Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 1 Projekt FR-TI3/765 Modulární bezdrátový systém vzdáleného monitorování pacientů a osob.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 1 Projekt FR-TI3/765 Modulární bezdrátový systém vzdáleného monitorování pacientů a osob."— Transkript prezentace:

1 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 1 Projekt FR-TI3/765 Modulární bezdrátový systém vzdáleného monitorování pacientů a osob ve zdravotnictví, sociálních službách a domácí péči IMA s.r.o. Vlastimil Křivka Řešitel projektu ČVUT FEL Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. Spoluřešitel projektu za tým pracovníků podílejících se na zdárném dokončení projektu s podporou vedení společnosti

2 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 2 1.Cíle projektu TIP BOS 2.Klíčové technologie k dosažení cílů 3.Etapy programového projektu 4.Výsledky projektu TIP BOS 5.Využití výsledků v obchodní politice IMA 6.Závěr a diskuze Obsah

3 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 3 TIP BOS 1. Cíle projektu TIP BOS

4 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 4  Rozšířit existující produkt IDSIMA K4 pro segment zdravotních a sociálních služeb (eHealth a AAL) o modulární bezdrátový systém  Vytvořit a připojit bezdrátovou ZigBee infrastrukturu pro identifikaci, lokalizaci a sběr vybraných zdravotních dat K4WEX k systému IDSIMA K4  Komplexní bezdrátový systém pro monitorování pacientů a osob s přenosem informací k následnému využití dle požadavků zákazníka  Řešení na míru pro zdravotnická zařízení a sociální péči  HW prvky pro bezdrátovou komunikaci a zařízení pro sběr dat,  SW moduly, instalační a uživatelské dokumenty 1. Cíle projektu TIP BOS

5 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 5 2. Klíčové technologie ke splnění cílů  HW – prvky –HW prvky (emittery, senzory, routery, coordinátory, data agregátor)  SW – moduly, síť –SW moduly pro bezdrátovou síť a zpracování dat, FW pro zařízení –komunikační síť ZigBee standardu IEEE 802.15.4  Zařízení pro zobrazení dat –PC, mobilní zařízení (tablet, smart telefon)  Prostředí pro vývoj SW –Serverová (Oracle, MSSQL) –Aplikační (dotNet, ASP, C+, C#, Java JE)  Testovací procesy –HW prvky pro bezdrátovou komunikaci (emittery, senzory, routery, coordinátory, Data Agregátor) –SW modulů –Systému

6 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 6 Zdravotnická zařízení, Zařízení sociální péče Domácí péče 2. Klíčové technologie ke splnění cílů

7 9/15/2014 7 3 Etapa 1 - Systémová analýza a návrh řešení Analýza možností propojení systému IDSIMA K4 s IS poskytovatele služeb Cíle etapy 1 v roce 2011: Řešení integrace do nadřazeného systému IDSIMA K4 Systémová analýza a návrh řešení systému K4WEX a M4K Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP

8 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 8 3 Etapa 1 - Systémová analýza a návrh řešení  Návrh finálního produktu – základních funkcí systému:  jednoznačná identifikovatelnost pacientů  signalizace okamžitého požadavku – tlačítko „HELP“  aktuální poloha – sektorová lokalizace  poskytnout prostřednictvím SW uživatelsky příjemnou interpretaci dat obývaného prostoru (GUI)  Určení základních parametrů řešení:  komunikace monitorovacích prvků bezdrátovou sítí standardu IEEE 802.15.4 (spodní vrstvou ZigBee)  převod ze směrovače ZigBee Pro Stok Coordinator do Data agregátoru  přenos dat z K4WEX po síti TCP/IP do K4 DB nebo do M4K pro interpretaci pohybu

9 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 9 -jednoznačná identifikace pacientů -signalizace požadavků HELP -aktuální poloha -interpretace dat C D B A Situace a návrh řešení: 3 Etapa 1 - Systémová analýza a návrh řešení

10 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 10 Návrh modelového řešení spolupráce IDSIMA 4 s nemocničním informačním systémem (NIS). Analýza typických procesů a návrh procesního modelu pro zdravotnictví a pro pečovatelskou péči. Cíle etapy 2 v roce 2011: 3 Etapa 2 – Návrh procesního modelu

11 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 11 3 Etapa 2 – Návrh procesního modelu  Procesní model:  rozdělení na samostatné procesy  popis činností dle řešené funkce  popis požadavku na funkčnost  rozdělení dle aplikací  návrh požadovaných záznamů  způsob zobrazování

12 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 12 3 Etapa 2 – Návrh procesního modelu Uživatel NIS exportuje: - data o osobách - data o objektech Uživatel NIS importuje: - historii pohybu z M4K zpracovává: - sestavy o historii pohybu

13 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 13 Návrh modelového vybavení domácnosti komunikačními prostředky pro AAL 3 Etapa 3 – Systém komunikace a zpracování informací Návrh komunikačního prostředí a systému pro monitorování, komunikaci a zpracování informací. Cíle etapy 3 v roce 2012:

14 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 14 Síla signálu LQ MAC vrstva ZigBee Pro (standard IEEE802.15.4) 3 Etapa 3 – Systém komunikace a zpracování informací

15 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 15 Senzory Data agregátor Vysílače Coordinátor K4WEX M4K 3 Etapa 3 – Systém komunikace a zpracování informací

16 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 16 Návrh a ověření programového vybavení pro provoz serveru IDSIMA K4, rozšířeného o subsystém bezdrátové komunikační sítě. Návrh a technické řešení komponent monitorovacího systému pro zdravotnictví a AAL. Zhotovení a ověření funkčních vzorků. Cíle etapy 4 v roce 2012: Doplnění analýzy a projektového řešení o vybraný a perspektivní typ technologie 4 Etapa 4 – Návrh řešení HW a SW

17 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 17 3 Etapa 4 – Návrh řešení HW a SW  Mobilní prvek s hostitelem aplikace MAC Emitter - náramek.  Statický prvek - sestava dvou spárovaných zařízení vybavených datovým výstupem (UART) pro komunikaci mezi zařízeními s funkcí MAC Sensor a ZigBee Pro Source - Router  USB prvek - hostitel aplikace ZigBee Pro Sink tvořící "gateway" bezdrátové části systému do PC  Data agregátor - miniaturní bezventilátorové PC s implementovanými Python scripty

18 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 18 3 Etapa 5 - Realizace prototypového řešení HW a SW Zhotovení prototypové dokumentace. Výroba dvou prototypů systému pro ověření ve zdravotnictví a AAL. Cíle etapy 5 v roce 2013:

19 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 19 3 Etapa 5 - Realizace prototypového řešení HW a SW Systém K4WEX „PROTOTYP“  HW prvky  A - vysílač ZBT,  B - přijímač ZBS/FW2,  C - senzor ZBS/FW3,  D - ZigBee Stock Coordinátor, „SOFTWARE“  SW K4WEX - IMA  SW M4K - ČVUT FEL

20 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 20 3 Etapa 6 - Pilotní ověření řešení Optimalizace prototypového řešení. Experimentální ověření pilotních systémů pro zdravotnictví a AAL. Cíle etapy 6 v roce 2013:

21 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 21 3 Etapa 6 - Pilotní ověření řešení  Pilotní projekt ve FNKV – rozsah:  13 sledovaných sektorů ve 4 podlažích FNKV  26 pacientů vybavených náramky  Pilotní projekt ve FNKV – očekávání:  bezpečnost pacientů – signalizace opuštění prostor  bezpečnost pacientů – použití tlačítka „HELP“  sledování pohybu a následné vyhodnocení z interpretovaných dat z M4K

22 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 22 3 Etapa 6 - Pilotní ověření řešení Podlaží / Název boduČíslo dveří FNKV OdděleníPopis prostor 1NPHlavní vchod Chirurgická klinika Hlavní vstup do budovy, prosklené dveře, pro vstup je používána pouze levá strana vchodu - obrázek 1 1NPVchod do ambulance Chirurgická klinika Kovové dveře do prostor příjmu pacientů s vyšetřovnami - obrázek 2 1NPVchod na RTG1 RTG Klinika Prosklené kovové vstupní dveře do prostor k rentgenovým pracovištím RTG1 - obrázek 3 1NPVchod na RTG2 RTG Klinika Kovové dveře jako vstup do prostor k rentgenovým pracovištím RTG2 - obrázek 4

23 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 23 3 Etapa 6 - Pilotní ověření řešení  Nastavení  TechLog  Hodnoty  Stabilita  Calibrace  Pozice  Pacienti  Hodnocení

24 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 24 3 Etapa 6 - Pilotní ověření řešení Dokumentace k Etapě 6 [3.] V.Křivka, J.Neburka Pilotní projekt FNKV, IMA s.r.o. Pilotní projekt ČVUT - CAT  Pilotní projekt v prostorách CAT na ČVUT – sestava pro pilotní ověření:  3 ks náramků pro sektorovou lokalizaci  5 ks senzorů instalovaných v prostorách CAT  1 ZigBee Stok Coordinator  1 Data agregátor  propojení prvků domácí péče (AAL) – váhy na potraviny CAT centrum asistivních technologií

25 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 25 4. Výsledky projektu TIP BOS Plán a čerpání finančních prostředků na řešení projektu v období od 1.4. 2011 do 31.12. 2013 Položka finančních nákladů Plánované náklady 2011 Orientační náklady k 31.12. 2011 Plánované náklady 2012 Orientační náklady k 31.12. 2012 Plánované náklady 2013 Orientační náklady k 31.12. 2013 Plánované náklady Skutečné náklady tis. Kč celkové náklady projektu v roce 3 530 3 587 4 8004 8504 0104 13212 34012 569 účelová podpora financování 2 641 3 521 2 999 9 161 z toho nehmotný majetek 0 0 000000 neveřejné zdroje financování 889 946 1 2791 3291 0111 1333 1793 408 z toho nehmotný majetek 0 0 000000

26 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 26 4. Výsledky projektu TIP BOS Při pilotních projektech bylo ověřeno:  Rozšíření produktu IDSIMA4-PRO o modulární bezdrátový systém K4WEX  Zhotovení HW prvků pro bezdrátovou komunikaci a zařízení pro sběr dat,  Vytvoření SW modulů, instalační a uživatelské dokumenty  Fungování bezdrátové ZigBee infrastruktury pro identifikaci, lokalizaci a sběr vybraných zdravotních dat  Monitorování pacientů a osob náramky s přenosem informací k následnému využití dle požadavků zákazníka  Reálné a funkční řešení pro konečné zákazníky – např. fakultní nemocnici

27 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 27  Znatelný vysoký kredit v připravovaných nových EU projektech.  Nové možnosti lokalizace a monitoring chování osob a věcí s využitím ID systémů s technologií NFC.  Ověřené řešení monitoringu osob ve zdravotnickém zařízení s prokazatelnými schopnostmi integrace nových technologií do zdravotnických systémů.  Jednání se strojírenskými firmami o možnosti využití technologie v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (např. ŠA a.s.).  Nastartování implementace technologií pro využití mobilních zařízení s technologií NFC v ID systémech. 5. Využití výsledky v obchodní politice IMA

28 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 28 6. Závěr a diskuze…  K 31.12.2013 byly splněny cíle všech etap  Programátorské práce na všech modulech K4WEX a M4K byly dokončeny.  Testování systému ve stanovených podmínkách dále probíhá, systém je ponechán i nadále ve zkušební provozu nových modulů ve FNKV, ČVUT FEL a IMA před případným nasazením u zákazníků.  Rozšíření programového projektu bylo úspěšně zapracováno do stávajících etap a v rámci plnění cílů etap ověřeno na pilotním projektu ve FNKV.

29 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 29 Dotazy z hodnocení oponenty: Ing. Hillerová 1)Realizační výstup projektu byl ověřen na dvou pilotních projektech, jaké vidíte uplatnění výsledků řešení projektu v praxi z pohledu nasazení ve zdravotnických zařízeních a v domácí péči (AAL) ? -FNKV rozšíření počtu senzorů pro zpřesnění lokalizace -ÚVN – rozšíření IDSIMA4-PRO -domácí péče – NMSKB Pod Petřínem 2) Jaký vidíte další možný rozvoj systémů pro AAL na bázi standardu ZigBee ? -doplnění BAN, -možnost využití i jiného bezdrátového standardu např. Bluetooth 4.0 3)Jak hodnotíte energetickou náročnost mobilní jednotky pacienta z pohledu užitných vlastností a celkové bezpečnosti pro pacienty nebo osoby se zvýšeným zdravotním rizikem. - provoz náramku na 1 baterii je cca 3 měs. - na mezi použitelnosti

30 9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 30 Dotazy z hodnocení oponenty: Ing. Samek, CSc. 1) Jaký předpokládáte další rozvoj technologického řešení, a to zejména v oblasti mobilních komponent, které využívá monitorovaná osoba ? -doplnění náramku o teploměr atd., -inhalátor COPD, 2) Předpokládáte právní ochranu některé části výsledků řešení projektu formou podání návrhu na užitný vzor nebo patent Jaký vidíte další možný rozvoj systémů pro AAL na bázi standardu ZigBee ? -nepředpokládáme užitný vzor ani patent, 3) Jaké předpokládáte uplatnění výsledků projektu v praxi -zdravotnictví – spolupráce s ICZ, -BOZP – jednání ve Škoda Auto MB – rozšíření IDSIMA4-PRO


Stáhnout ppt "9/15/2014Projekt FR-TI3/765 byl financován MPO z programu TIP 1 Projekt FR-TI3/765 Modulární bezdrátový systém vzdáleného monitorování pacientů a osob."

Podobné prezentace


Reklamy Google