Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evaluace středních škol v projektu Kvalita II Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Telč, CZESHA, 17. 9. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evaluace středních škol v projektu Kvalita II Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Telč, CZESHA, 17. 9. 2008."— Transkript prezentace:

1 Evaluace středních škol v projektu Kvalita II Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Telč, CZESHA, 17. 9. 2008

2 Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 537 · e-mail: radim.ryska@pedf.cuni.cz 1.Základní koncept kvality a evaluace 2.PISA – skupiny škol, faktory 3.Maturita nanečisto - distribuce výsledků, typologie nejhorších 4.Přechod do terciérního vzdělávání, nezaměstnanost 5.Hodnocení získaného vzdělání Seminář k projektu ESF Kvalita II Telč, CZESHA, 17. 9. 2008

3

4 Monitorování Vyhodnocení Řízení školy školy Podíl žáků a učitelů Kvalifikace učitelů Dovednosti učitelů Další charakteristiky učitelů Charakteristiky žáků Charakteristiky vybavení školy Další charakteristiky školy: velikost školy, míra selektivity školy, struktura sociálně-ekonomického statusu žáků, atmosféra školy, spolupráce učitelů, dynamika úpravy a vytváření vzdělávacích programů, autonomie školy Sledované charakteristiky Výsledky žáků znalostní a dovednostní Uplatnitelnost absolventů na trhu práce Úspěšnost při přechodu na další úroveň vzdělávání Výsledky žáků znalostní a dovednostní Uplatnitelnost absolventů na trhu práce Úspěšnost při přechodu na další úroveň vzdělávání Také ve vzdělávacím systému, jeho jednotlivých prvcích i procesech platí, že mají-li být řízeny, musí být monitorovány a dosažené výsledky vyhodnocovány. ŠKOLA: ŘÍZENÍ ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

5 Monitorování Vyhodnocení Řízení Externí hodnocení CERMAT (Maturita Nanečisto, produkty projektu Kvalita I) SCIO, Kalibro Mezinárodní projekty (PISA, TIMMS, PIRLS) Externí hodnocení CERMAT (Maturita Nanečisto, produkty projektu Kvalita I) SCIO, Kalibro Mezinárodní projekty (PISA, TIMMS, PIRLS) Výroční zpráva Zlepšování práce školy + Zajištění požadavku rovných příležitostí kombinovat externí evaluaci a vlastní evaluaci školy Obecná tendence: Zvyšování autonomie škol – více evaluace na úrovni školy – s cílem: Charakteristiky školy: Podíl žáků a učitelů, kvalifikace a dovednosti učitelů, charakteristiky žáků, vybavení školy velikost školy, míra selektivity školy, struktura sociálně- ekonomického statusu žáků, atmosféra školy, spolupráce učitelů, dynamika úpravy a vytváření vzdělávacích programů, autonomie školy Charakteristiky školy: Podíl žáků a učitelů, kvalifikace a dovednosti učitelů, charakteristiky žáků, vybavení školy velikost školy, míra selektivity školy, struktura sociálně- ekonomického statusu žáků, atmosféra školy, spolupráce učitelů, dynamika úpravy a vytváření vzdělávacích programů, autonomie školy

6 Interní Školní klasifikační a examinační systémy Přijímací řízení na SŠ Závěrečné a maturitní zkoušky, absolutoria apod. Externí Využití externích nástrojů (Kalibro, Scio, CERMAT apod.) Interní Školní klasifikační a examinační systémy Přijímací řízení na SŠ Závěrečné a maturitní zkoušky, absolutoria apod. Externí Využití externích nástrojů (Kalibro, Scio, CERMAT apod.) HODNOCENÍ NA ÚROVNI ŽÁKA Interní Výroční zpráva školy Vlastní hodnocení (autoevaluace) školy Externí Užití externích nástrojů (maturitní sondy, ÚIV, SCIO,Kalibro, apod.) ČŠI Mezinárodní šetření (PISA,TIMMS) Interní Výroční zpráva školy Vlastní hodnocení (autoevaluace) školy Externí Užití externích nástrojů (maturitní sondy, ÚIV, SCIO,Kalibro, apod.) ČŠI Mezinárodní šetření (PISA,TIMMS) HODNOCENÍ NA ÚROVNI ŠKOLY Regionální Výroční zpráva kraje Výroční zpráva VRŠI Celostátní Výroční zpráva MŠMT Výroční zpráva ČŠI Mezinárodní Objektivní a srovnatelné mezinárodní průzkumy (PISA, TIMSS, PIRLS) Regionální Výroční zpráva kraje Výroční zpráva VRŠI Celostátní Výroční zpráva MŠMT Výroční zpráva ČŠI Mezinárodní Objektivní a srovnatelné mezinárodní průzkumy (PISA, TIMSS, PIRLS) HODNOCENÍ NA ÚROVNI SYSTÉMU Evaluace - shrnutí

7 CERMATPISA MatematikaČeský jazyk Studijní dovednosti Matematická gramotnost Čtenářská gramotnost Přírodovědná gramotnost Matematika 10,930,95 0,88 0,830,86 Český jazyk 10,940,86 0,82 0,83 Studijní dovednosti 10,890,84 0,87 Matematická gramotnost 10,950,98 Čtenářská gramotnost 10,97 Přírodovědná gramotnost 1 Souvislost výsledků z projektu PISA a Kvalita I (devítky) Vzájemné korelace

8 Maturita nanečistoPISA MatematikaČeský jazyk MaNa průměrMatematická gramotnost Čtenářská gramotnost Přírodovědná gramotnost Matematika 10,900,94 0,88 0,840,87 Český jazyk 10,970,91 0,92 MaNa průměr 10,900,92 Matematická gramotnost 10,950,98 Čtenářská gramotnost 10,97 Přírodovědná gramotnost 1 Souvislost výsledků z projektu PISA 2003 a Maturita nanečisto 2006; vzájemné korelace testů, stejné školy

9 MatematikaČeský jazyk Studijní dovednosti Matematická gramotnost Čtenářská gramotnost Přírodovědná gramotnost podíl učitelů s kvalifikací pro výuku na daném typu školy 0,4320,4460,445 0,5630,5130,527 podíl učitelů s vysokoškolským vzděláním 0,3420,3450,3530,440,3760,404 nedostatek aprobovaných učitelů matematiky -0,205-0,197-0,217-0,289-0,2-0,257 nedostatek aprobovaných učitelů českého jazyka -0,219-0,244-0,246-0,296-0,199-0,226 podíl nekvalifikovaných učitelů podle výkaznictví ÚIV -0,345-0,328-0,339-0,32-0,328-0,327 nedostatek aprobovaných učitelů přírodovědných předmětů -0,303-0,33-0,306-0,327-0,238-0,293 nedostatek aprobovaných učitelů ostatních předmětů -0,365-0,392-0,424-0,412-0,408-0,428 CERMATPISA Souvislost výsledků z projektu PISA a Kvalita I (devítky) a kvalifikace učitelů

10 MatematikaČeský jazyk Studijní dovedn. Matemat. gramotnost Čtenářská gramotnost Přírodověd. gramotnost Škola nedostatek či nevhodnost počítačových výuk. programů0,250,280,330,32 počet počítačů, které jsou k dispozici pro výuku 0,370,39 0,320,290,30 počet počítačů, které jsou připojeny k internetu 0,550,570,55 0,500,49 Doma počítač použitelný pro přípravu do školy 0,600,640,630,670,610,62 počítačové výukové programy 0,480,49 0,560,540,52 připojení na internet 0,650,630,68 0,740,730,72 CERMATPISA Souvislost výsledků z projektu PISA a Kvalita I (devítky) a dostupnosti počítačů, programů a internetu ve škole a doma

11 Známka MatematikaČeský jazyk Studijní dovedn. Matemat. gramotn. Čtenářská gramotn. Přírodov gramotn. z matematiky -0,56 -0,55-0,70-0,62-0,66 z českého jazyka -0,65 -0,72-0,70-0,72 z cizího jazyka -0,61 -0,69-0,65-0,68 z fyziky -0,44-0,43 -0,56-0,52-0,56 z chemie -0,46-0,45-0,46-0,57-0,54-0,55 z přírodopisu / biologie -0,30-0,28-0,31-0,46-0,40-0,45 ze zeměpisu -0,36-0,38-0,40-0,48-0,43-0,45 Souvislost výsledků z projektu PISA, Kvalita I (devítky) se známkami z předmětů CERMATPISA

12 Známka 200620072006200720062007 z matematiky -0,45-0,23-0,290-0,270 z českého jazyka -0,30-0,27-0,24-0,29-0,14-0,25 z angličtiny poslech / čtení -0,36/ -0,44-0,30 -0,31/ -0,38-0,28 -0,24/ -0,3-0,17 z němčiny poslech / čtení -0,33/ -0,44-0,21 -0,29/ -0,37-0,28 -0,18/ -0,26-0,21 z občanského základu -0,260-0,14000 Souvislost výsledků z projektu a Maturita nanečisto se známkami z předmětů na gymnáziích, SOŠ a SOU GymnáziaSOŠ SOU

13

14

15

16

17 Šest skupin středních škol podle výsledku v PISE a socioekonomického zázemí PISA 2003, Gymnázia, SOŠ a SOU s maturitou a SŠ bez maturity

18 Šest skupin středních škol podle výsledku v PISE a socioekonomického zázemí: FAKTORY Gymnázia PISA 2003, Gymnázia, SOŠ a SOU s maturitou a SŠ bez maturity

19 Šest skupin středních škol podle výsledku v PISE a socioekonomického zázemí: FAKTORY SOŠ a SOU s maturitou PISA 2003, Gymnázia, SOŠ a SOU s maturitou a SŠ bez maturity

20 Šest skupin středních škol podle výsledku v PISE a socioekonomického zázemí: FAKTORY SŠ bez maturity PISA, Gymnázia, SOŠ a SOU s maturitou a SŠ bez maturity

21

22

23

24

25

26 138 315 210

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Jak Vás připravila poslední navštěvovaná škola z hlediska … SOU bez mat. SOUSOŠG Věková skupina 19-2930-5919-2930-5919-2930-5919-2930-59 všeobecných znalostí a rozhledu2,26 2,28 2,02 1,94 1,93 2,03 1,71 1,79 odborných teoretických znalostí2,01 2,13 1,83 1,87 1,93 2,13 2,23 odborných praktických znalostí a dovedností1,98 2,09 1,90 1,93 1,94 2,07 2,34 jazykových dovedností2,82 3,16 2,43 2,68 2,20 2,71 1,96 2,34 počítačových dovedností 2,78 3,38 2,30 2,91 2,02 2,91 1,97 2,70 Pohled zpět na poskytnuté vzdělání Absolventi škol ve věku 19-29 let a populace 30-59 let

38 Jak Vás připravila poslední navštěvovaná škola z hlediska … SOU bez mat. SOUSOŠG Věková skupina 19-2930-5919-2930-5919-2930-5919-2930-59 organizace a řízení, dovednosti vést kolektiv2,672,922,312,512,362,612,292,45 dovednosti samostatně se rozhodovat2,332,482,042,242,072,322,032,27 dovednosti identifikovat a řešit problémy2,322,432,122,202,052,302,022,18 dovednosti nést odpovědnost2,292,372,102,152,062,271,992,19 schopnosti týmové práce2,212,302,042,142,052,262,042,19 Pohled zpět na poskytnuté vzdělání Absolventi škol ve věku 19-29 let a populace 30-59 let 9 % 10 % 10 - 12 % 12 a 10 %

39 Jak Vás připravila poslední navštěvovaná škola z hlediska … SOU bez mat. SOUSOŠG Věková skupina 19-2930-5919-2930-5919-2930-5919-2930-59 dovednosti komunikovat s lidmi, vyjednávat2,372,432,062,112,072,251,992,15 dovednosti prezentace, písemného projevu a komunikace2,432,522,08 1,962,031,771,90 dovednosti pracovat s informacemi2,312,411,992,061,842,041,821,97 dovednosti tvořivého a pružného myšlení a jednání2,362,442,042,172,032,241,932,08 schopnosti se neustále vzdělávat a učit se nové věci2,262,372,012,101,902,091,831,96 Pohled zpět na poskytnuté vzdělání Absolventi škol ve věku 19-29 let a populace 30-59 let 5 % 6 % 10 % 8 %

40 Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 537 · e-mail: radim.ryska@pedf.cuni.cz Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha, SKAV, 11. 9. 2008

41 Měření v českém jazyce, matematice a studijních dovednostech proběhlo v rámci projektu ESF Kvalita I: neobsahuje výsledky za Prahu a Královéhradecký kraj; jsou zobrazena umístění krajů oproti průměru ČR v jednotlivých oblastech měření. ČJMa Studijní dovednosti Úspěšnost podle krajů v měření dovedností v českém jazyce, matematice a ve studijních dovednostech v 9.tř. ZŠ v roce 2006 – SROVNÁNÍ KRAJŮ

42 9.tř. ZŠ v roce 2006 Jihočeský, Plzeňský, Liberecký, Vysočina, Olomoucký, Zlínský Maturita nanečisto 2006 Ústecký Moravskoslezský Středočeský Karlovarský Jihomoravský Praha, Pardubický PISA 2006 UL,MS HK,PZ,SC OL,KV VY,JC,PA LB ZL,JM,PH Úspěšnost podle krajů v měření dovedností v projektu PISA, v 9.tř. ZŠ v projektu Kvalita I a Maturitě nanečisto v roce 2006


Stáhnout ppt "Evaluace středních škol v projektu Kvalita II Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Telč, CZESHA, 17. 9. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google