Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CIGRE Komise C4 Technické vlastnosti sítí AG1: Kvalita energieR. Koch AG2: EMCJ. Hoeffelman AG3: Koordinace izolaceDr. C. Neumann AG4: Bleskové výbojeProf..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CIGRE Komise C4 Technické vlastnosti sítí AG1: Kvalita energieR. Koch AG2: EMCJ. Hoeffelman AG3: Koordinace izolaceDr. C. Neumann AG4: Bleskové výbojeProf.."— Transkript prezentace:

1 CIGRE Komise C4 Technické vlastnosti sítí AG1: Kvalita energieR. Koch AG2: EMCJ. Hoeffelman AG3: Koordinace izolaceDr. C. Neumann AG4: Bleskové výbojeProf.. M. Ishii AG5: Organizace a spojení s ost. skupinamiG. Scott CIGRE SC 4

2  Nové publikace v posledních dvou letech Poradní skupiny (advisory groups) CIGRE SC 4

3 Nové publikace v posledních dvou letech

4 CIGRE SC 4 Nové publikace v posledních dvou letech

5 CIGRE SC 4

6

7 Poklesy napětí podle příčin

8 Brochure No 372 „Voltage DIP Evaluation and Prediction Tools“ Poklesy napětí – metody vyhodnocení a predikce Obsah zprávy - První část je věnována seznámení s problematikou poklesů napětí a v kapitolách 2, 3 a 4 obsahuje jejich charakteristiku, chování zařízení během poklesů a metody eliminace jejich účinků - V druhé části je přehled různých metod a simulačních nástrojů používaných pro hodnocení poklesů napětí a pro výpočet indexů. Kapitola 5 představuje různé simulační nástroje a kapitola 6 je jakýmsi průvodcem pro modelování různých komponent při výpočtech poklesů. Kapitoly 7 a 8 jsou věnovány stochastické predikci poklesů CIGRE SC 4

9

10

11

12

13

14 Nové pracovní skupiny C4.603 Analytical techniques and tools for power balancing assessments Analytické metody a nástroje pro hodnocení vyváženosti přenosů energie - Přehled používaných metod - Souhrn a popis relevantních příkladů - Potřeba nových modelů a nástrojů na základě současných znalostí CIGRE SC 4

15 Nové pracovní skupiny C4.206 Protection of the high voltage power network control electronics against intentional electromagnetic interference (IEMI) Ochrana elektroniky řídících systémů sítí vvn proti úmyslnému elektromagnetickému rušení (IEMI) V posledních deseti letech vyvstal problém ohrožení komunikačních a řídících systémů tzv. elektromagnetickými útoky, pomocí elektromagnetických zbraní, které jsou schopné vyřadit z činnosti moderní elektronické systémy V době studené války to byly jaderné zbraně generující NEMP Nyní se jedná o mobilní i ruční zbraně, které mohou být použity i jednotlivci (terorismus, kriminální živly) Systémy energetiky by měly být odolné proti těmto zbraním CIGRE SC 4

16 Nové pracovní skupiny C4.39 Electrical Transient Interaction between Transformers and the Power System Interakce výkonových transformátorů se sítí při přechodných elektrických dějích U nás: Zapínání velkých transfomátorů: EDU, ETE CIGRE SC 4

17 Nové pracovní skupiny C4.208 EMC requirements and solutions for HV Substations and Generating Stations Požadavky a řešení EMC stanic a elektráren The CIGRE EMC Guide 124 je obsažný dokument pojednávající o EMC ve stanicích, zpracovaný bývalou pracovní skupinou WG 36-04 – publikovaný v roce 1997. Příručka je široce využívána inženýry po celém světě, ale podstatný rozvoj v některých oblastech EMC v posledních deseti letech vytváří potřebu zohlednit tyto nové aspekty. CIGRE SC 4

18 WG Nové pracovní skupiny WG C4-407 Lightning Parameters for Engineering Applications Parametry bleskových výbojů pro inženýrské použití Věže vybavené měřením bleskových proudů - vyhodnocení měření proudů Blesky spouštěné pomocí raket - vyhodnocení měření proudů Vyhodnocení parametrů blesku z měření pole – zejména z monitorovacích systémů Poznámka: Rozdíl mezi iniciovaným a norm. bleskem CIGRE SC 4

19 WG Nové pracovní skupiny C4.408 LIGHTNING PROTECTION OF LOW-VOLTAGE NETWORKS Ochrana před bleskem v sítích nn Cílem je -zdokumentovat charakteristiky atmosférických přepětí (vrcholové hodnoty, tvary, apod.) pro různé zdroje (výboj mrak-mrak, vnitřní výboj v mraku, nepřímé a přímé údery do vedení nn, údery do instalací nn, přenos ze sítí vn -- charakteristiky přepětí v závislosti na vlastnostech sítě nn, frekvenční závislost zátěže, vliv distribučních transformátorů -metody ochrany sítí nn a příslušných zařízení V ČR řešeno v PNE 330000-7 Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kV (ČEZ, EON, EGU) CIGRE SC 4

20 apap WG Nové pracovní skupiny C4.409 Lightning Protection of Wind Turbine Blades Ochrana listů vrtule větrných elektráren proti blesku V posledních letech se zvyšuje množství případů poškození bleskem – s rychlým nárůstem počtu a velikosti větrných elektráren Zejména jsou závažná poškození listů vrtule – jejich výměna je nákladná a oprava trvá dlouho IEC publikoval normu TR 610400-24 Ochrana větrných elektráren proti blesku (již přeložena do češtiny) V této normě se vychází z parametrů blesku platných pro letní bouřky. Pobřežní zimní bouře v Japonsku vyžadují další výzkum a sledování. Poškození listů vrtule při zimních bouřkách je způsobeno vyšší energií blesku s delším trváním proudového výboje ve srovnání s blesky při letních bouřkách

21 W Nové pracovní skupiny C4.502 Power system technical performance issues related to the application of long HVAC cables Systémové dopady dlouhých kabelových vedení ve střídavých sítích vvn Vzhledem k narůstajícímu odporu veřejnosti proti výstavbě nových venkovních vedení, přenosové soustavy zvažují instalaci velkého množství kabelových vedení ve svých sítích vvn a zvn. Některá vedení jsou velmi dlouhá – až 100 km. Takto dlouhé kabely vyžadují instalaci kompenzqačních stanic podél kabelového vedení Projektanti sítí, operátoři a dodavatelé zařízení nemají příliš zkušeností s chováním sítí s velkým podílem střídavých kabelů. Zatím nejdelší kabel zvn AC (2x 500 kV, 40 km) je v provozu v Japonsku. 100 km-dlouhý kabel 150 kV AC se instaluje právě v Dánsku propojující větrné farmy na pobřeží. U nás- Studie vedení 400 kV s vloženými kabelovými úseky (ČEPS, EET, EGU) CIGRE SC 4

22 W Nové pracovní skupiny C4.305 PRACTICES AND TENDENCIES IN INSULATION COORDINATION OF MODERN ELECTRIC POWER SYSTEMS PRAXE A TENDENCE V KOORDINACI IZOLACE U MODERNÍCH ELEKTRICKÝCH SÍTÍ -Snižování mezifázových vzdáleností a vzdáleností fáze – zem (kompaktizace vedení -má dvojí pozitivní účinek: -vede ke zvýšení hustoty přenášené energie, tzn. zmenšení prostoru potřebného k přenesení dané energie -vede ke snížení úrovné elektrických a magnetických polí v místech výskytu osob -V budoucnu je snižování vzdáleností nevyhnutelné vzhledem k potřebě přenášet omezenými koridory stále vyšší výkon. -výpočty ukazují, že rezervy stávajících koridorů např. vedení 400 kV jsou obrovské CIGRE SC 4

23 Vedení s velkým přenášeným výkonem HSIL High Surge Impedance Loading - velký přirozený výkon vedení, tzn. nízká vlnová impedance vedení principy zvýšení výkonu (bez zvýšení teploty vodičů): snížení mezifázových vzdáleností - vyšší hustota energie, nižší EM pole, - vyšší přirozený výkon zvýšení vodičů v rozpětí - nižší EM pole vícesvazkové vodiče – velké svazky- mírně vyšší EM pole, - nižší EM rušení a hluk - při stejné váze vodičů vyšší proud (lepší chlazení ale horší námraza) vícenásobná vedení – nižší EM pole vhodným prostřídáním fází nižší celková vlnová impedance

24 CIGRE SC 4 Vedení s velkým přenášeným výkonem HSIL High Surge Impedance Loading – velký přirozený výkon vedení, tzn. nízká vlnová impedance vedení koridor Dunaj šířka 30 výška 40 m – lze umístit čtyřnásobné vedení vertikal šestisvazky s krokem 1,2 m – nízký gradient pole 11 kV/cm - nízké rušení a hluk použity vodiče dle TN ČEPS přirozený výkon 4 x 1100 MW (vlnová impedance vedení pod 200 ohm max. přenášený výkon 4 x 3000 MW 12 bloků ETE problém- kompenzace: pro velmi proměnlivou zátěž provoz ve stupních

25 CIGRE SC 4


Stáhnout ppt "CIGRE Komise C4 Technické vlastnosti sítí AG1: Kvalita energieR. Koch AG2: EMCJ. Hoeffelman AG3: Koordinace izolaceDr. C. Neumann AG4: Bleskové výbojeProf.."

Podobné prezentace


Reklamy Google