Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G"— Transkript prezentace:

1 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Projekt SIPVZ 2005

2 Implementace ICT do vzdělávacích oblastí a oborů
Umístění prezentací :

3 Téma vyučovací hodiny :
Vzdělávací obor : Člověk a příroda Třída : 8.A Vyučující : Mgr.Daniela Gongolová Datum : Téma vyučovací hodiny : „ Vzduch“ Vybavení učebny : PC – notebook dataprojektor

4 Zdroje informací Doc. RNDr. Pavel Beneš,Csc; PhDr. Václav Pumpr,Csc; doc. RNDr. Jiří Banýr,Csc. – Základy praktické chemie 1. Díl Doc. RNDr. Pavel Beneš,Csc; PhDr. Václav Pumpr,Csc; doc. RNDr. Jiří Banýr,Csc. – Základy chemie 1. Díl Mgr. Ivo Karger; RNDr. Danuše Pečová; Prof. RNDr.Pavel Peč,Csc – Chemie 1 RNDr. Petr Los,Csc; RNDr. Jiřina Hejsková; RNDr.Marta Klečková – Nebojte se chemie,1. díl

5 Vzduch

6 Během celého života nás neustále obklopuje neviditelný,životadárný vzduch.Vzduch je směs látek, které vytvářejí plynný obal Země – atmosféru. Složení vzduchu Vzácné plyny(např. helium, neon, argon) ,oxid uhličitý,vodní pára,mikroorganismy, částečky prachu

7 Důkaz složek vzduchu hořením svíčky
Vedle sebe zapálíme dvě stejně velké svíčky.Obě najednou zakryjeme menší a větší kádinkou.Pozorujeme,že svíčky ve vzduchu chvíli hoří,ale potom nejdříve v menší a potom ve větší kádince zhasínají. Vysvětlení: k hoření svíčky je potřeba kyslík. Čím větší objem vzduchu byl v kádince, tím více tam bylo i kyslíku a svíčka déle hořela.Zbývající složka plynu již hoření neumožňovala, naopak plamen udusila.Touto složkou je dusík.

8 Vlastnosti a použití kyslíku
důležitý pro hoření nezbytný k dýchání(plícemi člověka projde za jediný den asi 12 kg vzduchu.Z něho se uplatní asi 0,7 kg kyslíku k uvolňování energie potřebné pro další život.) přenašeči kyslíku jsou červené krvinky kyslík má větší hustotu než vzduch,ale jeho množství s přibývající výškou klesá(potíže horolezcům,v letadle) Kyslík se dopravuje v tlakových nádobách označených modrým pruhem Použití při řezání a sváření kovů v průmyslu k výrobě oceli v lékařství v raketové technice Škodlivé účinky vzdušného kyslíku rezavění ocelových konstrukcí rezavění automobilových karosérií tlení dřeva kažení potravin požáry

9 Vlastnosti a použití dusíku
dusí plamen k tomu,aby reagoval,potřebuje zvláštní podmínky (vyšší teplotu a tlak) dusík se přepravuje v tlakových nádobách označených zeleným pruhem Použití jako ochranná atmosféra jako chladivo (např. hluboké zmrazení potravin) k výrobě amoniaku

10 Vlastnosti a použití vzácných plynů
Reagují ještě méně ochotně než dusík,říkalo se jim netečné plyny Přes svou chemickou „nezajímavost“ mají široké využití Helium-velmi lehký plyn,používal se k plnění balónů a vzducholodí –jeho nehořlavost zaručovala bezpečí před požáry. Dnes se používá v chladírenské technice . Neon-používá se k plnění trubic,v elektrickém výboji vytváří barevné světlo –využití v reklamě Argon,krypton-součástí náplně žárovek –využití při osvětlování

11 Výroba kapalného vzduchu
Získává se několikanásobným stlačováním, ochlazováním a rozpínáním plynu. Jde ve velkém o obdobný děj, jaký můžete sledovat při vytlačování vzduchu hustilkou do úzkého otvoru na konci hadičky. Pumpička se v místech, kde je vzduch stlačován, zahřívá. Oproti tomu vzduch, který uniká zúženým otvorem v hadičce, je chladnější než stlačovaný vzduch. Při výrobě po každém rozepnutí stlačeného plynu se směs ochladí, až dojde k jejímu zkapalnění. Jednotlivé složky vzduchu-N,O,Ar se z kapalné směsi oddělují destilací. Dusík se destiluje při teplotě –196°C,kyslík při –183°C a argon při –186°C.

12 Kdo nám zamořuje vzduch
Nečistoty v ovzduší mají různý původ. Mezi největší zdroje nečistot v ovzduší patří : teplárny tepelné elektrárny na pevná paliva automobilová doprava

13 Teplotní inverze Za běžných podmínek tlak vzduchu se stoupající nadmořskou výškou klesá.Rovněž průměrná teplota vzduchu se tímto směrem zmenšuje. Změna však může nastat v předjaří,za jasných nocí a v bezvětří,kdy se spodní vrstva vzduchu ochlazuje(např. od sněhu).V těchto případech může teplota vzduchu směrem vzhůru naopak stoupat a vzniká teplotní inverze.(z latiny obrat,zvrat) Teplotní inverze brání promíchávání vzduchu a zplodiny z tov. komínů i výfukové plyny zůstávají při zemi Často vzniká mlha,zprávy hovoří o velmi špatných rozptylových podmínkách- vytváří se smog. Smog (z anglických slov smoke= kouř a fog= mlha)je směs mlhy,prachu a kouřových zplodin.Působí nepříznivě na lidský organismus.

14 Otázky k procvičení Proč v přírodě teplý vzduch stoupá vzhůru a na jeho místo proudí vzduch studený? Odpověď:Studený vzduch má větší hustotu, a proto proudí dolů. V Krkonoších můžeme pozorovat jev, kdy např. na Sněžce má vzduch teplotu 5 °C a současně v Peci pod Sněžkou –1°C. O jaký jev jde? Odpověď : Pozorovaný jev je teplotní inverze. Jaká opatření se provádějí v průmyslových oblastech při velmi špatných rozptylových podmínkách? Odpověď : Omezuje se výroba v továrnách,omezuje se provoz motorových vozidel. Žárovky se většinou plní směsí dusíku a argonu.Osvětlovací zářivky a reklamní trubice „neonky“ se plní neonem.Dochází při rozbití těchto osvětlovacích zařízení ke znečištění vzduchu škodlivými plyny? Odpověď :K znečišťování vzduchu nedochází.Dusík,argon i neon jsou neškodnou součástí vzduchu. Za horkých letních dnů můžeme pozorovat na hladinách rybníků že ryby vyplouvají k povrchu a „lapají“ vzduch.Dokážete tento jev vysvětlit? Odpověď : V teplé vodě rybníků je rozpuštěno méně kyslíku.Rozpustnost plynů se stoupající teplotou obvykle klesá.

15 Hodnocení vyučovací hodiny
Klady Zápory Netradiční forma výuky Názornost Možnost vracet se k probrané látce Postupné zobrazení textu v závislosti na rychlosti výkladu učitele Atraktivnost, oživení pro žáky, animace

16 Poznámky k prezentaci Využití laserového ukazovátka usnadňuje žákům i učiteli orientaci v textu


Stáhnout ppt "Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G"

Podobné prezentace


Reklamy Google