Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence recidivy domácího násilí v ČR Pilotážní sonda Únor až červen 2009 Předběžné výsledky JIŘINA FOLTYSOVÁ 15-5-2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence recidivy domácího násilí v ČR Pilotážní sonda Únor až červen 2009 Předběžné výsledky JIŘINA FOLTYSOVÁ 15-5-2009."— Transkript prezentace:

1 Prevence recidivy domácího násilí v ČR Pilotážní sonda Únor až červen 2009 Předběžné výsledky
JIŘINA FOLTYSOVÁ

2 JIŘINA FOLTYSOVÁ Studentka doktorského studijního programu
Sociální politika a sociální práce Školitel: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. DALŠÍ VZDĚLÁNÍ

3 SPECIALIZACE Domácí násilí – prevence, prevence recidivy, policejní zásahy, hodnocení bezpečnosti a potřeb podpory, systémová řešení Community Policing a interdisciplinární týmy Krize maskulinity v kontextu prevence kriminality, bezpečnostní politiky a rozvojové pomoci Analýza trestné činnosti Vývoj vzdělávacích programů a webových aplikací

4 SOCIÁLNÍ SLUŽBY JAKO NÁSTROJ PREVENCE RECIDIVY DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Pilotážní sonda SOCIÁLNÍ SLUŽBY JAKO NÁSTROJ PREVENCE RECIDIVY DOMÁCÍHO NÁSILÍ

5 Anonymní semi-strukturované rozhovory
Metodologie Únor až červen 2009 Analýza Odborné literatury Profesních setkání Anonymní semi-strukturované rozhovory 15 rozhovorů, ≈ 2,5 hodiny, 20 respondentů, některé opakované Celá ČR Únor až březen 2009 Respondenti Tvůrci, administrátoři, implementátoři a evaluátoři systému prevence DN Předběžné závěry a jejich prezentace Květen 2009 Závěrečná zpráva Červen 2009 Cíle sondy Popis součastného stavu prevence recidivy v ČR, se zaměřením na práci s násilnou osobou Popis představ o ideálním stavu (IS) řešení Identifikace a popis bariér dosažení IS Návrhy řešení – jak dosáhnout IS

6 Předběžné výsledky Konečné výsledky- červen 2009

7 Hlavní závěr: Neujasněná koncepce prevence recidivy
Hlavní problematické oblasti Vymezení osoby Identifikace osoby První kontakt s násilnou osobou/potencionálním recidivistou (NO/PR) Práce s NO/PR Rozbor jednotlivých oblastí

8 Vymezení osoby Neexistuje konsensus o
Domácím násilí Definice Příčiny jednání Zdroji násilí - osobě Definice – termín pro danou osobu Charakteristiky – profil - typologie Příčiny jednání Dopady jednání „Ne vše co je označeno jako DN, je DN“ „Malá znalost pachatele“ Aktérech systému a jejich rolích Kdo Jak Proč Tento subjekt Dopady vymezení/nevymezení Detailní rozbor

9 Osoba Původce násilí Nejčastěji používané termíny: Násilná osoba Tyran
„Dezorientace v porozumění obsahu termínu“ Nejčastěji používané termíny: Násilná osoba Tyran Agresor Pachatel Nejčastěji používané charakteristiky (vnímání potřeb osoby spojeno s představami o příčinách násilného jednání a vhodné intervenci): Člověk s psychickou, psychiatrickou, biologickou/dědičnou poruchou, Člověk jež nezvládá svou tíživou životní situaci, Nevinný člověk jež se stal obětí feministicky laděné státní politiky, Člověk, který je chudák, Člověk, který je sám obětí, Člověk, který nezvládá svou agresivitu atd.

10 Identifikace osoby Neexistuje konsensus o tom
Identifikátorech Kdo Jak Proč Tento subjekt Dopady vymezení/nevymezení Aktérech systému a jejich rolích Kdo má určit identifikátory Jak Proč Tento subjekt Dopady vymezení/nevymezení Neexistuje shoda jak v rámci jednotlivých pomáhajících profesí, tak i mezi různými profesemi (tvůrci, implementátoři, administrátoři a evaluátoři) o nutnosti a formě provedení o dopadech součastného stavu na jedince, společnost, systém Příklady

11 Otázka: KDO TO MÁ CHYTIT/ODCHYTIT OSOBU
Nejčastější odpovědi: Policie, sociální pracovníci, psychologové, lékaři, intervenční centra, neziskové organizace, probační a mediační služba, vězeňská služba- kliničtí psychologové atd. Více v sekci „Aktéři“

12 Neexistuje konsensus o 1. Prvotním kontaktu s osobou
Aktérech systému a jejich rolích Kdo Jak Proč Tento subjekt Dopady vymezení/nevymezení Subjekt provádějící 1. kontakt Kdo Jak Proč Tento subjekt Dopady vymezení/nevymezení Subjekt provádějící intervenci Kdo Jak Proč Tento subjekt Dopady vymezení/nevymezení Aktérech systému a jejich rolích Kdo Jak Proč Tento subjekt Dopady vymezení/nevymezení 2. Práci s osobou 3. Vztahu mezi 1. a 2.

13 Není shoda o Formě a podmínkách intervence
jejím legislativním rámci – nařízená / nenařízená (dobrovolná) o šíři klientů- pro všechny pachatele, vykázané a nebo jen pro část o potřebách, které má adresovat – životní situaci, poruchu osobnosti, nezvládání agrese, špatné komunikační vzorce atd. o sankcích, pokud osoba intervenci přeruší –má být součástí alternativního trestu, má být soudně nařízená atd. terapie, léčba …individuální/skupinová.. terapie/ sociální služba atd. o teoretických východiscích o délce intervence o návaznosti na další služby (pro oběti atd.) Metodice práce s pachateli DN, její efektivitě a přejímání ze zahraničí existuje akreditovaná metodika pro klinické psychology, 1 organizace, ostatní v přípravě Školení pracovníků –kdo a jak má školit, kdo má být za něj zodpovědný, má být součástí celoživotního vzdělávání atd. Standardech péče / služby / intervence Financování intervence a systému (klient, stát, kraj, zdravotní pojišťovnou placená služba atd.) Vhodnosti a efektivitě metod ohodnocování bezpečnosti (neexistují jednotné standardy ohodnocování nebezpečnosti pachatele) Jediná metodika ohodnocování nebezpečnosti (SARA) licenčně pouze Bílý Kruh Bezpečí pro policii, OSPOD, intervenční centra a jiné pomáhající profese Neexistuje metodika pro lékaře a jiné pracovníky ve zdravotnictví a ani se s ní nepočítá Připravuje se metodika pro vězeňskou službu, ale její přesnost je již ovlivněna nízkou kvalitou vstupních dat O systému pokrytí ČR pracovišti pracující s pachateli a jeho nastavení (1 pracoviště v kraji nebo 5 psychologů v okrese atd.) O spolupráci o oběťmi a organizacemi poskytujícími služby osobám ohroženým Příklady

14 Otázka: KDO TO MÁ PRACOVAT S OSOBOU
Nejčastější odpovědi: Úroveň subjektů Státní / krajské organizace, nestátní organizace Podpůrné profese a statní správa a samospráva Úroveň profesí sociální pracovníci/dávkaři, psychologové, lékaři-psychiatři, pracovníci intervenčního centra, probátoři, vězeňská služba- kliničtí psychologové, atd. odmítnutí práce dobrovolníků z řad „polepšených/napravených“ pachatelů Více v sekci „Aktéři“

15 Otázka: JAK MÁ PRACOVAT S POTENCIONÁLNÍM RECIDIVISTOU
PROČ MÁ PRACOVAT S POTENCIONÁLNÍM RECIDIVISTOU

16 Neodsouzen (Potřeba→ Služba)
Ideální stav Potřebuje informaci – TELEFONNÍ LINKA, PORADENTSVÍ Potřebuje podporu dalších mužů – PODPŮRNÉ SKUPINY Potřebuje resocializaci – VZDĚLÁVACÍ KURZY, RESOCILIZAČNÍ PSYCHOTERAPIE NA BÁZI KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Potřebuje individuální, skupinovou péči psychologa s poruchou osobnosti – INDIVIDUÁLNÍ/SKUPINOVÁ TERAPIE Potřebuje péči se zvládáním krizové situace – TELEFONNÍ LINKY DŮVĚRY, KRIZOVÁ INTERVENCE (PSYCHOLOGICKÁ, PSYCHIATRICKÁ) Potřebuje asistenci se zvládáním své situace, která by vedla k zlepšení jeho sociálního fungování (životní situace)- SOCIÁLNÍ SLUŽBA, DÁVKY Potřebuje psychiatrickou péči s psychiatrickou diagnózou- LÉČBA Potřebuje resocializaci – VZDĚLÁVACÍ KURZY (kurz zvládání agrese atd.), RESOCILIZAČNÍ PSYCHOTERAPIE NA BÁZI KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE, INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE Potřebuje se naučit zvládat svou agresivitu – VZDĚLÁVACÍ KURZY (kurz zvládání agrese atd.), RESOCILIZAČNÍ PSYCHOTERAPIE NA BÁZI KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE, INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE (EXISTENCIONALISMUS, PÁROVÁ TERAPIE, ATD.) Součastný stav Potřebuje informaci – TELEFONNÍ LINKA, PORADENTSVÍ - ANO Potřebuje podporu dalších mužů – PODPŮRNÉ SKUPINY - ANO Potřebuje resocializaci – VZDĚLÁVACÍ KURZY, RESOCILIZAČNÍ PSYCHOTERAPIE NA BÁZI KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE - ANO Potřebuje individuální, skupinovou péči psychologa s poruchou osobnosti – INDIVIDUÁLNÍ/SKUPINOVÁ TERAPIE - ANO Potřebuje péči se zvládáním krizové situace – TELEFONNÍ LINKY DŮVĚRY, KRIZOVÁ INTERVENCE (PSYCHOLOGICKÁ, PSYCHIATRICKÁ) Potřebuje asistenci se zvládáním své situace, která by vedla k zlepšení jeho sociálního fungování (životní situace)- SOCIÁLNÍ SLUŽBA, DÁVKY Potřebuje psychiatrickou péči s psychiatrickou diagnózou- LÉČBA První programy financované MV ČR, kraji, městy Služby v rámci existující sítě Nesystémovost – NO/PR putují neřízeně systémem

17 Odsouzený/ ve výkonu trestu
Ideální stav Potřebuje asistenci před návratem z výkonu trestu/podmínečným propuštěním – VZDĚLÁVACÍ KURZY (kurz zvládání agrese atd.), RESOCILIZAČNÍ PSYCHOTERAPIE NA BÁZI KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE, INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE Potřebuje individuální, skupinovou péči psychologa s poruchou osobnosti – INDIVIDUÁLNÍ/SKUPINOVÁ TERAPIE Součastný stav Potřebuje asistenci před návratem z výkonu trestu/podmínečným propuštěním – VZDĚLÁVACÍ KURZY (kurz zvládání agrese atd.), RESOCILIZAČNÍ PSYCHOTERAPIE NA BÁZI KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE, INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE - ANO Potřebuje individuální, skupinovou péči psychologa s poruchou osobnosti – INDIVIDUÁLNÍ/SKUPINOVÁ TERAPIE - ANO

18 Aktéři a jejich role Neexistuje konsensus o tom
KDO BY MĚL TVOŘIT/TVOŘÍ KONCEPCI PREVENCE RECIDIVY – tvůrci ministerstvo vnitra, ministerstvo sociálních věcí, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství KDO BY MĚL IMPLEMENTOVAT/TUJE KONCEPCI PREVENCE RECIDIVY – implementátoři policie, státní zastupitelství, soudy, OSPOD, probační a mediační služba, zdravotnická zařízení, nestátní organizace/sdružení, školská zařízení, vězeňská služba KDO BY MĚL ADMINISTROVAT KONCEPCI PREVENCE RECIDIVY – administrátoři Sociální pracovníci, psychologové, psychiatři, učitelé, lékaři, vězeňští kliničtí psychologové, napravení „násilníci“ , policisté, soudci, státní zástupci KDO BY MĚL EVALUOVAT KONCEPCI PREVENCE RECIDIVY - evaluátoři Koncepci: Zadavatelé projektů/donátoři: ministerstvo vnitra, ministerstvo sociálních věcí, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství Implementátoři projektů Vědečtí pracovníci/studenti Projekty: Implementátoři a administrátoři projektů Intervenci Administrátoři projektů Sami klienti a jejich oběti

19 Bariéry Osobní Z prostředí Nerealistická očekávání a představy
Psychologický kapitál Sociální kapitál Lidský kapitál Z prostředí Nerealistická očekávání a představy

20 Institucionální bariéry
Nedostatečná kvalita služeb Profesní vybavení Vzdělání Teoretické a praktické zkušenosti a schopnosti Znalost dalších služeb Přístupy /metodiky nepřizpůsobené práci s NO atd. Dostupnost služeb Služba neexistuje nebo je nedostupná významné části populace Lokalita Vytížení služeb Přetíženost Limitované kapacity Změna financování doprovázená snížením nabídky Používání služeb Využívána jinak než se předpokládalo Legislativa Dopad Neuspokojení potřeb podpory Zdroj typologie: Matoušek (2007)

21 Znalosti – Schopnosti - Představy
Centra odbornosti v. neodbornosti Nerovnoměrné rozmístění (informační centra v. periferie) V rámci profesí/institucí Mezi profesemi/institucemi Mezi kraji „Někdo je informován, většina nikoliv“ Dilema: „Liší se česká NO/PR od zahraničí?“ Existence mýtů o DN NO/PR Obětech Pomáhajících profesích Nekompetentnost rozhodování Představy o vlastní roli, schopnostech a kompetencích „ Špatné formulování grantů- neví co chtějí….nekompetentní rozhodování o prioritách“ „Chybí odborníci na DN… znalci… odborná literatura…“ „Špatné posudky“ „Na sociálních odborech záleží na každé úřednici“ (kvalita rozhodnutí) „Nízká kvalita seminářů“ Charakteristiky postojů jako bariér „Aktivismus Neznalost Arogance Nezkušenost Strach Pýcha Lenost“

22 Strukturální bariéry Nedostatečně rozvinutá sít´služeb pro NO
Financování Materiální podpora a monitoring podpůrných systémů Sociální služby Zdravotnictví Policie, soudy, státní zastupitelství Systém „Chaotický Nekoncepční Nahodilý“ „Špatné hospodaření s penězi“ Příklady

23 Nejčastěji citované problémy
Metodiky práce Supervize pracovníků Vzdělávání pracovníků Orientace na jednoho (jednoduchého) klienta Neexitující nebo nekvalitní/nekoordinovaný multidisciplinární přístup ke klientovi – orientace na jednu potřebu, jednu službu Kultura organizace / předsudečnost / operativní definice sociálních pracovníků

24 Financování systému - nestabilita systému – dlouhodobé strategie
Přiliž mnoho stejných služeb / malá diverzifikace systému Regionální nedostupnost služeb Špatně nebo vůbec nekoordinované postupy jednotlivých složek / špatná alokace prostředků Sdílení informací Nevyjasněné role jednotlivých subjektů Financování systému - nestabilita systému – dlouhodobé strategie Nepravidelné/ nekvalitní /neexistující vyhodnocování dosažených výsledků a modifikace služeb /systému Soustředění se na vlastní prospěch a kariérní růst – ztráta soustředění se na zájmy obětí – kariérismus, zájmy organizace na prvním místě atd. Krádeže informací, know how Nízké povědomí a prioritizace DN jako tabu Vysoká tolerance DN Nastavení systému Skepse

25 Potencionální dopady neujasněné koncepce prevence recidivy
Hlavní závěr: Systémová neefektivnost z hlediska Rozsahu/komplexnosti nabízených služeb Pokrytí území službami Kvality nabízených služeb Koordinace systému Zdroj typologie: Grutsky (1992)

26 Potencionální dopady neujasněné koncepce prevence recidivy
neexistující nebo je nedostatečná tvorba, implementace, administrace a evaluace koncepce prevence domácího násilí, recidivy nedostatečná kvalita tvorby, implementace, administrace a evaluace koncepce prevence domácího násilí, recidivy nedobré formální a neformální vztahy mezi jednotlivými aktéry tvorby, implementace, administrace a evaluace koncepce prevence domácího násilí, recidivy neefektivní systém tvorby, implementace, administrace a evaluace koncepce prevence domácího násilí, z hlediska prevence recidivy negativní vliv na životní situaci oběti, pachatele, svědky a společnost jako takovou

27 Potencionální dopady neujasněné koncepce prevence recidivy
negativní vliv zdraví a bezpečnost oběti (dosahování pozitivního sociální fungování) Pachatelé unikají před detekcí Pachatelé pokračují v násilném chování negativní vliv zdravý vývoj dětí (dosahování pozitivního sociální fungování, začleňování se do kolektivu, tvorba vztahů atd.) negativní vliv bezpečnost a rozvoj společnosti negativní vliv dopad na veřejné rozpočty – špatná alokace prostředků negativní vliv na kulturní vzorce chování – růst agresivity ve společnosti negativní vliv životní situaci pachatele - mentální zdraví, společenský status atd. negativní dopad na veřejné, odborné a laické, mínění o domácím násilí, nutnosti prevence recidivy, jednotlivých aktérech a systému jako takovém, a podpoře prevence domácího násilí, respektive prevence recidivy

28 CO DÁL NÁVRHY ŘEŠENÍ Národní akční plán Projekt „Muži a domácí násilí“
Diskuze

29 Národní akční plán Strategický cíl: Zajištění sociálních a terapeutických služeb pro násilné osoby Výzkum, monitoring chování násilných osob po vykázání Pilotní program práce s násilnými osobami Standardy práce s násilnými osobami Legislativní zakotvení práce s násilným osobami Zavedení vzdělávacího programu pro klinické psychology

30 Muži a domácí násilí Únor 2009 – Červen 2011 Tým Konzultanti Aktivity
Mgr. Jiřina Foltysová (vedoucí projektu) Mgr. Kristýna Pešáková (koordinátorka dobrovolníků) Bc. Jana Štěpničková Strachová (koordinátorka mediální kampaně) Dobrovolníci Konzultanti Musil Marilee Hunt Rana Sampson JUDr. Va Kalvodová, Dr Aktivity Výzkum pachatelé domácího násilí, mužské oběti domácího násilí a výzkum zabývající se právním rámcem obou zmíněných předchozích oblastí. Kulaté stoly Kulatý stůl 1 – „Muži a domácí násilí“ doplněný o prezentované výsledky výzkumu Kulatý stůl 2 – „Sociální práce s muži“ doplněný o prezentované výsledky výzkumu Konference doplněné o on-line konference Konference 1 – „Součastný stav v ČR“ Konference 2 – „Zahraniční zkušenosti“ Konference 3 – „Návrh systémového řešení“ Vzdělávací kurzy, semináře Web, CD-Romy, zprávy Časopis sociální práce 1/2011

31 TÉMATA DO DISKUZE Terapie pachatelů DN Přenos metod ze zahraničí
Spolupráce mezi jednotlivými subjekty Bariéry spolupráce Teoretická vybavenost sociálních pracovníků Organizační bariéry poskytování podpory Mýty a předsudky Ohodnocování nebezpečnosti

32 Muži a domácí násilí Kontakty
Mgr. Jiřina Foltysová Vedoucí projektu FSS Katedra sociální práce a sociální politiky, Masarykova univerzita Joštova 10 , místnost 5.12 Brno Tel: (do konce června) Web:

33 Děkuji za pozornost Nashledanou


Stáhnout ppt "Prevence recidivy domácího násilí v ČR Pilotážní sonda Únor až červen 2009 Předběžné výsledky JIŘINA FOLTYSOVÁ 15-5-2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google