Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotlivé fáze obchodního jednání Pavla Kotyzová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotlivé fáze obchodního jednání Pavla Kotyzová"— Transkript prezentace:

1 Jednotlivé fáze obchodního jednání Pavla Kotyzová
Osobní prodej OSPRO/ S3 Jednotlivé fáze obchodního jednání Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

2 Obsah a cíle přednášky a cvičení
Osobní prodej OSPRO/ S3 Obsah a cíle přednášky a cvičení Obsah Fáze D – Diagnosis (diagnóza) – proces zjišťování relevantních údajů. Fáze I – Influencing (ovlivňování) – cíle, dovednosti – námitky, argumentace, vyjednávání. Cíl Seznámit se s podstatou další fáze procesu obchodního jednání. Rozvoj dovedností potřebných k diagnostice obchodního partnera. Uvědomit si význam a posílit schopnost předkládání argumentů. PhDr. Pavla Kotyzová,

3 Fáze obchodního jednání
Osobní prodej OSPRO/ S3 Fáze obchodního jednání Soustředění se na zákazníka - rámec EDICT, umožňuje být v obchodním jednání přesvědčivější a efektivnější. Prodejce si musí uvědomovat, ve které fázi se nachází. Nelze přeskakovat z fáze do fáze. Každá fáze má svoje specifické cíle a účel. V každé fázi uplatňujeme konkrétní dovednosti. E – Entry (vstup) – proces, kterým otevíráme vztah. D – Diagnosis (diagnóza) – proces zjišťování relevantních údajů o lidech a situaci. I – Influencing (ovlivňování) – proces ovlivňování, vedoucí k přesvědčení o nutnosti změny. C – Contracting (uzavírání dohody) – proces vedoucí ke vzájemné dohodě a vzájemnému porozumění. T – Transmision (přenos k dalším dohodám) – proces, kterým je vztah podporován. PhDr. Pavla Kotyzová,

4 Aktivity v jednotlivých fázích
Osobní prodej OSPRO/ S3 Aktivity v jednotlivých fázích E – Entry (vstup) – proces, kterým otevíráme vztah. U komunikačního partnera Je třeba vytvořit atmosféru důvěry, podpořit věrohodnost, vzbudit zájem, vytvořit podmínky pro komunikaci, navázat vztah, posilovat porozumění, najít společná východiska – osobní, obchodní, vyplývající z prostředí. Zabránit je třeba nervozitě, nejistotě, strachu, předsudkům, nesprávným předpokladům, nejednoznačnosti, jednání s nevhodnou osobou. U situace Je třeba zajistit vhodné místo, čas, prostředí, organizaci akce. Zabránit nedostatku času a usazení na nevýhodné místo. PhDr. Pavla Kotyzová,

5 Fáze Entry – Vstup – dovednosti
Osobní prodej OSPRO/ S3 Fáze Entry – Vstup – dovednosti dobrá příprava – poznat firmu partnera znát nabídku umět lámat ledy (icebreak) odhadnout komunikační typ člověka, jeho interpersonální styl odhadnout situaci být strukturovaný znát a umět sledovat jasně definovaný cíl být pružný mít zájem a umět ho projevit umět navázat kontakt dokázat se motivovat zvládat přizpůsobování, naslouchání a dotazování… PhDr. Pavla Kotyzová,

6 Aktivity v jednotlivých fázích
Osobní prodej OSPRO/ S3 Aktivity v jednotlivých fázích D – Diagnosis (diagnóza) – proces zjišťování relevantních údajů o lidech, zapojených do intervence a o stávající situaci. U komunikačního partnera Je vhodné zjistit fakta, pocity, osobní zájmy, postoje, hodnoty, vlivy, zvyky, závazky, zkušenosti, znalosti a dovednosti k projednávané věci. U situace Je třeba zjistit účel a důvod potřeby jednání, klima ve firmě, o ostatních rozhodujících osobách, současnou situaci o lidech a zdrojích, trhu, politice firmy, trendech, procesech a produktech… Cvičení: určete možné zdroje informací PhDr. Pavla Kotyzová,

7 Fáze Diagnosis – Diagnóza – dovednosti
Osobní prodej OSPRO/ S3 Fáze Diagnosis – Diagnóza – dovednosti dobrá příprava – na co se budu ptát? naslouchání umění číst řeč těla dotazování ověřování kladení otázek analýza předmětu sumarizace správné reakce PhDr. Pavla Kotyzová,

8 Jak umíte klást otázky? Osobní prodej OSPRO/ S3
Typy otázek uzavřené, otevřené, jednoduché, násobné, manipulativní Roviny otázek Rovina – zjišťujeme fakta – kdo, co, kdy , kde, jak, kolik………. Rovina – zjišťujeme vztahy mezi fakty – co to znamená……… Rovina – zjišťujeme hodnoty a význam - proč Cvičení: Ve dvojici procvičte kladení otázek Zjistěte fakta o partnerovi, zjistěte jeho důvody ke studiu na této škole a také, bude-li to možné, význam, který to pro něho má. Postupujte od I. roviny. Čas: dvojice 2-3 min PhDr. Pavla Kotyzová,

9 Potřebné prvky v jednotlivých fázích – přehled
Osobní prodej OSPRO/ S3 Potřebné prvky v jednotlivých fázích – přehled I – Influencing (ovlivňování) – proces ovlivňování, vedoucí k přesvědčení o nutnosti změny. U komunikačního partnera Je důležité dávat návrhy, podávat informace, předvádět, zainteresovat, vytvořit závazky, také hrát přesilové hry – vyjednávat, argumentovat, zvládat námitky, klást otázky. U situace Je třeba ujasnit účel změny. PhDr. Pavla Kotyzová,

10 Fáze Influencing – Ovlivňování – dovednosti
Osobní prodej OSPRO/ S3 Fáze Influencing – Ovlivňování – dovednosti dobrá příprava naslouchání dotazování ověřování správné reakce na námitky kladení otázek argumentace vyjednávání ovlivňování přesvědčování umění číst řeč těla PhDr. Pavla Kotyzová,

11 Role námitek Osobní prodej OSPRO/ S3 Námitky jsou indikátorem zájmu.
Námitky jsou nezbytnou součástí každého vyjednávacího procesu, tedy i obchodního jednání. Námitky jsou indikátorem zájmu. Tam, kde nejsou námitky, není ani zájem. Úspěšné jednání má asi dvakrát tolik námitek co neúspěšné. Námitky vám napoví, jak dobře si ve vyjednávání vedete. Platí, že partner má námitky proto, aby si prozkoušel kvalitu vztahu, který se mezi vámi vyvinul. Téměř vždy je to tak, že partner řekne mnoho malých výhrad, než řekne tu velkou, tu hlavní. S námitkami se setká každý prodejce. Skutečným prodejcem je ten, kdo umí námitky zvládat. PhDr. Pavla Kotyzová,

12 Jak pracovat s námitkami
Osobní prodej OSPRO/ S3 Jak pracovat s námitkami Nejprve se zeptejte na důvody! Zjistěte, zda se za první námitkou neskrývají ještě další! Přeměňte partnerovy námitky v otázky! Dejte najevo pochopení pro jakoukoli námitku! Oprávněným námitkám se braňte nabídkou jiných předností! Chovejte se vyrovnaně, klidně a uvolněně! Nenapovídejte partnerovi žádné námitky! Svůj protiargument změkčete částečným souhlasem! Občas použijte bumerangovou metodu! Jen žádné pichlavé výrazy! Nacvičte si „asijskou hluchotu“! Na některé otázky odpovídejte protiotázkami! Nebuďte upovídaní! Nakonec vždy položte kontrolní otázku – zkušební uzavření jednání! PhDr. Pavla Kotyzová,

13 Vytvořte si zásobník odpovědí na katalog námitek
Osobní prodej OSPRO/ S3 Vytvořte si zásobník odpovědí na katalog námitek „To jsem mu měl přece říct…!“ Těmto situacím předejdete pouze tehdy, když si po jednání zapíšete partnerovy námitky a zanesete si je do příslušné kartotéky nebo databanky. Bez ohledu na to, zda jste na ně dokázali odpovědět, nebo ne. Nelze totiž vyloučit, že později najdete lepší odpověď, než jaká vás napadla v zápalu debaty s partnerem! Hledejte nejpřesvědčivější, nejúčinnější odpovědi a učte se je nazpaměť. Důležité je při tom zachovat toto pořadí: nejprve vystihněte všeobecný záměr své odpovědi; hledejte nejvhodnější slova; nakonec se naučte zdůraznit její správné vyznění co nejúčinnější intonací a nejvíce výmluvnou řečí těla. PhDr. Pavla Kotyzová,

14 Námitky je třeba zvládnout diplomaticky
Osobní prodej OSPRO/ S3 Námitky je třeba zvládnout diplomaticky Jednou z nejlepších otázek, jak reagovat na námitky je: „Jak to myslíte?“ „Jak to přesně myslíte?“ Na takovouto otázku s otevřeným koncem je takřka nemožné neodpovědět. Kdykoliv na nějakou námitku odpovíte touto otázkou, váš partner se rozpovídá o svém problému a vyjasní vám důvody. V mnoha případech se stává, že si odpoví sám, pokud mu dáte příležitost tím, že mu neustále budete pokládat svou otázku. Námitka je obava, ne totální odmítnutí. Za každou námitku poděkujte. PhDr. Pavla Kotyzová,

15 Přesvědčování a ovlivňování
Osobní prodej OSPRO/ S3 Přesvědčování a ovlivňování Ovlivňovat a přesvědčovat ostatní znamená změnit jejich postoje a chování. Úspěšné ovlivňování znamená identifikovat, co je důležité pro toho, na koho právě působíte a neustále dávat najevo pochopení pro jeho potřeby. Naopak, čím více vyvíjíte silný nátlak, tím více se vám budou klienti přizpůsobovat pouze zvnějšku. Dlouhodobé ovlivnění je možné jen tehdy, podaří-li se změnit osobní postoje lidí. PhDr. Pavla Kotyzová,

16 Co může přimět ke změně postojů/a:
Osobní prodej OSPRO/ S3 Co může přimět ke změně postojů/a: Odstranění nejistoty Někdy ten, koho chceme ovlivnit, nemá pocit jistoty o předmětu jednání. Můžeme změnit jeho postoj tím, že mu poskytneme co nejvíce dalších informací. Inteligence Na schopnost nechat se přesvědčit působí i inteligence. Lidé s nižším IQ se přesvědčují snadněji, než ti, kteří mají průměrné a vysoké IQ. Lidé s vyšším IQ chtějí logické argumenty a odpovědi na své všetečné otázky. O věcech přemýšlejí a pouze vaše osobní kouzlo a rétorické schopnosti na ně neplatí. Sebevědomí Člověka s vysokým sebevědomím přesvědčíte velmi těžko. Méně sebevědomí jedinci často vyhledávají situace, aby mohli být na někom závislí, nechají se snadno přesvědčit. Osobní energie Komunikace, do které vkládáte více energie (nikoliv agresivitu), je účinnější. PhDr. Pavla Kotyzová,

17 Co může přimět ke změně postojů/b:
Osobní prodej OSPRO/ S3 Co může přimět ke změně postojů/b: Důvěryhodnost Souvisí se zkušenostmi a znalostmi, se spolehlivostí, s informacemi a s motivem, kvůli kterému přesvědčujete. Důvěryhodnost je podpořena, stavíte-li se ke svému partnerovi přátelsky. Oblíbenost Společné charakteristiky oblíbených - upřímnost, znalost věci, inteligence a energičnost, přitažlivý vzhled. Hodně lidí vyhledává společnost lidí, kteří se jim něčím podobají a mají je v oblibě. Shoda utvrzuje v tom, že jsou dobří a podporuje jejich sebevědomí. Opakování Nepřesvědčíte, když vícekrát mechanicky sdělení opakujete. Ujistěte se, že vás váš partner skutečně vnímá a že vám porozuměl, ale v určitých variacích a po uplynutí alespoň krátkého času, s citem pro míru. Může o vašem návrhu přemýšlet. Kontakty Vytvořte si sítě kontaktů, mohou pomoci při ovlivňování někoho dalšího. PhDr. Pavla Kotyzová,

18 Styly ovlivňování Osobní prodej OSPRO/ S3 Styl odměny a trestu
Opírá o status a formální autoritu. Styl spolupráce a důvěry Umožnění ostatním podílet se na rozhodnutí. Klient cítí, že se o jeho návrzích bude diskutovat. Významnými schopnostmi jsou aktivní naslouchání a porozumění. Ve vztahu panuje atmosféra důvěry a ne strachu. Styl společné vize Využívá naděje a hodnot klientů. Staví na silných stránkách zúčastněných a emocích. Apeluje na spojení všech a na společnou budoucnost. Obchodník má většinou i vynikající rétorické schopnosti a silné charisma. Styl agresivního přesvědčování Důraz je kladen na logiku, fakta a zkušenosti. Obchodník postupuje v přesvědčování velmi energicky. Jeho nedostatkem bývá malá schopnost naslouchat ostatním. Na protinávrhu hledá pouze slabiny. Často velmi aktivně argumentuje a diskutuje. PhDr. Pavla Kotyzová,

19 Vyjednávání a argumentace
Osobní prodej OSPRO/ S3 Vyjednávání a argumentace Vyjednávání je jedna z nejdůležitějších dovedností obchodníka. Argument je zdůvodněné tvrzení. Při argumentování usilujeme vyvolat souhlas klienta přesvědčováním. Díky přesvědčování působí argument s delší účinností. Při manipulování usilujeme o přemlouvání odpovídajícími pocity. Obchodník v rámci komunikace potřebuje schopnost zvládat konfliktní situace a vyjednávat. Úspěch je podmíněn dvěma faktory, přičemž oba jsou rozhodující: Příprava, včetně nácviku obtížných situací Chování v průběhu vyjednávání PhDr. Pavla Kotyzová,

20 Příprava vyjednávání Osobní prodej OSPRO/ S3
Příprava předmětu vyjednávání z mého pohledu: jaký je optimální výsledek, kam až mohu ustoupit z pohledu partnera: jaký je jeho optimální výsledek, kam až může ustoupit Příprava scénáře co já ti povím, co ty mi povíš, kam společně dojedeme Sem patří i nácvik předpokládaných obtížných situací. Příprava materiálů shromáždění informací – o partnerovi osobně, o firmě, kterou zastupuje příprava písemností aj., reklamních předmětů, vizitek, vzorků, katalogů Osobní příprava vzhled a úprava, pozitivní ladění, asertivní a řečnické dovednosti PhDr. Pavla Kotyzová,

21 Osobní prodej OSPRO/ S3 Vlastní vyjednávání Úspěch jednání je podmíněn zvládnutím těchto důležitých prvků: společenská předehra blesková diagnostika pozitivní přístup zaměření na cíl umění ptát se a umění naslouchat sumarizace dílčích výsledků konstatování závěrů PhDr. Pavla Kotyzová,

22 Fáze vyjednávání - příprava
Osobní prodej OSPRO/ S3 Fáze vyjednávání - příprava Přijdete-li na jednání nepřipraveni, nemůžete dělat nic jiného, než pouze reagovat na akce vašeho partnera. Dostáváte se do oslabení a ztrácíte iniciativu. Umění improvizace je při každém jednání velmi důležité, ale mnohem lépe se improvizuje, když jste se předem připravili. V přípravě si ujasníte svůj záměr, výchozí pozici a pozici, na kterou můžete slevit. Zamyslete se i nad předpokládaným záměrem vašeho partnera. Na základě informací, které jste o něm získali, se můžete pokusit identifikovat jeho zájmy a potřeby. Přípravou může být i vyhodnocení předchozího jednání. PhDr. Pavla Kotyzová,

23 Fáze vyjednávání – vlastní jednání
Osobní prodej OSPRO/ S3 Fáze vyjednávání – vlastní jednání Nejdůležitější je navázat s partnerem vztah a vytvořit příznivou atmosféru. Můžete pak očekávat, že i v další fázi, když už skutečně půjde o věc, bude vstřícnější. Čím lépe umíte zacházet s argumenty, tím větší je vaše šance na výhru. Abyste byli v této fázi úspěšní, neznamená to, že partnera „ubijete“ fakty, ale že aktivně nasloucháte jeho argumentům, abyste odhalili jeho záměr a postoj. Pamatujte si, že úspěšný obchodník více naslouchá, než mluví! Nezapomínejte na kladení otázek! Otázky pomohou odstranit nejistotu nebo odrazit partnerův úder. Každý návrh přinese určitou změnu ve vyjednávání. Je výhodné návrhy předkládat v podmiňovacím způsobu. Návrh předložte tak, aby vynikla výhoda, kterou by mohl partner získat. V závěrečné fázi předložte návrhy tak, aby si partner mohl (musel) jeden vybrat. PhDr. Pavla Kotyzová,

24 Co při vyjednávání uplatnit
Osobní prodej OSPRO/ S3 Co při vyjednávání uplatnit Soustřeďte se na hlavní téma a argumenty. Nechejte si nějaké argumenty v rezervě. Připravte si možné ústupky, které vás mnoho nestojí, ale mohou být důležité pro partnera. Za každý ústupek požadujte protihodnotu. Opět si nechejte rezervu. Vytvořte si podmínky pro přednesení vašeho návrhu. Klaďte otázky. Dělejte průběžná shrnutí. Potvrdíte si tím, zda jste vše pochopili správně. Buďte otevření. Stavte na tom, co máte s partnerem společného. Aktivně naslouchejte a dávejte to co nejvíce najevo. Usilujte o oboustrannou výhru! Nesmíte vyhrát pouze vy, ale i váš partner. Po jednání vyhodnoťte jeho závěry i celý průběh. PhDr. Pavla Kotyzová,

25 Zákazníci z hlediska délky vyjednávání
Osobní prodej OSPRO/ S3 Zákazníci z hlediska délky vyjednávání Krátkodobý zákazník V prodeji znamená tento typ zákazníka okamžitý příjem. V hledání nových zákazníků byste měli pracovat s několika potenciálními zákazníky tohoto druhu, jestliže chcete dosáhnout maximálních příjmů. Střednědobý zákazník To je menší organizace, případně podnik, které sestávají z několika úrovní řízení a více lidí, již rozhodují o koupi. Protože je organizace malá, schvalovací proces je celkem krátký. Se zákazníky tohoto typu obvykle jednáte několikrát. Zákazník dlouhodobý Jsou to obvykle velké firmy a organizace. Jeden prodej zabere dlouhou dobu, než jej získáte. Není neobvyklé strávit 2 až 3 roky prací na velké organizaci, než se nakonec povede uskutečnit velký obchod. PhDr. Pavla Kotyzová,

26 Čtyři druhy zákazníků Osobní prodej OSPRO/ S3 Úspěšný zákazník
Tento druh zákazníka se nachází v podnikání, odvětví nebo situaci, kde jde všechno hladce. To je typ zákazníka, kterému je nejjednodušší prodávat. Člověk, který má problém Takovýto člověk si uvědomuje, že něco je v nepořádku a na váš produkt či službu pohlíží jako na cosi, co tento nepořádek napraví. Zákazník spokojený Tento člověk necítí jakoukoliv potřebu koupit to, co vy prodáváte, není pro něj naléhavé, aby vyřešil svůj problém nebo vylepšil svou situaci. Je tedy pro vás lepší jít o dům dál, ledaže byste dokázali nesnáz nebo potřebu, kterou váš zákazník má, v jeho očích obrovsky zvětšit a tak ho přesvědčili. Zákazník negativní Jde o člověka, s kterým se těžko vychází, jenž je nerudný, urážlivý a nepříjemný. S takovýmto zákazníkem vůbec nemarněte čas. PhDr. Pavla Kotyzová,

27 Jednání s různými typy zákazníků – osm typů
Osobní prodej OSPRO/ S3 Jednání s různými typy zákazníků – osm typů Zvídavý Lhostejný Odmítavý Bojácný Zákazník, který ví vše Přemýšlivý Dobromyslný Hrubý PhDr. Pavla Kotyzová,

28 Jednání se Zvídavým zákazníkem
Osobní prodej OSPRO/ S3 Jednání se Zvídavým zákazníkem Charakteristika: Chce vědět, co se děje. Rád se nechá informovat o produktu a trpělivě naslouchá. Je třeba ho nadchnout zvlášť dynamickou prezentací. Strategie: Vyvolat pocit, že narazil na něco mimořádného. Vyzdvihnout jedinečnost produktu nebo určitého detailu a vysvětlit prospěšnost. Když k tomu přidáte „informaci z první ruky“, bude zákazník navýsost spokojen. Přitom stupňujte nadšení a zjišťujte jeho účinek otázkami typu: „Přesvědčilo vás to? Jste také toho názoru...? Znáte lepší produkt?“ Tento zvídavý klient chce, aby ho dobrý obchodník nadchl. Vděčně přijímá jakýkoli podnět. PhDr. Pavla Kotyzová,

29 Jednání s Lhostejným zákazníkem
Osobní prodej OSPRO/ S3 Jednání s Lhostejným zákazníkem Charakteristika: Bývá často nezdvořilý až arogantní. Sleduje prodejcův monolog zjevně znuděně a často se demonstrativně dívá na hodinky. Tváří, jako by mu bylo všechno lhostejné, ve skutečnosti je ve střehu. Slídí po rozporech a nejistotách v prodejcově prezentaci a má radost, když má dojem, že něco vyšťoural. Své námitky však nikdy nevyjádří nahlas, hromadí je, až dosáhnou veliké výše. Strategie: Dobrý obchodník ví dobře, jaké nebezpečí mu hrozí: Čím déle bude trvat prezentace produktu, tím víc zábran se navrší. Tohoto zákazníka je třeba nejprve vytrhnout z jeho netečnosti, nadchnout jej. Zde pomáhá stručný výčet předností produktu. Je třeba vzbuzovat klientovu zvědavost, aby se nakonec začal silně zajímat o nabízený produkt! PhDr. Pavla Kotyzová,

30 Jednání s Odmítavým zákazníkem
Osobní prodej OSPRO/ S3 Jednání s Odmítavým zákazníkem Charakteristika: Nekoupím nic ani dnes, ani zítra! Sděluje to nejen nahlas, ale ještě zřetelněji svou mimikou. Jeho obranný postoj není nic jiného než ochranný štít, který ve skutečnosti není příliš pevný. Klient spatřuje v odporu bez argumentů jedinou šanci, jak nepodlehnout vlastní slabosti, jíž si je dobře vědom. Strategie: Tento zákazník ve skutečnosti právě sdělil, že nedokáže odolat žádné dobré nabídce. Pokračujte vlídně v prezentaci produktu a silně nadchněte klienta. Nakonec předložte velmi výhodnou podmínku, která platí samozřejmě jen a jen pro dotyčného klienta. PhDr. Pavla Kotyzová,

31 Jednání s Bojácným zákazníkem
Osobní prodej OSPRO/ S3 Jednání s Bojácným zákazníkem Charakteristika: Jeho obranný postoj se odráží ve strachu, který dává najevo především svou řečí těla. Nervózně si hraje s předměty, které má na dosah, a pohledem těká sem tam. Cítí se ohrožen už jen pouhou prodejcovou přítomností, bojí se otázek, které by mu dobrý obchodník mohl položit. Ví, že se dá snadno přemluvit, aby koupil leccos. Strategie: Vžijte se do role chápavého člověka a zbavte situaci napětí. Opatrně klientovi lichoťte, abyste pozvedli jeho sebedůvěru. V žádném případě se nesmíte pokoušet proniknout do klientovy soukromé sféry, to by ho znejistilo ještě víc. Dobrý obchodník ví, že tohoto klienta může snadno režírovat, když se mu podaří povznést jeho sebedůvěru. Tento zákazník potřebuje jeho silné vedení a důvěru. PhDr. Pavla Kotyzová,

32 Jednání se zákazníkem Vím vše
Osobní prodej OSPRO/ S3 Jednání se zákazníkem Vím vše Charakteristika: Ví všechno lépe a rád by to ihned sdělil. Rád by převzal vedení rozhovoru. Je buď autoritativní nebo okázale blahosklonný. Trpělivě, nebo zlostně bude vykládat, proč je nabízený produkt nekvalitní. Jsou to lidé, kteří jsou díky svému povolání nebo úřadu zvyklí, že se k nim ostatní chovají s respektem. Při rozhovoru velmi rychle dospívají k bodu, kdy se pokoušejí „anektovat“ prodejcův obor. Tento klient se tvrdošíjně snaží vydávat své mínění za odborný názor a také je prosazuje. Skrývá svou slabost. Strategie: Nedat se přetrumfnout ani zastrašit. Zdvořile přitakávat a tvářit se, jako byste se od něho přiučovali něčemu novému. Nechat, aby se vymluvil a laskat jeho ego. Doveďte ho k tomu, aby sám mluvil o produktu. Tvařte se, jako byste se dovídali úplné novinky. Klient si sám připraví past, do které ho prodejce postrčí otázkou: „Když náš produkt tak dobře znáte, co nám ještě brání, abychom uzavřeli obchod?“ Je třeba ovládnout svůj strach z nezdaru rozhovoru a prosadit se. Dát najevo, že vám nechybí sebevědomí, že znáte svou vlastní hodnotu a kompetenci. PhDr. Pavla Kotyzová,

33 Jednání s Přemýšlivým zákazníkem
Osobní prodej OSPRO/ S3 Jednání s Přemýšlivým zákazníkem Charakteristika: Moc toho nenamluví, zkoumavě se dívá na obchodníka, nechává ho, aby mluvil, mlčí. Je informovaný, má pevný názor založený na zkušenosti, ale nenechá se kvůli tomu zatáhnout do diskuse. Je inteligentní a bystrý. Prodejce pečlivě zkoumá, ověřuje si jeho poctivost. Obchodníkům, kteří na něj jdou s nastudovanou rétorikou „Myslíte si také, že...“ nebo „Jistě také chcete, aby...“, se tento klient v duchu směje, neboť sám absolvoval příslušné semináře nebo si přečetl několik odborných publikací o prodeji. Strategie: Dobrý obchodník okamžitě pozná, že má před sebou rovnocenného partnera. Stačí jeden kompliment navíc nebo příliš křečovitá lichotka – a přemýšlivý klient se uzavře do sebe a utvoří si o prodejci negativní obrázek. Dobrý obchodník naslouchá tomuto klientovi velmi pozorně, číhá na jeho sebemenší náznak či poznámku. Představuje svůj produkt logicky, racionálně a se zdůrazněnou otevřeností. PhDr. Pavla Kotyzová,

34 Jednání s Dobromyslným zákazníkem
Osobní prodej OSPRO/ S3 Jednání s Dobromyslným zákazníkem Charakteristika: Ochotně naslouchá každému prodejcovu slovu. Je přístupný, zdvořilý a vstřícný. Je upřímný a seriózní, protože ví, co chce. Pustí k sobě prodejce jen tehdy, když skutečně něco potřebuje. Nechce prodejce připravovat zbytečně o čas. Klade maximální důraz na profesionalitu. Jakékoli přílišné naléhání ho odpuzuje. Lze u něj velmi mnoho dosáhnout osobním šarmem. Strategie: Dobrý obchodník dává najevo profesionalitu a kompetenci, staví prezentaci produktu na logice, nesnaží se působit přehnaně nadšeně ani nenaléhá. Tento klient vyžaduje, aby ho obchodník během rozhovoru tu a tam „pohladil“, aby mu projevil uznání. Bude prodejce ochotně doporučovat dál. PhDr. Pavla Kotyzová,

35 Jednání s Hrubým zákazníkem
Osobní prodej OSPRO/ S3 Jednání s Hrubým zákazníkem Charakteristika: Ruce v kapsách, halasný, agresivní. Často zpochybňuje všechny vlastnosti nabízeného produktu, dává obchodníkovi jasně najevo, že on je příčinou všech nesnází a problémů, s nimiž se musí momentálně potýkat. Tento klient je obtížen spoustou osobních a obchodních problémů, které rád hází na druhé. Jeho hrubiánství má většinou dočasné trvání. Strategie: Dobrý obchodník se nesníží se k jeho argumentům. Zdvořile klientovi naznačí, že by se s ním možná podělil o jeho problémy, kdyby je blíž poznal. Zachovává klid a vyčkává, neztrácí však sebejistotu. Obchodník v žádném případě nijak netlačí, nýbrž se snaží zákazníka obrátit vlídností. To je přesně to, co tento klient potřebuje. PhDr. Pavla Kotyzová,

36 Čeho se při vyjednávání vyvarovat
Osobní prodej OSPRO/ S3 Čeho se při vyjednávání vyvarovat Nepoužívejte iritující fráze. Na útok neodpovídejte protiútokem. Nepoužívejte nevěrohodné argumenty. Na návrh neodpovídejte okamžitě protinávrhem. Nebojte se dlouhého odmlčení partnera. Nekritizujte a neútočte. Neuvízněte na detailech. Nevystupujte s návrhem příliš brzo. Nesoustřeďujte se na své pocity. PhDr. Pavla Kotyzová,

37 Kooperativní vyjednávání
Osobní prodej OSPRO/ S3 Kooperativní vyjednávání Některé vyjednávání je úspěšné, jiné nikoliv, ale: každé jednání by mělo skončit tak, aby mohlo bez problémů začít další. Podstatou je spolupráce, zaměření na oboustranný zisk kritérium úspěchu: oboustranná spokojenost. Tři roviny spokojenosti: věcná, procesní, osobní. PhDr. Pavla Kotyzová,

38 Klíčové prvky kooperativního vyjednávání
Osobní prodej OSPRO/ S3 Klíčové prvky kooperativního vyjednávání Společný jazyk Empatie Respekt k odlišnostem Oddělení osob od problému Práce s emocemi Zájmy a postoje Postupné dohody Kreativita Varianty Nejdřív hledání, potom hodnocení Společná kritéria Oboustranná spokojenost PhDr. Pavla Kotyzová,

39 Argument Osobní prodej OSPRO/ S3
Argumentujeme, abychom zvítězili. Vítězství je získávání toho, co si přejeme. Argument není zbraň, kterou chceme porazit druhou stranu. Argument je nástroj, s nímž můžeme dosáhnout konce, uspokojit potřebu, splnit přání. Vhodné argumenty jsou ukryty ve výrocích druhého člověka. Naslouchejte a začnete vyhrávat. Příběh je nejsnadnější formou téměř pro každý argument. Předkládejte svoje argumenty v podobě příběhů. Formy argumentace: Hodnověrná argumentace Prestižní argumentace Morální argumentace Zdánlivě logická argumentace Racionální argumentace PhDr. Pavla Kotyzová,

40 Hodnověrná argumentace je podložena:
Osobní prodej OSPRO/ S3 Hodnověrná argumentace je podložena: Tradicemi - „Můžeme se odvolat na …, kteří vždy ...“ Přírodou - „Je dáno přírodou, že…“ Zkušenostmi - „Dlouhodobé zkušenosti v této oblasti ...“ Většinou - „Převážná většina lidí…“ Trendem - „V nejbližším období…“ Autoritou - „Již pan Autorita říkal ...“ PhDr. Pavla Kotyzová,

41 Prestižní argumentace užívá argumentování:
Osobní prodej OSPRO/ S3 Prestižní argumentace užívá argumentování: Skutečností - „Realisticky viděno ...“ Výsledkem - „Dosavadní výsledek je založen na…“ Pokrokem - „Pokrokový člověk ...“ Neutralitou - „Zcela nezaujatý musí pozorovat, že…“ Vědomostí všech - „Všichni víme, že…“ PhDr. Pavla Kotyzová,

42 Morální argumentace se opírá o argumentování:
Osobní prodej OSPRO/ S3 Morální argumentace se opírá o argumentování: Spravedlností - „Je správné připojit se k mým argumentům...“ Vědomím odpovědnosti - „Každý zodpovědný člověk mi dá za pravdu, že…“ Čestností - „Zcela otevřeně řečeno, ...“ Důvěrou - „Kdo mě zná, ví, že mi může důvěřovat…“ Morálním právem a povinností - „Je morální povinností…“ PhDr. Pavla Kotyzová,

43 Zdánlivě logická argumentace
Osobní prodej OSPRO/ S3 Zdánlivě logická argumentace Pozor: Nelogické uspořádání faktů může vést k mylným závěrům. PhDr. Pavla Kotyzová,

44 Racionální argumentace
Osobní prodej OSPRO/ S3 Racionální argumentace Racionální argumentace je způsob argumentace, který nepoužívá zdánlivě logických triků, ale jen psychologickou techniku a je založen na skutečnostech a zkušenostech. PhDr. Pavla Kotyzová,

45 Shrnutí Dovednosti správná reakce na námitky
Osobní prodej OSPRO/ S3 Shrnutí Dovednosti správná reakce na námitky zvládnutí vyjednávacích technik a přesvědčivá argumentace jsou rozhodujícími faktory ve fázi ovlivňování v obchodním jednání. PhDr. Pavla Kotyzová,

46 Základní literatura Osobní prodej
Osobní prodej OSPRO/ S3 Základní literatura Osobní prodej ČERNÝ, V.: Prodejní techniky, 1. vyd. Brno, Computer Press Počet stran 470, ISBN KHELEROVÁ, V.: Komunikační a obchodní dovednosti manažera, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 119, ISBN LYKOVÁ, J.: Jak organizovat a řídit úspěšný prodej, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 200, ISBN WAGE, J. L.: Řeč těla jako účinný nástroj prodeje, 4. vyd. Praha, Management Press Počet stran 116, ISBN PhDr. Pavla Kotyzová,

47 Doporučená literatura Osobní prodej
Osobní prodej OSPRO/ S3 Doporučená literatura Osobní prodej SCHIFFMAN, L. G., KANUK, L. L.: Nákupní chování, 1. vyd. Brno, Computer Press Počet stran 633, ISBN VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie spotřebitele, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 283, ISBN WAGE, J. L.: Jak získat zakázku, 144 zlatých pravidel prodeje, 1. vyd. Praha, Management Press Počet stran 123, ISBN LEWIS, D.: Tajná řeč těla, 1. vyd. Praha, Victoria Publishing Počet stran 229, ISBN X. PEASE, A.: Řeč těla, 1. vyd. Praha, Portál Počet stran 137, ISBN PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 120, ISBN ŠRONĚK, I.: Kultura v mezinárodním podnikání, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 167, ISBN SVĚTLÍK, J.: Interkulturní marketing a komunikace v zemích EU. 1. vyd. Zlín, UTB Počet stran 134, ISBN SVĚTLÍK, J.: Marketing pro evropský trh, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 272, ISBN PhDr. Pavla Kotyzová,


Stáhnout ppt "Jednotlivé fáze obchodního jednání Pavla Kotyzová"

Podobné prezentace


Reklamy Google