Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011"— Transkript prezentace:

1 Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011 http://kurz-projekty.ff.cuni.czhttp://kurz-projekty.ff.cuni.cz (oddíl 5) Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky

2 2 Přehled tématu Nejvýznamnějšími zdroje –Fond rozvoje vysokých škol –Operační program Praha – Adaptabilita –Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další méně významné zdroje Obecný postup při přípravě žádostí

3 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky3 Fond rozvoje vysokých škol Jednoleté projekty na rozvoj výuky Poskytovatel MŠMT / administruje ARVŠ Žadatelem VŠ, resp. fakulta 100% financování Webové stránky FRVŠ: http://www.frvs.czhttp://www.frvs.cz Webová aplikace ISAAR-F: http://frvs.vsb.czhttp://frvs.vsb.cz Možnost stát se oponentem projektů a závěrečných zpráv Pravidla vyhlášena pro každý rok zvlášť

4 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky4 Projektový cyklus Vyhlášení výběrového řízení … březen předchozího roku Podání žádosti … březen/duben předchozího roku Výsledky výběrového řízení … leden Čerpání prostředků... únor-listopad Žádosti o změny … do půli listopadu Závěrečná zpráva … do začátku ledna následujícího roku Oponentní posudky … leden Obhajoba před komisí … únor následujícího roku

5 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky5 Okruh A Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro prakt. výuku a IT Příklady realizovaných projektů z FF UK: –Inovace počítačové učebny katedry logiky –Inovace otevřené počítačové učebny ve Šporkově paláci –Inovace tlumočnické laboratoře Ústavu translatologie –Inovace audiovizuální techniky v učebnách Ústavu hudební vědy Min. 250 tis. Kč, max. 1.750 tis. Kč, jen investice (nutno konzultovat) Počet žádostí podávaných za FF omezen (na r. 2012 max. 6) Řešitel: akademik, spoluřešitel i neakademik s VŠ vzděláním

6 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky6 Okruh F Inovace jednotlivých předmětů a vznik předmětů nových Pro SSH podokruh F5, pro umělecké obory podokruh F2 Podporované aktivity: a) inovace předmětu stávajících studijních programů (i pro U3V a CŽV) b) tvorba nového předmětu stávajících studijních programů, c) pobyty zahraničních hostujících profesorů vedoucí k inovaci předmětu, d) podpora tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných prostřednictvím internetu studentům a akademickým pracovníkům českých vysokých škol. Typická výše podpory do 150 tis. Kč, zřídka nad 300 tis. Kč Řešitel: akademik, spoluřešitel: kdokoliv vč. studenta

7 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky7 Okruh G Projekty studentů, jejichž výstupy představují rozvoj výuky a napomohou jejímu zkvalitnění. Pro SSH podokruh G5, pro umělecké obory podokruh G2 Příklady realizovaných projektů z FF UK: –Příprava mutlimediální pomůcky pro výuku latiny –Výukový elektronický nástroj pro práci s korpusy v klínovém písmu –Jak se dívat na balet (historicko-teoretické přednášky s ukázkami z praxe a s diskuzními bloky) Typická výše podpory do 150 tis. Kč, zřídka nad 300 tis. Kč Řešitel: prezenční doktorand, povinně dva spoluřešitelé: školitel doktoranda a další doktorand

8 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky8 Ostatní okruhy Dříve více okruhů Pro r. 2012 byl ještě jen okruh E Vysokoškolské knihovny Pouze jeden projekt na celou VŠ Rektorát vždy vyzve k zasílání nápadů Z hlediska studentů (a akademiků) nemá cenu se tímto příliš zabývat

9 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky9 Výhody a nevýhody FRVŠ Výhody –dobrý zdroj pro menší inovace, zvl. na vybavování literaturou a technikou –administrativně jednoduché –kvalitní uživatelská podpora (webová aplikace, dlouhodobé zkušenosti FF UK s realizací těchto projektů) Nevýhody –nemožnost financovat rozsáhlejší inovace –není příliš oceněna práce akademiků –nefinancují některé důležité náklady (kopírování, překlady) –závěrečná oponentura

10 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky10 OPPA (OP Praha – Adaptabilita) Projekty na inovaci (především) bc. a PGS programů Jen pro pražské VŠ Max. délka 30 měsíců Poskytovatel hl.m.Praha a SF EU (ESF+ERDF) Žadatelem je VŠ (žádost podepisuje rektor UK) Výše podpory min. 1 mil. Kč – max. 8 mil. Kč (dle výzvy) 100% financování Webové stránky: http://www.oppa.czhttp://www.oppa.cz Webová aplikace Benefit7: http://www.eu-zadost.czhttp://www.eu-zadost.cz Pravidla: příručka, (stabilní) text příslušné výzvy

11 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky11 Projektový cyklus Vyhlášení výzvy dle Plánu výzev … měsíc 0 Seminář pro žadatele … měsíc 1 Podání žádosti … měsíc 3 Výsledky výběrového řízení … měsíc 9 Uzavření smlouvy a převod financí … měsíc 10-11 Realizace projektu … měsíc 12-42 (dle délky projektu) Závěrečná zpráva … do měsíce 44

12 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky12 Typické aktivity Inovace předmětů, příprava nových předmětů Pilotní výuka Stáže akademiků Exkurze studentů Nákup literatury a techniky Modernizace a dovybavení prostor (v rámci křížového financování) Řízení projektu

13 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky13 Typické náklady Přímé náklady –personální náklady na participující akademiky –personální náklady na administraci projektu –pořízení literatury a techniky –příprava studijních materiálů –zahraniční cesty –exkurze studentů Křížové financování –rekonstrukce prostor a pořízení nábytku Nepřímé náklady

14 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky14 Typické výstupy Nové a inovované produkty –Nové/inovované sylaby –Vytvořené/inovované studijní a učební pomůcky –Analýzy, zprávy Podpořené osoby –Studenti a akademici, kteří obdrželi podporu Úspěšně podpořené osoby –Studenti a akademici, kteří úspěšně absolvovali podporu

15 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky15 OPVK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Projekty na inovaci studia (oblast podpory 2.2.) Max. 36 měsíců Pro mimopražské VŠ Poskytovatel SF (ESF+ERDF) + MŠMT (státní rozpočet) Žadatelem je VŠ Web : http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 Webová aplikace Benefit7: http://www.eu-zadost.czhttp://www.eu-zadost.cz Typické parametry projektu - aktivity, náklady a výstupy podobné OPPA

16 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky16 FF UK jako nefinanční partner FF UK formou nefinančního partnerství – náš ústav/katedra pomáhá svým kolegům z mimopražské VŠ spíše okrajovým způsobem Veškeré financování přes mimopražskou VŠ Mimopražská VŠ nám může darovat majetek nakoupený v rámci projektu Administrativně velmi jednoduché Doporučuji

17 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky17 FF UK jako finanční partner FF UK formou nefinančního partnerství – náš ústav/katedra pomáhá svým kolegům z mimopražské VŠ zásadnějším způsobem FF UK hospodaří s vlastním rozpočtem Administrativně velmi náročné (viz dále) Spíše nedoporučuji

18 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky18 Výhody a nevýhody Výhody a nevýhody obdobné OPPA Další výhody –Mnohem bohatší zdroj (v 5. výzvě min. 5 a max. 90 mil. Kč) –Delší období realizace projektu o půl roku Další nevýhody –Administrativně náročnější než OPPA (velmi nepřehledná pravidla) –Slabší podpora ze strany poskytovatele při realizaci projektu než u OPPA

19 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky19 Další zdroje 1 Centralizované rozvojové projekty MŠMT Vyhlašuje se každý rok v létě na další rok, témata se mění V r. 2011 se pro inovaci výuky dobře hodila např. podpora krátkodobých mobilit – katedra sociologie: Stáž studentů organizačního rozvoje FF UK na univerzitách a špičkových firmách Californie, USA za účelem přenosu nejlepších praktik MM a řízení ("best practices") do ČR

20 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky20 Další zdroje 2 Mimořádné dotace ministerstev –na základě priorit daného ministerstva –nutné osobní jednání a lobbying –příklad: Podpora MV ČR pro malé obory na FF UK (cca 10 mil. Kč/rok) Menší oborově specifické zdroje –menší částky –zpravidla není přímo určeno na inovací výuky, ale může to při ní pomoci –Nadace český hudební fond, Nadace český literární fond, Nadace Sophia atd.

21 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky21 Obecný postup při přípravě žádosti Sledujte uzávěrky + přihlaste se k odběru grantových novinek na emailu: filip.maly@ff.cuni.czfilip.maly@ff.cuni.cz Ujasněte si svůj záměr Přečtěte si pravidla poskytovatele Poraďte se se zkušenými kolegy Informujte se o interních pravidlech FF UK: grantový referát zasílá ke každé významnější výzvě podrobné instrukce, jinak platí, ozvat se grantovému referátu ideálně měsíc před uzávěrkou Kontaktujte grantový referát Nenechávejte nic na poslední chvíli

22 Tuzemské zdroje pro rozvoj výuky22 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google