Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Sedm pádů“ PRO nebo PROTI managementu kvality ve vzdělávání Mgr. Jan Mareš SŠEaS Chomutov Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Sedm pádů“ PRO nebo PROTI managementu kvality ve vzdělávání Mgr. Jan Mareš SŠEaS Chomutov Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,"— Transkript prezentace:

1 „Sedm pádů“ PRO nebo PROTI managementu kvality ve vzdělávání Mgr. Jan Mareš SŠEaS Chomutov Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

2 Stručné představení Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Zřizovatel: Ústecký kraj Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

3 1951: zahájení vzdělávací činnosti - pracovní zálohy - OU - SOU 1983 1991: škola samostatně hospodařící jednotkou právní subjekt, vyčleněno z ČEZ s.p. 1994: Integrovaná střední škola energetická, Chomutov 2000: zřizovatel Ústecký kraj

4 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace SŠ stavební, Chomutov, Na Moráni 4803, příspěvková organizace 70. léta 20.století – založení školy 1975 - vzniká učiliště při okresním stavebním podniku v Chomutově 1984 - přijat název Střední odborné učiliště 1990 - vznik samostatného právního subjektu Střední odborné učiliště, Na Moráni 4803, Chomutov, zřizovatelem bylo ministerstvo vnitra 1996 - správa SOU přechází pod MŠMT 2000 - zřizovatel se stává podle zákona 157/2000 Sb. Ústecký kraj 2006 – nový název: Střední škola stavební Chomutov

5 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace ISŠ energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace SŠ stavební, Chomutov, Na Moráni 4803, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, NA PRŮHONĚ 4800, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE + =

6 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Základní statistické údaje: Počet žáků1084 skutečnost / možnost až 1500 žáků Počet zaměstnanců168 Ubytovací kapacita235 Stravování1250 hlavních jídel

7 Budovy školy Hlavní sídlo školy Stavební část Čalounické dílny Domov mládeže Elektrotechnické dílny Kovo-dílny Domov mládeže a školní jídelna Domov mládeže, hotel Elektrotechnická a strojní část

8 ČEZ a.s., elektrárny: Tušimice / Prunéřov / Počerady Smluvní pracoviště energetických a elektrotechnických firem a hasičských záchranných sborů praxe produktivní práce zakázková činnost Prunéřov Počerady Tušimice

9 Cesta k zavedení managementu jakosti Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

10 Systém managementu jakosti ISO: Mezinárodní organizace pro normalizaciISO: Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization) V normě ČSN EN ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu jakosti v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat výrobek, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů a kdy má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování.

11 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Systém managementu jakosti školy Své služby poskytujeme zákazníkům v souladu se zavedeným standardem kvality podle norem ISO 9001:2000. Certifikační proces byl realizován společností SGS v prosinci 2006 a škola obhájila systém kvality managementu. číslo certifikátu CH 07/0020

12 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Systém managementu jakosti školy Co nás vedlo – PROČ: A.Legislativní rámec - školství: B. Sociální partnerství školy, národní a mezinárodní spolupráce C. Projektové záměry školy – dotační tituly ESF (RLZ, OPVK) D. Prezentace a propagace

13 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Systém managementu jakosti školy Vlastní hodnocení školy Legislativní rámec:  zákon č. 561/2004 Sb., „školský zákona“, v platném znění  vyhláška č. 15/2005, Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení  Při navrhování struktury vlastního hodnocení vychází ředitel a další pedagogičtí pracovníci z požadavků uvedených v § 8 vyhlášky č.15/2005 Sb., které jsou uváděny poměrně obecně, aby každá škola mohla přizpůsobit strukturu vlastního hodnocení svým podmínkám.

14 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Systém managementu jakosti školy Vlastní hodnocení školy jako koncepční dokument má vypovídat zejména o tom: jak škola dosahuje cílů stanovených ve vzdělávacích programech a případně dalších koncepčních dokumentech školy, v jakých oblastech škola dosahuje dobrých výsledků, v jakých oblastech je třeba úroveň vzdělávání a podmínek vzdělávání zlepšit, včetně návrhu opatření ke zlepšení zjištěného stavu, jak byla účinná dřívější opatření navržená ke zlepšení zjištěného stavu. Vlastní hodnocení by nemělo být jednorázovým popisem situace ve škole, ale mělo by být výsledkem dlouhodobého a systematického posuzování. Z tohoto důvodu se ponechává na zpracování vlastního hodnocení celý školní rok (od projednání struktury vlastního hodnocení v září do projednání zprávy v říjnu následujícího roku). Předpokládá se, že do zpracování vlastního hodnocení školy budou zapojeni prakticky všichni pedagogičtí pracovníci školy.

15 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Systém managementu kvality školy Škola v souladu s požadavky mezinárodní normy vytvořila, zdokumentovala, uplatňuje a udržuje systém managementu kvality. Zároveň se zavazuje udržovat systém managementu kvality a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Systém managementu kvality slouží jako prostředek pro posouzení schopnosti školy plnit požadavky zákazníka a zvyšovat jeho spokojenost a také jako prostředek k naplňování příslušných požadavků zákonů a předpisů.

16 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Systém managementu kvality školy Škola rozvíjí a zlepšuje svůj systém managementu kvality v souladu s těmito zásadami : 1. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K MANAGEMENTU Identifikování, znalost a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti školy při dosahování cílů 2. NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ Neustálé zlepšování celkové výkonnosti je trvalým cílem školy. 3. PŘÍSTUP K ROZHODOVÁNÍ, KTERÝ SE ZAKLÁDÁ NA FAKTECH Efektivní a účinná rozhodnutí a činnosti jsou založeny na analýze údajů, dat a informací z různých zdrojů (výsledky interních auditů, opatření k nápravě, výkonnost procesů, stížností zákazníků a jiné zdroje). 4. PROCESNÍ PŘÍSTUP Škola přijala procesní přístup ke všem svým prováděným činnostem, tzn. že požadovaného výsledku je efektivně dosaženo jen tehdy, jsou-li potřebné zdroje a činnosti řízeny jako proces. 5. ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA Každá škola je závislá na svých zákaznících (klientech), a proto musí předvídat, znát a rozumět současným i budoucím přáním, potřebám a požadavkům svých stávajících i potencionálních zákazníků. 6. VEDENÍ A ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ Vedení školy musí prokazovat, aby účel a nasměrování školy ve všech aspektech poskytování služby byly jednotné. Dále vytváří a udržuje interní prostředí, ve kterém se všichni zaměstnanci plně zapojují při dosahování stanovených strategických cílů školy. 7. ZAPOJOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Zaměstnanci na všech úrovních jsou základem školy a jejich plné zapojení umožňuje využití jejich schopností a dovedností ve prospěch školy. 8. VZÁJEMNĚ PROSPĚŠNÉ DODAVATELSKÉ VZTAHY Tvorba vzájemně výhodných obchodních vztahů s dodavateli, kdy dodavatel prokáže způsobilost plnit požadavky odběratele, vede k zabezpečení spolehlivosti, včasnosti a bezchybnosti poskytovaných služeb.

17 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Systém managementu kvality školy POŽADAVKY NA DOKUMENTACI Škola vytvořila a udržuje postup a systém pro tvorbu, kontrolu, schvalování, uvolnění, vydávání, evidenci, registraci, distribuci, změny a archivaci všech dokumentů, vztahujících se k systému managementu kvality. Škola má zpracovanou dokumentaci systému managementu kvality ve třech následujících vrstvách :

18 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Systém managementu jakosti školy Základní zdroje: Název programu: OP RLZOpatření: CZ.04.1.03 Název projektu: „ Moderní systémy řízení středních odborných škol“ CZ.04.03./4.1.06.3/0027 Realizátor projektu Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, p.o. Finanční podpora: 1 144 500,- Kč Partner: Střední škola technická Most – Velebudice Další zdroje: Hospodářská a sociální rada Chomutovska Střední škola energetická a stavební, Chomutov Předchozí zkušenosti: Leonardo da Vinci – Německo a Dánsko Děkujeme.

19 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Sedm pádů kvality managementu ve vzdělávání: George Shinn „Nevěřte, že se někdo dopracoval úspěchů jen a jen vlastními silami. Svých cílů můžeme dosáhnout jedině s pomocí jiných lidí.“ Věra Linhartová „Skutečně dobře lze dělat jen jednu věc, a ta potom, když se přivede k dokonalosti, obsáhne v sobě vše ostatní.“

20 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Sedm pádů kvality managementu ve vzdělávání: Kdo?,Co? „Bez“ Koho?,Čeho? „Ke“ Komu?Čemu? „Pro“ Koho?Co? oslovujeme,voláme „O“ Kom?Čem? „S“ Kým?,Čím?

21 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Sedm pádů kvality managementu ve vzdělávání: _____________ 1. Kdo?, Co? ______________ 2. „Bez“ Koho?,Čeho?

22 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Sedm pádů kvality managementu ve vzdělávání: 3. „Ke“ Komu?, Čemu? ________________________________________________ 4. „Pro“ Koho?, Co? ________________________________________________ 5. Oslovujeme, voláme _________________________________________________________

23 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Sedm pádů kvality managementu ve vzdělávání: _____________ 6. „O“ Kom?, Čem? ______________ 7. „S“ Kým?,Čím?

24 Děkuji za pozornost jan.mares@ssescv.cz www.ssescv.cz Mgr. Jan Mareš SŠEaS Chomutov Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace


Stáhnout ppt "„Sedm pádů“ PRO nebo PROTI managementu kvality ve vzdělávání Mgr. Jan Mareš SŠEaS Chomutov Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,"

Podobné prezentace


Reklamy Google