Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vícekriteriální rozhodování. Rozhodování výběr mezi variantami variant může být konečný nebo nekonečný počet na jednotlivé varianty se pohlíží z různých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vícekriteriální rozhodování. Rozhodování výběr mezi variantami variant může být konečný nebo nekonečný počet na jednotlivé varianty se pohlíží z různých."— Transkript prezentace:

1 Vícekriteriální rozhodování

2 Rozhodování výběr mezi variantami variant může být konečný nebo nekonečný počet na jednotlivé varianty se pohlíží z různých hledisek obecně se hledá maximální, minimální nebo konkrétní hodnota pokud je hledisek (kritérií) výběru více, hovoří se o vícekriteriálním rozhodování

3 Vícekriteriální hodnocení variant variant je konečný počet, existuje jejich výčet X = {X 1, X 2, … X n } varianty hodnoceny podle několika kritérií Y = {Y 1, Y 2, … Y k } jednotlivé varianty jsou popsány vektorem kriteriálních hodnot X i = (y i1, y i2, … y ik ) model celé úlohy může být vyjádřen ve tvaru kriteriální matice Y1Y1 Y2Y2 …YkYk X1X1 y 11 y 12 …y 1k X2X2 y 21 y 22 …y 2k …………… XnXn y n1 y n2 …y nk

4 Výsledek hodnocení výběr jedné varianty (kompromisní varianta) uspořádání variant klasifikace variant do tříd – vyhovující/nevyhovující, ABC analýza

5 Hodnocení variant pokud pro varianty X 1 a X 2 platí, že y 1i je lepší než y 2i pro i = 1..k, varianta X 1 dominuje variantu X 2 tato situace ale nastane zřídka a je třeba hledat kompromis problém je to, jednotlivé kritéria mají často různou důležitost (=váhu) rozhodovací subjekt má určité preference, které je třeba zachytit hodnotící kritéria jsou často nesouměřitelná i protichůdná

6 Odhad vah kritérií metoda pořadí vyžaduje uspořádat kritéria od nejdůležitějšího po nejméně důležité mějme k kritérií, nejdůležitější bude mít hodnotu k, druhé nejdůležitější hodnotu k-1, nejméně důležité hodnotu 1 váhy lze vypočítat podle vztahu

7 Odhad vah kritérií bodovací metoda každému kritériu se přiřadí hodnota z určité stupnice (např. 1..10) váhy lze vypočítat podle vztahu

8 Odhad vah kritérií Fullerův trojúhelník rozhodovateli je předloženo trojúhelníkové schéma, v němž jsou všechny kombinace dvojic kritérií rozhodovatel z každé dvojice vybere důležitější (případně obě, pokud jsou stejně důležitá) počet výběru kritéria Y i označme p i a váhy lze vypočítat podle vztahu Y1Y2Y1Y2 Y1Y3Y1Y3 Y1Y4Y1Y4 Y1Y5Y1Y5 Y2Y3Y2Y3 Y2Y4Y2Y4 Y2Y5Y2Y5 Y3Y4Y3Y4 Y3Y5Y3Y5 Y4Y5Y4Y5

9 Odhad vah kritérií Saatyho metoda spočívá v párovém porovnání všech dvojic kritérií a přidělení každému páru hodnotu vyjadřující vzájemnou důležitost a výpočtu vah na základě těchto hodnot 1 – stejně důležité 3 – o něco důležitější 5 – určitě důležitější 7 – mnohem důležitější 9 – extrémně důležitější je základem metody AHP

10 AHP (Analytical Hierarchy Process) metoda sloužící pro řešení složitých rozhodovacích problémů pracuje s kvantitativními i kvalitativními veličinami složitý problém rozkládá na řadu jednodušších (hierarchicky uspořádaných), varianty i kritéria se hodnotí po dvojicích, výsledkem jsou numerické hodnoty využívá jednoduchého maticového aparátu poskytuje nástroje pro hodnocení kritérií zachycení preferencí porovnání alternativ

11 Hierarchický rozklad problému Cíl Kritérium A Kritérium A-1 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Kritérium A-2 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Kritérium B Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Kritérium C Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

12 Hodnocení kritérií je třeba stanovit váhy jednotlivých kritérií děje se na základě relativní důležitosti jednotlivých kritérií odvozených z jejich přímého porovnání (Saatyho metoda)

13 Příklad – hodnocení IS zdroj: McCaffrey, J. The Analytic Hierarchy Process. MSDN Magazine, Volume 20, Number 6 (June 2005) celkové hodnocení výkon startukládání funkcionalita rozhranídatabázesíť

14 Příklad – hodnocení IS pro hodnocení je použito stupnice 1-9 1 – stejně důležité 3 – o něco důležitější 5 – určitě důležitější 7 – mnohem důležitější 9 – extrémně důležitější kritérium funkčnost ve srovnání s výkonem je hodnoceno hodnotou 4 výkonfunkčnost výkon10,25 funkčnost41 výkonfunkčnost výkon0,2 funkčnost0,8 normalizace sloupců výkon0,2 funkčnost0,8 průměry řádků vektor priorit pro první úroveň kritérií

15 Příklad – hodnocení IS rozhranídatabázesíť rozhraní137 databáze1/312 síť1/71/21 rozhranídatabázesíť rozhraní0,6780,6670,700 databáze0,2260,2220,200 síť0,0970,1110,100 rozhraní0,681 databáze0,216 síť0,103 startukládání start15 ukládání1/51 startukládání start0,833 ukládání0,167 start0,833 ukládání0,167

16 Příklad – hodnocení IS systém Asystém Bsystém C systém A135 systém B1/312 systém C1/51/21 systém Asystém Bsystém C systém A124 systém B1/212 systém C1/41/21 porovnání z hlediska kritéria startporovnání z hlediska kritéria ukládání

17 Příklad – hodnocení IS systém Asystém Bsystém C systém A113 systém B112 systém C1/31/21 systém Asystém Bsystém C systém A136 systém B1/314 systém C1/61/41 porovnání z hlediska kritéria rozhraníporovnání z hlediska kritéria databáze systém Asystém Bsystém C systém A145 systém B1/415 systém C1/5 1 porovnání z hlediska kritéria síť

18 Příklad – hodnocení IS systém A0,648 systém B0,230 systém C0,122 hodnocení systémů kritérium start systém A0,571 systém B0,286 systém C0,143 hodnocení systémů kritérium ukládání systém A0,443 systém B0,387 systém C0,170 hodnocení systémů kritérium rozhraní systém A0,639 systém B0,274 systém C0,087 hodnocení systémů kritérium databáze systém A0,638 systém B0,273 systém C0,089 hodnocení systémů kritérium síť

19 Příklad – hodnocení IS výkon0,200funkčnost0,800 startukládánírozhranídatabázesíť 0,8330,1670,6810,2160,103 systém A0,6480,4270,4430,6390,638 systém B0,2300,3820,3870,2740,273 systém C0,1220,1910,1700,0870,089 hodnocení systému A: 0,2 * (0,833 * 0,648 + 0,167 * 0,427) + + 0,800 * (0,681 * 0,443 + 0,216 * 0,639 + 0,103 * 0,638) =0,526

20 Příklad – hodnocení IS celkové hodnocení systém A: 0,526 systém B: 0,332 systém C: 0,142


Stáhnout ppt "Vícekriteriální rozhodování. Rozhodování výběr mezi variantami variant může být konečný nebo nekonečný počet na jednotlivé varianty se pohlíží z různých."

Podobné prezentace


Reklamy Google