Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVATÝ VÁCLAV. Svatý Václav se narodil v r. 907 jako syn českého knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry. Jeho dědem byl český kníže Bořivoj, babičkou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVATÝ VÁCLAV. Svatý Václav se narodil v r. 907 jako syn českého knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry. Jeho dědem byl český kníže Bořivoj, babičkou."— Transkript prezentace:

1 SVATÝ VÁCLAV

2 Svatý Václav se narodil v r. 907 jako syn českého knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry. Jeho dědem byl český kníže Bořivoj, babičkou svatá Ludmila. Pokřtěn byl podle slovanského obřadu

3 Václavovi bylo pouze 13 let, když nastoupil na stolec svých předků. Poněvadž byl vlastně dítětem, vládla jeho jménem matka Drahomíra, která seskupila kolem sebe z bojarů kruh svých rádců. Zatím Václav pokračoval v učení a dosáhl veškeré přístupné vzdělanosti slovanské, latinské i řecké.

4 Regentstv í bylo svěřeno Václavově matce Drahomíře, ale výchova Václava a jeho bratra Boleslava byla svěřena Ludmile. Toto rozhodnutí zemských velmožů však vedlo k neshodám mezi Ludmilou a Drahomírou.

5 Ludmila ustoupila a odstěhovala se na svůj hrad Tetín. Tam ji v noci z 15. na 16. září 921 přepadli a zavraždili Tunna a Gommon, členové Drahomířiny družiny. Použili ke svému činu šálu, která se později stala symbolem svaté Ludmily.

6 Jako osmnáctiletý mladík vzal Václav otěže vlády do svých rukou. Měl smysl pro spravedlnost a cítil odpor proti dvorním intrikám. Proto se rozhodl vzdálit svou matku z knížecího dvora a určil jí na nějaký čas jako bydliště Budeč. Současně dal přenést tělesné ostatky babičky svaté Ludmily z Tetína na Pražský hrad, kde je dal uložit ve chrámě svatého Jiří. Brzy nato povolal matku Drahomíru opět na Pražský hrad.

7 Jako panovník byl vzorem křesťana, dbal o rozšíření křesťanské víry v celém národě. Na Pražském hradě založil chrám svatého Víta. Konal milosrdenství, pečoval o chudinu, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv děla křivda. Stal se miláčkem svého národa, jemuž se líbilo i to, že svatý Václav byl také osobně statečný a výborný jezdec na koni.

8 Václav poctivě a pravidelně platil německému vládci Jindřichu I. Ptáčníkovi roku 929 dojednaný každoroční poplatek sto dvacet volů a pět set hřiven stříbra.

9 Kníže Václav přijímá ostatek sv. Víta od císaře Jindřicha Ptáčníka

10 Václavův politicko-náboženský směr, jeho orientace na Sasko a odklon od vazeb na Bavorsko, se znelíbí politické opozici, jejímž představitelem je Václavův vlastní mladší bratr Boleslav (Boleslav I. Ukrutný), sídlící ve svém údělném knížectví v (Staré) Boleslavi. VÁCLAV BOLESLAV

11 Boleslav pozval staršího bratra na hostinu v jeho hradci na Staré Boleslavi. Přestože se dané napětí jistě dalo vnímavým panovníkem vytušit, nabídku přijal a večer 27. září se zúčastnil obrovské hostiny. Boleslav čekal na příležitost. Mnozí již patrně vytušili hrozící nebezpečí, a tak nabádali knížete k rychlému odjezdu. Ten však nedbal těchto rad a připil slavnostně na archanděla Michaela.

12 Ráno se Václav dle zvyku odebírá do kostela na ranní mši. Vše je domluveno, kněz má za úkol nikoho nevpouštět do kostela a družina panovníka po dlouhé noci stále spí. Boleslav se vydává se svojí družinou za ním.

13 Nejprve udeřil Boleslav Václava mečem do hlavy a když spatřil krev, zalekl se. Václav stihl v tento okamžik meč zachytit a povalil bratra na zem. O zbraň si přitom poranil ruku. Meč vrátil bratrovi, protože si údajně nechtěl pošpinit ruce bratrskou krví a nesa zkrvavenou ruku utíkal do kostela, aby tam našel azyl. Boleslav se vzpamatoval, zavolal na své lidi, kteří Václava doběhli a zabili ho.

14 Jeho život z něj pomalu vyprchal před branami kostela.

15 První legenda, která se již zmiňuje o zbožném knížeti a světci, vznikla po roce 974 v přímé souvislosti se založením pražského biskupství. Někdy mezi léty 992 - 994 je vytvořena Kristiánova legenda, která vypovídá o dobách minulých velice podrobně.

16 Teprve po připojení Moravy a po vzniku olomouckého biskupství v roce 1063 se začíná kult svatého Václava šířit do celé země. V období posledních Přemyslovců, za vlády Václava II. je svatováclavský kult natolik spjat s vládnoucí dynastií, že král u příležitosti své korunovace v roce 1297 pasoval některé vybrané šlechtice svatováclavským mečem na Svatováclavské rytíře.

17 Každý stát, každá kultura, každý národ a dokonce i každý člověk musí mít před sebou něco, čemu věří a k čemu může upínat svůj zrak v těžších časech, kdy se situace zdá neutišitelná a on se cítí zcela bezmocný. Svatý Václav byl k této úloze předurčen. Měl být naším českým symbolem vlastenectví, obrazem správného křesťana, člověka i panovníka. Není tedy divu, že hlavně v dobách světových válek se nejeden Čech oddal prosbě našeho patrona o lepší budoucnost.

18 Když byla na Václavském náměstí vztyčena jeho socha na koni, dostal náš symbol, naše naděje konkrétní podobu. A tak 28. září 1918 mu byla do ruky vložena naše červenobílá vlajka a shromáždění lidu spontánně vyhlásilo Československou republiku. Svatý Václav se stal otcem českého lidu, který se s námi raduje v dobách dobrých a utěšuje nás v dobách zlých.

19 Ve chvíli, kdy bude naše vlast v největší tísni, zazelená se suchý dub na Blaníku a pramen pod ním vydá tolik vody, že se studánka přeplní a voda poteče až po stráni dolů. Pak se v hoře otevře skála, rytíři uvnitř se probudí z hlubokého spánku a pod vedením patrona české země svatého Václava vyrazí proti nepřátelům, porazí je a v Čechách nastane opět klid a mír.

20 Slyš Václave, český kníže, patrone našeho národa, NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM I BUDOUCÍM !


Stáhnout ppt "SVATÝ VÁCLAV. Svatý Václav se narodil v r. 907 jako syn českého knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry. Jeho dědem byl český kníže Bořivoj, babičkou."

Podobné prezentace


Reklamy Google