, jako náhle uhašené vzplanutí jeho obnovené scientometrické aktivity, pomohl snad jeho domácím přátelům a spolupracovníkům uvědomit si jeho ve světě již před více než dvaceti lety jednoznačně uznaný význam na poli scientometrie. Je však třeba uvést, že poslední léto strávil nádherným čtrnácti- denním pobytem v Českém ráji se svou přítelkyní knihovnicí z Berlína a přes opakované výzvy, aby se dal po varovné drobné srdeční atace vyšetřit, odmítal, protože už měl před sebou vysně- ný plán své aktivní scientometrické renesance. A bohudíky i poslední jeho den, dopoledne po rozloučení s přítel- kyní, jež odešla do knihovny, doma pracoval, až zřejmě nová srdeční ataka ho donutila odjet do nemocnice, kde ho jeho srdce definitivně opustilo. Svůj poslední odpočinek našel v blízkosti své milované maminky na Olšanských hřbitovech v Praze.

43 IKI 2011 (c) M. Špála [SIGMETRICS] Jan Vlachy has died Eugene Garfield Eugene Garfield 2010 년 11 월 24 일 수 요일, 02 시 04 분 09 초 ASIS&T Special Interest Group on Adminstrative info for SIGMETRICS (for example unsubscribe): I was informed by a colleague from Prague that Jan Vlachy, the Czech physicist and winner in 1989 of the Derek Price Medal in Scientometrics has died in Berlin Eugene Garfield,PhD. home page: Následující dvě ukázky z bezprostředních reakcí jeho zahraničních přátel a čelných scientometristů snad nejlépe dokreslí odborný i lidský profil ing. Jana Vlachého

44 IKI 2011 (c) M. Špála (101204) University Leiden, Social and Behavioural Sciences, Centre for Science and Technology Studies Jan Vlachy has died The sad news of the death of Jan Vlachy has reached us. Jan Vlachy was one of the pioneers in the scientific field of bibliometry. A " Founding Father" of our field …. h …..Jan Vlachy won the prestigeous 'Derek de Solla Price Award' in 1989 for his many fun- damental contributions to our field. He was the first to describe the "Power Law Relati- ons in Science Bibliography" (Lotka's Law). His original field, Physics, remained a main source of his inspiration, both in it's analyti- cal thinking, as field being the subject …..(Lotka's Law)

45 IKI 2011 (c) M. Špála ….. of many of his studies. Many of the CWTS staff have known him personally. Last September (2009) he still participated in our Leiden "Science and Technoloy Indicators Conference". We deeply regret the loss of this unique person.

46 46 První fotografie je z večeře v restaraci Adria po představení v „Laterna Magica“ a druhá z Celetné ulice, kde v nedalekém Karolinu v Aula magna měl Dr. H.c. Eugene Garfield slavnostní promoci. Na závěr je asi nejvhodnější připomenout Ing. Jana Vlachého ve společnosti s jeho přítelem Eugenem Garfieldem v Praze v květnu roku To Karlova Univerzita udělila E. Garfieldovi čestný doktorát. Ing. Jan Vlachý šťastný z opětného setkání, tentokráte na domácí půdě, u toho nemohl chybět. I

47 IKI 2011 (c) M. Špála

48 IKI 2011 (c) M. Špála

49 IKI 2011 (c) M. Špála Děkuji za pozornost.

50 50 Fotografie z přednášky

51 IKI 2011 (c) M. Špála Kontakt: Doc. MUDr. Milan Š p á l a, CSc., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta,  Kateřinská 32, P r a h a 2 

52 IKI 2011 (c) M. Špála Ω


Stáhnout ppt "18.1.2011IKI 2011 (c) M. Špála 2011 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google