Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klastrové iniciativy olomouckého kraje 08.12.2006 Ing.Ladislav Torčík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klastrové iniciativy olomouckého kraje 08.12.2006 Ing.Ladislav Torčík."— Transkript prezentace:

1 Klastrové iniciativy olomouckého kraje 08.12.2006 Ing.Ladislav Torčík

2 Co jsou nanotechnologie ? Nanotechnologie jsou postupy vedoucí k vytvoření užitečných funkčních materiálů, zařízení a systémů v oblasti nanometrických rozměrů, materiálů, zařízení a systémů, které mají nové fyzikální, chemické, biologické vlastnosti.

3 Příklady aplikací : Luminiscence Cd 3 As 2 ve vodním roztoku Multifunkční povrchy Sanace podzemních vod Katalyzátory PHM AB textilie a polymery Nové zobrazovací prvky

4 Obory aplikací : Elektronika: záznamová media, displeje z OLED, elektromagnetické stínění Chemie: katalyzátory, nesmáčivé a samočistící povrchy Medicína: kontrastní látky, transport léčiv, hypertermie, antibakteriální účinky Nové materiály: keramika, plasty, plniva, barvy, polymer. a transp. kompozity AP: supertvrdé laky, palivo pro airbagy, aditiva do paliv Životní prostředí: čištění odpadních, povrchových i podzemních vod, emise Stavebnictví: nové izolační materiály, samočistící fasádní nátěry Energetika: přeměna světelného záření v elektrický proud, palivové články Senzorika: multifunkční a spec. senzory ve medicíně, stavebnictví, chemii …

5 Odhady potenciálu trhu Miliardy USD Nanotechnologie – průmyslová revoluce, jeden z určujících faktorů budoucí ekonomické úspěšnosti země

6 Relativně dobrá situace ve výzkumu: FÚ AVČR, ÚFM AVČR,... Výrobní podniky: minimální aplikace a využívání nanotechnologií Obchodní organizace: dovoz řady výrobků, většinou z jihovýchodní Asie Potenciál: dobré vědecko-výzkumné zázemí, kvalifikovaná pracovní síla Hlavní bariéry: nedostatečně propracováná struktura přenosu výsledků výzkumu a vývoje do výrobní praxe, neumíme obchodovat s komoditou „znalosti“ Nanotechnologie v ČR

7 ČNK chce nacházet a podporovat spolupráci při uplatňování nanotechnologií mezi vědou, výzkumem a komerčními realizátory s respektováním kompetencí, odpovědností, přínosů a efektů zúčastněných stran. ČNK chce také napomáhat při budování znalostní společnosti, využívající a nabízející činnosti s vysokou přidanou hodnotou. ČNK je kompetentním centrem pro vzájemnou podporu a sdílení moderních technologií, prosazování nanotechnologických inovací mezi jeho členy, ale hlavně pro příležitosti uplatnění aplikačních nanotechnologických realizací s důrazným vstupem na nové globální trhy. Poslání a vize Českého nanotechnologického klastru

8 umístění ve VTP UP ČNK je založen jako družstvo 17 právnických a fyzických osob (členů klastru) Organizační struktura :

9 Projekt 1: Semináře, worshopy, školení a vzdělávání v oblasti nanotechnologií Projekt 2: Reduktivní čištění vod pomocí nanopráškového železa Projekt 3: Prověření přínosů aditiv na bázi nanotechnologií Projekt 4: Multifunkční povrchy s využitím nanotechnologií Projekt 5: Antibakteriální úprava textilu při praní Projekt 6: Bakteriostatické a multifunkční nanotechnologické úpravy povrchů Projekt 7: Sdílení nákladů mezi členy a jinými klastry Projekty klastru :

10 Prezentace ČNK na: 12.-14.9.St.Gallen, NanoEurope´06 20.9.Brno, Nanotechnologie v 7.RP 9.-12.10.Brusel, Open Days 2006 European Week of Regions and Cities 19.10.Praha, Transfer znalostí mezi klastry 24.-28.10.Londýn, NanoForum´06 14.11Brno, Nano´06 - Zahájení prací na realizaci jednotlivých projektů (30.10. porada řešitelů) - Připrava zahájení činnosti kanceláře klastru ve VTP UP, personální zajištění - Jednání z dalšími zájemci o vstup do klastru - Příprava dalších projektů - Setkání s jinými klastry ČR/EU Současné aktivity :

11 Potenciál spolupráce s klastrem ITEKO :

12 Potenciál spolupráce s klastrem ČKPVaN :

13 Potenciál spolupráce s Oděvním klastrem :

14 Potenciál spolupráce s klastrem PolyPlasty :

15 Potenciál spolupráce se Stavebním nebo Kamenickým klastrem :

16 Český nanotechnologický klastr je klastr nabízející otevřenou multioborovou spolupráci na bázi vzájemně výhodných a rovnocenných podmínek … a další klastry :

17 Český nanotechnologický klastr, družstvo www.nanoklastr.cz info@nanoklastr.cz Kontakt :

18

19

20


Stáhnout ppt "Klastrové iniciativy olomouckého kraje 08.12.2006 Ing.Ladislav Torčík."

Podobné prezentace


Reklamy Google