Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace DZ MŠMT pro rok 2008 a rozvojové projekty František JEŽEK Rada vysokých škol 17. května 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace DZ MŠMT pro rok 2008 a rozvojové projekty František JEŽEK Rada vysokých škol 17. května 2007."— Transkript prezentace:

1 Aktualizace DZ MŠMT pro rok 2008 a rozvojové projekty František JEŽEK Rada vysokých škol 17. května 2007

2 17. 5. 2007F.Ježek1 Obsah  Aktualizace DZ MŠMT pro rok 2008  Reakce MŠMT na Country Note OECD  Rozvojové projekty - vyhlášení  Národní strategický referenční rámec

3 17. 5. 2007F.Ježek2 Aktualizace DZ MŠMT pro rok 2008

4 17. 5. 2007F.Ježek3 Aktualizace DZ MŠMT pro rok 2008  Komise: MŠMT, ČKR, RVŠ  Povinnost VVŠ zpracovat vlastní aktualizace (včetně projektů) do 1. října 2007  Přílohy: l východiska – včetně reakce na zprávu OECD, l operační programy, l vyhlášení rozvojových programů pro rok 2008

5 17. 5. 2007F.Ježek4 Analytická data

6 17. 5. 2007F.Ježek5 Prioritní oblasti A DZ MŠMT  Internacionalizace: 1.mobilita, 2.joint degree, 3.zahraniční studenti, 4.zahraniční učitelé, 5.ECTS

7 17. 5. 2007F.Ježek6 Prioritní oblasti A DZ MŠMT  Kvalita a excelence akademických činností: 6.Národní kvalifikační rámec, 7.uplatnění absolventů, 8.vnější hodnocení kvality, 9.vnitřní systémy řízení kvality, 10.diverzifikace studijní nabídky, 11.spolupráce v oblasti kombinovaného a distančního vzdělávání, 12.management VŠ, 13.podpora nadaných, 14.učitelé pro reformu regionálního školství, 15.spolupráce s regionálním školstvím v oblasti přírodních a technických věd, 16.spolupráce s praxí

8 17. 5. 2007F.Ježek7 Prioritní oblasti A DZ MŠMT  Kvalita a kultura akademického života: 17.vzorový etický kodex (RVŠ), 18.podpora handicapovaných a sociálně znevýhodněných, 19.speciální stipendium Erasmus pro sociálně slabé, 20.poradenství, 21.univerzity třetího věku.

9 17. 5. 2007F.Ježek8 Odezva MŠMT na Country Note OECD

10 17. 5. 2007F.Ježek9 Zpráva OECD se zaměřuje na:  strukturu systému a institucionální prostředí;  řízení systému terciárního vzdělávání a institucí;  finanční zdroje pro terciární vzdělávání;  přístup ke vzdělávání a sociální spravedlivost;  napojení terciárního vzdělávání na trh práce a naopak;  příspěvek terciárního vzdělávání k výzkumu, vývoji a inovacím;  kvalitu a její zabezpečení;  internacionalizaci terciárního vzdělávání.

11 17. 5. 2007F.Ježek10 Reakce MŠMT  Ministerstvo považuje za účelné otevřít diskusi ke hledání vhodných řešení k problémům obsaženým v následujících doporučeních.  K tomu hledat vhodné formy – např. připravovat novou Bílou knihu pro terciární sektor, případně nový zákon o terciárním vzdělávání.  Ministerstvo proto chce Bílou knihu terciárního vzdělávání” připravit v roce 2008. Z ní případně vzejde návrh na nový zákon o terciárním vzdělávání, který nahradí dosavadní zákon o vysokých školách z roku 1998.  Zde bude třeba široce diskutovat s akademickou veřejností (akademickými reprezentacemi – Českou konferencí rektorů a Radou vysokých škol včetně její Studentské komory), i dalšími zainteresovanými subjekty (zaměstnavateli, představiteli regionů, státní správou apod.)

12 17. 5. 2007F.Ježek11 Reakce MŠMT Jedná se zejména o doporučení expertů OECD týkající se:  případného zřizování „Colleges of professional studies“ zaměřených na profesní vzdělávání (včetně celoživotního vzdělávání) při univerzitách/vysokých školách;  vyjasnění postavení vyššího odborného vzdělávání s využitím uceleného národního kvalifikačního rámce, zvážení celkového pojetí vyššího odborného vzdělávání v terciárním vzdělávání, vyjasnění jeho cílů a parametrů;  provedení revize všech institucí vyššího odborného vzdělávání a jejich rozdělení na instituce, které budou primárně působit na sekundární úrovni a na ty, které mají silný terciární/vysokoškolský potenciál;  otázky řízení institucí a hledání vhodných modelů, které správně vyváží pravomoci děkanů a rektorů a v souvislosti s tím i akademických senátů a správních rad; hledání správných modelů pro zapojení studentů do řízení institucí.

13 17. 5. 2007F.Ježek12 Reakce MŠMT Některá doporučení jdou nad rámec kompetencí ministerstva a vyžadují politický konsensus:  zavedení školného.  investice do větší sociální spravedlivosti v přístupu ke studiu i během studia – např. vytvoření vhodného systému sociální podpory (záchytné sítě) nebo vytvoření systému půjček;  pobídky a daňové úlevy pro podniky a jejich podporu výzkumu a vývoje.

14 17. 5. 2007F.Ježek13 Rozvojové projekty - vyhlášení

15 17. 5. 2007F.Ježek14 Stanovení limitu pro decentralizované projekty  Počet studentů podle údajů v ukazatelích rozpisu rozpočtu A a B1.  Součet všech příspěvků a dotací podle části rozpisu rozpočtu vysokých škol, uvedené v bilanční tabulce.  Součet všech dotací na VaV, část výzkumné záměry, specifický výzkum, výzkumná centra roku 2007.  Počet docentů a počet profesorů (váha 1:1) podle výkazu ÚIV P1b-04 k 31. 12. 2006.  Počet vyjíždějících studentů na českých vysokých školách a počet zahraničních studentů na českých vysokých školách (váha 1:1) k 31. 12. 2006 se započtením délky pobytu v měsících podle výstupů ze SIMS.

16 17. 5. 2007F.Ježek15 Tematické okruhy podle vyhlášení 1. Program na podporu rozvoje internacionalizace a) mezinárodní spolupráci vysokých škol v oblasti: zapojení vysokých škol do projektů podporovaných dotacemi z Evropské unie včetně přípravy projektů předkládaných do operačních programů, zapojení vysokých škol do činnosti mezinárodních organizací, podpory rozvoje stipendijních programů vysokých škol pro nadané studenty z rozvojových zemí anebo z těch zemí, které procházejí procesem společenské i ekonomické transformace, zejména doktorských studijních programů, přípravy a realizace společných studijních programů (joint programmes/degrees) v mezinárodní síti vysokých škol, přípravu Erasmus Mundus Master Courses, zlepšování podmínek pro působení významných akademických pracovníků z cizích států na škole,

17 17. 5. 2007F.Ježek16 Tematické okruhy podle vyhlášení 1. Program na podporu rozvoje internacionalizace b) důsledné zavádění ECTS, případnou přípravu a získání certifikátu Evropské komise „ECTS Label“; získání certifikátu „DS Label“, c) mezinárodní mobilitu studentů vysokých škol v rámci: mezinárodních smluv bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi vysokými školami, popř. formou „free movers“

18 17. 5. 2007F.Ježek17 Tematické okruhy podle vyhlášení 2. Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů a) podporu akademických pracovníků, kteří se ucházejí o jmenování docentem nebo profesorem b) podporu a individuální rozvoj talentovaných studentů, dále na podporu mladých pracovníků bezprostředně po dokončení studia v doktorském studijním programu.

19 17. 5. 2007F.Ježek18 Tematické okruhy podle vyhlášení 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií a) rozvoj přístrojového vybavení, b) rozvoj informačních a komunikačních technologií (včetně multilicencí softwarových produktů), c) tvorbu multimediálních vzdělávacích pomůcek, d) plnění technických požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy

20 17. 5. 2007F.Ježek19 Tematické okruhy podle vyhlášení 4. Program na podporu rovných příležitostí pro vstup na vysokou školu a studium na ní včetně rozvoje poradenských služeb a) vyrovnávání příležitostí přístupu ke studiu uchazečů z různě znevýhodněných sociálních skupin, včetně těch, kde mají děti studijní předpoklady, ale rodinné prostředí je ke studiu nemotivuje, b) integraci zdravotně handicapovaných studentů a studentů pocházejících ze sociálně znevýhodněných skupin do studia, c) zvyšování úrovně poskytování poradenské péče studentům vysokých škol z aspektu psychologického, pedagogicko-psychologického a profesního poradenství.

21 17. 5. 2007F.Ježek20 Tematické okruhy podle vyhlášení 5. Program na podporu rozvoje a činnosti univerzit třetího věku a dalších forem celoživotního učení pro seniory 6. Program na podporu odstranění slabých stránek školy

22 17. 5. 2007F.Ježek21 Národní strategický referenční rámec

23 17. 5. 2007F.Ježek22 Východiska – Národní strategický referenční rámec Jsme schopni tvořit poměrně vysoký HDP (74 %) i při nižší úrovni produktivity práce (53 %), ale za cenu extrémně vysoké energetické náročnosti výroby (426 %) Zaostávání výdajů do oblasti vzdělávání (84 %), ale zejména do oblasti výzkumu a vývoje (66 %) nevytváří dobré předpoklady

24 17. 5. 2007F.Ježek23 Východiska – Národní strategický referenční rámec

25 17. 5. 2007F.Ježek24 Podle analýzy Rady pro výzkum a vývoj za rok 2005

26 17. 5. 2007F.Ježek25 Podpora výzkumu a vývoje

27 17. 5. 2007F.Ježek26 NSRR


Stáhnout ppt "Aktualizace DZ MŠMT pro rok 2008 a rozvojové projekty František JEŽEK Rada vysokých škol 17. května 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google