Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence recidivy domácího násilí v ČR Pilotážní sonda Únor až červen 2009 Předběžné výsledky JIŘINA FOLTYSOVÁ 15-5-2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence recidivy domácího násilí v ČR Pilotážní sonda Únor až červen 2009 Předběžné výsledky JIŘINA FOLTYSOVÁ 15-5-2009."— Transkript prezentace:

1 Prevence recidivy domácího násilí v ČR Pilotážní sonda Únor až červen 2009 Předběžné výsledky JIŘINA FOLTYSOVÁ 15-5-2009

2 JIŘINA FOLTYSOVÁ Studentka doktorského studijního programu Sociální politika a sociální práce Školitel: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. DALŠÍ VZDĚLÁNÍ

3 SPECIALIZACE Domácí násilí – prevence, prevence recidivy, policejní zásahy, hodnocení bezpečnosti a potřeb podpory, systémová řešení Community Policing a interdisciplinární týmy Krize maskulinity v kontextu prevence kriminality, bezpečnostní politiky a rozvojové pomoci Analýza trestné činnosti Vývoj vzdělávacích programů a webových aplikací

4 Pilotážní sonda SOCIÁLNÍ SLUŽBY JAKO NÁSTROJ PREVENCE RECIDIVY DOMÁCÍHO NÁSILÍ

5 Metodologie  Únor až červen 2009  Analýza  Odborné literatury  Profesních setkání  Anonymní semi- strukturované rozhovory  15 rozhovorů, ≈ 2,5 hodiny, 20 respondentů, některé opakované  Celá ČR  Únor až březen 2009  Respondenti  Tvůrci, administrátoři, implementátoři a evaluátoři systému prevence DN  Předběžné závěry a jejich prezentace  Květen 2009  Závěrečná zpráva  Červen 2009 Cíle sondy  Popis součastného stavu prevence recidivy v ČR, se zaměřením na práci s násilnou osobou  Popis představ o ideálním stavu (IS) řešení  Identifikace a popis bariér dosažení IS  Návrhy řešení – jak dosáhnout IS

6 Předběžné výsledky Konečné výsledky- červen 2009

7 Hlavní závěr: Neujasněná koncepce prevence recidivy Hlavní problematické oblasti 1.Vymezení osoby 2.Identifikace osoby 3.První kontakt s násilnou osobou/potencionálním recidivistou (NO/PR) 4.Práce s NO/PR Rozbor jednotlivých oblastí

8 Vymezení osoby Neexistuje konsensus o Domácím násilí Definice Příčiny jednání Zdroji násilí - osobě Definice – termín pro danou osobu Charakteristiky – profil - typologie Příčiny jednání Dopady jednání Aktérech systému a jejich rolích Kdo Jak Proč – Tento subjekt Tento subjekt – Dopady vymezení/nevymezení Dopady vymezení/nevymezení Detailní rozbor „Ne vše co je označeno jako DN, je DN“ „Malá znalost pachatele“

9 Osoba Původce násilí Nejčastěji používané charakteristiky (vnímání potřeb osoby spojeno s představami o příčinách násilného jednání a vhodné intervenci): – Člověk s psychickou, psychiatrickou, biologickou/dědičnou poruchou, – Člověk jež nezvládá svou tíživou životní situaci, – Nevinný člověk jež se stal obětí feministicky laděné státní politiky, – Člověk, který je chudák, – Člověk, který je sám obětí, – Člověk, který nezvládá svou agresivitu atd. Nejčastěji používané termíny: – Násilná osoba – Tyran – Agresor – Pachatel – … „Dezorientace v porozumění obsahu termínu“

10 Identifikace osoby Neexistuje konsensus o tom Identifikátorech Kdo Jak Proč – Tento subjekt – Dopady vymezení/nevymezení Aktérech systému a jejich rolích Kdo má určit identifikátory Jak Proč – Tento subjekt – Dopady vymezení/nevymezení Neexistuje shoda  jak v rámci jednotlivých pomáhajících profesí, tak i mezi různými profesemi (tvůrci, implementátoři, administrátoři a evaluátoři)  o nutnosti a formě provedení  o dopadech součastného stavu na jedince, společnost, systém Příklady

11 Otázka: KDO TO MÁ CHYTIT/ODCHYTIT OSOBU Nejčastější odpovědi: Policie, sociální pracovníci, psychologové, lékaři, intervenční centra, neziskové organizace, probační a mediační služba, vězeňská služba- kliničtí psychologové atd. Více v sekci „Aktéři“

12 Neexistuje konsensus o 1. Prvotním kontaktu s osobou Subjekt provádějící 1. kontakt Kdo Jak Proč – Tento subjekt – Dopady vymezení/nevymezení Aktérech systému a jejich rolích Kdo Jak Proč – Tento subjekt – Dopady vymezení/nevymezení Subjekt provádějící intervenci Kdo Jak Proč – Tento subjekt – Dopady vymezení/nevymezení Aktérech systému a jejich rolích Kdo Jak Proč – Tento subjekt – Dopady vymezení/nevymezení 2. Práci s osobou3. Vztahu mezi 1. a 2.

13 Není shoda o Formě a podmínkách intervence jejím legislativním rámci – nařízená / nenařízená (dobrovolná) o šíři klientů- pro všechny pachatele, vykázané a nebo jen pro část o potřebách, které má adresovat – životní situaci, poruchu osobnosti, nezvládání agrese, špatné komunikační vzorce atd. o sankcích, pokud osoba intervenci přeruší –má být součástí alternativního trestu, má být soudně nařízená atd. terapie, léčba …individuální/skupinová.. terapie/ sociální služba atd. o teoretických východiscích o délce intervence o návaznosti na další služby (pro oběti atd.) Metodice práce s pachateli DN, její efektivitě a přejímání ze zahraničí – existuje akreditovaná metodika pro klinické psychology, 1 organizace, ostatní v přípravě Školení pracovníků –kdo a jak má školit, kdo má být za něj zodpovědný, má být součástí celoživotního vzdělávání atd. Standardech péče / služby / intervence Financování intervence a systému (klient, stát, kraj, zdravotní pojišťovnou placená služba atd.) Vhodnosti a efektivitě metod ohodnocování bezpečnosti (neexistují jednotné standardy ohodnocování nebezpečnosti pachatele) – Jediná metodika ohodnocování nebezpečnosti (SARA) licenčně pouze Bílý Kruh Bezpečí pro policii, OSPOD, intervenční centra a jiné pomáhající profese – Neexistuje metodika pro lékaře a jiné pracovníky ve zdravotnictví a ani se s ní nepočítá – Připravuje se metodika pro vězeňskou službu, ale její přesnost je již ovlivněna nízkou kvalitou vstupních dat O systému pokrytí ČR pracovišti pracující s pachateli a jeho nastavení (1 pracoviště v kraji nebo 5 psychologů v okrese atd.) O spolupráci o oběťmi a organizacemi poskytujícími služby osobám ohroženým Příklady

14 Otázka: KDO TO MÁ PRACOVAT S OSOBOU Nejčastější odpovědi: Úroveň subjektů – Státní / krajské organizace, nestátní organizace – Podpůrné profese a statní správa a samospráva Úroveň profesí – sociální pracovníci/dávkaři, psychologové, lékaři-psychiatři, pracovníci intervenčního centra, probátoři, vězeňská služba- kliničtí psychologové, atd. – odmítnutí práce dobrovolníků z řad „polepšených/napravených“ pachatelů Více v sekci „Aktéři“

15 Otázka: JAK MÁ PRACOVAT S POTENCIONÁLNÍM RECIDIVISTOU Otázka: PROČ MÁ PRACOVAT S POTENCIONÁLNÍM RECIDIVISTOU

16 Neodsouzen (Potřeba→ Služba) Ideální stav 1.Potřebuje informaci – TELEFONNÍ LINKA, PORADENTSVÍ 2.Potřebuje podporu dalších mužů – PODPŮRNÉ SKUPINY 3.Potřebuje resocializaci – VZDĚLÁVACÍ KURZY, RESOCILIZAČNÍ PSYCHOTERAPIE NA BÁZI KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE 4.Potřebuje individuální, skupinovou péči psychologa s poruchou osobnosti – INDIVIDUÁLNÍ/SKUPINOVÁ TERAPIE 5.Potřebuje péči se zvládáním krizové situace – TELEFONNÍ LINKY DŮVĚRY, KRIZOVÁ INTERVENCE (PSYCHOLOGICKÁ, PSYCHIATRICKÁ) 6.Potřebuje asistenci se zvládáním své situace, která by vedla k zlepšení jeho sociálního fungování (životní situace)- SOCIÁLNÍ SLUŽBA, DÁVKY 7.Potřebuje psychiatrickou péči s psychiatrickou diagnózou- LÉČBA 8.Potřebuje resocializaci – VZDĚLÁVACÍ KURZY (kurz zvládání agrese atd.), RESOCILIZAČNÍ PSYCHOTERAPIE NA BÁZI KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE, INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE 9.Potřebuje se naučit zvládat svou agresivitu – VZDĚLÁVACÍ KURZY (kurz zvládání agrese atd.), RESOCILIZAČNÍ PSYCHOTERAPIE NA BÁZI KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE, INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE (EXISTENCIONALISMUS, PÁROVÁ TERAPIE, ATD.) Součastný stav 1.Potřebuje informaci – TELEFONNÍ LINKA, PORADENTSVÍ - ANO 2.Potřebuje podporu dalších mužů – PODPŮRNÉ SKUPINY - ANO 3.Potřebuje resocializaci – VZDĚLÁVACÍ KURZY, RESOCILIZAČNÍ PSYCHOTERAPIE NA BÁZI KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE - ANO 4.Potřebuje individuální, skupinovou péči psychologa s poruchou osobnosti – INDIVIDUÁLNÍ/SKUPINOVÁ TERAPIE - ANO 5.Potřebuje péči se zvládáním krizové situace – TELEFONNÍ LINKY DŮVĚRY, KRIZOVÁ INTERVENCE (PSYCHOLOGICKÁ, PSYCHIATRICKÁ) 6.Potřebuje asistenci se zvládáním své situace, která by vedla k zlepšení jeho sociálního fungování (životní situace)- SOCIÁLNÍ SLUŽBA, DÁVKY 7.Potřebuje psychiatrickou péči s psychiatrickou diagnózou- LÉČBA První programy financované MV ČR, kraji, městy Služby v rámci existující sítě Nesystémovost – NO/PR putují neřízeně systémem

17 Odsouzený/ ve výkonu trestu Ideální stav 1.Potřebuje asistenci před návratem z výkonu trestu/podmínečným propuštěním – VZDĚLÁVACÍ KURZY (kurz zvládání agrese atd.), RESOCILIZAČNÍ PSYCHOTERAPIE NA BÁZI KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE, INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE 2.Potřebuje individuální, skupinovou péči psychologa s poruchou osobnosti – INDIVIDUÁLNÍ/SKUPINOVÁ TERAPIE Součastný stav 1.Potřebuje asistenci před návratem z výkonu trestu/podmínečným propuštěním – VZDĚLÁVACÍ KURZY (kurz zvládání agrese atd.), RESOCILIZAČNÍ PSYCHOTERAPIE NA BÁZI KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE, INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE - ANO 2.Potřebuje individuální, skupinovou péči psychologa s poruchou osobnosti – INDIVIDUÁLNÍ/SKUPINOVÁ TERAPIE - ANO

18 KDO BY MĚL TVOŘIT/TVOŘÍ KONCEPCI PREVENCE RECIDIVY – tvůrci – ministerstvo vnitra, ministerstvo sociálních věcí, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství KDO BY MĚL IMPLEMENTOVAT/TUJE KONCEPCI PREVENCE RECIDIVY – implementátoři – policie, státní zastupitelství, soudy, OSPOD, probační a mediační služba, zdravotnická zařízení, nestátní organizace/sdružení, školská zařízení, vězeňská služba KDO BY MĚL ADMINISTROVAT KONCEPCI PREVENCE RECIDIVY – administrátoři – Sociální pracovníci, psychologové, psychiatři, učitelé, lékaři, vězeňští kliničtí psychologové, napravení „násilníci“, policisté, soudci, státní zástupci KDO BY MĚL EVALUOVAT KONCEPCI PREVENCE RECIDIVY - evaluátoři – Koncepci: Zadavatelé projektů/donátoři: ministerstvo vnitra, ministerstvo sociálních věcí, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství Implementátoři projektů Vědečtí pracovníci/studenti – Projekty: Implementátoři a administrátoři projektů Vědečtí pracovníci/studenti – Intervenci Administrátoři projektů Vědečtí pracovníci/studenti Sami klienti a jejich oběti Aktéři a jejich role Neexistuje konsensus o tom

19 Bariéry 1.Osobní Psychologický kapitál Sociální kapitál Lidský kapitál 2.Z prostředí 3.Nerealistická očekávání a představy

20 Institucionální bariéry Nedostatečná kvalita služeb – Profesní vybavení Vzdělání Teoretické a praktické zkušenosti a schopnosti Znalost dalších služeb – Přístupy /metodiky nepřizpůsobené práci s NO atd. Dostupnost služeb – Služba neexistuje nebo je nedostupná významné části populace – Lokalita Vytížení služeb – Přetíženost – Limitované kapacity – Změna financování doprovázená snížením nabídky Používání služeb – Využívána jinak než se předpokládalo Legislativa Zdroj typologie: Matoušek (2007) Dopad → Neuspokojení potřeb podpory

21 Znalosti – Schopnosti - Představy Centra odbornosti v. neodbornosti  Nerovnoměrné rozmístění (informační centra v. periferie)  V rámci profesí/institucí  Mezi profesemi/institucemi  Mezi kraji „ Někdo je informován, většina nikoliv“ Dilema: „Liší se česká NO/PR od zahraničí?“ Existence mýtů o DN  NO/PR  Obětech  Pomáhajících profesích Nekompetentnost rozhodování Představy o vlastní roli, schopnostech a kompetencích „Chybí odborníci na DN… znalci… odborná literatura…“ „Špatné posudky“ „Na sociálních odborech záleží na každé úřednici“ (kvalita rozhodnutí) „Nízká kvalita seminářů“ „ Špatné formulování grantů- neví co chtějí….nekompetentní rozhodování o prioritách“ Charakteristiky postojů jako bariér „Aktivismus Neznalost Arogance Nezkušenost Strach Pýcha Lenost“

22 Strukturální bariéry Nedostatečně rozvinutá sít´služeb pro NO Financování Materiální podpora a monitoring podpůrných systémů – Sociální služby – Zdravotnictví – Policie, soudy, státní zastupitelství Systém „Chaotický Nekoncepční Nahodilý“ Příklady „Špatné hospodaření s penězi“

23 Nejčastěji citované problémy Metodiky práce Supervize pracovníků Vzdělávání pracovníků Orientace na jednoho (jednoduchého) klienta Neexitující nebo nekvalitní/nekoordinovaný multidisciplinární přístup ke klientovi – orientace na jednu potřebu, jednu službu Kultura organizace / předsudečnost / operativní definice sociálních pracovníků

24 Přiliž mnoho stejných služeb / malá diverzifikace systému Regionální nedostupnost služeb Špatně nebo vůbec nekoordinované postupy jednotlivých složek / špatná alokace prostředků – Sdílení informací – Nevyjasněné role jednotlivých subjektů Financování systému - nestabilita systému – dlouhodobé strategie Nepravidelné/ nekvalitní /neexistující vyhodnocování dosažených výsledků a modifikace služeb /systému Soustředění se na vlastní prospěch a kariérní růst – ztráta soustředění se na zájmy obětí – kariérismus, zájmy organizace na prvním místě atd. – Krádeže informací, know how Nízké povědomí a prioritizace – DN jako tabu – Vysoká tolerance DN – Nastavení systému – Skepse

25 Hlavní závěr: Systémová neefektivnost z hlediska – Rozsahu/komplexnosti nabízených služeb – Pokrytí území službami – Kvality nabízených služeb – Koordinace systému Potencionální dopady neujasněné koncepce prevence recidivy Zdroj typologie: Grutsky (1992)

26 neexistující nebo je nedostatečná tvorba, implementace, administrace a evaluace koncepce prevence domácího násilí, recidivy nedostatečná kvalita tvorby, implementace, administrace a evaluace koncepce prevence domácího násilí, recidivy nedobré formální a neformální vztahy mezi jednotlivými aktéry tvorby, implementace, administrace a evaluace koncepce prevence domácího násilí, recidivy neefektivní systém tvorby, implementace, administrace a evaluace koncepce prevence domácího násilí, z hlediska prevence recidivy negativní vliv na životní situaci oběti, pachatele, svědky a společnost jako takovou Potencionální dopady neujasněné koncepce prevence recidivy

27 negativní vliv zdraví a bezpečnost oběti (dosahování pozitivního sociální fungování) – Pachatelé unikají před detekcí – Pachatelé pokračují v násilném chování negativní vliv zdravý vývoj dětí (dosahování pozitivního sociální fungování, začleňování se do kolektivu, tvorba vztahů atd.) negativní vliv bezpečnost a rozvoj společnosti negativní vliv dopad na veřejné rozpočty – špatná alokace prostředků negativní vliv na kulturní vzorce chování – růst agresivity ve společnosti negativní vliv životní situaci pachatele - mentální zdraví, společenský status atd. negativní dopad na veřejné, odborné a laické, mínění o domácím násilí, nutnosti prevence recidivy, jednotlivých aktérech a systému jako takovém, a podpoře prevence domácího násilí, respektive prevence recidivy Potencionální dopady neujasněné koncepce prevence recidivy

28 CO DÁL NÁVRHY ŘEŠENÍ 1.Národní akční plán 2.Projekt „Muži a domácí násilí“ 3.Diskuze

29 Národní akční plán 1.Výzkum, monitoring chování násilných osob po vykázání 2.Pilotní program práce s násilnými osobami 3.Standardy práce s násilnými osobami 4.Legislativní zakotvení práce s násilným osobami 5.Zavedení vzdělávacího programu pro klinické psychology Strategický cíl: Zajištění sociálních a terapeutických služeb pro násilné osoby

30 Muži a domácí násilí Únor 2009 – Červen 2011 Tým – Mgr. Jiřina Foltysová (vedoucí projektu) – Mgr. Kristýna Pešáková (koordinátorka dobrovolníků) – Bc. Jana Štěpničková Strachová (koordinátorka mediální kampaně) – Dobrovolníci Konzultanti – Musil – Marilee Hunt – Rana Sampson – JUDr. Va Kalvodová, Dr Aktivity 1.Výzkum – pachatelé domácího násilí, – mužské oběti domácího násilí a – výzkum zabývající se právním rámcem obou zmíněných předchozích oblastí. 2.Kulaté stoly – Kulatý stůl 1 – „Muži a domácí násilí“ doplněný o prezentované výsledky výzkumu – Kulatý stůl 2 – „Sociální práce s muži“ doplněný o prezentované výsledky výzkumu 3.Konference doplněné o on-line konference – Konference 1 – „Součastný stav v ČR“ – Konference 2 – „Zahraniční zkušenosti“ – Konference 3 – „Návrh systémového řešení“ 4.Vzdělávací kurzy, semináře 5.Web, CD-Romy, zprávy 6.Časopis sociální práce 1/2011

31 TÉMATA DO DISKUZE Terapie pachatelů DN Přenos metod ze zahraničí Spolupráce mezi jednotlivými subjekty Bariéry spolupráce – Teoretická vybavenost sociálních pracovníků – Organizační bariéry poskytování podpory – Mýty a předsudky – Ohodnocování nebezpečnosti

32 Muži a domácí násilí Kontakty Mgr. Jiřina Foltysová Vedoucí projektu FSS Katedra sociální práce a sociální politiky, Masarykova univerzita Joštova 10, místnost 5.12 602 00 Brno Tel: 774-693-540 (do konce června) E-mail: kitka@email.czkitka@email.cz kitka_foltysova@hotmail.com Web: www.domacinasili.infowww.domacinasili.info

33 Děkuji za pozornost Nashledanou


Stáhnout ppt "Prevence recidivy domácího násilí v ČR Pilotážní sonda Únor až červen 2009 Předběžné výsledky JIŘINA FOLTYSOVÁ 15-5-2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google